Ajax-loader

Marjai Imre könyvei a rukkolán


Marjai Imre - Felfedezések ​könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Marjai Imre - Hajómodellezés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Marjai Imre - Pataky Dénes - A ​hajó a művészetben
Akár ​a vadászat élménye, a hajózás, ez a nagy kaland - hisz az embernek végül is nem természetes eleme a víz - ősidők óta foglalkoztatta a művészek fantáziáját. Amióta az ember első, primitív csónakjain kimerészkedett a tavakra, átszelte a folyókat, és végül tengerre szállt, festmények sora örökítette meg ezt a romantikus és ősi témát. Pataky Dénes művészettörténész Marjai Imrével, a hajózás történetének kutatójával összefogva követte nyomon a téma fejlődését az európai festészetben az I. századtól kezdve a XX. század első évtizedéig. Római freskótól középkori oltárok képein át vezet az út a hajó- és tengerábrázolás virágkoráig, az újkorig, amikor a nagy tengeri hatalmak, Hollandia, Anglia és Franciaország mesterei megteremtik a festészet történetének legcsodálatosabb hajóábrázolásait. A van de Velde család, Turner vagy később a francia Fauves-csoport színes témákat kereső művei, Marquet, Derain képei egyetemes értékeket jelentenek. A két szerző azonban nemcsak a festmények esztétikai jelentőségét ismerteti, hanem e szinte kivétel nélkül hiteles ábrázolásokon keresztül röviden feltárja a hajózás fejlődésének évezredes útját is, 48 színes táblával illusztrálva az egyes szakaszokat.

Marjai Imre - Nagy ​hajóskönyv
A ​hajózás az emberiség nagy kalandja. Kaland, amely már évezredek óta tart, azóta, hogy távoli ősünk először tornászta föl magát egy úszó fatörzsre. Hogyan született meg a hajó, s változott a különböző korok népeinél, mit jelent a navigáció tudománya, milyen munka folyik a nagy hajógyárakban és kikötőkben, mi volt a tengerész dolga a vitorlás hajókon, és mi ma, a modern hajózás korában - íme, néhány téma ízelítőül. De olvashatunk még kalózokról és rejtélyesen eltűnt hajókról, véres tengeri ütközetekről és békés gyorsasági versenyekről. A rendkívül érdekes, most második kiadásban megjelenő kötet több mint kétszáz fénykép és ábra illusztrálja.

Marjai Imre - Nagy ​kalózkönyv
Régmúlt ​idők tengeri megpróbáltatásai közé, vad csaták forgatagába hívja olvasóit a könyv. Az egykor volt hősök szinte életre kelnek. Marcona alakjuk elrémít, gonoszságuk felháborít, bajtársiasságuk tiszteletet ébreszt, leleményességükön elcsodálkozunk, kalandjaikban velük izgulunk. A zord időkben is felfénylik néha egy szép szerelem romantikája, vagy felcsattan a jóízű nevetés. Ámulunk azon a nagyszerű bátorságon, amellyel a gyenge ember törékeny hajóin nekivágott a még ismeretlen, ezernyi veszéllyel fenyegető tengernek, és irtózunk ugyanennek az embernek őrülettel határos kegyetlenkedéseitől. Olykor – ha méltatlanul is -szánjuk az elbukottakat. Egy bizonyos: közömbösek nem maradhatunk a kalózok útján járva. Mesevilágnak tűnik mindez – holott valóság. Hiteles források adatai színesednek élővé a szerző tolla nyomán. Miközben együtt sírunk és nevetünk hőseinkkel, a történelem kevéssé ismert területeiről is képet kapunk. Kalandkedvelő fiataloknak és a messzi múltba szívesen tekintő idősebbeknek egyaránt lebilincselő olvasmány a kalózok könyve.

Marjai Imre - Készítsünk ​hajómodellt
Az ​ügyeskedni, "alkotni" vágyó fiataloknak szól a Móra Kiadó új, foglalkoztató sorozata, a Hobbi. A lányok és a fiúk érdeklődési körére gondolva állítottuk össze témáit, így szerepel majd köztük kötés, horgolás, vasút- és hajómodellezés, játékkészítés és fényképészeti ábécé, számítógép-programozás és textilmunka. Szép és hasznos hobbi, ha állatot tartunk a lakásban. A kezdő állatbarátok számára is összeállítottunk egy kötetet, amelyben kis kedvenceik gondozására, tartására kapnak sok hasznos tanácsot. Minden Hobbi könyv gazdag illusztrációs anyaggal – rajzzal, fényképpel – jelenik meg.

Kulcsár Ödön - Marjai Imre - Borzalmak ​és gonoszságok könyve
Ez ​a könyv szemelvényeket tartalmaz, abból a hatalmas zsákból, amelyet a természet, s maga az ember jól megtömött borzalmakkal és gonoszságokkal. Természeti katasztrófák, hivatalos kínzások, pokoljárások, borzalmas emberi tragédiák tárulnak elénk fejezetről fejezetre. Járványok és űrtragédiák, kivégzések és alattomos gyilkosságok, boszorkányok praktikái és a sáskahadseregek küzdelmei, a hajókat megsemmisítő viharok és emberevő tigrisek, megmászhatatlan hegyoldalak és hólavinák, Csernobil és mindaz a sok borzalom, amit az érzéketlen természet vagy éppen maga az ember teremtett. Ez ennek a könyvnek a tartalma, hiteles adatokkal, pontos dátumokkal és tanúvallomásokkal

Marjai Imre - Pataky Dénes - A ​hajó története
Az ​emberiség és a hajó története már a legősibb időktől kezdve szorosan összekapcsolódott. Az ősember úszó fatörzse - melyre kapaszkodva a csónakkészítés gondolatára jutott - volt a kezdő lépés a hajó történetében. Ettől a momentumtól kezdve vezetik be az olvasót a szerzők technikatörténeti, kultúrtörténeti művükben a vitorlás hajók típusainak és építésének ismertetésébe, a navigáció és tengeri történelem tudományába. A szerzők földrajzi és kronológiai felosztásban tárgyalják a hatalmas anyagot. Hasonló átfogó, a téma minden részletére kiterjedő munka eddig még nem jelent meg magyar nyelven. A könyv gazdag illusztrációs anyaga a rég letűnt korok hajóinak rekonstruálásában elsősorban képzőművészeti ábrázolásokra, írott emlékekre, megmaradt korabeli modellekre és a tengeri archeológiai kutatás legújabb eredményeire támaszkodik. Dr. Marjai Imre, neves kultúrtörténész, a hajómodellezés nemzetközi szaktekintélye az ókori rész és a kishajókról szóló fejezet szerzője; a középkori és újkori részt dr. Pataky Dénes művészettörténész, a budapesti Szépművészeti Múzeum osztályvezetője, a századforduló művészetének kiváló szakértője írta.

Kollekciók