Ajax-loader

Balogh János könyvei a rukkolán


Balogh János - Haldokló ​őserdők nyomában
Ifjúkoromban ​elhatároztam, hogy felfedező akarok lenni. És végre, harmincöt évvel első elhatározásom után, eljutottam Afrikába. Ettől kezdve teljesült minden expedíciós álmom, bejárhattam Afrika, Dél-Amerika, Ausztrália, Óceánia legérdekesebb részeit. Húsz expedícióm legkedvesebb, legérdekesebb epizódjait válogattam össze e könyvben, elsősorban a t9zenévesek számára. Szeretném, ha az eseményeken kívül sikerülne érzékeltetnem, hogy az ilyen út nem kalandkeresés, nem érdekesség hajhászása, hanem komoly munka. Ezért vállaljuk a fáradságot, nélkülözést, és a kalandok szinte ajándékképpen jönnek.

Eszes Hajnal - Balogh János - Süni ​Dini nagy napja
Süni ​Dini egy aprócska sündisznócska, aki nagyon szeret bújócskázni és fogócskázni, hempergőzni és gurulni a harmatos fűben. Igen ám, de Dininek nem akadt játszópajtása egész Erdőországban. Egyedül viszont próbáltatok már fogócskázni vagy bújócskázni? Dinit, amikor eljött az ideje, szépen kézen fogta édesanyja, Süni Sára és elsétált vele az erdei óvodába.

Eszes Hajnal - Balogh János - Karácsonyi ​levelek
Minden ​évben egyszer elérkezik az a várva várt várt téli nap, amikor a Mikulás elhozza nekünk a megálmodott ajándékokat. Ehhez persze előtte levelet kell írnunk neki, hogy tudja, mit kell majd elrejtenie gyönyörűen kifényesített csizmánkba. A könyvben szereplő gyerekek már mind megírták kívánságaikat. Most rajtad a sor, ragadj tollat, és írd meg gyorsan a Mikulásnak a legféltettebb titkodat!

Balogh János - Kedvenceink
Képeskönyv ​gyerekeknek ismertebb magyar kutyafajtákkal.

Eszes Hajnal - Balogh János - Királylány ​és más foglalkozások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Eszes Hajnal - Balogh János - Karácsonyi ​harangok
A ​legkisebbeknek szánt kiadvány színes képeken és versekbe foglalt történeten keresztül igyekszik felidézni a varázslatos karácsonyi hangulatot. Az illusztrációk a békés szenteste tüneményes világába repítik el a kis olvasót.

Dr. Petrasovits Imre - Balogh János - Növénytermesztés ​és vízgazdálkodás
A ​víz jelentősége a mezőgazdaságban - és főleg a növénytermesztésben - világszerte tovább nőtt. Ahogyan növekszik a növénytermesztés intenzitása, a termések nagysága, úgy nő a vízgazdálkodás színvonalának jelentősége. A növénytermesztés eredménye változatlanul a meghatározott földi és kozmikus tényezők eredője. A növénytermesztés iparszerűvé válásában a szakosított növénytermesztési rendszereket a folyamat első új formáinak tekinthetjük. Ennek során nincs szó a természettől való függetlenségről, mert a fotoszintézis eredményességét nemcsak földi tényezők befolyásolják. Mégis a növénytermesztés tervezhetősége egyre javul. A legfontosabb kozmikus tényezők értékei, a hő és a fény nagy térségekben és egy vegetáció átlagában eléggé állandóak, jól valószínűsíthető határok között mozognak. Tér- és időbeli változásukra a szántóföldi növénytermesztésben kevés lehetőség van. A hó- és fényháztartási anomáliák - amelyek helyenként és rövidebb időtartam alatt gyakoriak lehetnek - káros hatásának szűkítésére a korszerű növénytermesztési technológiának mégis van lehetősége.

Mahunka Sándor - Balogh János - Atkák ​XV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh János - A ​megsebzett bolygó
"A ​filmsorozat forgatókönyvéből és az úton készült felvételekből állítottam össze ezt a könyvet, azzal a céllal, hogy a filmben felvetett kérdéseket maradandóbb formában is eljuttassam azokhoz, akik a környezetvédelem és a természetvédelem iránt érdeklődnek... A három déli földrészen készült képek és a hozzájuk csatlakozó szöveg nemcsak szórakoztatni akar. Szeretnénk elgondolkoztatni, megdöbbenteni és felelősségre ébreszteni olvasóinkat. Elgondolkoztatni azon, hogy rombolhatjuk-e így tovább természeti környezetünket. Megdöbbenteni azzal, hogy ráeszméltetjük: az emberiség eddigi felelőtlensége csakugyan súlyosan megsebesítette bolygónkat. Felelősségre ébreszteni mindenkit, hogy nekünk - egyenként és személy szerint is - sok tennivalónk van az egészséges környezet, hazánk és bolygónk érdekében!"

Balogh János - Pusztuló ​őserdők, virágzó sivatagok
A ​kabócák már elhallgattak, és az ausztráliai tücskök egészen magyar hangon muzsikáltak. A csillagos ég, csupa ismeretlen csillagképpel, nagyon fényesen, de idegenül borult fölém, és új volt az eukaliptuszok gyantájából áradó kellemes illat is. Azon gondolkoztam, hogy a világ, a táj sokkal több az ember számára, mint egyszerű vizuális élmény, hozzátartoznak a hangok az illatok is. Nagyon kevés az olyan úti beszámoló, amely ezt a teljességet, akár tökéletlenül is, éreztetni tudja az olvasóval.

Balogh János - Pongó ​és kis barátja
"Egy ​szép tavaszi reggelen Pongó a kiskutya elhatározta, hogy felfedező útra indul és új barátokat keres.

Balogh János - Vízigényszámítások ​az öntözőgazdálkodásban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh János - Bioszféra-expedíció
Ha ​egy öklömnyi almát nagyon vékony hártyapapírba csomagolnánk be, a legvékonyabb papír is vastagabb lenne, mint a Földön a bioszféra, az élet területe. De az élet e hártyavékony szférája további négy összetevőből: légkörből, talajból, vízből és élővilágból áll. Be tud-e a mai ember illeszkedni a természetbe anélkül, hogy összhangját megbontaná? Úti kalauzunk, a biológia és környezettan tudósa beszáguldja velünk az egész Földet a trópusi őserdőktől a sarkvidékekig, és szóval, képpel, térképpel elmagyarázza, hogy a természet és az ember együttműködésének egyetlen módja az alkalmazkodás. Nem harcolni kell a természet ellen, nem pusztítani kell adományait, hanem okosan gazdálkodni velük.

Eszes Hajnal - Balogh János - Űrhajós ​és más foglalkozások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Eszes Hajnal - Balogh János - Cirmoska ​és új barátja
Cirmoska ​egy szép tavaszi délelőttön nagyon unatkozott. - Végre találtam egy jó játékot! - fedezett fel örömmel egy ottfelejtett pamutgombolyagot. - Milyen gyorsan gurul! Gyerünk utána! A gombolyag kigurult az ajtón.

Balogh János - Érdekes ​szigetek
A ​rádió azonos című műsorából készült válogatás. A szerző részben tapasztalataiból, részben hatalmas ismeretanyagából merítve állította össze műsorát és ebből a könyvet. Szerepelnek a válogatásban nagy, ismert szigetek, például Új-Guinea, Tahiti, Hawai és kicsi, a térképen meg sem található helyek, például a Lepra-sziget, Dassen, Sinclair. Az átlagos földrajzi tájékozottságú ember a nagyobbakról sem tud sokat, a kicsiknek még a létezését sem sejti. Aki elolvassa ezt a könyvet, megtudja, hogy Juan de Nova szigetén a kutyák elfelejtettek ugatni, Tristan de Cunha a százévesek szigete, Réunionon még mindig a kalózok kincsét keresik. Pedig - mint a szerző írja - ezeknek a szigeteknek a legnagyobb kincsük élőviláguk, megóvásukért - és ma már sajnos megmentésükért - mindent meg kell tennünk. Térképek és a szerző eredeti felvételei illusztrálják a könyvet.

Schweitzer Ferenc - Bérci Károly - Balogh János - A ​Bátaapátiban épülő nemzeti raidoaktívhulladék-tároló környezetföldrajzi vizsgálata
A ​Tolna megyei Bátaapáti közelében létesítendő felszín alatti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) biztonságos működtetése, a károsanyag-kibocsátások megakadályozása, valamint a telephely és környéke kedvező környezeti állapotának hosszú távú megóvása a tárolóhely üzemeltetőinek és a környék lakosságának közös érdeke. Az épülő hulladéklerakó környezetbiztonsági szintjének feltárása érdekében több éves, a földtudományok számos területét (geomorfológia, geoökológia, botanika, meteorológia, hidrológia, talajerózió-kutatás stb.) érintő komplex vizsgálatok folytak a létesítményt magában foglaló Nagymórágyi-völgy területén és annak tágabb környezetében. Sor került a terület domborzati viszonyainak értékelésére, a terület geomorfológiai fejlődéstörténetének feltárására, továbbá erdősültségének és talajviszonyainak minősítésére. A vizsgálatok feltárták az épülő tárolóhely környékén tapasztalható talajpusztulás mértékét, értékelték az eróziós folyamatok hosszú távú felszínalakító szerepét és a vízfolyások medreiben történő nehézfém-feldúsulás jellemzőit. A kutatás kiterjedt a tömegmozgások által veszélyeztetett településrészek védelmének műszaki megoldásaira is. A Bátaapáti NRHT környezetbiztonságát befolyásoló természeti tényezők minden lényeges sajátosságát bemutató könyv a fenti kutatások eredményeiről nyújt összefoglaló áttekintést azzal a céllal, hogy a szakmai ismereteken túl széles körű tájékoztatást adjon a téma iránt érdeklődő olvasónak.

Balogh János - Túrkevétől ​Óceániáig
Az ​utókorra örökítette elmúlt századunk egyik legnagyobb magyar tudósa, Balogh János professzor, akadémikus azt az izgalmas korrajzot, amelyet kíváncsi tanítványok, barátok, olvsók kedvéért elmesélt. Előadásait magnetofónszalagra is rögzítették, hogy az élőbeszéd is megőrizze. Fia, munkatársa vigyázott a felvételre, amíg meg nem kerestük, azzal az elképzeléssel, hogy mindezt közkinccsé tegyük. Az "örökös " nem ellenkezett, mert édesapja úgy bízta rá hagyatékát, hogy ha lesznek, akik valóban kíváncsiak befejezetlen élethistóriájának részleteire, segítse megszületni a könyvet, mert annak tartalma sokaknak lehet érdekes és tanulságos. Szöveggondozás közben aztán fény derült a bővített életrajzi vallomás igazi értékeire, amely három évszázadot érint, ebből a tizenkilencediket és a huszonegyediket csak éppen, de a huszadik viszontagságait olyan jellemző részletekkel tárja elénk, hogy akár történelmi áttekintésként is olvashatjuk. Az ember, a tudós, az újságíró számot ad benne az általa leglényegesebbnek tartott mozzanatokról, amelyeket szenvedve végigküzdött.

Balogh János - Bassa László - Bugár Péter - Kulcsár Kálmán - Nyitrai Ferencné - Ádám Antal - Császtvay István - Pécsi Márton - Unger Mátyás - Mit ​kell tudni Magyarországról?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók