Ajax-loader

Tóth Bertalan könyvei a rukkolán


Benkő Tiborné - Benkő László - Kiss Zoltán - Tóth Bertalan - Objektum-orientált ​programozás Turbo Pascal 6.0-ban - Turbo Vision
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benkő László - Benkő Tiborné - Tóth Bertalan - Programozzunk ​Turbo Pascal nyelven!
Könyvünk ​elsõsorban azokhoz szól, akik segítségünkkel kívánnak megismerkedni a Pascal nyelv rejtelmeivel és szépségeivel. A nyelv leírása mellett az alapvetõbb programozással kapcsolatos fogalmakat is tisztázzuk. A Pascal nyelv szintaktikájával és szabályaival foglalkozó fejezetek példákon keresztül magyarázzák az elméletet. A könyv felépítése olyan, hogy segítségével a még egészen kezdõ programozók, akik ez ideig semmilyen programozási nyelvvel sem foglalkoztak, minden egyéb külsõ segítségség nélkül is megtanulhatják a Pascal nyelvet. Különösen nekik szántuk a könyv elsõ két fejezetét, melynek áttanulmányozása után már egyszerûbb programok is készíthetõk. A tapasztaltabb Olvasók, akik már használtak valamilyen más programozási nyelvet vagy kezdõ szinten ismerik a Pascalt, el is eltekinthetnek az elsõ két fejezet feldolgozásától. (Bár a második fejezetet azonban számukra is jó kiindulási pont lehet a könyv további részeihez.) A gyakorlott Olvasók tanulási stratégiája a példaprogramok áttanulmányozására és megértésére épülhet. Amikor már megismerték az utasítások helyes használatát és a Pascal program szerkezeti sajátosságait, hozzáláthatnak a könyvben közölt feladatok önálló megoldásához. (Ha elsõre nem is koronázza teljes siker a próbálkozást, nem kell kétségbeesni, hiszen a feladatok megoldása megtalálható a lemezmellékleten.)

Benkő Tiborné - Kiss Zoltán - Tamás Péter - Tóth Bertalan - Könnyű windows-t programozni!? 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benkő Tiborné - Tóth Bertalan - Programozzunk ​C nyelven!
Az ​1950-es évektől az informatika világa rohamosan fejlődik, ami a programozási nyelvekre is rányomja a bélyegét. Kis túlzással havonta születnek új nyelvek, és a régiek múzeumi tárggyá válnak. Nyitott szemmel járva a világban képtelenek vagyunk rendet tenni a sok nyelv között, csak kavarognak a fejünkben: C#, Java, PHP, Perl, C++, Pascal, C stb. Miért éppen a C nyelv? Joggal vetődik fel a kérdés, ha annyi új nyelv létezik, miért kellene egy közel 40 éves „őskövülettel” megismerkednem? A válasz megtalálását a könyvünk Olvasójára is bízhatnánk, azonban inkább segítünk egy kicsit: A C nyelv szintaktikájára, filozófiájára sok más, újabb nyelv hagyatkozik (C++, Java, C# ...) Talán még mindig a C nyelvű programok a leginkább hordozhatók a különböző platfor­mok között. A C nyelven úgy lehet programozni tanulni, hogy nincsenek más „zavaró” körülmények (komponensek, grafikus felület), így az algoritmusra és a nyelvi elemekre koncentrálhatunk. C nyelven sok mikrovezérlőt működésre bírhatunk, nem kell minden vezérlő saját gépi szintű nyelvével bajlódnunk. Sok kis erőforrás-igényű, ingyenes fejlesztőeszköz áll rendelkezésünkre a tanuláshoz, fejlesztéshez. . . . (az Olvasó tölti ki.) Miért éppen ez a könyv? A C nyelvű szakirodalom magyar és angol nyelven egyaránt bőségesnek nevezhető. nem is beszélve az Internetes tartalmakról. A könyvek egy része azonban vagy elmerül a részletekben, vagy egy száraz hivatkozási kézikönyvet valósít meg, vagy elvész a C szabványok és az implementációk között. Ez a mű azonban igyekszik megtalálni azt a szűk határvonalat, amelyen haladva olvasható, oktató formában közli az ismereteket. A szabványokkal mi is megvívtuk a harcunkat, és a C fordítók világában „megkövesedett” megoldást választottuk. A könyvünk alapvetően az első C szabványra (ANSI C 1989, ISO C 1990) és annak javítására (ANSI/ISO C 1995) épül. A legutolsó C99 szabvány újdonságait csupán összefoglaltuk az utolsó fejezetben. A C könyvtárat leíró függelékben azonban a C99 nyelv függvényei is szerepelnek, jelölve azok hovatartozását. A könyv első 12 fejezete a klasszikusnak nevezhető módon mutatja be a C nyelv lehető­sé­geit. Az egyszerű szerkezetű, pársoros programtól kezdve fokozatosan jut el az Olvasó a többmodulos, függvényeket, makrókat és mutatókat használó megoldásokig. A 13. fejezet a C könyvtárat veszi górcső alá, és tematikusan részletezi a függvények használatát. Az érdekesebb és bonyolultabb függvények működésének megértését példa­programok is segítik. Mi található a CD-mellékleten? A CD-melléklet a könyv példaprogramjainak forrásán túlmenően további önálló feldol­go­zásra szánt anyagokat is tartalmaz. Az Algoritmusok könyvtár néhány numerikus módszer leírását és azok C nyelvű programjait tartalmazza. A „Tanari kezikonyv” mappában a könyv F4. függelékében felsorolt oktatási anyagok és példaprogramok találhatók. Ugyancsak a CD-re mentettünk egy ingyenes C/C++ fejlesztői környezetet (DevC++) és a GCC fordító Windows-hoz adaptált verziójának (WingC) letöltő programját, amivel az előző környezet fordítóprogramja frissíthető. A felsorolást a Teszt könyvtárban fellelhető interaktív kikérdező programmal zárjuk, amellyel akár fejezetenként felmérhetjük a könyv feldolgozásának sikerességét.

Benkő Tiborné - Tóth Bertalan - C#
Sokan ​mondják, hogy programozni könnyű! Még többen hangoztatják, hogy nehéz a programozás! Kinek adjunk igazat? A legbölcsebb amit tehetünk, hogy mindkét tábornak igazat adunk, hangsúlyozva, hogy a programkészítés nehézségi foka nagyon sok mindentől függ. Vegyünk például egy egyszerű sorösszeg-számítást. Ha assembly nyelven (netalán gépi kódban) kell a feladatot megoldanunk, az bizony nem könnyű. Ha azonban valamilyen magas szintű nyelvet használhatunk, néhány kódsor az egész. Amennyiben egy program grafikus felhasználói felületét teljes mértékben magunknak kell megvalósítani, az kemény programozói feladat. A megoldás könnyebbé tehető, ha igénybe vehetjük valamilyen grafikus programkönyvtár függvényeit, azonban még ekkor is sokat kell dolgoznunk. Ha azonban rendelkezésünkre áll egy grafikus programelemeket, komponenseket tartalmazó osztálykönyvtár, a feladat akár egyetlen programsor megírása nélkül elvégezhető. Valahogy így van ez az összes Windows alá készített fejlesztőeszközzel. Például, a .NET Keretrendszer biztosít számunkra egy gazdag osztálykönyvtárat, egy biztonságos futási környezetet, valamint egy sor programozási nyelvet. A Visual Studio megfelelő verziója pedig a programkészítés folyamatához nyújt hathatós segítséget. Természetes választás a fenti lehetőségek teljes kiaknázásához a C# nyelv, amely a .NET rendszer belső fejlesztői nyelve is egyben. A programozás nehézségének szubjektív vetületei is vannak, hisz aki gyakorlott egy adott feladat programozásában, az minden nehézség nélkül megold egy újabb, hasonló feladatot. Hogyan tegyünk szert programozási gyakorlatra? A válasz igen egyszerű, készítsünk minél több programot, a legkülönfélébb alkalmazási területeken. A könyvünk bizonyos szempontból a programozási tapasztalat, gyakorlat megszerzéséhez nyújthat hathatós segítséget. A könyv előkészítésénél feltételeztük, hogy az Olvasó már programozott valamilyen nyelven, és tisztában van a programozás alapvető fogalmaival (változó, típus, alprogram stb.) A C# nyelv ismertetése során erre építettünk, és inkább a példákon keresztüli tanítást tartottuk szem előtt. Ennek során azonban külön figyelmet szenteltünk a feladatok objektum-orientált felfogásban történő megoldásának. A könyv 10 papírra nyomtatott és 4 elektronikus fejezetből épül fel, melyek a CD-mellékleten kaptak helyet. Az első 9 fejezet egyszerű példák segítségével ismerteti meg az Olvasót a C# nyelv alapjaival. Terjedelmi korlátozások miatt messze nem törekedtünk a teljességre, azonban egy erős alapot igyekszünk adni a C# fejlesztésekhez. Mivel itt elsősorban magára a nyelvre koncentráltunk, a példaprogramok kizárólag szöveges felhasználói felülettel rendelkező konzolalkalmazások (Console Application). A 10. fejezet, miután bemutatta a Visual C# Express Edition eszköz használatát, grafikus felületű programok (Windows Forms Application) készítéséhez nyújt segítséget. Először a C# nyelv alapjainak gyakorlását segíti példaprogramokkal, majd pedig kitér a menüs, grafikát megjelenítő alkalmazások készítésére, valamint a fájlok kezelésére. Az elektronikus formában rendelkezésre álló 11. fejezet különböző matematikai algoritmusok C# nyelvű megvalósításaival ismerteti meg az Olvasót. Az elektronikus függelék pedig sok hasznos összefoglaló táblázatot, leírást tartalmaz. Végezetül néhány szó a CD-mellékletről, melynek részletes leírása elolvasható a könyv tartalomjegyzéke után. A CD-lemezen a könyv példaprogramjai és az elektronikus fejezetek mellett helyet kapott a tanultak felmérését és értékelését végző teszt­program. A könyv példáin kívül további gyakorló feladatok kiírását és megoldását is megtaláljuk itt. Külön kiemeljük a 10. fejezet speciális, óravázlatokra bontott feldolgozását, mely gyakorlati alapját képezheti a C# nyelv tanórákon történő oktatásának.

Lebovicsné dr. Kálmán Éva - Tamás Péter - Tóth Bertalan - Kiss Zoltán - DOS ​4.0 / DOS 4.01
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tamás Péter - Tóth Bertalan - Benkő Tiborné - Kuzmina Jekatyerina - Programozzunk ​Delphi 5 rendszerben!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benkő Tiborné - Tóth Bertalan - Free ​Pascal
Évszázadokon ​át szállóigévé vált a mondás „Hajózni kell!”. Napjaink emberei nagyjából úgy érezhetik magukat az informatika térhódításától, mint a régi idők emberei az óceánok partján. Akkoriban is megvolt a választás szabadsága felszállni egy hajóra és elvitetetni magát a világ négy sarkába, vagy megtanulni a hajózás tudományát, és kalandtól hajtva bejárni a tengerek végtelen habjait. Az informatika óceánjain is rengeteg csónak, hajó, tengerjáró áll rendelkezésünkre az alkalmazások képében, melyeket tudó kezek, emberek készítettek. Ezek a kisebb, nagyobb programok életünk kísérőivé váltak, bár általában nem is gondolunk programként rájuk (mobil telefonálás, Internetezés, számítógépes játékok stb.) Hihetetlennek tűnhet, azonban az alkalmazások készítéséhez vezető út mindenki előtt nyitva áll. Semmilyen különleges adottság, művészi hajlam nem szükséges ahhoz, hogy programot készítsünk. Jogos tehát a hajdani szólás átfogalmazása „Programozni kell!”. Hogyan is kezdjünk hozzá? Valószínűleg van a kezünk ügyében egy számítógép, rajta egy egyszerű szövegszerkesztővel és egy Internet-böngészővel már írhatjuk is a javascript/vbscript utasításokat. Ha a Microsoft Office is megtalálható a gépünkön, VBA (Visual Basic for Application) nyelven hasznos funkciókkal bővíthetjük a WinWord, Excel stb. alkalmazásokat. A kezdeti sikeres és kevésbé sikeres próbálkozások után valószínűleg szükségét fogjuk érezni egy vezérfonalnak, amely biztonságosan végigvezet bennünket a lehetőségek – végtelennek tűnő – tárházában. Ez a vezérfonal lehet a Pascal nyelv, amit Niklaus Wirth 1970-ben, a Zürichi Műszaki Egyetemen, a programozás oktatására dolgozott ki. A nyelv megtanulása azonban nem képzelhető el a gyakorlás lehetősége nélkül, vagyis szükségünk van egy fejlesztőeszközre is. A mai pénzszűke világban az sem hátrány, ha ez az eszköz ingyenes, és többféle hardver és operációs rendszer alatt is használható. A fenti feltételeknek jól megfelel a Free Pascal rendszer, ami majdnem teljesen kompatibilis a Turbo Pascal 7.0 és az Object Pascal nyelvekkel. A Pascal nyelv választása esetén a könyvünk is jó vezérfonal lehet, amelyben didaktikusan felépített fejezetek sorával, az egyre bonyolultabb nyelvi elemek bemutatásával vezetjük be az Olvasót a programozás varázslatos világába. A könyvünkben követjük a ComputerBooks Kiadó „Együtt könnyebb a programozás” sorozatának hagyományait. A fejezetek elméleti részei után, a jobb megértést segítő példaprogramok állnak. Az első nyolc fejezetben a (Free) Pascal nyelv alapjait ismertetjük, a nyelvi elemektől indulva, az alprogramok használatáig. A következő három passzusban a nagyméretű, a memóriát dinamikusan használó, objektum-orientált programok fejlesztéséhez nyújtunk segítséget. Az utolsó fejezetben összefoglaljuk a grafikus felületű alkalmazások Delphi, Kylix és Lazarus rendszerekben történő kialakításához szükséges nyelvi elemeket. A könyvünk itt azonban nem ér véget, mivel a függeléket elektronikus, nyomtatható formában a CD-mellékleten helyeztük el. Az ingyenes CD-melléklet, a könyvben szereplő példaprogramokon és a függeléken túlmenően, a további gyakorlást és önellenőrzést segítő feladatokat, valamint egy elektronikus tesztet is tartalmaz. Ugyancsak helyet kaptak itt a Free Pascal fordító 2.0.4-es verziójának DOS, Windows és Linux alá fejlesztett változatai, valamint a teljes angol nyelvű dokumentáció. Reményeink szerint, könyvünk a Pascal nyelv tankönyveként is megállja a helyét, segítve a Turbo Pascal, a Delphi, a Free Pascal és a Lazarus rendszerekben történő programfejlesztést.

Juhász Mihály - Kiss Zoltán - Kuzmina Jekatyerina - Sölétormos Gábor - Tamás Péter - Tóth Bertalan - Delphi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benkő Tiborné - Benkő László - Tóth Bertalan - Programozzunk ​C nyelven!
A ​"Programozzunk C nyelven!" című könyv elsősorban azok számára íródott, akik most kezdenek ismerkedni a programozási nyelvek "angoljának" nevezhető C nyelvvel. A könyv felépítése olyan, hogy nem szükséges a teljes művet elolvasni ahhoz, hogy a feldolgozott témakört programok írásával mélyítse el az Olvasó. Amennyiben a feldolgozást sikeresnek ítéli meg, tovább lehet lépni a következő fejezet olvasásával. Az önellenőrzéshez a fejezetek végén található kérdések és feladatok nyújtanak segítséget. A könyv interaktív CD-mellékletén a \Teszt könyvtárban elhelyezett, a Windows98/2000/XP alatt működő tesztprogram is önképzés és önellenőrzés fontos eszköze.

Kiss Zoltán - Tóth Bertalan - Tamás Péter - Lebovitsné Kálmán Éva - MS-DOS ​6
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lebovicsné dr. Kálmán Éva - Kiss Zoltán - Tamás Péter - Tóth Bertalan - MS-DOS ​5.0
A ​Microsoft cég MS-DOS operációs rendszere legújabb verziója az 5.0, mely hasonlít az "idősebb testvéreire" (a 3.3 és a 4.0 verziók). Annak a felhasználónak, aki ismeri a DOS előző verzióit és használni is szeretné a legújabbat nem kell sok parancsot megtanulnia. Mégis azt mondhatjuk, hogy az 5.0 egy sor újdonságot hozott.

Tamás Péter - Horváth Sándor - Kiss Zoltán - Tóth Bertalan - Windows ​3.0 felhasználóknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benkő Tiborné - Kiss Zoltán - Tamás Péter - Tóth Bertalan - Könnyű ​a Windows-t programozni!? 1-2.
Windows ​program egyre inkább terjed a felhasználók körében. Nagy előnyei közé tartozik az egységes kezelés, a különböző programok hasonló, áttekinthető megjelenése mellett az, hogy a PC típusú gépek hardver eszközeit jobban kihasználja, mint a DOS operációs rendszer. A különböző processzorok (8088, 80286 80386 és 80486) lehetőségei kiaknázhatók ugyanúgy, mint az esetleges nagy memória. A hagyományos, egy program futtatására alkalmas DOS operációs rendszerrel szemben a Windows egyszerre több program futtatását teszi lehetővé megosztva az erőforrásokat a programok közt. Azt nem mondhatjuk, hogy a Windows operációs rendszer lenne. Rendelkezik olyan tulajdonságokkal, amelyek az operációs rendszereket is jellemzik (memóriakezelés, a programok futásának szervezése), néhány területen azonban a DOS lehetőségeire hagyatkozik (például az alacson szintű I/O kezelés). Fontos, hogy felhasználási szempontból a Windows nagyon hasonlít más típusú számítógépek operációs rendszeréhez, vagy azok előzőekben kiemelt néhány tulajdonság is elegendő a Windows program előnyeinek bizonyítására. A szoftver piacokon mostanáig azonban kevésbé terjedtek el olyan programok, amelyek a Windows felügyelete alatt működnek - az úgynevezett Windows alkalmazói programok (application). Napjainkban ez a helyzet változni látszik. Egyre több sikeres programnak, szövegszerkesztőnek, játéknak, táblázatkezelőnek stb. van olyan verziója, amely a Windows felügyelete alatt működik...

Benkő Tiborné - Kiss Zoltán - Tamás Péter - Tóth Bertalan - Programozás ​Borland Pascal 7.0 rendszerben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kuzmina Jekatyerina - Tamás Péter - Tóth Bertalan - Programozzunk ​C++ Builder rendszerben!
A ​Borland C++ Builder gyors alkalmazásfejlesztő környezet (RAD Rapid Application Development) a hazánkban rendkívüli népszerűségnek örvendő Delphi rendszer "ikertestvérének" tekinthető. A C++ Builder szerencsésen egyesíti magában a Windows alkalmazások készítését segítő grafikus fejlesztői környezetet és a C++ nyelvre alapozott, teljesen objektum-orientált programnyelvi fordítót. A rendszer támogatja a legújabb Windows-technológiákat, az Internetes alkalmazások készítését, a multimédiás megjelenítést, az ügyfél-kiszolgáló adatbázis-kezelést stb. Jelen könyvünk elkészítésekor a C++ Builder 5 Enterprise verzióra támaszkodtunk, azonban a példaprogramok többsége a Professional és a Standard, illetve a régebbi verziók alatt is működőképes. A C++ Builder szerteágazó funkcióinak programban történő egyesítése nem túl bonyolult programozói feladat, nehézséget jelent azonban ezen elemek összefoglaló áttekintése. Az egyes területek dokumentációja külön-külön is kötetekre rúg, így azok teljes részletességgel történő ismertetésétől el kellett tekintenünk. Egy adott témáról - esetünkben a C++ Builder rendszerről - szóló könyv készítése során fontos szem előtt tartani, hogy kihez, és milyen céllal szólnak a papírra vetett információk. A programozóknak készült könyvünk elsősorban középhaladó szintű ismereteket tartalmaz. Az egyes témakörök tárgyalásakor feltételeztük a C++ nyelvben való jártasságot. A megértést segítő példaprogramok és bizonyos speciális lehetőségeket tárgyaló, illetve a könyv használhatóságát segítő, de a C++ Builder rendszerhez nem közvetlenül csatlakozó fejezetek a könyv CD-mellékletén kaptak helyet.

Benkő Tiborné - Poppe András - Tóth Bertalan - Objektum-orientált ​C++
A ​könyv egy C++ tankönyv, ami egyaránt segíthet a tanulóknak, hogy akár önállóan elsajátítsák a C++ nyelv alapjait, és segíthet az oktatóknak is, hisz a tananyag az alapkönyvet kiegészítő, 16 gyakorlati foglalkozásra bontva, óravázlatként is felhasználható. Könyvünk alapvető célja, hogy feladatokon keresztül megismertesse az objektum-orientált C++ nyelv használatát. Az egyes fejezetekben a programkészítés módszerének elsajátításához mutatunk be gyakorló feladatokat, melynek megértése és a kürt feladatok megoldása hozzájárul az önálló tanuláshoz. Csak röviden világítunk rá azokra az elméleti ismeretekre, amelyek feltétlenül szükségesek a feladatok megoldásához. A C++ nyelv támogatja a hagyományos, algoritmikus programkészítést, ezért könyvünk első „A C++ mint egy jobb C nyelv" része is ezt a megközelítést tűzte a zászlajára. A C nyelvet ismerő Olvasók nagy lépésekkel haladva dolgozhatják fel az ide tartozó fejezeteket, a kezdő programozók pedig elsajátíthatják a C++ nyelv alapjait (típusok, definíciók, utasítások, függvények). A könyv második „Az objektum-orientált C++ nyelv" része a napjainkban nagyon elterjedt programfejlesztési módszerrel, az objektum-orientált programozással ismerteti meg az olvasót. Lépésről-lépésre haladva feltárulnak az osztályok, azok különböző tagjai, az öröklés és végül a nagyobb rendszerek fejlesztéséhez nélkülözhetetlen sokalakúság. Fontos része a műnek a függelék, és ez a megállapítása nemcsak az oldalszámra, hanem a tartalomra is vonatkozik. Az F2. függelék olyan oktatási anyagot tartalmaz, amely gyakorlati foglalkozásonként csoportosítja a különböző témaköröket. A fela- datlapok PDF-formátumban a CD-mellékleten is megtalálhatók. A feladatsorok felölelik a könyv teljes tartalmát, azonban más feladatokon keresztül mutatják be a C++ lehetőségeit, rendszerezetten végighaladva az alapismereteken. Minden gyakorlati foglalkozás elején röviden ismertetjük az aktuális témakört és a hozzá tartozó mintafeladatokat. A kidolgozott mintafeladatok nagyban segíthetik a programozási lépések, fogások hatékony elsajátítását.

Tóth Bertalan - Benkő László - Meskó László - Schuler László - Programozás ​C és C++ nyelven
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Biber Károly - Tóth Bertalan - Dimitrievits György - Milyen ​szert használjunk?
Milyen ​szert használjunk? Ez a nagy kérdés, amelyre egyáltalán nem könnyű a válasz, mert a követelmények nagyok: a védelem legyen hatásos, de ne veszélyeztesse a növényeket és a hasznos szervezeteket, legyen olcsó és egyszerű. A könyv megkönnyíti a kártevők és kórokozók felismerését és a megfelelő hatóanyagú szer kiválasztását. A legújabb átdolgozott kiadásba belekerültek az újonnan megjelent betegségek és kártevők, a szántóföldi növényvédő gépekkel kapcsolatos legfontosabb ismeretek, a legkorszerűbb módszerek és a ma engedélyezett növényvédő szerek.

Kiss Zoltán - Tóth Bertalan - IBM ​PC Assembly összefoglaló és példatár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benkő Tiborné - Tóth Bertalan - Java
A ​Java nyelv 2005. május 23-án ünnepelte 10. születésnapját. A 10 esztendő alatt ez az egyszerű programozási nyelv a világ egyik felét meghatározó technológiává nőtte ki magát. Ahhoz azonban, hogy a valós igényeknek megfelelő megoldások szülessenek, nem elegendő az a professzionális osztálygyűjtemény, amely a Java 2 platformokon keresztül (J2SE, J2EE) rendelkezésünkre áll. Minden technológiai megoldás feltételezi a Java nyelv alapjainak és alapvető osztályainak (Java API) készségszintű ismeretét. A legtöbb magyar nyelven megjelent Java szakkönyv nagyvonalúan kezeli ezeket a részeket, és a különböző Java technológiákra helyezi a hangsúlyt. Mások a Java nyelvet csupán eszköznek tekintik ahhoz, hogy az objektum-orientált programozást magyarázzák, megint mások pedig az UML leírónyelvvel kapcsolják össze. Az eredmény - amit az oktatási tapasztalatunk is igazol -, hogy a gazdag szakkönyvkínálat ellenére a kezdő programozók nehezen sajátítják el a Java nyelvet. Az "Együtt könnyebb a programozás - Java" könyv az alapoktól indulva, a szöveges és grafikus felületű alkalmazásokon át, a HTML-oldalakba ágyazott kisalkalmazások fejlesztéséig viszi el az olvasót.

Tóth Bertalan - Lapteva Natália - Programozzunk ​C++ nyelven!
A ​"Programozzunk C++ nyelven!" című könyv elsősorban azok számára íródott, akik most kezdenek ismerkedni napjaink programozási nyelveinek alapját képező C++ nyelvvel. Nem szükséges a teljes művet elolvasni ahhoz, hogy a feldolgozott témakört programok írásával mélyítse el az Olvasó. Amennyiben a feldolgozást sikeresnek ítéli meg, továbbléphet a következő fejezetre. Az önellenőrzéshez a CD-mellékleten található C++ fejlesztőeszköz, tesztprogram és feladatok nyújtanak segítséget. A könyv azok számára is értékes szakirodalom lehet, akik ugyan már programokat írnak C++ nyelven, azonban a C++ nyelvnek még nem minden területén mozognak otthonosan. A fejezetek a címükben szereplő témakört teljes részletességgel és példák sokaságával tárják az Olvasó elé.

Kollekciók