Ajax-loader

Karády Viktor könyvei a rukkolán


Karády Viktor - A ​francia egyetem Napóleontól Vichyig
A ​Napóleon alatt megteremtett Francia Egyetem Európában egyedülálló kezdeményezés volt az oktatási rendszer államosítására, nacionalizálására és modernizálására. Rendszersajátos jellemzői közé tartozott a 19. században sokáig fenntartott állami monopólium az elitképézésben, a középiskolák és a bölcsészkarok közötti szervezeti összefonódás, valamint egyrészt a proesszionális (jogi, orvosi) és a "tudományos" (humán és reálbölcsészeti) karok, másrészt a fakultások és a selektív szakfőiskolák kettőssége. Ez a berendezkedés a 19. század végéig kizárta önálló egyetemek létrejöttét. Egyes elemei (mint a versenyvizsgák vagy az elitiskolák döntő szerepe a tanári testület utánpótlásában vagy az állam felügyeleti hatalma) máig is a francia oktatási rendszer alappilléreit képezik. A könyv végigkíséri a francia "oktató állam" történetét alakváltozásait egészen a rendszer részleges fellazulásáig a II. világháborút követően, kihangsúlyozva az 1876 utáni két és fél évtized köztársasági refomjainak történelmi jelentősgét és korlátait.

Karády Viktor - Kovács András - Sanders Iván - Várdy Péter - Kende Péter - Zsidóság ​az 1945 utáni Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Litván György - Kovács Éva - Schmidt Mária - Simon Róbert - Karády Viktor - Kovács András - A ​zsidókérdésről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karády Viktor - Kozma István - Név ​és nemzet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karády Viktor - Túlélők ​és újrakezdők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Filep Tamás Gusztáv - Szabó Miklós - Nagy György - Tilkovszky Loránt - Karády Viktor - Lackó Miklós - Asbóth János - Rugási Gyula - Perecz László - Filozófia ​és kultúra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók