Ajax-loader

Kun István könyvei a rukkolán


Kun István - Szász Gábor - Zsigmond Gyula - Minőség ​és megbízhatóság 2.
A ​XIX. század második felében számos vasúti katasztrófát idézett elő egy-egy váratlan tengelytörés. A Német Birodalmi Vasút rohamos műszaki fejlődése a sebesség növekedésével oda vezetett, hogy a vasúti tengelyek ciklikus igénybevételének ciklusszáma is lényegesen megnőtt, és ez kifáradásos töréshez vezetett. WÖHLER kísérleti úton megállapította, hogy milyen kapcsolat van az igénybevételi ciklusszám és a megengedhető igénybevétel között, valamint azt is, hogy vannak olyan szerkezeti anyagok, amelyeknek van kifáradási határa, azaz olyan ciklikus igénybevétel, amelyet végtelen ciklusszám esetén is törés nélkül elvisel. Az acél ilyen anyag, de pl. az alumínium nem. Éppen ezért nem szabad a korróziónak jól ellenálló és kis fajsúlyú alumíniumból emlékművet készíteni, mert a szél hatására a róla leváló örvények kicsiny, de sokszor ismétlődő igénybevételnek tennék ki, amely viszonylag hamar kifárasztaná. A repülőgépek teherviselő elemeit, mint pl. a főtartó, acélból készítik, a burkolatot pedig ötvözött alumíniumból. Az élettartamot a kifáradási jelenség határozza meg, ha nem következik be katasztrófa (váratlan és tragikus kimenetelű meghibásodás). A forgást megkönnyítő gördülő csapágyakat már több mint száz éves élettartamra méretezik, illetve annak megfelelően választják ki a csapágygyárak katalógusaiból. A sarki vizeken hajózó tengerészeket a XX. században, amikor általánossá váltak a fémépítésű tengerjáró hajók, váratlanul érte a hajótest rideg törése. A fizikusok és a mérnökök megállapították, hogy a szerkezeti acélok alacsony hőmérsékleten elveszíthetik szívósságukat, és ridegen törnek.

Covers_195521
elérhető
0

Kun István - Joka
"Mikor ​a próbás fölemelteti velük a két kezüket, a nő kásmírkendője a vállára hull, kibomlik a haja. kékes fényű fekete haj, nekem szemből balra az első Joka. aztán a két férfi. végül a nő, a próbás, ott kezdi a motozást, a nőn. a háta mögé lép. s dörmögi neki: - Maradj nyugton. nem a puncidat akarom fogdosni... Joka tartja a kezét. s oldalra sandít, mit csinál a másik. talán a nő végigtapogatását sérelmezné, de a próbás valóban nem vacakol sokáig a nővel. lép a második férfihoz. A szemem Jokán. érezheti. engem csak ö érdekel. s azon studírozom. mit tehet. Ő visszanéz. a szája sarkában elmosolyodik. de azért oldalra is pislog. a próbás talál valamit az első férfi ujjasának a zsebében. rángatja kifelé. odanézek. a többi már lidérc... Joka a farzsebéhez kap, és nyomban lő

Kun István - Szász Gábor - Zsigmond Gyula - Minőség ​és megbízhatóság 1.
1. ​a MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS JELENTŐSÉGE A termékek (feldolgozott anyagok, hardver és szoftver eszközök, más szellemi alkotások és szolgáltatások) minősége a korábbi évekhez képest sokkal inkább meghatározza a vállalatok versenyképességét. Ez a tantárgy lehetővé teszi a korszerű minőségorientált szemlélet kialakításához és az ismert nemzetközi szabványok (pl. ISO 9000. ISO 14001, BS és US Mii. Std.) alkalmazásához nélkülözhetetlen elméleti ismeretek megszerzését. A minőségirányítási rendszerek bevezetésére és működtetésére kidolgozott és széles körben elfogadott ISO 9000 nemzetközi szabvány és egyéb szabványrendszerek eredetileg a termelő és hadiipar számára fejlődtek ki. Bár használatuk gyorsan terjed a szoftver, egyéb szellemi termékek, szolgáltató ipar, kereskedelem, közigazgatás, oktatás, jogi, pénzügyi és orvosi gyakorlat, de egyéb szakértői szolgáltatások ágaiban is, ezeken a területeken értelmezésük és felhasználásuk még nehézségekbe ütközik. Ez a tankönyv a rendszertan és méréstan módszereit használja fel a minőségbiztosítás általános elméletének és technikájának bemutatására, figyelembe véve a külföldi minőségi gyakorlat tapasztalatait. Ismerteti, és kritikusan vizsgálja a minőségi szabványokat, tárgyalja azok szakszerű értelmezését és árhatékony felhasználását. Ez hasznos mind felhasználók, mind leendő vagy gyakorló minőségi szakértők számára, és segíti a menedzsereket és a minőséggel nem hivatásszerűen foglalkozókat is az ipari és mezőgazdasági termékek, a szellemi javak és szolgáltatások minőségének biztosításában, minőségi rendszerek tervezésében és kialakításában.

Kun István - Szellemvilág I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kun István - Reiki II.
"Nem a bölcs megy az emberekhez, rájuk kényszeríteni a tanítását, a bölcs egyhelyben marad és éli a maga tökéletességét. De az emberek, ha ó valóban tökéletes, köré sereglenek, hogy tanuljanak tőle. Ő egy szót sem szól, neki nincs semmije, amit terjeszthetne, de a léte példa, mely áthatja a világot. Az üres ablakrésen kap fényt a szoba" Ezzel az örök érvényű mondattal fogalmazta meg, már időszámítás előtt, minden ember egyéni küldetését, az egyetlen Forrás elérésének útján Csuang Ce, Tao-filozófus. Azt az utat, melyet kényszerűen mindannyiunknak be kell járni ahhoz, hogy a közös Forrást elérjük. A Reki, ez a japán eredetű természetes gyógymód és személyiségfejlesztő technika a Forráshoz elvezető utak egyike lehet művelőjének. De csak annak, aki túllépve a Reiki mint természetes gyógymód megközelítésen, elfogadja filozófiáját azonosul vele és életformájává választja. Belátván azt, hogy egyéni, személyisége fejlődésének példájával adhatja legtöbbet embertársainak, azoknak akik tétova útkeresőként testi-lelki problémákkal bolyonganak e világi életükben. Elsősorban ezeknek az embereknek íródott ez a könyv, folytatása az előző kötetnek. Azokhoz szól, akik ráléptek a Reiki-útjára, vagy a Reikihez hasonló filozófiát valló utak egyikére....

Kun István - Research ​of cognitive abilities in child football in view of selection
Selection ​has been a characteristic of humanity since prehistoric times, it can be spotted during the history thereof by the works of literature. In myths, legends, heroes appeared to be better, more suitable for doing some kinds of tasks (heroic deeds) based on certain abilities of them. In football: the development pace of children is well known in the field of their physical abilities, technical levels, however, the examination of the development of their mind is less cultivated. Thinking comprises such diverse activities, which are difficult to be formulated or measured. We are attempting to examine only a really small segment in the case of selection for football; we are trying to measure the level of tactical and action regulating thinking during the game. This field contains more development opportunities, the aim of the book is to reveal this undiscovered area in details. The most suitable team can be found for each child and he can be directed there, to play there, as it is the only way for him to get such stimuli, which can enhance his development and he can only get access to real sense of success in a team suitable to his abilities.

Kun István - Szellemvilág ​I.
"...az ​emberi szellem hiába próbál túllendülni a látható világ határain, mindig ide kényszerül visszatérni...létezni nem más, mint állandóan születni, növekedni, visszafejlődni és elpusztulni, kisebb vagy nagyobb lassúsággal vagy gyorsasággal..."(Holbach-francia filozófus) A mai kor embere elfogadja-e ezeket az állításokat anélkül, hogy mélyen mögéje nézzen? A szellem és lélek próbálkozásai végződhet-e így a Földön, a létezés valóban önmagába visszatérő folyamat, avagy egy és ismételhetetlen? Mint minden ember, én is a születésemtől fogva keresem a választ ezekre a kérdésekre. Sokáig a teljes sötétségben tapogatóztam, rákényszerülve mások állításainak elfogadására. Aztán hirtelen változások történtek az életemben, melyek ezirányban is jelentős lökést adtak. Sikerült hozzáférni ahhoz a régióhoz, melyet Szellemvilágnak, avagy a Nem látható világnak neveznek. Ez a mediális kapcsolat a mai napig is tart. E kapcsolatnak az első eredményeit szeretném megosztani olvasóimmal a témát feldolgozó nyitó kötettel. Külön felhívom az olvasó figyelmét a kötetet gazdagító nyolc speciális fotóra és a döbbenetes erejű beszámolókra.

Kun István - Reiki
"... ​Mindenki a Forráshoz igyekszik, mindenki úton van. Van akinek az útja ehhez a Forráshoz napfényes, virágokkal borított mezőn vezet és van akinek az útja hegyen-völgyön át vezet, nehéz terhekkel. Mindkettőjüknek menni kell, mert a szomjúság hajtja őket. Talán nem is tudnak egymásról, de ha tudnának, akkor sem biztos, hogy cserélnének egymással. Aztán egyszer találkoznak. Nagy az öröm, mert eljutottak a célig. Ekkor már nem fontos az út, mert az út csak eszköz a célig, a Forrásig. Te, aki vándor vagy mint én és igyekszel a Forráshoz, ne add fel, mert menni kell, keresni kell és találni kell. Először az utat kell megtalálni, annak az elejét. Minden út jó út, mely elvezet valahová, csak van olyan amelyről vissza kell fordulni. Ezért légy türelmes és kitartó, mert a jó út keskeny és a türelmetlenek előtt rejtve van. Az úton csak egy ember fér el egyszerre és csak egyedül tud végigmenni rajta. Lehetnek segítők, de ők vagy az út szélén állnak vagy a Forrásnál. Az az út nem jó amelyen többen mennek egyszerre egymás mellett, mert van aki előbb fárad el, van aki hajtani akar. Zűrzavar támad és ez elveszi az erőt, megöli a lelket. Az utak száma végtelen, mint az emberi lélek, mind mind a forráshoz igyekszik. Én ezek közül egyet szeretnék megismertetni, egy lehetséges utat, mely több, mint aminek látszik. Kíváncsivá tenni az olvasót és nem pedig meggyőzni. Aki úgy érzi, hogy ezen kell végigmenni, az érteni fog engem, akinek nem ez az útja az keressen, mert találni fog!"

Szász Gábor - Kun István - Zsigmond Gyula - Kommunikációs ​rendszerek
Részletek ​az előszóból "Ennek a tankönyvnek és a hozzá kapcsolódó tantárgynak az rendeltetése, hogy átfogó képet adjon a kommunikációról, vagyis a kapcsolattartásról, szűkebb értelmezésben a híradástechnikáról. [...] A tananyag zömét a hírközlés teszi ki, amely a kibernetika szerves részeként fejlődött ki a XX. század közepén. [...] Ez a tankönyv a kommunikáció tárgyi eszközei mellett az emberi eszközöknek nagyobb teret szentel, mint a korábbi időszak tananyagai. [...]"

Kun István - Gazdasági ​statisztika
Ez ​a könyv a szokásos általános statisztikai tananyagot foglalja magában, némileg kibővítve a statisztika egyes műszaki alkalmazásaival, mint a minőségellenőrzés és a megbízhatóságelmélet.

Kun István - Az ​ember - Ahogyan nem ismerjük
"Egy ​, csak egy adatott meg neked az életben, hogy szabad és mindent bíró légy. Ez az egy abban áll, hogy megismerjed és megvalljad az igazságot." (Tolsztoj L.) De mi hát az igazság, melynek megismerése és annak megvallása szabaddá és mindent bíróvá teszi az embert? Egyetlen dolog, a keresőnek, az Embernek a lehető legmélyebb önmegismerése. Nem könnyű és nem hálás feladat. Mások megismerésére való törekvés adhat időt, lehetőséget a menekvésre, de önmagunk megismerésének szándéka kizárja az összes kibúvót. Aki hajlandó önmagát megismerni, felismeréseivel szembenézni, az számítson arra, hogy új utakat kell felfedeznie és megjárnia.

Kun István - Paloták ​a vadmacskásban
Kun ​István kísérletet tesz arra, hogy a munka világában és alvilágában eligazítsa olvasóját: sok-sok egyéni és csoportérdektől átszőtt, megtévesztő látszatokkal elfedett magyar valóságban kell megtalálnia a bonyolult folyamatok valódi okait. Bebarangolja a nyírségi homokos vidéket, kifaggatja az önkormányzati és munkaügyi vezetőket, a vállalkozókat és gazdálkodókat, az állástalanokat, cigányokat és nem cigányokat egyaránt. Errefelé összesűrűsödnek a gondok, e térség lakmuszpapírként jelzi, mi várható az ország más vidékein. A kötet több, mint tanulságos olvasmány.

Kun István - Erőnk
... ​"Rend a lelke Mindennek." - szól az ősi mondás. Hogy ez mennyire igaz, azt mindannyian tudjuk és tapasztaljuk, az írott avagy az íratlan történelem is bizonyította. De eljutottunk-e mindannyian a végleges felismeréshez, a Titokhoz, a Mindenség felismeréséhez? Bizony nem! A Titok pedig egyszerű, csak a hozzávezető út nem. A Titok nem más, mint felismerni azt, hogy csak egy Lélek van, a Mindenség lelke! Amennyiben ezt felismerjük és elfogadjuk, azonosítjuk magunkat ezzel az egy lélekkel, megtaláljuk magunkat ebben az egy lélekben és megtaláljuk magunkban is ezt az egy lelket, ettől kezdve az út egyenes előttünk. Már a felismerés sem könnyű, de a gyakorlati megvalósítása kifejezetten nehéz a mindennapok lelket romboló sivárságában. A felismerők a leggyakrabban ott buknak el, hogy hiányzik az Erő, az állandó támogatás a hétköznapokban. Ezt, az Erő megszerzését mindig is titok övezte, titkos iskolákban tanították a kiválasztottaknak, bölcs mesterek ősidőkön. De végre eljött az idő, hogy ezek az időtálló tanítások hozzáférhetőek legyenek mindenki számára, hogy a hozzáférő hite, kitartása szerint éljen vele. Ebben a kis könyvecskében ismertetésre kerül néhány ismeretlen, sőt titkolt technika, melyek talán utat mutathatnak az útkeresőknek, erőt adhatnak az erőtleneknek és hitet adhatnak a hitetleneknek, kortól és nemtől függetlenül. Segíteni szeretne annak, aki belátja, hogy csak úgy tud rendet teremteni a külvilágban és kapcsolatot teremteni a külvilág rendjével, hogy először a rendteremtést önmagában kezdi. Neked szól ez a könyv, "Felismerő"-társam! ...

Kun István - Karma
"...Az ​embert itt a Földön két vágy hajtja és vezérli. A nemi vágy és a hatalomvágy. Amikor a nemi vágy csökken, vagy elmarad, szerepét átveszi a hatalomvágy. De vannak olyan emberek is, akiknél egész életükben mindkét vágynak azonos hajtóereje van..." ...Hagyta ránk gondolkodásra késztetve ezeket a szvakat Sigmund Freud. Az olvasó feladata, hogy ítélkezzen fölöttük és vonatkoztatva önmagára, elfogadja, vagy elvesse őket. Sokat merengtem szellemi tanítóm ezen szavain, és én igaznak találtam őket. De magának az igazságnak a ténye nem elégített ki, kíváncsi voltam a miértre, az eredetre. Minél tovább kerestem, annál többet találtam. sokkoló érdekességeket a huszadik századi ember számára. Ennek ellenére, vagy pont ezért, szeretném megosztani az olvasóval ezeket az elfeledett, néhol misztikusnak tűnő bölcsességeket, tényeket vagy talányokat. Közelebb hozni általuk az ősi kultúrákat, vallásokat, emberközpontúbbá téve a történetírás megfakult sorait. Merészen eltérve a hagyományos stílusú eredet szemlélettől, karma témáktól, szót ejteni a földi élet kényesebb kérdéseiről, szeretet-szerelem-szexualitás kapcsolatairól. Próbálni választ adni jelen életünk társas kapcsolati miértjeire, születésünk körülményeire, életszokásaink, kényszernormáink, szexuális különbözőségeink kérdéseire. hogyan működik a karmatörvénye a szabad akarattal karöltve fizikai síkon, honnan jövünk, hol tartunk és hová tartunk? A leírások nem szakítanak a hagyományos karmaszemlélettel, de olvasásuk igényel bizonyos "másfelé is" nyitottságot és elkötelezettséget. Bízva abban, hogy ez megtörtént, vagy menet közben megjön, kérem az olvasót vigyen magával haza és szívét megnyitva, nyissa ki a könyvet is, ha elérkezettnek látja erre az időt.

Kun István - Szellemvilág ​II.
"... ​Az életben nincs számunkra igazi középszer az aljasság és a nagyság között. Vagy mindennap meg kell halnunk nemtelen kompromisszumok alacsony színvonalán, vagy tragikusan el kell pusztulnunk a feneketlen szakadékokban..." /H. G. Wells/ Minden ember életében szükségszerűen egyik, avagy a másik csoporthoz tartozik. Van, aki részlegesen, felváltva, hol az egyikhez, hol a másikhoz. Van, aki születésétől főgva csak az egyikhez. Bárhová is tartozzon az egyén, sorsa egyben közös a másikéval: mindig a másik oldallal fog foglalkozni. Gyakran félelemből, esetleg passzióból, de leginkább tudatlanságból. Mert a másság, a tőlünk való idegenség, bármennyire eljátsszuk, hogy taszít, a legnagyobb vonzással hat ránk. Mert a másság képviseli Énünk hiányzó felét. Azt az utat, amit csak azért nem járunk be, mert valaki azt mondta, az rossz nekünk. Aki képviseli az egyik oldalt, az egyben a másik oldal rejtett fenntartója. A többség azért, mert még nem ismeri, de vágya által készül annak megismerésére, a kisebbség pedig már ismerete által őrzi azt. A Szellemvilág első kötetének megjelenése után a fenti sorok akaratom ellenére is valósággá váltak. De nem várt módon túllépték saját sorsomat is. Az Erők elvittek olyan régiókba, melyek az anyagiasult ember szemével büntetésként értékelhetőek. Meg kellett élnem a mélységet úgy, hogy abba belerántsak mindenkit, aki lehetővé tette a korábbi magasságok elérését. Az élet bebizonyította, nem ismeri a kivételezést, hogy ne feledhessük a küldetésünket. Ez a könyv főleg erről szól. Elsősorban azoknak, akiknek már lenne mit feledni, de nem tudnak, vagy nem mernek. De igyekszik szólni azokhoz is, akiknek még, vagy már, nincs feledni valójuk. Megértésre szólítja fel őket, hiszen "a táltól a szájig is el lehet csorogtatni az ételt". Aki jóllakott, még nem biztos, hogy a kanállal bánt jól. Meglehet, többet kapott, mint amit elfogyasztani volt képes. Sokan a többletet elcsorgatták közben. A könyv belseje szemelgetés azon receptura lapjaiból, amely az elcsorgatott elemózsiák tárháza.

Kun István - A ​feláldozott Bereg
A ​2001-es beregi árvíz nem természeti katasztrófa volt, hanem tömény politika - állítja ez a könyv. És tömény politika az utána következő kártalanítás is, amelyet az egymást követő kormányzatok három év alatt sem tudtak lezárni. Jelenségei, visszásságai nem kivételek, hanem törvényszerű következményei a hazai viszonyoknak. Az árvíz azonban arra is felhívja a magyar közvélemény figyelmét, hogy van itt egy Istene hagyott vidék, amely sorvadott a Horthy-korban, sorvadott a létezett szocializmusban, és most sincs sem ötlet, sem komoly szándék a Tiszahát és az Erdőhát gazdaságának föllendítésére, fokozatos elnéptelenedésének megállítására. Az újjáépítés sem takargathatja, hogy nyomasztó társadalmi helyzet alakult ki. A fő gondok megoldatlanok. Szép házakba költözött a kilátástalanság.

Kollekciók