Ajax-loader

Tóth Dóra könyvei a rukkolán


Tóth Dóra - Szóvarázs
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Dóra - Fejezetek ​a magyar történelemből
A ​Fejezetek a magyar történelemből c. könyvben a magyarság legfontosabb korszakait és eseményeit gyűjtöttük egy csokorba. Minden fejezet egy-egy fontos állomást mutat be a honfoglalástól egészen napjainkig. A gazdag képanyag - a nagyméretű festmények és a kisebb illusztrációk, a portrék és a térképek - abban segítenek, hogy a fiatalabb és az idősebb olvasót is észrevétlenül magával ragadja az események sodrása. A könyvben található ismeret- és képanyag éveken keresztül hasznos segítőtársa lehet az iskolásoknak, és ahhoz is hozzájárul, hogy ne veszítsék el érdeklődésüket népünk történelme iránt.

Tóth Dóra - Történetek ​Mátyás királyról
Az ​igazságos Mátyás király tanulságos történetei mindig lenyűgözik a hallgatóságot.Az országot járó álruhás királyról szóló mesék és mondák beleivódtak a magyar néphagyományba. Fényüket az évszázadok el nem homályosították, épp ellenkezőleg, egyre fényesebbre csiszolták. Ezekből nyújtunk át egy csokorra valót, képzeletmegindító illusztrációkkal kísérve.

Tóth Dóra - Dini
A ​kalandok hőse ezúttal Dini, egy elárvult dinógyerek. Nem sokáig marad egyedül a bajban, hiszen a veszélyben bővelkedő dinóföldön őszinte barátokra talál, akik a legnehezebb helyzetekben is mellette állnak. Az olykor mulatságos, olykor izgalmas meséket hallgató kicsik, a képeket nézegetve, észrevétlenül tesznek szert az ősvilág lakóival kapcsolatos tudásra.

Tóth Dóra - Fejedelmek, ​királyok, kormányzók
Történelmünk ​korszakait ismerősen csengő nevű és kevéssé ismert királyok, királynők, fejedelmek és kormányzók nevéhez fűzhetjük. Sorozatunk ötödik kötete pontos és érdekfeszítő részletekkel szolgál életükről, tetteikről s azok motivációiról. A kötet a részletes életrajzok mellett felvillantja a szereplők legjelentősebb cselekedeteit, amelyeket a történelmi emlékezet mindmáig megőrzött. Betekintést nyújt az adott történelmi korba, és röviden kitér az akkor használatos dokumentumokra vagy tárgyakra, továbbá említést tesz uralkodóink legádázabb ellenségeiről is. Melyik királyunkat és miért nevezték Bajnoknak? Miért gyűlölték a főurak IV. Bélát? Hol húzódtak a Magyar Királyság határai Nagy Lajos királyunk idején? Az izgalmas életpályák ismertetése közben kirajzolódnak uralkodóink személyes vonásai. Képet kapunk vezetői kvalitásaikról, helyes és elhibázott döntéseikről, dicsőséges és szégyenletes cselekedeteikről. Az elszántság, a tettrekészség, a felelősségvállalás, a becsület és bátorság csak a legnagyobbak sajátja volt. A kötet lapjairól kiderül, hogy mindezt kiről mondhatja el az utókor. A kötetben található színes portrék és festmények emberi közelségbe hozzák nemzetünk jeles szereplőit.

Tóth Dóra - Dini ​kalandjai
Az ​elárvult dinógyerek a veszélyben bővelkedő dinóföldön őszinte barátokra talál, akik a legnehezebb helyzetekben is mellette állnak. A jószívű és talpraesett kisdinó a reménytelennek tűnő kalandokból is győztesen kerül ki. Az olykor mulatságos, olykor izgalmas meséket hallgató kicsik, a képeket nézegetve, észrevétlenül tesznek szert az ősvilág lakóival kapcsolatos tudásra.

Tóth Dóra - Az ​őskori ember története gyermekeknek
E ​kiadvány az ember kialakulásának és fejlődésének történetével ismerteti meg a gyermekeket. A szöveg a művészi értékű rekonstrukciók segítségével betekintést nyújt őskori elődeink életébe, vagyis a természettel vívott mindennapos küzdelmeikbe, művészi alkotásaik csodálatos világába, valamint a nyomaikat feltáró régészeti ásatások gyakran kalandos, véletlenszerű történeteibe. A tudományos alapokon nyugvó magyarázatok, leírások a gyermekek számára érthetően mesélik el, hogy hol, mikor és milyen régészeti leletek kerültek napvilágra. Természetesen arra is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a fantáziát megindító, valószerű illusztrációkkal szinte a helyszínre varázsoljuk kis olvasóinkat.

Tóth Dóra - A ​Honfoglalás képes története
Izgalmas ​korabeli krónikarészletek, legendák, leírások és csodálatos illusztráció - színes életképek, csatajelenetek, művészeti alkotások, használati tárgyak ábrázolásai, térképek - elevenítik fel őstörténetünk máig rejtélyes korszakait Fedezd fel ezt a titokzatos világot, ismerd meg hőseit, gazdagítsd történelmi ismereteidet!

Tóth Dóra - Sulilexikon ​- Történelem
Mi ​volt a korinthoszi háború? Mikor írták alá a szatmári békét? Mikor vette kezdetét a történelem legnagyobb partraszállási akciója Normandiában? Nem tanultad még, vagy csak nem jut eszedbe? Sebaj! Lapozz a Sulilexikon Történelem megfelelő oldalára, és máris megtalálod a kérdéses évszámot, illetve fontosabb eseményt, ami megkönnyíti és meggyorsítja számodra a tanulást!

Tóth Dóra - Az ​ősvilág története gyermekeknek
Az ​ősvilág története gyermekeknek című kiadvány a Föld keletkezésétől az ember megjelenéséig mutatja be bolygónk élővilágának történetét. A kötet többek között betekintést nyújt az élet megszületésének csodálatos körülményeibe, a dinoszauruszok rejtélyes világába és a jégkorszakok zimankós évezredeibe.A történetet a szemet gyönyörködtető illusztrációk keltik életre és teszik igazán izgalmassá a gyerekek számára.A könnyen áttekinthető időrendi táblázatok az egyszerűbb eligazodást, a rejtvények és a kreativitást fejlesztő feladatok pedig kis olvasóink szórakoztatását szolgáltatják.E könyv elkészítésekor azt tartottuk szem előtt, hogy ötvözzük a hasznos ismeretszerzést a kellemes kikapcsolódással.

Tóth Dóra - A ​magyarság története
A ​kiadvány a népvándorlástól egészen napjainkig mutatja be a magyarság történetét. Az események kronológiai sorrendben követik egymást, ami lehetővé teszi a történelmi folyamatok megértését, és megkönnyíti a könyvben való eligazodást. Az események felsorolását gazdag képanyag, színes illusztrációk, portrék, magyarázó ábrák és térképek teszik érdekessé és változatossá. A könyvbe összesűrített ismeret- és képanyag éveken keresztül hasznos segítőtársa lehet az iskolásoknak, sőt azoknak a felnőtteknek is, akik meg akarják őrizni történelmi tájékozottságukat.

Bera Károly - Tóth Dóra - Magyar ​mondák kincsestára
A ​Magyar mondák kincsestára című könyv több, mibt egy tucat híres magyar mondát tartalmaz, melyek nemzetünk történelmének dicsőséges vagy éppenséggel tragikus időszakát villantják fel. Minden történethez kapcsolódik egy nagyméretű, szemet gyönyörködtető illusztráció, amely segít elképzelni az eseményeket, és hűen ábrázolja a korabeli viseletet, fegyvereket. A kötetben megjelent kalandos históriák és az általuk ihletett festmények fellapozása és tanulmányozása kellemes kikapcsolódást és hasznos szórakozást nyújt minden történelem iránt érdeklődő olvasónak.

Tóth Dóra - Ősemberek
A ​könyv az első főemlősök megjelenésétől a modern ember kialakulásáig, lépésről lépésre mutatja be az emberré válás történetét. A színes illusztrációk betekintést nyújtanak őskori elődeink küzdelmes mindennapjaiba. Mivel az ember kialakulásának egyes fejezeteit még ma is homály fedi, ezért a régészeti leletekre és a tudósok elméleteire támaszkodva mutatjuk be az ősemberek izgalmas életét. Kik voltak az ember ősei? Hol találták meg a nyomaikat? Kik használták először a tüzet? Hogyan ejtették el a hatalmas mamutot? Ezekre, és más érdekes kérdésekre is választ kap az őstörténet iránt érdeklődő olvasó.

Tóth Dóra - Magyar ​királyok és fejedelmek
Ebből ​a nagyalakú, színes, néhol meghökkentően modern rajzokkal gazdagon illusztrált kötetből Árpád fejedelemtől Szapolyai Jánosig, a honfoglalástól 1540-ig ismerhetik meg a gyerekek a magyar uralkodókat. A fejedelmek, királyok életének, ténykedésének leírása mellett, feleségeikről, a királynékról is olvashatunk rövid ismertetőket. A kiadvány elsősorban nyolc-tízéves, a történelem iránt érdeklődő gyerekek számára ajánlható.

Tóth Dóra - Csendes Istvánné - Téli ​mesék
A ​Téli mesék című meséskönyvben régi barátaid új kalandjait ismerheted meg. Tappancs, Morci, Rozsdás koma, Zümi, Csiribá és a többiek éppolyan izgalommal várják a Karácsonyt, mint te, de közben számos érdekes, mulatságos vagy éppen tanulságos kalandba keverednek. A gazdagon illusztrált eredeti történetek télen-nyáron kellemes kikapcsolódást nyújtanak a meséket kedvelő gyerekeknek.

Tóth Dóra - Képes ​világtörténelmi kronológia gyermekeknek
E ​könyv az emberiség történetét kronológiai sorrendben mutatja be a gyerekeknek és a történelmet kedvelő felnőtteknek. A neolitikus forradalomtól a szocialista rezsimek bukásáig eltelt 5000 év jelentős eseményeit közel 1000 hiteles illusztráció segítségével hoztuk elérhető közelségbe olvasóink számára. A kronológia a történelemoktatás tananyagát jól kiegészítve, a gyerekek számára érthető nyelven, sok-sok portréval, térképpel és magyarázó ábrával teszi érdekesebbé a tanulást. A Képes világtörténelmi kronológia gyermekeknek című kiadvány egyszerre kézikönyv, érdekfeszítő olvasmány, képgyűjtemény és adattár, amely minden érdeklődőt elkalauzol a múlt nagy eseményei között.

Kollekciók