Ajax-loader

Will Fowler könyvei a rukkolán


Will Fowler - Kurszk
A ​hatalmas páncélosütközet, a kurszki csata kimenetelét döntően befolyásoló 24 óra történetét írta meg Fowler ebben a könyvben. A mindkét küzdő fél számára hatalmas veszteségeket hozó csata ismertetése természetesen nem merül ki ebben a rövid periódusban, a műből megismerhetjük az előzményeket, az összecsapás kezdeti és végső fázisait is. Olvashatunk a fegyverekről, a katonákról, megtudhatjuk, hogy a harckocsik mellett milyen szerepet kapott a gyalogság, a tüzérség és a légierő a csatában.

Chris McNab - Will Fowler - Harci ​technikák kézikönyve
A ​kötet tartalmából: A hagyományos és különleges egységek katonáinak oktatott harci technikák bemutatása; Több mint ötven harci technika, a kés és a gépkarabély használatától, a csapdák készítésén és a mesterlövész képességeken át, a harci ejtőernyőzésig és a nyomkövetésig; Számos példa a katonai hadviselés történelméből, több mint kétszáz fekete-fehér illusztrációval.

Will Fowler - Barbarossa: ​Az első 7 nap
1941. ​június 22-én a németek megindították a Szovjetunió ellen rég tervezett támadásukat. A nagyszabású hadművelet a Barbarossa fedőnevet kapta a XII. században élt hódító császár után. Amit pedig ezzel a fedőnévvel illettek, a világ addigi talán legnagyobb fegyveres összecsapásává lett. A támadás Hitler azon tervének csúcspontját jelentette, hogy kiterjessze a német birodalom határait kelet felé, s ezzel _Lebensraumot_ (életteret) hozzon létre a német nép számára. 1941. nyár elején a németek hárommillió főből, 3300 harckocsiból és 2000 repülőgépből álló haderőt vontak össze. Velük szemben a mozgósítás alatt álló Vörös Hadsereg állt, amely három és fél millió katonát és 20 000 harckocsit sorakoztatott fel. A két fél küzdelmét a modern hadviselés történetében a legkegyetlenebb, megalkuvást nem tűrő harcok jellemezték. A német erők csoportosításban nyomultak előre. Az Észak hadseregcsoportot azzal a feladattal indították meg, hogy foglalja el a balti államokat és Leningrádot. A Közép hadseregcsoport azt a feladatot kapta, hogy nyomuljon előre Moszkváig és foglalja el azt, mialatt a Dél hadseregcsoport leigázza Ukrajnát. Hat napon belül a Wehrmacht elfoglalta Rigát, Minszket, Lvovot. A Közép hadseregcsoport 300 km mélyen hatolt be Oroszország belsejébe. A kötet számára készített különleges térképek révén a _Barbarossa: Az első 7 nap_ könnyen áttekinthetően, drámai hitelességgel mutatja be a Szovjetunió elleni támadás első hetének történetét. A könyv a Wehrmacht 1941 júniusáig elért sikereinek széles körű áttekintésével kezdődik, majd ezt követik a német főparancsnokság - a fejezetek által körvonalazott - támadási tervei, valamint a szovjet fegyveres erők védelmi intézkedései. A szerző a továbbiakban leírja a légi és tüzérségi tűzelőkészítés végrehajtását, majd részletesen beszámol a három hadseregcsoport első héten elért sikereiről. A könyv a hadjárat további eseményeinek és a németek végső kudarcának elemzésével fejeződik be - azzal, miért nem sikerült a Vörös Hadsereg megsemmisítése és Moszkva elfoglalása.

Will Fowler - A ​világ elit alakulatainak fegyverzete és felszerelése
Mint ​ahogy a cím is mutatja, egy gazdagon illusztrált kézikönyv segít tájékozódni a világ elit alakulatai felszerelésének garmadájában. A harcban és felderítő tevékenység során alkalmazott kézi- és támogató fegyverek, gépjárművek, repülőeszközök részletes leírását és képes magyarázatát tartalmazza a keményborítós, hasznos kiadvány.

Will Fowler - Patrick Sweeney - Puskák ​és sorozatlövő kézi lőfegyverek nagy enciklopédiája
Kötetünk ​áttekinti a kézi tűzfegyverek fejlődését a kezdetektől a mai ultramodern rohamkarabélyokig és géppuskákig, és bemutatja a történelemformáló jelentőségű tervezőket: Samuel Coltot, Hiram Maximot, Pietro Antonio Berettát, valamint Mihail Kalasnyikovot. A történeti rész és a részletes listák lehetővé teszik a rajongók számára a fegyverek azonosítását. 600 színes kép és művészeti reprodukció mellett a fegyverek működését szemléltető rajzok segítik az alapos tájékozódást.

Tim Bean - Will Fowler - Szovjet ​harckocsik a II. világháborúban
A ​könyv bemutatja a szovjet hadseregben 1945 előtt rendszeresített 40 típust. Részletesen olvashatunk a harckocsik kifejlesztéséről és alkalmazásáról a 20-as évektől kezdődően, megismerkedhetünk a 30-as évek koncepciós pereinek hatásával és az 1941-es német támadással egyaránt. Bemutatásra kerülnek a Kurszknál vívott hatalmas páncélos ütközet és a Berlinben folytatott utcai harcok is. A sztálini korszak harckocsi fegyvernemének növekedését és fejlődését ritka, fekete-fehér felvételek segítségével követhetjük nyomon. A képeken láthatjuk a 30-as évek hadgyakorlatait, a Vörös Téren tartott díszszemléket, a mindennapi szolgálat közben készített felvételeket csakúgy, mint a harc közben rögzített eseményeket. A fényképek mellett helyet kaptak a szovjet és a szovjet hadseregben rendszeresített idegen típusokat bemutató rajzos ábrák és részletes adatok is. A könyv bemutatja a szovjet harckocsi fegyvernem kifejlesztését röviddel az Októberi forradalom után, olvashatunk arról, hogyan szerezték meg az USA-ból a Christie-féle futóművet, valamint bepillantást nyerhetünk a szovjet hadsereg 30-as években történt növekedésébe, illetve a sztálini perekbe, melyek éppen akkor gyengítették meg a harckocsi fegyvernemet, mikor a Hitler vezette Wehrmacht egyre komolyabb fenyegetést kezdett jelenteni a Szovjetunió számára.

Will Fowler - D-nap: ​Az első 24 óra
Az ​első 24 óra A történelem hadműveleteiben ritkán volt egy 24 órás időszak annyira sorsdöntő, mint 1944. június 6-án. Minden idők legnagyobb partraszállása során közel 7000 hajó több mint 132 000 amerikai, brit és kanadai katonát tett partra Normandiában. Rommel tábornagy már korábban felismerte, hogy a szövetséges erők az első napon a legsebezhetőbbek egy német ellentámadással szemben. Ha a németek képesek egy jelentős ellentámadásra és meghiúsítják a partraszállást, az európai háború menete minden bizonnyal másként alakul. A D-nap: Az első 24 óra speciális térképek segítségével mutatja be a normandiai partraszállás első 24 óráját, és részletesen leírja az egyes partszakaszok eseményeit. A könyv a minden képzeletet felülmúló nagyságú partraszállási előkészületek, valamint a Normandia körül összevont német erők ismertetésével kezdődik. A szövetségesek, akik az Enigma rejtjelezőgép kódjainak megfejtése után képesek voltak meghatározni a németek hadrendjét, mindent megtettek, hogy elhitessék ellenfeleikkel: a partraszállásra a Calaisi-szoros környékén, Normandiától keletre kerül sor. A könyv ismerteti a szövetségesek számos megtévesztési tervét.

Will Fowler - Sztálingrád
A ​német 6. hadsereg 1942 októberének első napjaiban ismerte fel, hogy a teljes kimerülés és az orosz tél beköszönte előtt egyetlen lehetősége maradt a kiemelt hadászati fontossággal bíró Sztálingrád városának elfoglalására. A Sztálingrád: A sorsdöntő 7 nap részletesen ismerteti, hogyan tett még egyszer mindent kockára a Wehrmacht a győzelem kivívásáért, és hogyan fordította a saját javára az eseményeket a hátrányban harcoló Vörös Hadsereg, ami egyúttal fordulópontot jelentett a keleti front harcaiban. A kötet drámai beszámoló a Volga bal partjáért vívott harcok tetőpontjáról, az 1942 októberében vívott összecsapásokról. A könyv megrázó fényképekkel, a tényeket részletesen ismertető kiegészítésekkel és a legfontosabb csaták térképeivel alátámasztva ismerteti a két fél katonáinak visszaemlékezéseit, mindenki számára világossá téve, miért ítéltetett kudarcra a németek sorsdöntő támadása, végérvényesen a szovjetek javára billentve ezzel a mérleg nyelvét a keleti front harcaiban. A könyv bemutatja a sztálingrádi támadás hátterét és a németek kezdeti sikeres előrenyomulását.

Kollekciók