Ajax-loader

L. Menyhért László könyvei a rukkolán


L. Menyhért László - Szandai ​Sándor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

L. Menyhért László - Okkult ​tudományok kézikönyve
E ​könyv segítségével bepillanthatunk az ezoterikus tudományok alapjaiba, képviselőik élettörténetébe, illetve megérthetjük a hermetikus és okkult szimbólumokat. A szakirodalom mai kínálatában egyrészt túlteng a túlzott misztifikálás, a téma iránt jogosan érdeklődő tömegek félrevezetése, másrészt az úgynevezett hivatalos tudomány minden régi ismeretet - a tudományosság szempontjából - lenéző álláspontja. Ez a kis ismertető - már csak amiatt is, mert felsőoktatási intézmények kurzusainak előadási anyaga - igyekszik tárgyilagos lenni, már amennyire ebben a témában lehetséges.

L. Menyhért László - Borbereki ​Kovács Zoltán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

L. Menyhért László - Képzőművészeti ​irányzatok a XX. század második felében
A ​kötet a második világháború utáni művészet irányzatait, illetve ezen irányzatok jellegzetes vonásait, technikáit, műfajait és kiemelkedő alkotóit mutatja be vázlatosan.

L. Menyhért László - A ​vizuális nevelés és művészképzés története vázlatokban
A ​Magyar Képzőművészeti Egyetem Tanárképző Tanszékén az általános nevelés -és oktatástörténet tárgy , az intézmény jellegéhez igazodva változtatásra szorult. Az általános pedagógiatörténet mellett nagyobb hányadban az esztétikai nevelés, a vizuális kultúra története és a művészképzés története került előtérbe. A tankönyv-jegyzet egy vázlatos áttekintést nyújt a vizuális és esztétikai nevelés és művészképzés történetéből, ismertetve a főbb tendenciákat és nevelési formákat. Röviden bemutatja továbbá a különböző korok, e területeken is munkálkodó nagy gondolkodóit és eredeti szemelvényeket is közread a szemléletesebb bemutatást elősegítvén. A könyv összeállítása során derült ki azonban, hogy a nevelés és oktatástörténet ezen részterülete -mely egyébként határos a történet és művészettörténet tudománnyal, az esztétikával, az oktatás-és neveléstörténettel, a művészeti technikatörténettel, a filozófiatörténettel stb.- eléggé feltáratlan és kevéssé kutatott diszciplína. Így ez a vázlatos összeállítás egy átfogó kutatás kiindulópontját is jelentette.

Kollekciók