Ajax-loader

Edmond Bordeaux Székely könyvei a rukkolán


Edmond Bordeaux Székely - A ​kortalan kutatása I.
„A ​kortalan kutatása” Edmond Bordeaux Székely tudományos, irodalmi és gyakorlati tevékenységeinek önéletrajzi szintézise, ami több mint félévszázados munkásságának eredményeit dokumentálja. A trilógia ezen első könyvében a lebilincselő önéletrajzi kalandjait meséli el, a Vatikántól és a Sorbonne-tól, Indián, a Pamír Fennsíkon (a híres hunzák otthona), Közép Afrikán, a Déli-tengereken keresztül Kaliforniáig, Mexikóig, Közép Amerikáig és Kanada Északi Territóriumáig – mindenütt kutatva az örök ifjúság eszenciáját. Ezt a nagyon izgalmas és érdekfeszítő anyagot filozófiai, etnológiai és régészeti kutatási eredmények tarkítják, amelyek mindegyike alapvető gyakorlati jelentőségű. „Ha alkalmazni szeretnéd életedben e félévszázad nagyszerű teljesítményeinek gyakorlati hasznát, ne hagyd ki ezeknek a könyveknek az olvasását. Meg fogják változtatni az életed oly módon, amelyre nem volt képes eddig semmilyen könyv sem, amit valaha is olvastál. Csak egyetlen gyötrő kérdés maradt még bennem, miután megpróbáltam elmerülni ezekben a fantasztikus művekben. Negyven évvel ezelőtt volt, amikor először találkoztam barátommal, Edmond Bordeaux Székellyel. Azt tudtam, hogy hány éves vagyok, és mindig azt hittem, azt is tudom, hogy ő milyen idős. De megismerve a trilógiából összes kalandjait, teljesítményeit, és kreatív eredményeit, elkezdtem morfondírozni, vajon hány száz éve is születhetett…?” (Részlet az Előszóból) „…Edmond Bordeaux Székely – egy polihisztor, egy kutató-tudós rendkívüli keveréke, akinek az értékrendje magasan felülmúlta és meghaladta kora elvárásait. Célja elérése érdekében tanúsított megszállott kitartása, tudatossága mindig meghozta az eredményt. „A kortalan kutatása” a kalandokban sem szűkölködő trilógia első kötetében szemtanúi lehetünk annak, hogy felfedező útja során bármilyen szuroksötét, gonoszsággal telített szobába is lép, a szívéből sugárzó szeretet mindig megszünteti a sötétséget. Humanizmusának, szeretetének lángja, igazságossága, bölcsessége, sugárzó egészsége, a Világegyetemmel fenntartott harmóniája az útja során minden akadályt felülír, így a sötétség erői soha sem tudnak győzedelmeskedni felette. Zarathusztra tanításait mélyen az elméjébe véste, és gyakorolta azokat: „Intelligens, nyitott elménknek köszönhető az a nagyszerű képességünk, aminek segítségével megfelelően tudunk alkalmazkodni környezetünk váratlan változásaihoz…” * „A KORTALAN KUTATÁSA I.” című ezen kiadványt, a trilógia első kötetét Edmond Bordeaux Székely tudományos, irodalmi és gyakorlati tevékenységeinek önéletrajzi szintézise iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amely több mint félévszázados munkásságának eredményeit dokumentálja. (Részlet az Utószóból)

Edmond Bordeaux Székely - Biogenikus ​élet esszénus útja
Prof. ​Dr. Edmond Bordeaux Székely Székely Sándor, Kolozsvár Unitárius püspökének, a kiváló költőnek unokája. Egyik utóda Kőrösi Csoma Sándornak, az erdélyi utazónak és nyelvésznek, aki több mint százötven éve összeállította a tibeti nyelv első nyelvtanát, az első tibeti-angol szótárt, és megírta páratlan művét, az Ázsiai Kutatásokat. Ő volt egy időben a Királyi Ázsia Társaság könyvtárosa Indiában. Dr. Székely a párizsi egyetemen szerezte meg doktorátusát, valamint más tudományos fokozatait Bécsben és Lipcsében. A Filozófia és Kísérleti Pszichológia professzora is volt a Kolozsvári Egyetemen. Elismert nyelvtudósa a szanszkrit, arámi, görög és latin nyelveknek, és beszélt tíz modern nyelvet is. 1928-ban a Nobel-díjas Romain Rollanddal együtt alapította meg a Nemzetközi Biogenikus Társaságot. Legjelentősebb fordításai: válogatott írások a Holttengeri Tekercsekből és az "Esszénus Béke Evangélium" (több millió példányszámban jelent meg több, mint 30 nyelven), továbbá válogatott szövegek a Zend Avesztából és az ősi Mexikói Prekolombiánus Kódexeiből. Utolsó műve A "Biogenikus élet esszénus útja" nagy érdeklődést váltott ki világszerte. Több mint 80 könyvet publikált számos országban, a filozófia, és az ősi kultúrák témakörében. Az ő munkáját folytatja utóda, Norma Nilsson Bordeaux Székely irányításával a Nemzetközi Biogenikus Társaság.

Edmond Bordeaux Székely - Tudományos ​vegetariánizmus
Az ​emberiség mindig azt keresi, hogyan tapasztalhatná meg az életet a maga teljességében. Az összes szociális, gazdasági vagy politikai reform azt az univerzális elégedetlenséget tárta fel, ami a tökéletlen körülményekkel és azzal a minden lélekben meglévő, veleszületett tudattal kapcsolatos, miszerint a harmónia és egészség az ember igazi öröksége. A vegetariánizmus úgy tekinti a kiváló egészséget és életerőt, mint az ember normális állapotát. Célja az egészség, a test, a szellem, és a lélek kiegyensúlyozott fejlődése, a természet örök törvényeivel összhangban. Határozott kapcsolat van a táplálék és az életmód között. Az étel minőségének és mennyiségének hatása van az erkölcsi fejlődésre, valamint a fizikai jólétre és a boldogságra. Következésképpen a vegetariánizmus olyan diétát keres, aminek segítségével megvalósíthatók ezen eszmények.

Edmond Bordeaux Székely - Énoktól ​a holt-tengeri tekercsekig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Edmond Bordeaux Székely - Szexuális ​harmónia
Az ​emberi faj biológiai fejlődése szempontjából a legveszedelmesebb fenyegetés a szexuális életben tapasztalható általános káosz. Közvetlenül az általános táplálkozási anarchia után, ennek a könyvnek az a célja, hogy a nemi élet fiziológiai, pszichológiai és szociológiai aspektusairól dialektikus elemzést adjon. A szexuális diszharmónia fő forrása az az általános tudatlanság, amely a szexuális élettel kapcsolatos pszicho-fiziológiai törvényeket illeti, pedig az ezirányú tudás az emberi faj eugenikus tökéletesítésének eszköze kellene legyen. Célunk annak bemutatása, hogy a diszharmóniának ezt a forrását a Harmónia és Energia egyik forrásává is alakíthatjuk.

Edmond Bordeaux Székely - Fa ​testvér
Székely ​professzor e könyve egy kedves mese, melyeket gyönyörű illusztrációkkal láttak el. A történet felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt szól. Főhősei, egy felnőtté cseperedő kisfiú és egy öreg, bölcs fa, kiknek kapcsolatáról olvashatjuk a könyvben.

Edmond Bordeaux Székely - Esszénus ​Jézus
Újraértékelés ​a Holttengeri tekercsek alapján Székely professzor írásaiban arra törekedett, hogy az elmúlt évezredek hagyományos történetének lebontásával Jézus eredeti tanításait állítsa a középpontba. Az örök Törvényről szóló üzenetet, nem pedig a vallásos szervezetek és intézmények elképzelt személyét, akit, mint a szerző fogalmaz, mi kreáltunk az elmúlt kétezer év során. A könyv tartalmazza a Hegyi Beszéd, valamint a Miatyánk esszénus értelmezését, és egy rendkívüli értékes esszét a Karácsonyi ünnep jelentéséről. Egy újraértékelés a Holt Tengeri Tekercsek alapján. Jézus szavait senkiéhez nem hasonlíthatóan ismételték az emberiség kétezer éve során, mert azokat kimondva valódi életerő tölti meg a lelket. Egyéb fejezetcímek: Az élő Jézus; Jézus és a kereszténység.

Edmond Bordeaux Székely - Az ​esszénus béke evangélium felfedezése
Az ​Esszénus Béke Evangélium az egyik legkimagaslóbb könyve a történelemnek. A több mint hatvan évvel ezelőtti első kiadása óta, huszonhat nyelvre lett lefordítva, számtalan kiadással és utánnyomással. Magában az USA-ban csak az elmúlt húsz esztendő alatt több millió példányban fogyott el, ennek ellenére a különböző országok kiadói soha sem csináltak jelentős profitot óriási népszerűségből. Valamilyen láthatatlan altruizmustól vezéreltetve - minden különösebb reklám nélkül - nagyon szerény árakon terjesztették a könyvet, - hogy az Esszénus Evangélium bárki számára elérhető legyen. Az első keresztények tanításaihoz hasonlóan e könyvek üzenetét az igazság egyik keresője adta tovább a másiknak.

Edmond Bordeaux Székely - Tudományos ​vegetariánizmus
Az ​emberiség mindig azt keresi, hogyan tapasztalhatná meg az életet a maga teljességében. Az összes szociális, gazdasági vagy politikai reform azt az univerzális elégedetlenséget tárta fel, ami a tökéletlen körülményekkel és azzal a minden lélekben meglévő, veleszületett tudattal kapcsolatos, miszerint a harmónia és egészség az ember igazi öröksége. A vegetariánizmus úgy tekinti a kiváló egészséget és életerőt, mint az ember normális állapotát. Célja az egészség, a test, a szellem, és a lélek kiegyensúlyozott fejlődése, a természet örök törvényeivel összhangban. Határozott kapcsolat van a táplálék és az életmód között. Az étel minőségének és mennyiségének hatása van az erkölcsi fejlődésre, valamint a fizikai jólétre és a boldogságra. Következésképpen a vegetariánizmus olyan diétát keres, aminek segítségével megvalósíthatók ezen eszmények.

Edmond Bordeaux Székely - Természetes ​élet és gyógymód
A ​könyv tartalmazza Professzor Edmond Bordeaux Székelynek, a „Nemzetközi Kozmoterápiai Expedíció 1930-40" világhírű vezetőjének, a „kozmoterápia atyjának” 1937-ben, angol, francia, spanyol, eszperantó, stb. nyelven megjelent műveiből és előadásaiból a legreprezentatívabb válogatásait, amelynek gyakorlati eredményei, az öt kontinensen, valamennyi főbb népfaj hatalmas kísérleti anyagán végzett kutatásainak és tapasztalatainak statisztikai tényein alapulnak. A szerző bebizonyítja, hogy a legjobb szanatórium maga a természet, amelynek „gyógyszerei" (nap, levegő, víz, gyümölcsök, növények) mindenütt megtalálhatók. Jelen esetben, a Professzor két könyvét (I./ Kozmikus élet és gyógymód; II./ Természetes élet és gyógymód) foglaltuk egyetlen kötetbe, miután lényegében kiegészítik egymást, és ebben az összesített formában e könyv már szinte enciklopédiának tekinthető. Hiszen minden, a természetes élettel és gyógymóddal kapcsolatos kérdést tömören tárgyal, tudományos színvonalon, de mégis közérthető módon és a kellő mélységig, ahhoz, hogy az átlagos olvasó számára is lehetővé tegye annak megértését, és gyakorlati hasznosítását. A „Természetes élet és gyógymód” című könyvvel kapcsolatban el kell mondanunk, hogy az elmúlt több mint fél évszázadban néhol jelentős változáson ment keresztül a szakmai nyelv, és ennek tudatában bizonyos korszerűsítéseket hajtottunk végre a szövegben, anélkül, hogy érdemi, tartalmi változtatásokat tettünk volna. Erre azonban nincs is szükség, mert dr. Székely tudása már a könyv első kiadásakor jelentősen meghaladta az akkori tudományos színvonalat, és néhány részletkérdéstől eltekintve (pl. enzimek), ma sem szorul revízióra. Ez pedig az ő kivételes szellemi képességein túl csak azzal magyarázható, hogy a múlt század harmincas éveiben már birtokába jutott a valóban kortalan ősi tanítások döntő részének, amelyek alapvetően ugyanazt mondják Zarathusztrától, Buddhától Jézusig, az Ajur Védától a prekolumbiánus kódexekig, amelyeket olvasott, kutatott és tanulmányozott, mind az öt kontinenset bejárva. Ezért nem kérész életűek az ő tudományos munkái, mint a „modern” tudományos eredmények jelentős része, amelyeket már egy-két évtized után megcáfolnak. „Reméljük, hogy a naturopatia és kozmoterápia ezen mesterművei alapvető, összefoglaló sorozatának kiadásával értékes szolgálatot tettünk a természetes és kozmikus élet és gyógy-mód minden évben újabb milliós tömegekkel gyarapodó hatalmas táborának.” (Publishing Bureau előszavából, Los Angeles, 1937. augusztus 20.) A leírtakkal kapcsolatban kiadónk is hasonlóképpen vélekedik. Néhány fejezetcím a „Kozmikus élet és gyógymód” c. részből: Az ember, a világegyetem és az élet egysége, Sejtjeink megújítása, megfiatalítása, és az élettartam megkétszerezése, A főbb kozmoterápiai alkalmazási módszerek, Modern tudományos diéta enciklopédia dióhéjban, Az ételek elkészítési módjai, Mit ne együnk és miért ne együk a tiltott ételeket, stb. Néhány fejezetcím a „Természetes élet és gyógymód” c. részből: A betegségek okai, Mit együnk és mit igyunk, Anyagcsere, Egészség és betegség, Általános szabályok a betegségek elkerülésére és az élet meghosszabbítására, Az emberi élet minden részére kiterjedő általános gyakorlati útmutatók az ősi tudás alapján. Dr. Szentesy Andrásné

Edmond Bordeaux Székely - Esszénus ​béke evangélium 1.
Nem ​mindennapi könyvet vehet kézbe az olvasó, egy közel 1800 éves éves írást, amely Jézus eredeti tanításait tartalmazza, amiből meglepő módon kiderül, hogy Jézus az ember testi egészségével is törődött, nemcsak a lelkével. Ugyanis ez az ősi arámi nyelven íródott kézirat feltárja Jézusnak a Nap, a levegő, a víz és az élő táplálékok természetes gyógyerejével kapcsolatos tanításait, és fényt derít a korai kereszténység valamint az első, második századi esszénus közösségek életére és értékrendjére. A könyv, amelyet Doré világhírű rézkarcai illusztrálnak, olyan sikert aratott, hogy egyedül az USA-ban, minden kereskedelmi reklám nélkül több tíz millió példányban kelt el, és több mint harminc nyelvre lefordították.

Edmond Bordeaux Székely - Esszénus ​béke evangélium 4.
Ez ​a könyv a világhírű, arámi nyelven íródott Esszénus Béke Evangélium Negyedik Könyve: A Kiválasztott tanításai, amely a Vatikán Titkos Levéltárában talált ősi arámi kézirat egy másik része. Jézus és az esszénus közösség öregjeinek különlegesen szép szavai a remény és az inspiráció üzenetét hozzák el félrevezetett korunk eltévedt emberének. A könyv először 1981-ben lett publikálva, 44 évvel később mint az „Első könyv” angol nyelvű kiadása. Idézzük Székely professzor szavait: „Nincs mit hozzátennünk ehhez a szöveghez, az önmagáért beszél. Az olvasó, aki e lapokat tanulmányozza, és az írásokat összpontosítva követi, érezni fogja e mély igazságok örök életerejét, és meggyőző bizonyítékát, amelyekre az emberiségnek jelenleg nagyobb szüksége van, mint ezelőtt valaha is. - És az igazság majd tanúskodik önmagáért”.

Edmond Bordeaux Székely - Esszénus ​béke evangélium 3.
Az ​arámi nyelven íródott világhírű Esszénus Béke Evangéliumnak ez a harmadik könyve, az Esszénus Közösségek Elveszett Tekercsei. A mű óriási irodalmi, spirituális, filozófiai és poétikus értékű szövegek gyűjteménye. A könyvből megtudhatjuk, hogy a távoli ókortól fogva létezik egy csodálatos tanítás, amely az alkalmazásában univerzális, és a bölcsességében kortalan. Töredékei megtalálhatók a sumér agyagtáblákon, és olyan feliratokon, amelyek nyolc, tízezer évesek. A szimbólumok némelyike még korábbi, a pleisztocén korszak végét jelentő kataklizma előtti időkből valók. Hogy azelőtt hány ezer éve létezett a tanítás, az ismeretlen. Azonban e tanítás tanulmányozása és gyakorlati alkalmazása újjáéleszt minden ember szívében egy intuitív tudást, amely nemcsak a saját egyéni gondjait, hanem az egész világét is megoldhatja. Ezen tanítás nyomai majd minden vallásban és országban feltünnek. Ennek alapelveit tanították az ősi Mezopotámiában, Egyiptomban, Indiában, Tibetben, Palesztinában, Görögországban, és még számos országban. De a tanítást, legtisztább formájában az esszénusok misztikus közössége közvetítette, akik a Krisztus előtti III. századtól a kereszténység III. századáig éltek Palesztinában a Holt Tengernél és Egyiptomban a Mareotis-tónál.

Edmond Bordeaux Székely - Ökológiai ​egészségkert
"Jelen ​könyvemnek legfőbb célja, hogy az élelmiszertermelésnek egy olyan rendszerét vezesse be, amely képessé teszi a kertészeti tapasztalattal kevéssé, vagy egyáltalán nem rendelkező embereket is arra, hogy a legkiválóbb minőségű zöldségeket, gabonaféléket és gyümölcsöket állítsák elő minimális földterületen, elenyésző munkával. Ezt a rendszert mi ökológiai kertészetnek nevezzük, miután bio-ökológiai alapelveket alkalmazunk mind a talajművelésnél, mind a termesztendő növények kiválasztásánál. A központi cél, olyan növényi táplálékok előállítása, amelyek különösen gazdagok ásványi elemekben, vitaminokban és más tápanyagokban, s mindezt egy olyan életmód - a kreatív vidéki élet - keretében, amely lehetővé teszi a család számára, hogy szükségleteinek többségét előállítsa egy önfenntartó kisgazdaságban, amelynek integráns része az ökológiai kert." (a Szerző)

Edmond Bordeaux Székely - A ​böjtölés esszénus tudománya és a mértékletesség művészete
Kívánjuk ​az olvasóknak, hogy tegyék magukévá és tapasztalják meg a könyvben leírt, sok ezer éves próbát kiállt böjtölési szokásokat és mértékletességi alapelveket amelyek betartása biztosíthatja a zavartalan egészséget, és így a sikeres és hosszú élet legfőbb előfeltételét! Életmentő könyv az egészségtelenül táplálkozók számára. A böjt fiziológiai magyarázata, és ezzel kapcsolatos szakszerű útmutatások mellett ismerteti a könyv egy ötszáz évvel ezelőtt élt velencei nemes, Luigi Cornaro történetét és bölcs írásait a mértékletes élet áldásairól. Cornaro negyven éves korára az állandó dolce vita következtében a sír szélére került. Egy - az ősi esszénus tanításokat ismerő - orvos-szerzetes tanácsára, szigorú diétába kezdett, amelynek eredményeként egy év alatt egészsége teljesen helyreállt, majd még hatvan aktív és gazdag életet élt, mindenki legnagyobb ámulatára.

Edmond Bordeaux Székely - Esszénus ​béke evangélium 2.
1928-ban ​történt, hogy EDMOND BORDEAUX SZÉKELY először franciául publikálta az Esszénus Béke Evangélium Első Könyvét, egy ősi kéziratot, amit a Vatikán Titkos Levéltárában talált a határtalan türelem, a tévedhetetlen tudományosság, és a biztos ráérzés eredményeként. Ennek a történetét mondja el az 1975-ben publikált „Az Esszénus Béke Evangélium Felfedezése” című könyvében. Az „Első Könyv” angol változata 1937-ben jelent meg, és azóta a kis könyvecske bejárta a világot, számos nyelvre lefordították. Egyre több és több olvasót nyert meg minden évben, míg, kereskedelmi reklámozás nélkül is egyedül az Egyesült Államokban több mint hárommillió példányban kelt el.

Edmond Bordeaux Székely - Nyers ​ételek kincsestára
Professzor ​Székely bár a múlt század harmincas éveiben írta ezt a könyvet, de tudományos tézisei a ma embere számára is nélkülözhetetlenek.És ugyanolyan meggyőzőek és vitathatatlanok,a praktizáló orvosnak az egészséges étrenddel kapcsolatos kijelentései is. Nem véletlenül volt ilyen magabiztos, hiszen e könyv írásakor már egyjó évtizede birtokában volt annak a saját maga által is követett és kipróbált ősi tudásnak, amelyet több ezer éve tanított Zarathusztra, majd Jézus is nevezetesen, ha életünket a természettel összhangban egyszerűen és mértékletesen éljük, akkor nem kell félni semmilyen betegségtől. A könyv az elmúlt években a Nemzetközi Biogenikus Társaság (1937) egyik legnépszerűbb könyvévé vált. Néhány kiemelt fejezetcím: Étel és egészség; Az új étrend; Testünk alkotóelemei; Vitaminok a nyers ételekben; Emésztés és erjedés az emésztőrendszerben; Az ételek harmóniája az évszakokkal; Nyers ételek; Jó és rossz ételkombinációk; Táplálkozástani táblázat; Betegek diétája, Táplálkozástani étlap;

Kollekciók