Ajax-loader

Joachim Peiper könyvei a rukkolán


Joachim Peiper - Viperafészek
Dietrich ​gróf – megszámlálhatatlan vakmerő akció híres és hírhadt végrehajtója továbbá tucatnyi kitüntetés bírtokoa – őrnagyként szerel le az első világháborút követően és miután elege lett a vérontásból, visszavonul vidéki rezidenciájára, megpróbál elbújni a kűlvilág szeme elől. De a történelem megtalálja őt, kitör a második világháború és egy visszautasíthatatlan meghívásnak, kell eleget tennie. Adolf Hitlet bizalmasa Ruud Hessler tábornok invitálja egy különös, ám de, ,,baráti beszélgetésre" az ódon nehezen megközelíthető, a náci elit által is kedvelt kastékyba, a viperafészekbe... A veterán katonát azonban tőrbe csalják, válaszút elé állítják: vagy végregajt egy megvalósíthatatlannak tűnő kűldetést – vagy meghal a fia, akit a biztonság kedvéért foglyul ejttettek... Az őrnagy fogcsikorgatva kénytelen elfogadni a pillanatnyi feltételeket, de csak ő van egyedül tisztában. azzal, hogy nem egy, hanem legalább három különösen fontos feladatra is felkérést kapott. Az első: likvidálni a kijelölt célpontot, a második, megölni a parancsot kiadó Hessler tábornokot. a harmadik, – a legnehezebb – kiszabadítani egyszülött fiát a félelmetes hírű Viperafészekből...

Joachim Peiper - A ​futár halott
A ​megállíthatatlanul előretörő német hadsereg már Moszkvát ostromolja, de az előrenyomulás lendületét a rettenetes orosz tél Tábornok és a Vörös Hadsereg "együttes" erővel megakasztja. A tét óriási, a párját ritkítóan ádáz küzdelemben egyik fél sem ejt foglyokat... Mindeközben egy magányos alak - aki hol Müntzer, hol Primakov néven azonosítja magát - igyekszik átjutni a frontvonalon, kíméletlenül felhasznál mindent és mindenkit, aki csak keresztezi útját, rendre áthágja a háború írott és íratlan szabályait, nyomában a halál és pusztulás jár. A férfi sötét titkot rejt magában, célja találkozni a legravaszabb rókával, Wilhelm Canarissal, az Abwehr első emberével, hogy átadja azt a kulcsfontosságú információt, amely eldönti javukra a keleti fronton dúló harcokat.

Joachim Peiper - Banditák ​nyolc óránál
Adolf ​Cedrick fiatal kora ellenére - a Condor légió tagjaként - megtanulta, hogy a levegőben egyetlen hiba is végzetes lehet, és a találékonyság a legjobb ajánlólevél a parancsnoki beosztáshoz. A Blitzkrieg kirobbanásakor már mint veterán mesterpilóta vetette bele magát a véres küzdelembe kedvenc Messerschmitt vadászgépét irányítva. A Luftwaffe kezdetben sikert sikerre halmozott, s miközben öntelt parancsnoka - az egykori legendás ász, a "Vasember" - a "legyőzhetetlen óriás" képében tetszelgett, addig az egyszerű katonák rettegve várták azt a pillanatot, amikor majd megütköznek Európa legerősebb hadseregével... A csata hevében a fiatal parancsnok nagyszerű barátra és vetélytársra lelt - Walter Mann személyében -, akivel géppárban élet-halál harcot vívott a Csatorna felett a szövetséges vadászok ellenében. Cedrick a dicsőség és a pokol legmélyebb bugyrait is megjárta az angliai légi ütközetben, s miközben hatalma és hírneve egyre növekedett, úgy került egyre inkább szembe a légierő hozzá nem értő vezetésével. Noha egysége élén sorra döntött romba minden addigi rekordot, a saját parancsnokaival való összecsapás mindinkább elkerülhetetlennek látszott...

Joachim Peiper - Kígyóverem
1943 ​október, Franciaország. A szövetségesek megkezdik a nyugati front megnyitásának előkészületeit, amit az ellenállás határtalan lelkesedéssel fogad, és az ország felszabadításáért dúló harc új lendületet kap. A németek az egyre súlyosbodó helyzetben az Abwehr és a rettegett Gestapo segítségét kérik, akik elképesztő tisztogatást hajtanak végre - de a hazafiak nem adják fel. Vezetőjük egy kettősügynök, aki nappal a németek barátja, este pedig a partizánok teljhatalmú ura. A kíméletlen harc közepette a csoport értékes információk birtokába kerül, aminek valódi jelentőségére csak akkor döbbennek rá, amikor sikerül azt eljuttatniuk Londonba. Az angolok a hírek hallatán fejvesztett kapkodásba kezdenek, és alig néhány nap alatt átdobnak egy elit katonákból álló deszant egységet, hogy álljanak az ellenállók élére, és vezessék őket öngyilkos rohamra egy szupertitkos német bunker ellen, ahonnan a nácik a jelentések szerint a világ legpusztítóbb bombáját készülnek kilőni. A francia hazafiaknak ezúttal nemcsak a Wehrmacht katonákkal és Gestapo ügynökökkel kell megküzdeniük, de szövetségeseikkel és saját magukkal is, mert mind tudják, hogy ebből a harcból nincs visszatérés.

Joachim Peiper - A ​Zeppelin-incidens
1940. ​nyárelőn - a Blitzkrieg totális sikere után sem tétlenkedik a náci hadvezetés. Grandiózus haditervet kovácsolnak Anglia megsemmisítésére: meglepetésszerűen terrortámadást hajtanának végre a "brit oroszlán" szíve, London ellen! Tucatnyi, büntetőtábort is megjárt könyörtelen SS-katona száll a partra a legnagyobb titokban Churchill birodalmának nyugati felénél az egyik apró szigeten, hogy hídfőt létesítsenek a küszöbön álló támadáshoz. Az egység véres kegyetlenséggel számol le a brit helyőrséggel, előkészítik az ideggáz-támadást a főváros ellen, elfoglalják pozícióikat és várnak a kedvező pillanatra. De a feladat neheze még hátra van, az akció elkezdéséig még két napon keresztül életben kell maradniuk a feldühödött angoloktól hemzsegő ellenséges terület kellős közepén. A kapott parancs egyértelmű: addig nem halhatnak meg, amíg végre nem hajtják a küldetést...

Joachim Peiper - Keselyűk ​Berlin felett
Ottó ​Skorzeny ezredes - a Harmadik Birodalom SS tisztje, a II. világháború számos őrült akciójának kitervelője és fanatikus végrehajtója - élete legnagyobb dobására készül. Megpróbálja elrabolni szeretett Führerét a körülzárt Berlinből a szövetségesek és az oroszok orra elől. “Európa legveszélyesebb embere" - aki az írott és íratlan harcászati szabályokat előszeretettel szegi meg - szokásához híven, a maga sajátos módszereivel kísérli meg a lehetetlent... Eközben a szövetségesek sem ülnek ölbe tett kézzel, feltett szándékuk, hogy egy hasonlóan frappáns akcióval lezárják végre a háborút, és borsot törjenek Sztálin orra alá. Mivel épeszű ember nem vállalkozna erre az öngyilkos küldetésre, így az amerikaiak egy sebtében összeállított egységet küldenek a III. Birodalom szívébe ugyanezzel a feladattal. Megkezdődik a versenyfutás a nagyhatalmak között, és a legfontosabb kérdés már nem is az, hogy végre lehet-e hajtani a küldetést, hanem az, hogy egyáltalán élve meg lehet-e úszni egy kommandós akciót a rommá lőtt Berlinben...

Joachim Peiper - A ​Führer Oroszlánja
Az ​USA hadvezetése 1944 tavaszán egy megdöbbentő felfedezéssel kénytelen szembesülni: a Luftwaffe egyik kísérleti - a Ho XVIII. B sugárhajtású, nagyhatótávolságú, csupaszárny és lopakodó tulajdonságokkal felszerelt - bombázógépének prototípusa átszelve az Atlanti-óceánt, behatolt az Államok fölé anélkül, hogy az Air Force Intelligencc tudomást szerzett volna róla! Míg a náci Németország vezetői elégedetten hátradőlve koccintottak az Amerika-Projekt sikerére, addig fanatikus, ám de kiválóan képzett tudósok egy csoportja már a második küldetést készíti elő rohamtempóban. A feladat közel 4000 kg bombaterhet eljuttatni az első számú célpontba, New Yorkba... Elindul a versenyfutás az idővel, az előrenyomuló szövetségesek egymás után semmisítik meg a titkos kutatóközpontokat, miközben a Führer alig várja már a pillanatot, hogy bevethesse legféltettebb fegyverét, az Oroszlánt...

Joachim Peiper - Farkashajsza
Karl ​Dönitz admirális, a Kriegsmarine kérlelhetetlen parancsnoka képtelen elfogadni azt a feltételezést, hogy az átkozott angolok megfejtették a feltörhetetlennek hitt szigorúan titkos kódot, az Enigmát. Pedig az eredmények mást mutatnak. A szövetségesek csapást-csapásra mérnek a tengerek szürke farkasaira, a III. Birodalom U-boot flottája pedig egyre növekvő veszteségeket szenved el: egymás után merülnek hullámsírba vagy esnek fogságba a legendás ászok, Günther Prien, Ottó Kretschmer, Joachim Schepke… A Birodalom hadvezetése kétségbeesett, de merész lépésre szánja el magát: csapatnyi kőkeményen kiképzett titkosügynököt juttatnak el Angliába, a biztos halálba, az apró, ámde roppant jelentőséggel bíró információért. Feladatuk rendkívül nehéz, mindenféle támogatás és segítség nélkül kell behatolniuk a szigetország legszigorúbban őrzött létesítményébe, a Bletchley Parkba, és visszaszerezni a megfejtett Enigma kódkönyvét - ha létezik egyáltalán… Egy egységnyi SS tiszt Angliában… ennél már csak egyetlen őrültebb és veszedelmesebb vállalkozás létezik: biztonságban hazajuttatni a bizonyítékokat, miközben az egész ellenséges hadigépezet mozgásba lendül, hogy megállítsa őket… A hajsza folytatódik, és még csak nem is sejtik ezek a bátor férfiak, hogy még az Enigmánál is van egy sokkal veszélyesebb fegyver a szövetségesek kezében…

Joachim Peiper - Rommel ​kutyái
Erwin ​Rommel altábornagy – a Sivatagi Róka – sikert-sikerre halmozva megállíthatatlanul tör előre Észak-Afrikában és lassan már El-Alameint, Egyiptom kapuját ostromolja. Ha elfoglalja, megnyílik az út a német expedíciós hadsereg, az Afrika Korps előtt a gyengén védett bakui olajmezők felé... Winston Churchill tisztában van a hadi helyzet súlyosságával, ezért személyes utasítására egy DC-47-es nagyhatótávolságú szállítógép – fedélzetén tucatnyi fegyveressel és német hadifelszereléssel – hatol be az éjszaka sötétjében az afrikai front fölé. Már mélyen az ellenséges vonalak mögött járnak, ám mielőtt elérnék az érkezési pontot, a Luftwaffe három Me-109F vadászgépe könyörtelenül leradírozza az égről a Douglast. A túlélőknek csak egyetlen parancsot kellene végrehajtaniuk, de a hajszába bekapcsolódik az Afrika Korps parancsnokának rettegett, speciális egysége – a kegyetlenségükről ismert, helyi arab harcosokból álló Rommel Kutyái is, akik akár tűvé tennék az egész kontinenst is a Führer ellenségei után kutatva... A hadiszerencse időlegesen a szövetségesek mellé szegődik, de tudják hamarosan eljön az a pillanat, amikor már nem lesz hová menekülniük a Kutyák elől...

Joachim Peiper - Célpont: ​Moszkva
1941 ​telén a Moszkva alatt harcoló Wermacht egységek egy váratlan orosz ellentámadást követően halálos csapdába kerülnek. Nincs ember, aki élve kimenekülhetne a körülzárt gyemjanszki katlanból, erre még a hírhedt SS elitalakulat, a Totenkopf sem képes. Az ellenállás reménytelen, az utánpótlást is csak légi úton kapják, és ekkor a Führer egy, a létező legőrültebb tervvel rukkol elő: az orosz főerőket megkerülve azonnali és közvetlen támadást kell indítani Moszkva szíve, a Vörös Tér és a Kreml ellen! A terv megdöbbentő, már csak találni kell egy hőst, aki megtervezi a lehetetlent, végrehajtja és ha szükséges, fel is áldozza önmagát...

Joachim Peiper - Párducok ​a hóban
1944. ​augusztus, Franciaország A már évek óta tomboló háború lassan és látszólag elkerülhetetlenül a véres végkifejlet felé sodródik az európai kontinensen. A szövetségesek már partra szálltak Franciaországban, és megállíthatatlanul, hatalmas lendülettel nyomulnak előre, pedig a német oldalról a legkeményebben és legkíméletlenebbül harcoló páncélos SS alakulatok vesznek részt a védekező harcokban. A küzdelem minden eddiginél kegyetlenebb összecsapásokba torkollik, amikor Hitler seregeit a szövetségesek a kanadai tüzérség segítségével megszorítják a falaise-i katlanban. Heinrich Schepke Obersturmführer, a III. Birodalom egyik legeredményesebb páncélos ásza parancsnoki Párducával ebben a kilátástalan helyzetben küzd kétségbeesetten, mint egy sarokba szorított, sebzett vadállat. Azonban váratlanul egyenesen a legfelsőbb vezetéstől egy azonnal végrehajtandó, meglehetősen szokatlan parancsot kap: hatoljon be az ellenséges vonalak mögé, akár az élete árán is, és tankjaival mentsen ki egy csapdába esett egységet. A Párducokat felkészítik az öngyilkos küldetésre a kor legmodernebb berendezéseivel, és ezzel kezdetét veszi a II. világháború egyik legkülönösebb hadművelete, amelyben a III. Birodalom páncélosai elképesztő tűzerejükre és mozgékonyságukra alapozva játszanak halálos fogócskát az ellenséggel, ellenséges területen.

Joachim Peiper - A ​Tigris karmai
1944 ​tele, Ardennek-hegység. A III. Birodalom a vereség szélén állt, a szövetséges hadak a front minden pontján támadásba lendültek, az ellenséges repülőgépek nap mint nap a hátországot bombázták, és az orosz front minden erőfeszítés dacára lassan összeomlott. A Führer azonban még mindig reménykedett, hiszen tankok, repülőgépek és hihetetlen mennyiségű új fegyverek tömege özönlött ki a gyárak kapuin, hogy megfordítsák a háború menetét. A Wermacht titokban egy utolsó, hatalmas erőfeszítésre készült, és a sosem látott létszámban felsorakozott Tigrisek fanatikus parancsnokai készen állnak arra, hogy meglepjék az elbizakodott ellenséges erőket. Az offenzíva megindult, Sepp Dietrich SS-Oberstgruppenführer, a harcoló Waffen-SS generálisa egy olyan ütőképes hadsereget állított fel, amellyel kíméletlenül elsöpörte az ellene felsorakozott erőket. De a rettegett parancsnok sohasem kis tétekben játszott, így fő célpontként a legnagyobb vadat, saját magát Dwight D. Eisenhower tábornokot, a szövetségesek főparancsnokát jelölte meg... A generális tisztában volt azzal, hogy a küldetés sikeréhez egy csapatnyi mindenre elszánt Tigris páncélos kell, ezért az ördögi tervhez megnyerte Európa legveszedelmesebb emberét, Otto Skorzeny alezredest is, akiről köztudomású, hogy képes megszegni minden írott és íratlan szabályt...