Ajax-loader

Kozma Szilárd könyvei a rukkolán


Kozma Szilárd - A ​Tarot kereszténysége és a kereszténység Tarotja
Ha ​jósolni használják, a Tarot elveszíti a spirituális töltetét és esszenciáját, a tényleges hasznát és ezzel a hitelességét biztosító alap-funkcióját. - Akárcsak az elemi felelősségétől fosztott mai ember. A Tarotnak az eredeti funkciója, az, azt használó személynek a találkoztatása, az igazi önvalójával, a mágikus erejű egyetemes öntudatával (felettes Én-jével), és a sajnos, ugyancsak mágikus erejű boldogsága és egészsége ellen ármánykodó árnyék énje természetével. Ezekkel persze, találkozik akarva – akaratlanul is, a kellemetlen és néha tragikus sorsjelzések formájában is, de – lévén, a gondolkozása "bűnbe esett", vagyis nyerni-vágyó – képtelen olvasni a sorsjelekből. Azért alkották meg az ősi spirituális mesterek az asztrológiát és a tarotot, hogy legyen segítségünkre a lényegi igazság megismerésében, amely Jézus szerint felszabadít. Ebben az igazság- és sorsismereti szellemben értelmeztem újra, a 25 éves asztrológusi tapasztalataimra alapozva, ezt az ősrégi szellemi bedekkert.

Kozma Szilárd - A ​mágia működésének az asztrológiai titka
Csíkszeredában ​(Erdély - Románia) születtem és a kényszer - alapszakmám építőmérnök, de a rendszerváltás után újságíró voltam, majd asztrológusi - metafizikusi képzettséget szereztem a Bukaresti Elta nevű szabadegyetemen. 1981-ben megjelent az első verseskötetem a Kritérion kiadó forrás sorozatában, majd azt követően még két verskötetet publikáltam. (A csodák völgye, és A vízöntő küszöbén). Azt követően próza műveket, úgy mint három metafizikai - asztrológiai tanulmánykötet és a beavatási regény-trilógiámnak (A táltos bolond) az első könyvét. (A Skorpió aranya - Status kiadó, Csíkszereda 2009.) Öt gyermekes családapa vagyok és 3 danos karate-mester. Bár írtam még egy verskötetet és a regény-trilógiám harmadik könyvét is most írom, első sorban metafizikai - asztrológiai tanulmány-szerzőnek tartom magam, és nem szépírónak, mivel a 24 éves gyakorló asztrológusi, tehát sorsfigyelői tapasztalatom alapján minden fikció veszélyesnek bizonyult.

Kozma Szilárd - A ​karma (a Lilith), az ördög (az árnyék- én) és ezek meghaladási lehetősége
Talán ​az egyetemes létet, a földi - emberi életet és az individuális személyiségünk egészét létrehozó, fenntartó és vezérlő, egyetemes törvények ismertetésénél is fontosabb ez, a sok esetben tragikussá váló sorsunk, végzetes betegségeink és baleseteink igazi, de rejtett ős-okát felmutató, a héber misztikából és a Bibliából Lilith néven ismert jelenséget, annak az ok-okozati összefüggését, következményeit, és a tőle való szabadulási lehetőséget (az egyetlen igazi ellenséget!) leleplező könyv. A Názáreti Jézus azt nyilatkozta erről a jelenségről, hogy Ő azért jött, „hogy leleplezze azt, ami a teremtés óta rejtve van.” Ám ennek a krisztusi leleplezésnek a leírása eltűnt. Az evangélium-szerzők nem értették meg a fontosságát és apokaliptikus fantazmagóriákat írtak a leleplezés helyett, mint János. Annak ellenére, hogy számtalan Lilith-mitosz élt és él, és már pszichológusok is írnak könyveket róla, ezek a jelentős értelmezések is bele fulladnak a ködös esztétikai - érzelmi misztifikációba…

Kozma Szilárd - Az egyetemes törvények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kozma Szilárd - Tarot, ​reinkarnáció és spirituális tisztánlátás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kozma Szilárd - A ​táltos bolond I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kozma Szilárd - A ​vízöntő küszöbén
Kedves ​barátnőm és kedves barátom! Ha nem tudnám, hogy metafizikai szempontból, tehát a KÁRMA (az ok és az okozat) törvénye szerint, nincsenek véletlenek, azt mon¬danám, hogy véletlenül nem csak egy verseskötetet sikerült kiadni a Soros Alapítvány és a Csíkszeredái TECTUM Kft. segítségével, hanem egy kisebb beavatási művet. — Nehogy azt hidd, hogy ez reklámfogás! — Ha beleolvasol a versekbe, vagy ha elolvasod az eredetileg szintén fülszövegnek indult "misztikus" vallomást e könyv verseinek értelméről, rájöhetsz nagyon hamar, hogy bár eltűröm a reklámterror létezését, mint az apokaliptikus civilizációnk egyik összetevőjét, én nem szeretek sem áldozata, sem használója lenni e tudat- és személyiségromboló eszköznek. Az történt, hogy a beadott kéziratok alapján, ezúttal szerencsésen, hibásan állapították meg a kiadónál a kötet oldalszámait, és így hetvenkét vers után, több mint húszoldalnyi hely maradt. Nem akar¬tam ezt rögtönzött versekkel megtölteni, hanem egy több órás metafizikai leckének megfelelő anyagot írtam a fülszövegből kiin¬dulva, amely a vers és a költészet helyzetének szemszögéből az EM¬BER helyzetét méri fel jelenlegi világhelyzetében. Az sem reklámfogás, ha bevallom neked, hogy ezelőtt pár hónappal — pazarolni nem akarván — Platónnál sokkal pragmatikusabban és kevésbé színpadiasán akartam megsemmisíteni a versek kéziratait, mivel úgy véltem, ha nem tudom kiadni őket, ide s tova már a negyedik éve, ez azt jelenti, hogy rendeltetésüknek eleget tettek máris azáltal, hogy megírásuk közben egy bizonyos látási színvonal eléréséhez segítettek. És akkor mégis, miért írok a borítólapra fülszöveget—kérded bizonyára. Hát megmondom őszintén: a miheztartás végett. Még pontosabban: azért, hogy amennyiben megfekszik valakinek a gyomrát a nem egyértelműen esztétikai célokkal írt szövegek, aki tehát csak komoly, objektív, értelmiséginek tartja magát, annak nem érdemes megvenni a könyvet. — Gondolom, hogy értékelendő e bizonytalan értékekkel kufárkodó világunkban a becsületességem.

Kozma Szilárd - Utódok, ​szülők és szeretők az asztrológia tükrében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók