Ajax-loader

G. K. Chesterton könyvei a rukkolán


G. K. Chesterton - What's ​Wrong With the World
In ​the aptly titled treatise _What's Wrong With the World,_ one of the twentieth century's most memorable and prolific writers takes on education, government, big business, feminism, and a host of other topics. A steadfast champion of the working man, family, and faith, Chesterton eloquently opposed materialism, snobbery, hypocrisy, and any adversary of freedom and simplicity in modern society. Culled from the thousands of essays he contributed to newspapers and periodicals over his lifetime, the critical works collected for this edition pulse with the author's unique brand of clever commentary. As readable and rewarding today as when they were written over a century ago, these pieces offer Chesterton's unparalleled analysis of contemporary ideals, his incisive critique of modern efficiency, and his humorous but heartfelt defense of the common man against trendsetting social assaults.

G. K. Chesterton - A ​jámbor Brown atya
Gyilkosság, ​rablás - eltűnt az értékes gyémánt, megölték a vidéki kastély urát. És ekkor a tömegből előfurakodik egy kopott ruhájú, bambaképű kis vidéki pap, aki szórakozottan bámul. Aztán elutazik Londonba és megtalálja a gyilkost. A jámbor Brown atya mindig valami egészen mellékesnek látszó körülményen mélázik el s egyszerre megdöbbentő fordulattal kiderül, hogy lefőzi a Scotland Yard mesterdetektívjeit. Chesterton alkotta meg a detektívregények új típusát, mely azóta világhírre tett szert: humoros, morális kicsengésű detektívtörténetet, mely az első betűtől az utolsóig érdekfeszítő, fordulatos mulattató és ugyanakkor az olvasó épülésére szolgál. Bartos Tibor kitűnő, színes magyar nyelvre ültette át a világhírű angol író novelláit.

G. K. Chesterton - Mi ​a baj a világgal?
A ​PUSZTA GAZDAGSÁG gerjesztette modern elgondolások legrosszabbika éppen az, amely szerint az otthonosság unalmas és komor dolog. Egy otthonban (ahogy mondják) csak halott illemszabályok és megszokott sablonok vesznek körül, kívül ellenben kaland és változatosság vár. Valójában ez a vélemény a gazdag emberé. A gazdag ember tudja, hogy saját háza a gazdagság hatalmas és hangtalan kerekein siklik: lendületes és csendes rituálé során a szolgák garmadája mozgatja. Másrészről a kinti utcákon a csavargás romantikájának minden lehetősége nyitva áll előtte. Pénze rengeteg, így megengedheti magának, hogy csavargót játsszon. Miközben a paraszt legszelídebb kalandja is a rendőrőrsön ér véget, nála a legvadabb kaland is étteremben zárul. Ha betör egy ablakot, hát kifizeti, ha pedig elgázol valakit, legfeljebb járadékot ad az illetőnek. Ahogy az elbeszélés milliomosáról mondják: egy egész hotelt képes megvenni, ha egy pohár gint szeretne. Mivel pedig szinte minden fejlett" és haladó" gondolat hangvételét ő, a luxus embere diktálja, már majdnem elfelejtettük, hogy valójában mit is jelent az otthon az emberiség túlnyomó többségét adó milliók számára." Chesterton

G. K. Chesterton - Igazságot! ​/ Az örökkévaló ember
Az ​író, költő, folyóirat-szerkesztő és kritikus Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) gazdag életműve mintegy száz kötet. Mind közül kiemelkedik "Igazságot!" (Orthodoxy) című műve, melyben hitbeli meggyőződését foglalja össze. Mondanivalójának vezérfonala az Apostoli Hitvallás, anélkül azonban, hogy didaktikusan elemezné annak egyes artikulusait, vagy szisztematikusan megcáfolná az ellene felhozható érveket. Azt mutatja be, hogyan ismerte fel a keresztény hitvallásban a józan ész magvát, és mennyire elégtelennek tartja azokat az érveket, amelyeket a hit ellenében felsorakoztatnak. A spirituálisan gazdag középkor védelmében kritizálja a kapitalizmust, szembeszáll a liberalizmussal és G. B. Shaw szocializmusával. Mi lehetne a mottója e művének? Az utolsó fejezetben erről így nyilatkozik: "Minden más filozófia olyan dolgokat állít, amelyek kézenfekvően igaznak látszanak; a kereszténység az egyetlen filozófia, amely újra meg újra olyasmit állít, ami nem látszik igaznak, de igaz." Chesterton szokatlan stílusú, sziporkázóan szellemes, paradoxonokkal teli írása nem jelent könnyű olvasmányt. Ám a problémák iránti fogékonyság, a szellemi nyitottság, mely a műből árad, ma ugyanúgy aktuális, mint megírása idején.

G. K. Chesterton - Brown ​atya titka
"Brown ​atya felsóhajtott. Arcát a tenyerébe temette, és mozdulatlan maradt, mintha görcsösen vívódna magában. Végül felnézett. - Rendben van.Kénytelen vagyok elárulni a titkot -mondta tompán. Komor tekintete végigpásztázta a sötétedo helyszínt, a kis kályha vörös szemeitol az ódon fal irdatlan magasságáig, amely fölött egyre fényesebben ragyogtak a délszaki csillagok. - A titok... - kezdte, de megakadt, mintha képtelen lenne folytatni. Aztán újra nekifohászkodott: - Tudják, én magam voltam a gyilkos." Gilbert Keith Chesterton (1874-1936), a XX. század egyik legeredetibb angol írója a krimi mufajának klasszikus figuráját teremtette meg Brown atya alakjában. A csetlő-botló, együgyűnek látszó pap nemegyszer szörnyű bűntények helyszínén bukkan fel, s rendszerint csakhamar kiderül: a nem sokat ígérő külső, mély bölcsességet takar. Egy olyan ember szellemét, aki a fecsegő felszin mögé tekintve előbb-utóbb mindig leleplezi a tettest, s ami még több: felfedi a rejtőző igazságot. Most induló sorozatunk öt kötetében közreadjuk az összes Brown atya-történetet, elsőként az itt olvasható novellákat, amelyek először jelennek meg magyar nyelven.

G. K. Chesterton - Önéletrajz
Az ​író, költő, folyóirat-szerkesztő és kritikus Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) kiemelkedően gazdag életműve mintegy száz kötet. Az Önéletrajz utolsó befejezett munkája, s közvetlenül halála előtt jelent meg. A különféle lexikonok és monográfiák általában a sértetlenül megőrzött gyermeki hit tanúbizonyságának emlegetik, egyszersmind lényeges irodalomtörténeti forrásnak minősítve. Mindkét állítás igaz, ám a legtalálóbban egyik angliai kiadója fogalmaz, magánlevelében azt írva, hogy az Önéletrajz Chesterton összes műve közül a legjobb - és a leghasznosabb. Hasznossága természetesen spirituális, s ez mindennél pontosabban jellemzi a szerzőt.

G. K. Chesterton - A ​józan ész nevében
„…Egyik ​erő az államszocializmus, a másik a nagytőke. Ők ketten egy szellem immár, s hamarosan egy testté is lesznek. Mivel nem hisznek a megosztásban, nem maradhatnak megosztva. Mivel csak az egyesülésben hisznek, maguk is egyesülni fognak. Egyikük ezt jelenleg szolidaritásnak hívja, a másik konszolidációnak. Úgy tűnik, csak addig kell várnunk, míg mindkét szörnyeteg megtanulja konszolidaritásnak mondani. De bárhogy is nevezik, afelől nem lesz semmi kétség, milyen jellegű világ lesz az, amit ezek ketten létrehoznak. Egyre mozdulatlanabb és megszokottabb lesz. A szervezettség, a szindikáció, a szabványosítás világa lesz. Ha bármi kikövetkeztethető a történelemből és az emberi természetből, tökéletesen biztos, hogy a zsarnokság egyre zsarnokibb lesz, és hogy az árucikkek egyre silányabbak lesznek. A magánügyek immár a legrosszabb értelemben közösek, vagyis személytelenek és embertelenek. A közügyek már a legrosszabb értelemben magánüggyé váltak, vagyis rejtélyesek, titkosak és túlnyomórészt korruptak. Az újfajta üzleti hatalom mindent egyesíteni fog, s ezzel minden olyan igyekezetet aláás, amely egy jobb világra irányul.”

G. K. Chesterton - Father ​Brown Stories
Immortalized ​in these famous stories, G. K. Chesterton's endearing amateur sleuth has entertained countless generations of readers. For, as his admirers know, Father Brown's cherubic face and unworldly simplicity, his glasses and his huge umbrella, disguise a quite uncanny understanding of the criminal mind at work. This edition includes seven tales from a number of G. K. Chesterton's "Father Brown" books.

G. K. Chesterton - Páter ​Brown bölcsessége
"Brown ​atya egy kísérteties, fehér reggelen éppen miséről sétált hazafelé. Olyan reggel volt ez, amelyen még a világosság is titokzatosnak látszik. Az elszórtan álló fák körvonalai egyre tisztábban bontakoztak ki a párából, mintha előbb krétával, majd színnel rajzolták volna oda őket."

G. K. Chesterton - Victor L. Whitechurch - M. Cole - Henry Wade - Agatha Christie - John Rhode - Milward Kennedy - Dorothy L. Sayers - Ronald Knox - Freeman Wills Crofts - Edgar Jepson - Clemence Dane - Anthony Berkeley - Simon Brett - G. D. H. Cole - The ​Floating Admiral
Agatha ​Christie, Dorothy L. Sayers, G.K. Chesterton and nine other writers from the legendary Detection Club collaborate in this fiendishly clever but forgotten crime novel first published 80 years ago. Inspector Rudge does not encounter many cases of murder in the sleepy seaside town of Whynmouth. But when an old sailor lands a rowing boat containing a fresh corpse with a stab wound to the chest, the Inspector's investigation immediately comes up against several obstacles. The vicar, whose boat the body was found in, is clearly withholding information, and the victim's niece has disappeared. There is clearly more to this case than meets the eye - even the identity of the victim is called into doubt. Inspector Rudge begins to wonder just how many people have contributed to this extraordinary crime and whether he will ever unravel it... In 1931, Agatha Christie, Dorothy L. Sayers and ten other crime writers from the newly-formed 'Detection Club' collaborated in publishing a unique crime novel. In a literary game of consequences, each author would write one chapter, leaving G.K. Chesterton to write a typically paradoxical prologue and Anthony Berkeley to tie up all the loose ends. In addition, each of the authors provided their own solution in a sealed envelope, all of which appeared at the end of the book, with Agatha Christie's ingenious conclusion acknowledged at the time to be 'enough to make the book worth buying on its own'.

G. K. Chesterton - The ​Man Who Was Thursday
In ​an article published the day before his death, G.K. Chesterton called The Man Who Was Thursday "a very melodramatic sort of moonshine." Set in a phantasmagoric London where policemen are poets and anarchists camouflage themselves as, well, anarchists, his 1907 novel offers up one highly colored enigma after another. If that weren't enough, the author also throws in an elephant chase and a hot-air-balloon pursuit in which the pursuers suffer from "the persistent refusal of the balloon to follow the roads, and the still more persistent refusal of the cabmen to follow the balloon."

G. K. Chesterton - Páter ​Brown ártatlansága
Manapság ​vegyes fogadtatása van ezeknek a történeteknek, ami nem Schöpflin Aladár kiváló fordítása miatt van. Az ízlés és a korszellem különbözik, s míg Chesterton idehaza nem igazán hódított meg nagy tömegeket, addig hazájában ma is ünnepelt szerző. Ebben persze óriási szerepe van annak, hogy több volt, mint "egyszerű" író: gondolkodó, filozófus és politikus egy személyben, korának nagy hatású polihisztora - angol nyelvterületen. Talán éppen ezért érdemes vele ismét megpróbálkozni.

G. K. Chesterton - Alarms ​and Discursions
These ​essays were originally published in the 'Daily News', and cover a range of topics ranging from Gargoyles to strolls around Marble Arch. The essays contained herein include: The Surrender of a Cockney, The Nightmare, The Telegraph Poles, A Drama of Dolls, The Men and His Newspaper, The Appetite of Earth, Simmons and the Social Tie, Cheese, The Red Town, The Furrows, and many more. Gilbert Keith Chesterton (1874–1936) was an English writer, poet, philosopher, dramatist, journalist, theologian, and biographer. Many vintage texts such as this are increasingly scarce and expensive, and it is with this in mind that we are republishing this book now, in an affordable, high-quality, modern edition. It comes complete with a specially commissioned biography of the author.

G. K. Chesterton - The ​Flying Inn
Armed ​with a donkey cart filled with rum, cheese and a tavern signpost, pub owner Humphrey Hump and a companion take to the road in this rollicking, madcap adventure, extending good cheer to a cast of memorable characters. A hilarious, satirical romp in which Chesterton inveighs against Prohibition, vegetarianism, theosophy, and other oppressive forms of modernity.

G. K. Chesterton - Brown ​atya nyomoz
Gilbert ​Keith Chesterton (1874-1936), a XX. század egyik legeredetibb angol írója Brown atya alakjában a krimi műfajának klasszikus figuráját teremtette meg. A csetlő-botló, együgyűnek látszó pap nemegyszer szörnyű bűntények helyszínén bukkan fel, és rendszerint hamar kiderül: a nem sokat ígérő külső mély bölcsességet takar. A Brown atyáról szóló történetek közül ezúttal nyolc novellát tarthatnak kezükben a magyar olvasók: tematikus válogatásunkban a különc pap a szeretet nyomába ered, hogy az igazság felderítésén túl az emberi természet megértésére törekedjen.

G. K. Chesterton - A ​Szökevény Kocsma
Gilbert ​Keith Chesterton (1874-1936) katolikus angol író, költő és filozófus. Számtalan novellát, színdarabot, esszét írt. Az angol humor és irónia egyik legjobb képviselője. London behódol az iszlámnak, a sör és a whisky európai fővárosában betiltják az alkoholt, a kocsmának szökevényként kell menekülnie, hogy életben maradhasson. A XX. század elején ez abszurd lázálomnak tűnhetett. Chesterton fantasztikus könyve 1914-ben, egy évvel London bombázása előtt került a könyvesboltokba, amikor már mindenki érezte, hogy a világ készül összedőlni. A politikusok vég nélkül tárgyaltak a nyilvánvaló tudatban, hogy olyan háború következik, amilyenre még nem volt példa az emberiség történetében. De hiába. Chesterton fergeteges humorral ábrázolja a törvénymódosítások és titkos záradékok rafinált rendszerét, az azóta még tökéletesebbre fejlesztetett diplomáciai és újságírói trükköt, hogy mindenről beszélünk, csak arról nem, amiről kellene. A józan ész nevében című könyve a feudális, pénzügyi, politikai, tudományos és vallási elit arrogáns ostobaságának szenvedélyes kritikája. Meggyőződése volt, hogy az elitek által lenézett választópolgárok legfőbb kincse a józan ész. Mit érezhetett, amikor ez végképp odalett, és Európa a szeme láttára borult lángba. S vajon mit érezne ma azt látva, hogy London főpolgármestere muszlim?

G. K. Chesterton - Brown ​atya ártatlansága
Gilbert ​Keith Chesterton (1874-1936), a XX. század egyik legeredetibb angol írója a krimi műfajának klasszikus figuráját teremtette meg Brown atya alakjában. A csetlő-botló, együgyűnek látszó pap nemegyszer szörnyű bűntények helyszínén bukkan fel, s rendszerint csakhamar kiderül: a nem sokat ígérő külső mély bölcsességet takar. Egy olyan ember szellemét, aki a fecsegő felszín mögé tekintve előbb-utóbb mindig leleplezi a tettest, s ami még több: felfedi a rejtőző igazságot. Sorozatunk negyedik kötetének tizenkét történetében a légynek sem ártó, de a bűn természetét mélyen ismerő Brown atya nem pusztán helyettesíti és lepipálja a hivatalos bűnüldöző szerveket, hanem arra is megtanít, hogy a rémtettek és következményeik valójában a látható világon túlra mutatnak.

G. K. Chesterton - Selected ​Stories
В ​книгу классика английской литературы Гилберта Кийта Честертона (1874-1936) включены рассказы из лучших сборников писателя: "Летучие звезды", "Вещая собака", "Неприличный наряд полковника Крейна", "Сломанная шляпа" и др. Вступительная статья Е.Гусева "Искусство рассказа Г.К.Честертона" на русском языке. Издание дополнено комментариями. На английском языке.

G. K. Chesterton - Eretnekek
Képzeljük ​el, hogy valami okból, teszem azt egy lámpaoszlop miatt, nagy felbolydulás támad az utcán. Befolyásos emberek le akarják azt dönteni. Előkerül egy szürke ruhás szerzetes is, aki nem más, mint a Középkor szelleme, és egy skolasztikus filozófus száraz modorában elkezd magyarázni: "Mindenekelőtt is, testvéreim, vegyük fontolóra, hogy miben áll a Világosság értéke! Mert ha a Világosság jó önmagában..." S ekkor, némiképp menthető okokból a szerzetest leütik. Az emberek mind a lámpaoszlophoz rohannak, tíz perc alatt ledöntik, és hol ide, hol oda szaladgálva gratulálnak egymásnak a középkor szellemét félresöprő tetthez. Ám ahogy múlik az idő, kiderül, hogy nem is olyan egyszerű a dolog. Voltak, akik azért döntötték le a lámpaoszlopot, mert villanyvilágítást akartak; másoknak a vasra volt szükségük; voltak, akik a sötétséget akarták, mert gonoszak voltak tetteik. Egyesek azt gondolták, hogy a gázlámpa nem világít eléggé, mások meg azt, hogy túlságosan is világít; voltak, akik azért cselekedtek, mert össze akarták zúzni a helyhatóság gépezetét, mások meg azért, mert össze akartak zúzni valamit. És az éjszakában dúl a háború, és senki sem tudja, hogy ki kit csépel. Így azután - fokozatosan és elkerülhetetlenül - ma, holnap vagy holnapután, visszatér a meggyőződés, hogy a szerzetesnek végeredményben igaza volt, mert attól függ minden, hogy miben áll a Világosság filozófiája. Csakhogy: amit megvitathattunk volna a gázlámpa alatt, azt most a sötétségben kell megvitatnunk.

G. K. Chesterton - The ​Club of Queer Trades
British ​writers have long enjoyed inventing preposterous clubs with eccentric members, unusual qualifications for membership and zany rules of behavior. The brilliant and gifted G. K. Chesterton was no exception, and the entertaining short stories in this volume revolve around just such an institution. In _The Club of Queer Trades,_ candidates qualify for admission by creating a thoroughly original profession and proving they can make a living from it. Six marvelously funny episodes with improbable plots are made especially pleasurable through Chesterton's vivid descriptions of late Victorian London, sly pokes at the legal system, and a characteristic gift for delicious nonsense. In each story, a bizarre crime — such as kidnapping of a respected clergyman in "The Awful Reason of the Vicar's Visit" — seems in the process of being committed. Actually, the events are all frenzied activities traceable to club members or would-be members. Here are intriguing tales of a little old lady imprisoned in a gloomy private dungeon; of prim and proper matrons bent on committing evil deeds; of a former British army officer and his extremely unusual residence; and a host of other incredible characters and situations. Admirers of Chesterton's work will be delighted to learn that this edition contains all 32 of the author's own original illustrations — the first republication to do so. In addition, a new Introduction on Chesterton's life and art and an appreciation of the special qualities of this work.

G. K. Chesterton - The ​Complete Father Brown Stories
Father ​Brown, one of the most quirkily genial and lovable characters to emerge from English detective fiction, first made his appearance in The Innocence of Father Brown in 1911. That first collection of stories established G.K. Chesterton's kindly cleric in the front rank of eccentric sleuths. This complete collection contains all the favourite Father Brown stories, showing a quiet wit and compassion that has endeared him to many, whilst solving his mysteries by a mixture of imagination and a sympathetic worldliness in a totally believable manner.

G. K. Chesterton - Assisi ​Szent Ferenc és a Fioretti
Assisi ​Szent Ferenc szülővárosáról, a közép itáliai Assisiről kapta a nevét. Apja textil nagykereskedő volt, s fiát is kereskedő pályára szánta. Ferenc előbb a városka aranyifjainak életét élte, majd hadi tettekkel lovagi hírnevet akart szerezni magának. Ám nemsokára lemondott a világi dicsőségről és örömökről, és életeszményét az Evangéliumban találta meg. Minden idők egyik legnagyobb és legvonzóbb szentje, az európai kultúrának elevenen élő alakja. Egyénisége és működése rendkívüli hatást gyakorolt mind saját korára, mind pedig az utókorra. Az elvilágiasodott Egyházat az evangéliumi szegénység és egyszerűség alapján kívánta megújítani. Ezért alapította három közösségét: a Kisebb Testvérek Rendjét (amely később ferences, minorita és kapucinus ágra oszlott), a Szent Kláráról elnevezett klarissza apácákét és világi hívei számára a Harmadik Rendet. Törekvései középpontjába az Ember Krisztus minél tökéletesebb követelését állította, akinek szent sebeit élete utolsó éveiben testén hordozta. Az Egyház megújítására indított mozgalma ma különösen időszerűvé teszi alapját. Jelképes cselekedetnek tekinthetjük, hogy a II. Vatikáni zsinat megnyitása előtt XXIII. János pápa Assisibe, "Isten szegénykéjé"-nek sírjához zarándokolt. II. János Pál pedig követte példáját 1978. november 5-én. A Fioretti életéről, törekvéseiről és lelkületéről nyújt valóságos és legendás elemekből szőtt képet.

G. K. Chesterton - The ​Innocence of Father Brown
The ​Innocence of Father Brown (1911) is the first of five collections of mystery stories by G. K. Chesterton starring an unimposing but surprisingly capable Roman Catholic priest. Father Browns ability to uncover the truth behind the mystery continually surpasses that of the experts around him, who are fooled into underestimation by the priests unimpressive outward appearance and, often, by their own prejudices about Christianity.

G. K. Chesterton - The ​Scandal of Father Brown
'It ​would not be fair to record the adventures of Father Brown without admitting that he was once involved in a grave scandal...' The story of the Mexican Scandal, however, is only the first of nine intrguing cases solved by that modest and charming priest. 'It may seem odd to class a man who has difficulty in rolling his umbrella and does not know the right end of his return ticket among the Supermen of detection, but Father Brown belongs among them' - Julian Symons

G. K. Chesterton - A ​vándorló kocsma
A ​Galaktika Baráti Kör sorozat legújabb kötete G. K. Chesterton A vándorló kocsma című regénye, mely a GBK tagok számára készült, exkluzív kiadvány. Egy angol ember semmire sem vágyik jobban, mint hogy a napi munkák végeztével betérjen kedvenc pubjába. Egy új törvénynek köszönhetően azonban sorra elkezdik bezárni a kocsmákat országszerte. Patrick Dalroy, az ír tengerészkapitány és Humphrey Pump, a Vén Hajó nevű szesztanya tulajdonosa azonban közösen furfangos tervet eszel ki a rendelkezés kijátszására: az ivót kocsira rakják, és járni kezdik vele a vidéket, egyre komolyabb fejtörést okozva a hatóságoknak. Mindeközben Anglia az uralkodó politikai erők játékszereként a legdrákóibb iszlám szabályozást vezetné be az alkoholfogyasztás visszaszorítására, de a vándorló kocsma egykettőre az ellenállás jelképévé válik, filozófiai magasságokba emelve az ivás hagyományát. Hiszen jól tudjuk: a lé határozza meg a tudatot.

G. K. Chesterton - Brown ​atya hitetlensége
Gilbert ​Keith Chesterton, a XX.század egyik legeredetibb angol írója a krimi műfajának klasszikus figuráját teremtette meg Brown atya alakjában. A csetlő-botló, együgyűnek látszó pap nemegyszer szörnyű bűntények helyszínén bukkan fel, s rendszerint csakhamar kiderül a nem sokat ígérő külső mély bölcsességet takar. Egy olyan ember szellemét aki a fecsegő felszín mögé tekintve előbb-utóbb mindig leleplezi a tettest, s ami még több felfedi a rejtőző igazságot. Vagy ép a burjánzó babonák ellen veszi fel a harcot a sok hazugságot felforgató igazi hit meggyőző erejével, mint például az itt olvasható elbeszélésekben...

G. K. Chesterton - Hagyományok ​és hazugságok
A ​modern ember fél a kereszténységtől - és fél a múlttól. A modern ember nem őrzi már dédapja emlékét, ellenben buzgón írja dédunokájának kimerítő és hiteles életrajzát. Walter Scott a XIX. század elején a múltnak regényeit írta; H. G. Wells a XX. század elején a jövő regényeit írja. A modern lelket hajszolja valami a jövő felé, a futurista álmok felé, nemcsak a fáradtság, hanem a félelem is, amellyel visszatekint a múltba. És nemcsak attól fél, ami a múltban rossz volt, hanem attól is retteg, ami jó és szép volt benne. A jövő fehér fal, amelyre minden ember ráírhatja a nevét, amilyen nagy betűkkel akarja; a múlt fala azonban tele van, olvashatatlan karcolásokkal, mint például Platón, Ézsaiás, Shakespeare, Michelangelo, Napóleon. A jövőt olyan keskenyre szabhatom, mint amilyen magam vagyok, de a múlt olyan széles és élénk, mint az emberiség. A modern ember egész magatartása így értelmezhető: az emberek kitalálnak új ideológiákat, mert nem merik megpróbálni a régi ideálokat. Lelkesülten néznek a jövőbe, mert nem mernek a múltba nézni. (Részlet Hevesi Sándor előszavából)

G. K. Chesterton - Brown ​atya botránya
Hosszú ​évekkel ezelőtt eltűnt a szemünk elől, de hamarosan visszatér Sherlock Holmes, Hercule Poirot vagy épp Miss Marple méltó társa, az első ránézésre ugyan kissé idétlennek és gyámoltalannak tűnő, valójában viszont rendkívül éles elméjű s az emberi lélek titkait mélyen ismerő angol pap, Brown atya, aki minden elé kerülő bűnügy kusza szálait kibogozza. Gilbert Keith Chesterton nem csak egy újabb magándetektívvel ajándékozta meg az irodalmat a jeles páter személyében: humoros és lebilincselő novellái felnőtten meglelt keresztény hitének, világlátásának és optimizmusának is tükrei.

G. K. Chesterton - Az ​ember, aki Csütörtök volt
Egy ​okos nyomozótiszt felismeri, hogy egy veszedelmes anarchista közösség fenyegeti a társadalmat. Hogy leleplezze őket, beépül a bűnszövetkezetbe. Megtudja, hogy a tevékeny károkozók egységeinek vezetőjét a hét napjairól nevezték el. Olyan leleményes tanácsokat ad a bűnös szándékok végrehajtására, hogy hamarosan ő lesz az egység parancsnoka, aki a Csütörtök névre hallgat...

G. K. Chesterton - Igazságot!
Az ​író, költő, folyóirat-szerkesztő és kritikus Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) gazdag életműve mintegy száz kötet. Mind közül kiemelkedik “Igazságot!” (Orthodoxy) című műve, melyben hitbeli meggyőződését foglalja össze. Mondanivalójának vezérfonala az Apostoli Hitvallás, anélkül azonban, hogy didaktikusan elemezné annak egyes artikulusait, vagy szisztematikusan megcáfolná az ellene felhozható érveket. Azt mutatja be, hogyan ismerte fel a keresztény hitvallásban a józan ész magvát, és mennyire elégtelennek tartja azokat az érveket, amelyeket a hit ellenében felsorakoztatnak. A spirituálisan gazdag középkor védelmében kritizálja a kapitalizmust, szembeszáll a liberalizmussal és G. B. Shaw szocializmusával. Mi lehetne a mottója e művének? Az utolsó fejezetben erről így nyilatkozik: “Minden más filozófia olyan dolgokat állít, amelyek kézenfekvően igaznak látszanak; a kereszténység az egyetlen filozófia, amely újra meg újra olyasmit állít, ami nem látszik igaznak, de igaz.” Chesterton szokatlan stílusú, sziporkázóan szellemes, paradoxonokkal teli írása nem jelent könnyű olvasmányt. Ám a problémák iránti fogékonyság, a szellemi nyitottság, mely a műből árad, ma ugyanúgy aktuális, mint megírása idején.

G. K. Chesterton - Aquinói ​Szent Tamás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

G. K. Chesterton - The ​Wisdom of Father Brown
"And ​the young woman of the house," asked Dr. Hood, with huge and silent amusement, "what does she want?" "Why, she wants to marry him," cried Father Brown, sitting up eagerly. "That is just the awful complication." "It is indeed a hideous enigma," said Dr. Hood. "This young James Todhunter," continued the cleric, "is a very decent man so far as I know; but then nobody knows very much. He is a bright, brownish little fellow, agile like a monkey, clean-shaven like an actor, and obliging like a born courtier. He seems to have quite a pocketful of money, but nobody knows what his trade is. Mrs. MacNab, therefore (being of a pessimistic turn), is quite sure it is something dreadful, and probably connected with dynamite.

Kollekciók