Ajax-loader

Fonyó Attila könyvei a rukkolán


Fonyó Attila - Geiszt Miklós - Az ​orvosi élettan tankönyve
A ​könyv megközelítése az első kiadástól kezdődően sejtélettani és molekuláris szemléletű, és ez a 8. kiadásra is jellemző, e mellett azonban több változtatást is tartalmaz. Az egyes fejezetek átdolgozása során igyekeztünk olyan új kutatási eredményeket is a szövegbe foglalni, amelyek már „kiállták az idő próbáját” és amelyek segíthetik a különböző szervek, szervrendszerek működésének megértését. Az előző kiadáshoz képest hangsúlyosabban emeltük ki a klinikai vonatkozásokat, ami reményeink szerint még érdekesebbé és hasznosabbá teszi az olvasók számára a könyvet. Az új kiadás számos új ábrát is tartalmaz, és több korábbi ábrát is módosítottuk. Úgy gondoljuk, hogy a szöveget és az ábrákat érintő változtatások egyaránt megkönnyítik az élettani folyamatok megértését.

Fonyó Attila - A ​neuronműködés alapjai
A ​20. század legvégén váltak hozzáférhetővé azok a módszerek, amelyekkel láthatóvá lehetett tenni és azonosítani az idegsejteket felépítő molekulákat, meg lehetett határozni az egyes alkotórészeket kódoló gének szerkezetét. Az eredmények századunk első évtizedeiben kezdenek mutatkozni, és az idegműködés új paradigmája bontakozik ki. Az idegsejtek molekuláris szerkezete bonyolultabb, mint nem is olyan régen hittük. Egy-egy funkciót egyetlen idegsejtben a sejt különböző helyén más és más fehérje lát el. Az idegrendszer különböző helyein található idegsejtekben szabályszerűen különbözik a molekuláris összetétel; mindez a „molekuláris anatómia” kifejezéssel jellemezhető. Így válik érthetővé, hogy egy-egy genetikai defektus meghatározott központi idegrendszeri működészavart, tünetet okoz, de ugyanez magyarázza meg, hogy ismert támadáspontú gyógyszer csak bizonyos központi idegrendszeri struktúrákra hat, másokra nem. Az új felfedezésekkel a neurofiziológia, neurofarmakológia, de a klinikai idegtudomány is új szakaszába lépett. Az orvosi élettan tankönyve 7. kiadásának újrafogalmazott fejezetében ezt az új szemléletet szerettem volna megalapozni.

Fonyó Attila - Élettan ​gyógyszerészhallgatók részére
Második, ​átdolgozott és bővített kiadás. A gyógyszerészképzés egyik alapvető tankönyvét jelenti e kiadvány. Az előző kiadáshoz (1998) viszonyítva valóban átdolgozott és bővített az anyag, hiszen részletesebben tárgyalja az orvosi-klinikai vonatkozásokat, több és alaposabb anatómiai ismeretet ad, tárgyalja az egyes betegségek kórélettanát, valamint ismerteti a gyógyszerhatások élettani alapjait. A fejezetek száma is nőtt: új fejezetként szerepel a táplálkozás-élettan és a hőszabályozás. Az eredeti részek is alapos átdolgozáson estek át, figyelembe véve a legkorszerűbb tudományos eredményeket, az újabb lényeges felfedezéseket és a gyógyszerészhallgatóknak a tankönyvvel szemben támasztott speciális igényeit. Sok új ábra is szerepel a könyvben, továbbá egyes régebbi ábrák jelentősen megújultak. A szerző és a kiadó reményei szerint a jövendő gyógyszerészek számára megfelelő alapot szolgáltat majd e tankönyv szaktudományuk élettani bázisának elsajátítására.

Fonyó Attila - Az ​orvosi élettan tankönyve
A ​tankönyv első kiadását 1999-ben egy átdolgozott változat követte. Az angol nyelven megjelenő kiadással párhuzamosan készült a harmadik, átdolgozott és bővített kiadás. Két fejezet, az elektrokardiográfia és az energiaforgalom esetében változtak a szerzők (Kollai M. és Fonyó A.). Lényeges változásokon mentek át a jelátvitelről, a táplálékfelvétel szabályozásáról, a vérzéscsillapító mechanizmusokról, a vérkeringésről és a szívműködésről, a veseműködésről és az egyes belső elválasztású mirigyekről szóló fejezetek, de más fejezetekben is megjelentek az új kutatási eredmények. Az eddigieknél bővebben ismerteti a könyv a molekuláris biológia módszereivel nyert eredményeket és a genetikai hibák következtében megnyilvánuló funkcióváltozásokat. A tipográfiai változások valamennyi fejezetben az előzőeknél jobban emelik ki a tartalmat. Nagyobb hangsúlyt kaptak a klinikai utalások, amelyeket színes háttér jelez. Az előző kiadás ábrái (közel 500 ábra) számítógépes feldolgozásra kerültek. Új táblázatok beiktatása is segíti a megértést. Az irodalomjegyzék 2001-ig bezáróan korszerűsödött.

Kollekciók