Ajax-loader

Takács Etel könyvei a rukkolán


Takács Etel - A magyar nyelv könyve 7-8. NAT Anyanyelv és irodalom
Kapcsolatteremtés, közlés 3 A mondat 8 Mi a mondat? 8 A mondat részei 12 Szavak és mondatrészek 12 Az állítmány 18 Az alany 25 A tárgy 30 A határozók 36 A helyhatározó 40 Az időhatározó 45 Az eszközhatározó és a társhatározó 48 A módhatározó és az állapothatározó 50 Az okhatározó és a célhatározó 52 A részeshatározó 56 Az állandó határozók 58 A jelzők 60 A minőségjelző és a mennyiségjelző 62 Az értelmező 65 A birtokoks jelző 66 Szerkezetek a mondatban 70 Kommunikáció, információ 72 Mondatfajták 76 A közlés szándékának kifejezésmódjai a mondatfajtákban 79 Összetett mondatok 83 Mellérendelő mondatok 84 Hányféle összefüggés lehet a mellérendelő mondatok tagmondatai között? 84 A mellérendelő mondatok fajai 86 Alárendelő mondatok 93 Az összetett mondat írásjelei 101 Az idézés mondatformái és helyesírása 103 A jelentés 107 A nyelv jelek rendszere 107 Nyelvünk élete 109 Emlékezzünk régiekről 109 Történelmi találkozások emlékei a magyar nyelv szókészletében 116 A régi magyar emlékei 118 A nyelvújítók harca és öröksége 124 Hogyan gyarapodik nyelvünk szókészlete? 127 A szóösszetétel és szóképzés 129 A szóösszetétel 129 Alárendelő szóösszetételek 130 Mellérendelő szóösszetételek 132 Az összetett szók helyesírása 134 A szóképzés 138 Igeképzés 139 A képzett igék helyesírása 143 Névszóképzés 144 A képzett névszók helyesírása 146 Szókincsünk rétegei 149

Takács Etel - A ​magyar nyelv könyve 7-8.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rácz Endre - Takács Etel - Kis ​magyar nyelvtan
"A ​"Kis magyar nyelvtan" első kiadása (1959) óta eltelt négy évtized nyelvünk életében változásokat hozott, a leíró nyelvtudományban pedig a nyelv egyes tényeinek, fogalmainak újabb értelmezését érlelte meg. Ezekről a nyelvi változásokról és a nyelv vizsgálatának korszerű szemléletmódjáról tájékoztatja olvasóit könyvünk másodszor átdolgozott, felújított kiadása. Az új tartalom egy része új fejezetekben jelenik meg. A hangtan korábbi anyagát a fonémáknak és a hangok "jelentésének" (a hangszimbolikának) a bemutatása egészíti ki. A szavak alkotóelemeinek szerepét a lexéma és a morféma fogalmát ismertető fejezet értelmezi. A mondat szerkezetének vizsgálata a szintagmák fogalmának és fajtáinak tárgyalásával lett gazdagabb és egyben korszerűbb is. Voltaképpen a könyv teljes szövegének felújítására volt szükség, s ez meg is történt: a nyelvi példáktól az értelmező elemzéseken át a meghatározások, szabályok megfogalmazásáig. Ami változatlan maradt: a könyv felépítése, szerkezete és az egyes témák feldolgozásának módszere, stílusa. Így változtatásaival és a nyelvtudományt népszerűsítő szerepének változatlan vállalásával könyvünk megőrizte négy évtizedes múltjának jó hagyományait; lényeges jellemzőit tekintve az maradt, ami volt: Kis magyar nyelvtan." (a Kiadó)

Takács Etel - Török Imre - Magyar ​nyelvi munkafüzet az általános iskola 7. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Takács Etel - Török Imre - Magyar ​nyelvi munkafüzet az általános iskola 8. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Takács Etel - Magyar nyelv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Takács Etel - Magyar ​nyelvtani munkafüzet 5.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Takács Etel - A ​magyar nyelv könyve 5-6.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Stéger Hajnal - Takács Etel - Magyar ​nyelvtani munkafüzet 8.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Graf Ernő - Lovas Zoltán - Takács Etel - Magyar ​nyelvtani munkafüzet 6.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Takács Etel - Magyar ​nyelvi munkafüzet az általános iskola 6. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók