Ajax-loader

Varga László könyvei a rukkolán


Varga László - Pató ​Pálok vagy sztahanovisták?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kozma László és Varga László - Varga László - Kozma László - A szoftvertechnológia elméleti kérdései
Az informatika ma már az emberi tevékenység legbonyolultabb feladatainak ellátására is képes hatékony szoftvereszközöket gyártani. Ezért a szoftver előállításában egyre nagyobb hangsúlyt kap a szoftver gyártásának technológiája. Az objektum elvű megközelítés a programfejlesztési technológiáknak legnépszerűbb eszköze, mert flexibilisebbnek bizonyul számos más programozási stílusnál. Ez képezi alapvetően a szerzők vizsgálatának tárgyát is.

Varga László - Szerelmünk ​a labdarúgás
A ​honszeretet mellett a legnagyobb érzés, ami sarkaiból képes kifordítani a világot: ez a szerelem. Érthető ezért, hogy mindent, amit olthatatlanul, elpusztíthatatlan szenvedéllyel szeretünk, kapcsolatba hozunk a szerelemmel. S miután a labdarúgás a legnépszerűbb, szinte szenvedélyesen szeretett sportág, nem csak nálunk, hanem az egész világon, ezért kapta ez a könyv "Szerelmünk a labdarúgás" címet. A könyv nem kevesebbre vállalkozott, mint arra, hogy bemutassa az egri, Heves megyei, de az Észak-magyarországi labdarúgás fejlődését, sőt mi több az NB I-es és NB II-es mérkőzéseken keresztül egy kicsit az egész magyar labdarúgást.

Varga László - Kitüntető jelvények és címek a polgári életben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - Kérem ​a vádlott felmentését!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Attila - Varga László - Horváth Lajos - Császári ​és királyi hadifogolytáborok a Csallóközben (1914-18)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - Szemlélődés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Forintos Kálmánné - Varga László - Horváth József - Angol ​7.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - Életünk ​szentmiséje
Mit ​várunk egy-egy szentmisétől? Mire hív minket Isten a szentmisében, mit akar Ő adni nekünk? Miként lehet az életünket, hétköznapjainkat összekapcsolni a legszentebb áldozattal? Hogyan válhat életté két szentmise között mindaz, amit a szentmisében megünneplünk? - Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre válaszol Varga László, a kaposvári Szent Imre templom plébánosa _Életünk szentmiséje_ című kötetében. A hit titkáról, a benne rejlő ajándékról, gyógyulásról is olvashatunk a plébános legújabb könyvében - amely a 2005. szeptember 17-én a budapesti Szent István Bazilikában rendezett Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus nyitó előadásának szerkesztett és bővített változata -, ám a szerző Szent Ágostonnal együtt vallja: "Azt azonban már előre is megmondom, hogy sem tehetségünk, sem időnk nincs ennek a nagy misztériumnak minden mélységét kifürkészni, de majd jobban megtanít titeket a Szentlélek, aki bennetek szól, még ha én nem is vagyok köztetek. Megtanít az, aki gondolataitokat vezérli, akit a szívetekbe fogadtatok, akinek templomává lettetek."

Varga László - Laci ​bácsi legújabb receptjei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - A ​rohanástól a lélek nyugalmáig
Varga ​László atyának, a kaposvári Szent Imre templom plébánosának ez az újabb lelkigyakorlatos könyve A fôparancs címû könyv folytatása. Ebben a könyvében pontosan fordítja le régi és modern szentek meggyôzôdését mai hallgatójának nyelvére, biztosan választva meg minden keresztezôdésben -- ahol eltévedhetne -- a helyes irányt. Az a mód, ahogyan Cassianus vagy éppen Kis Szent Teréz nyomán haladva egy sebész precizitásával tárja fel legbensôbb életünk törékenységét, fájdalmas titkait, miközben egyetlen pillanatra sem marad kívülálló szemlélôje annak, amit lát, újra és újra arra késztet bennünket, hogy nézzünk szembe életünk igazi valóságával, azzal a szeretettel és reménnyel, melyet maga Isten helyezett el bennünk. László atya lelkigyakorlatos könyve a leglényegesebbre irányítja figyelmünket, arra, amibôl ô is mindennap táplálkozik -- az imádságra. Bátorságot önt belénk, hogy üres kézzel merjünk odaállni Jézus elé.

Fancsaly Lajos - Koncz Ferenc - Varga László - Fémipari ​anyag- és gyártásismeret II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - A ​Főparancs
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - A ​fegyencélet fintorai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - A ​Szeretet új pünkösdje
Varga ​László a kaposvári Szent Imre templom plébánosának ötödik lelkigyakorlatos könyvéről így ír Kránitz Mihály teológiai tanár: Személyes életünk nagy kérdéseit nem kerülhetjük ki. Ezekre szeretne választ adni László atya újabb könyve, mely az Eucharisztia évében jelenik meg és ezzel a keresőknek, az éhezőknek, a lélekben szegényeknek, az igazságot szomjúhozóknak alkalmas lelki táplálékkal szolgál. (...) Kereszténységünkben hányszor előfordul, hogy nem hagyjuk kibontakozni a Lélek erejét. Inkább menekülünk még a magunkkal való találkozástól is. Ne másokat hibáztassunk, önmagunkon kérjük számon életünk hiányosságait! (...) A nagy emberi és lelki tapasztalatokkal megírt könyv bepillantást ad az Isteni Titokba és életünk titkába is, annak növekedésébe Az elmélkedések íróját huszonöt éve ismerem, és mintegy tanúskodom mellette, hogy amit írt, igaz és azért írta le - János evangelista szavaival élve-, "hogy ti is higgyetek és, hogy a hit által életetek legyen Krisztusban".

Varga László - A ​halál tehetetlen
,,A ​halál tehetetlen'' -- így Varga Lászlónak, a kaposvári Szent Imre templom plébánosának harmadik lelkigyakorlatos könyve az élet diadalát hirdeti nekünk. Valósággá igyekszik tenni Jézus feltámadásának örömhírét, a hit krízisében nyújtva segítséget számunkra. Ennek a krízisnek az áldozatai fôként a testi-lelki betegek. Hozzájuk kell hajolni, hogy sírkamráikból felsegítve Krisztus világosságára juthassanak. Új távlatokat nyit hitünk megéléséhez úgy, hogy a halál már nem a sokunk által rettegett ellenség. Mi élhetünk Isten örök jelenében!

Varga László - Megfogadtam, ​szegény ember nem leszek!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - A ​szentségimádás
1986 ​nyarán fedeztem fel a szentségimádást és tettem napi gyakorlattá papi életemben. Felismertem, hogy ez nem egy, a sok jámborsági gyakorlat közül, nem egy újabb lelki program, amit el kell végezni, nem biztos recept és módszer a lelkipásztorkodás gyümölcsözővé tételéhez, hanem ez maga az Élet. Személyes és bensőséges kapcsolat azzal, aki annyira szeretett, hogy meghalt értem, és odaadta magát nekem. Először csak egyedül végeztem. Teljes csendben, eszköztelenül. Szerettem volna találkozni azzal, akitől addigra már rengeteg ajándékot kaptam, és aki mérhetetlenül több minden ajándéknál. Hónapokon át alig vártam, hogy leteljen az az egy óra, amit odaígértem neki. Semmi béke, semmi vigasztalás, semmi látványos gyümölcs nem termett, sőt napról napra nehezebb volt kitartani, mert szívem minden sötétsége felszínre tört. Fél évbe telt, amikor végre béke lett s „csendesen és váratlanul átölelt az Isten”. Első plébánosi helyemen megértettem, hogy nem egyedül kell végeznem, hanem közösséggel. Minden hónap harmadik hétvégéjén csendes napot tartottunk zsolozsmával, böjttel és szentségimádással. Számtalan gyümölcsöt termett azoknak az életében, akik eljöttek. Kaposváron, 1993. augusztus 4-e óta végezzük szép csendben. Először csak az erre a célra kialakított kápolnában, majd 1998. január 4-től egész nap, nyilvánosan, mindenki számára nyitott lehetőségként a Szent Imre templomban. Több mint hetven testvérem évek óta, hétről hétre hűségesen válaszol Isten szeretetére, visszaadva neki egy órát, az Ő tulajdo-nából. Szolgál kitartóan másokért, a közösségért, a városért. Közös tapasztalatunkká vált, amit Kalkuttai Boldog Teréz anya így fogalmazott meg: „Isten a szív csendjében beszél. Isten a csend barátja, és nekünk hallgatnunk kell őt, mert nem a mi szavaink számítanak, hanem az, amit ő mond nekünk, és amit ő rajtunk keresztül mond.” Többek kérésére megfogalmaztam néhány gondolatot abból a tapasztalatból, amit nekem jelent a szentségimádás, és szeretettel adom közre az eukarisztia évében azoknak, akik már gyakorolják ezt, vagy vágyakoznak az Élet forrása után.

Varga László - Felszín ​és mélység
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - Jezsuita ​misszió
A ​mezőkövesdi Kistemplom Korrajzok, naplójegyzetek és emlékezések

Pallai Sándor - Varga László - Ötvös ​szakmai ismeretek 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - Akiket ​megérintett a világhír szele
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fésüs László - Komlósi István - Varga László - Zsolnai Attila - Molekuláris ​genetikai módszerek alkalmazása az állattenyésztésben
A ​könyv a napjainkban lezajló genetikai és biotechnológiai forradalom új felfedezéseiből született eljárások, módszerek alkalmazási lehetőségeit mutatja be, illetve vetíti előre az állatnemesítés területén. Ajánljuk ezt a művet az egyetemi hallgatóknak, a PhD képzésben résztvevőknek és az újdonságokra fogékony állattenyésztési szakembereknek.

Varga László - Laci ​bácsi szakácskönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - Párizsi ​anziksz
A ​kötet Varga László válogatott verseit tartalmazza.

Varga László - Az ​évek napokból lesznek
Az ​év első hétfője harmadikán volt. Hírek után a rádióban erőteljes lehűlést ígértek. Mármint további lehűlést, hiszen a hőmérő higanyszála így is a tizenötösön állt, a nulla alatt. - ... hó takará el a bérci tetőt - skandálta fortisszimóban Pereces hadnagy, a bűnügyi rendőrség fiatal nyomozótisztje, miközben ötödször bontotta ki nyakkendőjét. - Piri - kiabált feleségének -, igazán megtanulhatnál már nyakkendőt kötni! Állandóan akkora gubiccsal járok a nyakam alatt, amelyik mellett még az ádámcsutkám is eltörpül. - Pedig az van, le sem tagadhatod! - hangzott gyöngyöző kacagás kíséretében a válasz, valahonnan a konyhából. - Igaz is, miért nem tanulsz meg te nyakkendőt kötni? - Én egyetemre járok. Nappalt éjjé téve görnyedek a római jog felett - méltatlankodott Pereces -, te pedig ilyeneket követelsz? Hát tényleg azt akarod, hogy megbukjak, nem szeretnél doktorné lenni? És különben is, van neked lelked?

Varga László - Régi ​magyar mondák könyve
Lengyel ​Dénes könyve eltér a magyar mondavilág korábbi feldolgozásaitól. Más, mint Benedek Elek, Jókai Mór, Móra Ferenc gyűjteményekből és tankönyvekből ismert történetei. Nem hasonlít Komjáthy István négy kiadásban közkézen forgó mondák könyve című művéhez sem. Lengyel Dénes ugyanis egyetlen kötetben a teljes régi magyar mondavilágot feldolgozta: a hun mondákat, a honfoglalás mondáit, a királymondákat egészen a Mátyásról szóló történetekig. Megőrizte a mondák hangját, a naiv történeteket semmiféle történelmi é néprajzi anyaggal nem keverte. Történetein megérződik hiteles forrásainak, a krónikáknak, majd a népmondáknak más-másfajta stílusa. A kötetet magyarázó utószó és bőséges betűsoros jegyzet zárja le; ezekből az érdeklődő olvasó sok mindent megtudhat a mondák forrásairól, a történelem minduntalan felbukkanó mozzanatairól, a mondák hőseiről. A kötetet krónikánkból vett színes és fekete-fehér illusztrációk díszítik.

Varga László - Isten ​asztaláról
Áhítatok ​az év minden napjára Az idős erdélyi lelkipásztornak az év minden napjára szóló elmélkedéseit és imádságait Isten szolgálatában töltött életének tapasztalatai, az elnyomásban és börtönben kikristályosodott hite és népe iránti féltő szeretete formálták.

Varga László - A ​csepeli csoda
A ​Weiss Manfrédról és vállalatáról szóló monográfia megjelentetésével Budapest Főváros Levéltára a Budapest történetével kapcsolatos könyvkiadás régi adósságát törleszti. A levéltár Várostörténeti Tanulmányok sorozatában megjelent munka a budapesti és egyben a hazai nagyipar legnagyobb gyáróriásának kialakulását mutatja be az alapító, Weiss Manfréd életével és tevékenységével szoros összefüggésben. A szerző már nem érhette meg a kötet megjelenését, néhány nappal a kézirat nyomdába adása előtt hunyt el. A kötet tisztelgés emléke előtt.

Sike Sándor - Varga László - Szoftvertechnológia ​és UML
A ​Szoftvertechnológia és UML azoknak az előadásoknak és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatoknak az anyagát tartalmazza, amelyeket a szerzők az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tartottak programozó matematikus hallgatók számára, a Programozási technológia című tantárgy keretében. Az objektumelvű programozási módszer kialakulásának és alapfogalmainak ismertetése után kerül sor a könyv fő témájának tárgyalására. Ennek lényege a számítógéppel megoldandó probléma modelljének megkonstruálása, amelyet példák sora követ. Az anyag kifejtése során a szerzők igyekeztek elkerülni az elemi matematikai ismereteket meghaladó formalizmusok használatát. A bevezetett fogalmak definícióit, azok tulajdonságait pontokba szedve, informális módon adják meg; és azok megértését, gyakorlatban történő felhasználását számos feladat megoldásának bemutatásával könnyítik meg az olvasó számára.

Forintos Kálmánné - Varga László - Horváth József - Angol ​8.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - Testünk, ​a szeretet tanúja 1-2.
Reményeim ​szerint ez a lelkigyakorlatos könyv mindenkit segíteni fog abban, hogy a saját testéhez, testiségéhez, szexualitásához a Szentírás fényében és Boldog II. János Pál tanításának megfelelően viszonyulhasson. Varga László atya Nem könnyű olvasmányt tartunk a kezünkben. Mégis nagy lelkesedéssel és örömmel ajánlom mindenkinek, mert meg vagyok győződve róla, hogy lelki és testi életünket frissítő és emberi kapcsolatainkat gyógyító tanítás van benne. Óvatosan, felkészülten vegyétek kezetekbe. Tegyétek félre előítéleteiteket, egyéni véleményeiteket, ilyen-olyan tapasztalataitokat! Ebben a könyvben belső életetek rejtett kérdéseivel szembesülhettek. Az őszinte elmélyülés, alázatos figyelem segítségével szívetekben elgondolkodva, lelki életetek megújulása várható. ... Mert a mindennapi élet sok bonyodalmat hozhat - de lelki fejlődéseteket mégiscsak az isteni szeretet igazsága és szépsége vezetheti az üdvösség felé. II. János Pál pápa felszólítása: "találjátok meg önmagatokat Krisztus tervében!" Ehhez még azt kívánom a pápa óhajával: "A Szépszeretet Anyja tanítson meg minket szeretni." Dr. Hörcsik Edit pszichiáter

Kollekciók