Ajax-loader

Ernst F. Schumacher könyvei a rukkolán


Ernst F. Schumacher - A ​kicsi szép
A ​hetvenes–nyolcvanas évek egyik legsikeresebb közgazdasági esszéjét tartja kezében az olvasó. _A kicsi szép_ alapművé, a nyugati értelemben vett alternatív, azaz ökológiai és humán személetű közgazdaságtan bibliájává vált. Szerzőjét, Schumachert közgazdászként, újságíróként és modern vállalkozóként tartottak számon, a mű páratlan sikerét követően egyenesen Keyneshez fogható gondolkodóként emlegették. A schumacheri világszemlélet terjesztésére külön folyóriat indult; nemzetközi kutatási programok szerveződtek eszméinek továbbgondolására és gyakorlati megvalósítására. Schumacher az emberléptékűség eszméjét hirdette és ennek valóra váltásáért küzdött a modern gazdaság körülményei között. Ez egyrészt a független kisvállalkozások szorgalmazását, másrészt a nagy gazdasági szervezetek belső vállalkozási típusú átalakítását jelentette és jelenti. Nagy hangsúlyt kap nála az ökológia, a természeti erőforrások megőrző hasznosítása, a gazdsági értékek mellett az egéy, humánus, etikai és esztétikai értékek felmutatása. Jóllehet a könyv első megjelenése óta csaknem húsz év telt el, a szerző gondolatai – legalábbis a mai magyar valóság számára – nem sokat vesztetttek aktualitásukból.

Ernst F. Schumacher - Tévelygők ​útikalauza
Ebben ​a könyvben szemügyre vesszük a világot, és megpróbáljuk egészében látni. Az ilyesmit filozófiának nevezik, azt pedig úgy határozzák meg, mint a bölcsesség szeretetét és az igazság keresését. Szókratész mondotta: "A filozófus érzése a csodálkozással kezdődik. Valamit igaznak elfogadni mindig a tévedés kockázatával jár. Ha korlátozom magam arra a tudásra, amelyet kétségen felül igaznak tartok, azzal ugyan a minimumra csökkenteném a tévedés kockázatát, ugyanakkor növelem a veszélyét annak, hogy éppen azzal nem fogok foglalkozni, ami az életben a legfontosabb és legbecsesebb. Aquinói Szent Tamás Arisztotelész nyomán azt tanította, hogy "a legcsekélyebb tudás, amit a legnagyobb dolgokról nyerhetünk, kívánatosabb, mint a legbiztosabb tudás a kisebb dolgokról".

Ernst F. Schumacher - Jó ​munkát!
Ebből ​kikövetkeztethetjük az emberi munka hármas célját: 1. Elő kell állítanunk a szükséges és hasznos javakat, valamint szolgáltatásokat. 2. Lehetővé kell tenni minden ember számára, hogy használja és ezáltal tökéletesíthesse képességeit mint "jó intéző". 3. Cselekedeteink révén - egyeseket szolgálva és másokkal együttműködve - szabaduljunk meg a velünk született önzéstől (egocentrizmustól). A munkának ez a hármas funkciója olyan központi szerepet kap az ember életében, hogy emberi szinten nem lehet elképzelni az életet munka nélkül. "Munka nélkül az egész élet megromlik - mondotta Albert Camus -, de ha a munka lélektelen, nemcsak a társadalom romlik meg, hanem az ember is "megzavarodik."

Ernst F. Schumacher - A ​Guide for the Perplexed
The ​author of the world wide best-seller, Small Is Beautiful, now tackles the subject of Man, the World, and the Meaning of Living. Schumacher writes about man's relation to the world. man has obligations -- to other men, to the earth, to progress and technology, but most importantly himself. If man can fulfill these obligations, then and only then can he enjoy a real relationship with the world, then and only then can he know the meaning of living. Schumacher says we need maps: a "map of knowledge" and a "map of living." The concern of the mapmaker--in this instance, Schumacher--is to find for everything it's proper place. Things out of place tend to get lost; they become invisible and there proper places end to be filled by other things that ought not be there at all and therefore serve to mislead. A Guide for the Perplexed teaches us to be our own map makers. This constantly surprising, always stimulating book will be welcomed by a large audience, including the many new fans who believe strongly in what Schumacher has to say.

Kollekciók