Ajax-loader

Frank Zöllner könyvei a rukkolán


Frank Zöllner - Leonardo
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Frank Zöllner - Johannes Natham - Leonardo ​da Vinci
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Frank Zöllner - Christof Thoenes - Thomas Pöpper - Michelangelo
Michelangelo ​Buonarroti (1475–1564) szobrászi, festői, építészi és rajzolói teljesítménye egyedülálló. Sem előtte, sem utána nem élt művész, aki olyan átfogó, sokrétű és szinte valamennyi műfajt felölelő életművet hozott volna létre. Mind a mai napig csupán igen kevés szobrásznak vagy festőnek adatott meg hasonló társadalmi státusz, illetve művészi szabadság, mint neki. A Sixtus-kápolna freskói, monumentális szobrai és építészeti tervei is arról az alkotói szabadságról tanúskodnak, amely bőven túllépte az akkor megszokott határokat. E könyv kísérletet tesz arra, hogy Michelangelo rendkívüli munkásságát írásban és képekben valóban átfogóan bemutassa. A kötet két részből áll: a számos reprodukcióval illusztrált, a művész életét és munkásságát ismertető első részből, illetve a négy további fejezetből álló katalógusból – ez utóbbi a szobrokat, festményeket, építészeti alkotásokat és a grafikai anyagot is elemzi. Michelangelo életművének eddig még nem készült olyan bemutatása és kritikai feldolgozása, amely rendszerében és teljességében ehhez a könyvhöz hasonlítana. A tanulmányok részletesen elemzik Michelangelo életének körülményeit is, nevezetesen magányosságát, szeretetéhségét, nehéz természetét, kollégáival és megbízóival való viszonyát, az anyagi és művészi érvényesülésre való erőteljes törekvését. A rajzkatalógusban kitérünk a rajzok attribúciójának kényes kérdésére is, amely a művészi piac és a nagy gyűjtemények szempontjából is érdekes lehet; a könyv ebben a tekintetben új alapokra helyezi a rajzok kutatásának kérdését.

Johannes Nathan - Frank Zöllner - Leonardo ​da Vinci, 1452-1519.
Da ​Vinci in detail: Leonardo's life and work all pictures, all drawings! One of the most fully achieved human beings who has ever lived, Leonardo da Vinci(1452 1519) is recognized the world over as a figure ofinfinite curiosity, feverish imagination and sublime artistic ability.Thisupdated editionof our XL title provides themost comprehensive survey of the life and work of this master painter, sculptor, architect, scientist, and inventor. Itscatalogue raisonneof Leonardo s paintings covers both his surviving and his lost painted works. With full-bleed details of many paintings, the reader is able to inspect the subtlest facets of brushworks that came to revolutionize Art History.A further catalog ofLeonardo's drawingsarranges nearly 700 of his drawings by category (architecture, technical, proportion, cartography, etc) and showcases his fabulous observational finesse, fromanatomical studies to architectural plans, from complex engineering designs to pudgy infant portraits. It includes a fresh chapter exploring theartist's mesmerizing manuscripts.The accompanying account of Leonardo's life and work includes a special in-depth exploration of his masterworksThe AnnunciationandThe Last Supper.

Frank Zöllner - Leonardo ​da Vinci
A ​régebbi írók és kritikusok szinte csak jó, figyelemre méltó, rendkívüli dolgokról számolnak be Leonardo da Vincit illetően. Sokoldalúan tehetséges, szeretetre méltó és vonzó fiatalember képét vázolják fel, aki nemcsak a képzőművészetek terén váltotta ki kortársai csodálatát, a tudományos és a zene terén is kiemelkedett. A kritikusok előtt nem maradnak rejtve a művésznek akkoriban nemigen elfogadható tulajdonságai sem. Homoszexuális vonzódását, ami abban az időben büntetendő volt, már fiatal korában számon tartották, a 16. században azonban a zseni magától értetődő velejárójaként méltányolták. Komolyan felrótták azonban arra való hajlamát, hogy ne fejezze be a megkezdett munkákat; s az életrajzírók ismételten kárhoztatják Leonardo érdeklődésének rendkívül széles spektrumát, és e sokirányú érdeklődés közvetlen következményét művészetére.

Frank Zöllner - Leonardo ​da Vinci összes festménye és rajza
„Végignézve ​ezt a pazarul illusztrált könyvet, részesei lehetünk Leonardo csodálatos képi világának.” The Art Newspaper, London A mű -első része 10 fejezetre bontva mutatja be Leonardo életét és munkásságát levelei, naplója és egyéb írásai alapján -a második rész műveinek teljes katalógusa, fennmaradt és elveszett alkotásainak leírása -a harmadik rész művészi rajzait tartalmazza. A 663 színes reprodukció több mint fele a windsori kastélyban található és nyomtatásban ebben az összeállításban jelent meg először A reprodukciók, köztük a maga teljességében először ebben az összefoglaló műben közölt grafikai munkák minősége olyan tökéletes, hogy az olvasó – még a kicsinyített formát lapozgatva is - egy exkluzív kiállítás kivételezett látogatójának érezheti magát.

Kollekciók