Ajax-loader

Alan Winnington könyvei a rukkolán


Alan Winnington - A ​milliomos szív-ügye
Valahányszor ​a sajtó olyan műtétről ad hírt, hogy egy sebész a működésre képtelen szív helyébe halálos balesetet szenvedett, de egészséges szervezetű ember szívét ültette át, nemcsak az orvosok, hanem az újságolvasók sokmilliós tábora is izgatottan kíséri figyelemmel, vajon megtűri-e magában a szervezet az idegen testet, életben marad-e a szívátültetéses beteg? Esetünkben minden megy, mint a karikacsapás. A műtét sikerül, az új szív rendületlenül pumpálja a vért a milliomos szervezetébe. A világhírű szívsebésznek, a királyi család orvosának buzgalmát bizonyára korántsem befolyásolja, hogy betege sokmilliós vagyonának tekintélyes részét történetesen a szívátültetés, továbbá a műszív tudományos kísérleteinek támogatására fordította. A professzort felveszik a bárói címmel legközelebb kitüntetendők listájára. Ámde Norfolkban a falubolondja csónakján halászni indul egy holdfényes éjszakán a Bixhami tavon. Nem hal, hanem egy kockás zakó akad a horgára. Gullett felügyelő ötletes és céltudatos nyomozása fondorlatos gaztettek sorozatára derít fényt.

Alan Winnington - Macskaszem
"Halál ​a kanyarban" - hirdeti csupa nagybetűvel a Daily Success címszalagja. "Miért csúszott meg szombaton éjjel a cambridge-i gyárigazgató kocsija az elhagyatott, gyér forgalmú országúton, nem messze az igazgató stonesgate-i otthonától?" - így az újságcikk. Valóban: vajon mi okozhatta a tragikus balesetet? Hiszen Paine alig ivott néhány kortyot, remek gépkocsivezető hírében állt, és nagyszerűen ismerte az utat, amelyen végighajtott. Mozgásba lendül a Scotland Yard gépezete, ám még a tehetséges Gullet felügyelő sem jut sok eredményre: végül is egy amatőr nyomozópáros gombolyítja fel a szálakat - de meglepetés még az utolsó oldalakon is akad.

Alan Winnington - A ​holtnak hitt ember
Mary ​Viner, a fiatal angol újságírónő nyomozni kezd eltűnt apja után. Steve Blake bűnügyi riporter társaságában Nyugat-Berlinbe utazik, ahol csakhamar rá kell döbbenniük, hogy miközben ők a gyilkost és az ellene valló bizonyítékokat keresik, maguk is az ő hálójában vergődnek. A tanúk és a nyomravezetők sorra az első áldozat sorsára jutnak, egyre kevesebben lesznek azok, akik beszélhetnének. Ki áll a rejtélyes bűntények mögött? Miért olyan fontos, hogy a legcsekélyebb bizonyíték is megsemmisüljön? Miért kellett meghalnia Vinernek? Mary és Steve ezekre a kérdésekre keresi a választ, s közben nem csak a közvetlen veszéllyel kell szembenézniük, de a múlt árnyaival is...

Alan Winnington - Herzversagen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alan Winnington - Fejvadászok
A ​távoli, egzotikus Burmába vezet el a vakmerő, és remek tollú újságíró, ebben a kisregényben, az őserdő mélyén megbújó, parányi falvakba, ahol még a történet cselekménye idején - a második világháborút követő években- is a falubírája és a varázsló az úr. Sötét babonák és középkori, kegyetlen szokások kötözik gúzsba a valami jobbat, emberibbet akaró fiatalokat. A szerelmesek nem lehetnek egymáséi, ha azt hiszik róluk, hogy azonos nemzetségbe tartoznak. A fivér adóssága fejében a földesúr rabszolgasorba taszíthatja, eladhatja a nővért. A nyomorúságból egyetlen kivezető út látszik:ha rizs helyett ópiumot termesztenek parányi földjükön, mert azt jó pénzért megveszik az idemenekült Csang Kai- sek katonák. Emberfeletti feladatot vállalnak azok, akik innen ki akarnak törni. Vakmerő útjukat halálos veszedelmek - lefejeztetés, rabszolgaságba vettetés- , fenyegetik, de ők nem hátrálnak meg, és vakmerőségük, szívós kitartásuk végül, számos áldozat árán meghozza gyümölcsét.

Alan Winnington - A ​hideghegyek rabszolgái
Alan ​Winnington, az ismert nevű angol újságíró, ebben a munkájában személyes élmények alapján a dél-kínai Jünnan tartományban - főképpen az úgynevezett "Hideg Hegyek" között - élő három nemzetiség: a norszu, a va és a zsingpao - nemzetiség életéről, társadalmi berendezésről és a folyamatban levő változásokról számol be. A szerző 1957 végén látogatott el e nemzetiségek által lakott területekre. Maga a vállalkozás is tiszteltre méltó: ő az első külföldi, aki eljutott ezekre a területekre. S ugyancsak ő az egyetlen szerző, aki az első hiteles összefoglaló képet nyújtja az itt élő nemzetiségek életéről. Ezek a nemzetiségek sajátos társadalmi-történelmi formátumokban éltek a legújabb időkig: kialakult rabszolgatársadalomban, mint a norszu, vagy primitív ősközösségből a rabszolgaság felé tendáló társadalmi formákban, mit a vák vagy a zsingpaók. A Winnington ottjártakor azonban megindult az erjedés. A Kínai Kommunista Párt munkabrigádjainak áldozatos, szívós és körültekintő munkája nyomán, hallatlanul bonyolult körülmények között megkezdődött ezeknek az idejétmúlt társadalmi alakulatoknak a békés felszámolása, a rabszolgatársadalom megszüntetése, sőt esetenként a szocializmusba való átnövés feltételeinek megteremtése. a szerző különösen nagy figyelmet fordít azoknak a módszereknek a bemutatására, amelyekkel a kínai kommunisták a nemzetiségek között dolgoznak. A három nemzetiség társadalmi viszonyainak politikai elemzése mellett bő szociográfiai anyagot is nyújt a szerző: ismerteti a "XX. századi rabszolgaság" családi viszonyait, a sámánok szerepét, a rabszolga- és ősközösségi társadalom etikai problémáit. Winnington műve nemcsak az átlagolvasó, hanem a néprajz szakembereinek érdeklődésére is számot tarthat.

Kollekciók