Ajax-loader

Guy Lardreau könyvei a rukkolán


Georges Duby - Guy Lardreau - Párbeszéd ​a történelemről
Georges ​Duby, a neves francia történész meghatározó alakja a második világháború utáni európai történetírásnak. Magyarul is olvasható, közkedvelt monográfiái, tanulmányai a középkor művelődés-, társadalom- és művészettörténetéről útmutatóak mindazok számára, akik egy-egy korszak kulturális kifejezésformáit a maguk teljességében, összetettségében akarják megismerni. A filozófus Guy Lardreau-val folytatott beszélgetésben Duby kifejti nézeteit a történetírás feladatairól, a kutatómunkában alkalmazott módszerekről, a XX. század történetírásának főbb fejlődési szakaszairól, beszámol azokról a személyes vagy szakmai indíttatásokról, amelyek munkái megírására ösztökélték. A kötet olvasmányos, stílusa élvezetes, és roppant érdekfeszítő nyomon követni az okfejtések tiszta logikáját.

Kollekciók