Ajax-loader

Szenczi Miklós könyvei a rukkolán


Szenczi Miklós - A középkor és a reneszánsz angol drámairodalma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szenczi Miklós - Tanulmányok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szenczi Miklós - Valósághűség ​és képzelet
A ​tanulmány két hosszabb fejezetre tagolódik. Az első az ókori mimézis- elméletek rövid áttekintése után a XVIII. századi neoklasszikus esztétika válságát és az új, romantikus művészetelmélet francia, angol és német úttörőinek nézeteit elemzi. A második fejezet Coleridge irodalom-esztétikájának filozófiai alapjait vizsgálja. Külön rész foglalkozik azzal a kérdéssel, hogyan alkalmazza Coleridge esztétikai elveit a gyakorlatban: Wordsworth, Shakespeare, Milton műveinek elemzésében. A befejezés arra a kérdésre igyekszik választ adni, hogy mi volt Coleridge esztétikai nézeteinek az az objektív igazságtartalma, amelyet a marxista irodalomtudomány is felhasználhat.

Szenczi Miklós - Tanuljunk ​könnyen, gyorsan angolul!
Az ​angol nyelv fontosságát felesleges volna külön hangsúlyozni. A világ legnagyobb nyelvterülete ezt a nyelvet beszéli, ismerete az európai szárazföldön is egyre jobban terjed. A világháború óta a legtöbb ember anyanyelve után az angol nyelvet tanulja meg. Ennek a páratlan népszerűségnek az okát elsősorban Anglia kulturális és gazdasági vezetőszerepében kell keresnünk. Könyvünk célja az, hogy az angol nyelv tökéletes elsajátítására biztos, rendszeres alapot nyújtson és megismertessen a ma használatos élő nyelvvel. Ennek a célnak az eléréséhez a "Tanuljunk könnyen, gyorsan angolul" kitűnően bevált módszert vettem segítségül, amely gondos fokozatossággal küzdi le az idegen nyelvek nehézségeit.

Szenczi Miklós - Szobotka Tibor - Katona Anna - Az ​angol irodalom története
Három ​szerző együttes munkájának és fáradságának eredményeként született meg ez a könyv, az első teljes, magyar nyelvű összefoglalás az angol irodalom történetéről. * Szenczi Miklós, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem angol tanszékének professzora, a régi angol irodalom legkiválóbb magyar ismerője hatalmas tudásanyag birtokában, lenyűgöző biztonsággal, s ugyanakkor roppant szórakoztatóan, lendületes iramban kalauzolja végig az olvasót a kezdetektől, Cynewulftól a XVIII. század végéig az angol irodalom hatalmas arcképcsarnokán hosszabban elidőzve olyan géniuszok portréi előtt, mint Shakespeare, Milton vagy a nagy szatirikusok. * Szobotka Tibor, a Tudományegyetem világirodalmi tanszékének munkatársa, maga is kitűnő szépíró, a művésztárs finom érzékével és megérző képességével fedez és fedeztet fel új színeket és vonásokat a romantika és a viktoriánus kor íróinak, költőinek alakján és életművében. Magával ragadóan szép esszé-stílusa a reve-lációkban gazdag ismeretanyagon túl maradandó olvasmányélményt is nyújt. * A modern angol irodalom bonyolult útvesztőjében Katona Anna, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem angol tanszékének docense igazít el bennünket, mindvégig külön figyelmet szentelve az irodalmi folyamatok, s az irodalmi élet hátterében munkáló tár-sadalmi-eszmei mozgatóknak. * A kötetet bibliográfia, névmutató és igen gazdag képanyag teszi teljessé.

Kollekciók