Ajax-loader

Varga László könyvei a rukkolán


Varga László - Pató ​Pálok vagy sztahanovisták?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kozma László és Varga László - Varga László - Kozma László - A szoftvertechnológia elméleti kérdései
Az informatika ma már az emberi tevékenység legbonyolultabb feladatainak ellátására is képes hatékony szoftvereszközöket gyártani. Ezért a szoftver előállításában egyre nagyobb hangsúlyt kap a szoftver gyártásának technológiája. Az objektum elvű megközelítés a programfejlesztési technológiáknak legnépszerűbb eszköze, mert flexibilisebbnek bizonyul számos más programozási stílusnál. Ez képezi alapvetően a szerzők vizsgálatának tárgyát is.

Varga László - Szerelmünk ​a labdarúgás
A ​honszeretet mellett a legnagyobb érzés, ami sarkaiból képes kifordítani a világot: ez a szerelem. Érthető ezért, hogy mindent, amit olthatatlanul, elpusztíthatatlan szenvedéllyel szeretünk, kapcsolatba hozunk a szerelemmel. S miután a labdarúgás a legnépszerűbb, szinte szenvedélyesen szeretett sportág, nem csak nálunk, hanem az egész világon, ezért kapta ez a könyv "Szerelmünk a labdarúgás" címet. A könyv nem kevesebbre vállalkozott, mint arra, hogy bemutassa az egri, Heves megyei, de az Észak-magyarországi labdarúgás fejlődését, sőt mi több az NB I-es és NB II-es mérkőzéseken keresztül egy kicsit az egész magyar labdarúgást.

Varga László - Kitüntető jelvények és címek a polgári életben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - Jezsuita ​misszió
A ​mezőkövesdi Kistemplom Korrajzok, naplójegyzetek és emlékezések

Varga László - Életünk ​szentmiséje
Mit ​várunk egy-egy szentmisétől? Mire hív minket Isten a szentmisében, mit akar Ő adni nekünk? Miként lehet az életünket, hétköznapjainkat összekapcsolni a legszentebb áldozattal? Hogyan válhat életté két szentmise között mindaz, amit a szentmisében megünneplünk? - Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre válaszol Varga László, a kaposvári Szent Imre templom plébánosa _Életünk szentmiséje_ című kötetében. A hit titkáról, a benne rejlő ajándékról, gyógyulásról is olvashatunk a plébános legújabb könyvében - amely a 2005. szeptember 17-én a budapesti Szent István Bazilikában rendezett Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus nyitó előadásának szerkesztett és bővített változata -, ám a szerző Szent Ágostonnal együtt vallja: "Azt azonban már előre is megmondom, hogy sem tehetségünk, sem időnk nincs ennek a nagy misztériumnak minden mélységét kifürkészni, de majd jobban megtanít titeket a Szentlélek, aki bennetek szól, még ha én nem is vagyok köztetek. Megtanít az, aki gondolataitokat vezérli, akit a szívetekbe fogadtatok, akinek templomává lettetek."

Varga László - A ​forradalom hangja
A ​Szabad Kossuth Rádió a népé. Vezetősége gyökeresen megváltozott. Munkatársait is, akik bűnös sztálinista-rákosista kormány kiszolgálói és talpnyalói voltak, száműzte soraiból. A Rádió Forradalmi Bizottmánya napok óta tárgyalja az új szabad rádió működésével kapcsolatos kérdéseket. A vélemények és célok egyöntetűen egybehangzanak: a rádió független, pártokon felül álló hírközlő szerv, mely tántoríthatatlanul támogatja a magyar népet a demokratizmusért vívott harcban. Szíkít a tizenkét év, a múlt népbutító és kalandor politikájával, s ennek legkisebb megnyilvánulásának sem enged többé teret. Műsorában a magyar és a világ összes nemzete igaz kultúrájának lesz ezentúl közvetítője. A rádió igazságot sugároz. Boldog, örömteli estéken, vagy bármikor, ha fölnyitjuk, az igazság hangját közvetíti hallgatóinak. Célja és példája az hisszük minden magyart örömmel, szeretettel és megnyugvással tölt el. Példája az angol BBC, a független és párton fölül álló rádió. S így, a jövőben, a Szabad Kossuth adó is minden demokratikus párt segítője. Támogatja a nemzeti kormányt demokratizmusra, függetlenségre és semlegességre törekvő munkájában. A Szabad Kossuth Rádió így válik mindannyiunk barátjává, harcostársává, népünk és a nemzetek összefogó kapcsává. MAGYAR FÜGGETLENSÉG A Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány lapja 1956. november 3.

Varga László - Kérem ​a vádlott felmentését!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kozma László - Varga László - A ​szoftvertechnológia elméleti kérdései
Az ​informatika ma már az emberi tevékenység legbonyolultabb feladatainak ellátására is képes hatékony szoftvereszközöket gyártani. Ezért a szoftver előállításában egyre nagyobb hangsúlyt kap a szoftver gyártásának technológiája. Az objektum elvű megközelítés a programfejlesztési technológiáknak legnépszerűbb eszköze, mert flexibilisebbnek bizonyul számos más programozási stílusnál. Ez képezi alapvetően a szerzők vizsgálatának tárgyát is.

Varga László - Félelem ​nélkül
Vegyük ​észre a fényt! Erre szólít Varga László atya könyve. A fény, amely elűzi a sötétséget, és félelem nélküli hitünkre világít. Non abbiate paura! Harminckét esztendeje ezek voltak II. János Pál pápa legelső szavai: Ne féljetek! 1978.október 16-án, megválasztásának napján hangzottak el a Szentírás igéi. Mégis, miért félünk? Hogyan győzhetjük le önmagunk félelmeit? Ezekre a nem is egyszerű kérdésekre válaszolnak az itt következő oldalak, amelyek segítségül hívják a Szentírás és Fausztina nővér Naplójának vigasztaló gondolatait is. - Rozsos Gábor tanár

Varga László - Rendszerprogramok ​elmélete és gyakorlata
Ma ​már néhány tízezerre tehető hazánkban azoknak a száma, akik számítógépeket használnak. Ezért vált szükségessé egy olyan átfogó könyv kiadása, amely a rendszerprogramok gyakorlatán keresztül bemutatja a programozásban alkalmazott módszereket, technikákat és megadja elméleti alapjukat. A könyv első része a program fogalmával, a programozási nyelvek és automaták elméletével ismerteti meg az olvasót. A továbbiakban az adatszerkezeteket és a rajtuk értelmezett legfontosabb algoritmusokat tárgyalja. Ezekre az elméleti és gyakorlati alapokra épül fel a könyv többi fejezete, melyekben az egyszerű fordítási algoritmusokat, a magasabb szintű programozási nyelvek fordítása során használt módszereket és az operációs rendszerek algoritmusait találja az olvasó. A könyv utolsó fejezete a programozási technológia aktuális kérdéseivel, a strukturált programozással és a bizonyítottan helyes programok előállításának módszerével foglalkozik.

Varga László - Megfogadtam, ​szegény ember nem leszek!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - A ​csepeli csoda
A ​Weiss Manfrédról és vállalatáról szóló monográfia megjelentetésével Budapest Főváros Levéltára a Budapest történetével kapcsolatos könyvkiadás régi adósságát törleszti. A levéltár Várostörténeti Tanulmányok sorozatában megjelent munka a budapesti és egyben a hazai nagyipar legnagyobb gyáróriásának kialakulását mutatja be az alapító, Weiss Manfréd életével és tevékenységével szoros összefüggésben. A szerző már nem érhette meg a kötet megjelenését, néhány nappal a kézirat nyomdába adása előtt hunyt el. A kötet tisztelgés emléke előtt.

Varga László - A ​Főparancs
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - A ​halál tehetetlen
,,A ​halál tehetetlen'' -- így Varga Lászlónak, a kaposvári Szent Imre templom plébánosának harmadik lelkigyakorlatos könyve az élet diadalát hirdeti nekünk. Valósággá igyekszik tenni Jézus feltámadásának örömhírét, a hit krízisében nyújtva segítséget számunkra. Ennek a krízisnek az áldozatai fôként a testi-lelki betegek. Hozzájuk kell hajolni, hogy sírkamráikból felsegítve Krisztus világosságára juthassanak. Új távlatokat nyit hitünk megéléséhez úgy, hogy a halál már nem a sokunk által rettegett ellenség. Mi élhetünk Isten örök jelenében!

Varga László - Az ​évek napokból lesznek
Az ​év első hétfője harmadikán volt. Hírek után a rádióban erőteljes lehűlést ígértek. Mármint további lehűlést, hiszen a hőmérő higanyszála így is a tizenötösön állt, a nulla alatt. - ... hó takará el a bérci tetőt - skandálta fortisszimóban Pereces hadnagy, a bűnügyi rendőrség fiatal nyomozótisztje, miközben ötödször bontotta ki nyakkendőjét. - Piri - kiabált feleségének -, igazán megtanulhatnál már nyakkendőt kötni! Állandóan akkora gubiccsal járok a nyakam alatt, amelyik mellett még az ádámcsutkám is eltörpül. - Pedig az van, le sem tagadhatod! - hangzott gyöngyöző kacagás kíséretében a válasz, valahonnan a konyhából. - Igaz is, miért nem tanulsz meg te nyakkendőt kötni? - Én egyetemre járok. Nappalt éjjé téve görnyedek a római jog felett - méltatlankodott Pereces -, te pedig ilyeneket követelsz? Hát tényleg azt akarod, hogy megbukjak, nem szeretnél doktorné lenni? És különben is, van neked lelked?

Varga László - A ​fegyencélet fintorai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - Laci ​bácsi szakácskönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - Régi ​magyar mondák könyve
Lengyel ​Dénes könyve eltér a magyar mondavilág korábbi feldolgozásaitól. Más, mint Benedek Elek, Jókai Mór, Móra Ferenc gyűjteményekből és tankönyvekből ismert történetei. Nem hasonlít Komjáthy István négy kiadásban közkézen forgó mondák könyve című művéhez sem. Lengyel Dénes ugyanis egyetlen kötetben a teljes régi magyar mondavilágot feldolgozta: a hun mondákat, a honfoglalás mondáit, a királymondákat egészen a Mátyásról szóló történetekig. Megőrizte a mondák hangját, a naiv történeteket semmiféle történelmi é néprajzi anyaggal nem keverte. Történetein megérződik hiteles forrásainak, a krónikáknak, majd a népmondáknak más-másfajta stílusa. A kötetet magyarázó utószó és bőséges betűsoros jegyzet zárja le; ezekből az érdeklődő olvasó sok mindent megtudhat a mondák forrásairól, a történelem minduntalan felbukkanó mozzanatairól, a mondák hőseiről. A kötetet krónikánkból vett színes és fekete-fehér illusztrációk díszítik.

Fésüs László - Komlósi István - Varga László - Zsolnai Attila - Molekuláris ​genetikai módszerek alkalmazása az állattenyésztésben
A ​könyv a napjainkban lezajló genetikai és biotechnológiai forradalom új felfedezéseiből született eljárások, módszerek alkalmazási lehetőségeit mutatja be, illetve vetíti előre az állatnemesítés területén. Ajánljuk ezt a művet az egyetemi hallgatóknak, a PhD képzésben résztvevőknek és az újdonságokra fogékony állattenyésztési szakembereknek.

Varga László - Isten ​asztaláról
Áhítatok ​az év minden napjára Az idős erdélyi lelkipásztornak az év minden napjára szóló elmélkedéseit és imádságait Isten szolgálatában töltött életének tapasztalatai, az elnyomásban és börtönben kikristályosodott hite és népe iránti féltő szeretete formálták.

Varga László - Párizsi ​anziksz
A ​kötet Varga László válogatott verseit tartalmazza.

Varga László - Felszín ​és mélység
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - Szociális ​reform és hivatásrendiség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kőrösiné Merkl Hilda - Magyar Balázs - Varga László - A ​pap és a nő
Három ​bátor ember, egy irodalomtörténész nő, egy pszichiáter és egy plébános járja körül ezt a – valószínűleg mindenkit érdeklő – sokak által kényesnek tartott témát. Hármójuk negyedszázadon át folytatott csendes beszélgetéseit tartalmazza a kötet, amelyet tizenkét állomás/stáció köré csoportosítottak, hogy Jézusnak, legfőbb papunknak viselkedéséből kiindulva elemezzenek számos izgató kérdést, amelyre mégiscsak lehetséges választ találni. Az emberek ugyanis egyházon belül és kívül is hitelességre vágynak. Néhány tématöredék a sok közül ízelítőként: nők rivalizálása a pap körül, a házasságtörés fogalmának elhalványulása, a bűnösökkel való kommunikáció sokfélesége, az egyházból kilépő és az engedélyezetten nős papok élete, a vallásos képmutatás, a pap és édesanyja – s még megannyi gondolat, amelynek megismerését őszintén ajánljuk olvasóinknak.

Nagy Attila - Varga László - Horváth Lajos - Császári ​és királyi hadifogolytáborok a Csallóközben (1914-18)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pallai Sándor - Varga László - Ötvös ​szakmai ismeretek 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - Heves ​megye sporttörténete I.
Heves ​megye sporttörténete jóformán egy idős a honfoglaló magyarsággal. Ennek az eseményekben, érdekességekben gazdag sportkrónikának felidézésére, gondos rendbeszedésére vállalkozott a könyv szerzője. Érzékeltetni kívánta a honfoglaló magyarság harci gyakorlatainak, a lovagi tornáknak, a végvári vitézek párviadalainak, szabadságharcainak erőt, ügyességet, katonai virtust igénylő küzdelmeinek, a polgárosodással összefüggő sportmozgalmi törekvéseknek hangulatát, egyszóval azt a több évszázados fejlődést, amely mai sportéletünk eredményeihez vezet.

Varga László - A ​szellemi harc
Balás ​Béla megyés püspök így ajánlja Varga Lászlónak, a kaposvári Szent Imre templom plébánosának negyedik lelkigyakorlatos kötetét, A szellemi harcot: Mihelyt megszülettünk, máris "harcba" keveredünk. Az újszülöttnek éppen életjele az első sírás ami később sem apad el, csak az oka változik. Jézusnak is "elérkezett az órája", ami már a Lélek szabadságharca volt a Sötétség ellen. A Biblia minden vigasztalás mellett nem hallgatja el, hogy a világ végéig hátramaradó idő sem ígérkezik unalmasnak, ránk vár a Hűség harca. Erről szól e remek könyvecske, úgy is, mint "hadfelszerelés", úgy is mint "mozgósítás".

Varga László - Istengyermekek
"Isten ​a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert." (Ter1,26) Bizonyára azt akarja - és nekünk is így jó -, ha valóban minél inkább hasonlóvá leszünk hozzá. Nem istenek, hanem isteni teremtmények, vagyis "gyermekei"... Mi lehet ennél fontosabb? Ez a boldogásunk, az istengyermekség. Szent Ágoston azért tanít így: "nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik" - mert csak az istengyermekségben gyógyul meg lelkünk minden aggodalomtól, félelemtől. Ez a könyv lelkigyakorlatban elhangzott és sokakkal átbeszélt tanítása. (Futó Károly)

Varga László - Testünk, ​a szeretet tanúja 1-2.
Reményeim ​szerint ez a lelkigyakorlatos könyv mindenkit segíteni fog abban, hogy a saját testéhez, testiségéhez, szexualitásához a Szentírás fényében és Boldog II. János Pál tanításának megfelelően viszonyulhasson. Varga László atya Nem könnyű olvasmányt tartunk a kezünkben. Mégis nagy lelkesedéssel és örömmel ajánlom mindenkinek, mert meg vagyok győződve róla, hogy lelki és testi életünket frissítő és emberi kapcsolatainkat gyógyító tanítás van benne. Óvatosan, felkészülten vegyétek kezetekbe. Tegyétek félre előítéleteiteket, egyéni véleményeiteket, ilyen-olyan tapasztalataitokat! Ebben a könyvben belső életetek rejtett kérdéseivel szembesülhettek. Az őszinte elmélyülés, alázatos figyelem segítségével szívetekben elgondolkodva, lelki életetek megújulása várható. ... Mert a mindennapi élet sok bonyodalmat hozhat - de lelki fejlődéseteket mégiscsak az isteni szeretet igazsága és szépsége vezetheti az üdvösség felé. II. János Pál pápa felszólítása: "találjátok meg önmagatokat Krisztus tervében!" Ehhez még azt kívánom a pápa óhajával: "A Szépszeretet Anyja tanítson meg minket szeretni." Dr. Hörcsik Edit pszichiáter

Varga László - A ​rohanástól a lélek nyugalmáig
Varga ​László atyának, a kaposvári Szent Imre templom plébánosának ez az újabb lelkigyakorlatos könyve A fôparancs címû könyv folytatása. Ebben a könyvében pontosan fordítja le régi és modern szentek meggyôzôdését mai hallgatójának nyelvére, biztosan választva meg minden keresztezôdésben -- ahol eltévedhetne -- a helyes irányt. Az a mód, ahogyan Cassianus vagy éppen Kis Szent Teréz nyomán haladva egy sebész precizitásával tárja fel legbensôbb életünk törékenységét, fájdalmas titkait, miközben egyetlen pillanatra sem marad kívülálló szemlélôje annak, amit lát, újra és újra arra késztet bennünket, hogy nézzünk szembe életünk igazi valóságával, azzal a szeretettel és reménnyel, melyet maga Isten helyezett el bennünk. László atya lelkigyakorlatos könyve a leglényegesebbre irányítja figyelmünket, arra, amibôl ô is mindennap táplálkozik -- az imádságra. Bátorságot önt belénk, hogy üres kézzel merjünk odaállni Jézus elé.

Kollekciók