Ajax-loader

Kozma Szilárd könyvei a rukkolán


Kozma Szilárd - Az egyetemes törvények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kozma Szilárd - A ​karmát az anyáktól örököljük, nem reinkarnációkból
Az ​anyai ági női felmenőktől, de bizonyos esetekben közvetlenül az anyáktól öröklődő karma-programok felfedezése messze túlmutat az asztrológián. Hiszen a figyelembevétele által újra egészséges magzatok - gyermekek - foganhatnak meg és jöhetnek a világra a nyugati típusú civilizáció országaiban is (nem kell őket a születés után, hetekig és hónapokig inkubátorokban erősíteni), nagymértékben csökkenhet a vetélések száma, de főként a kiskorú gyermekek megbetegedésének a száma! És ez, rá fogja venni az emberiséget, hogy lépjen a megváltás, a béke, az egészség és az igazi boldogság útjára. Ha nem hiszed vedd meg ezt a könyvet és győződj meg róla.

Kozma Szilárd - A ​karma (a Lilith), az ördög (az árnyék- én) és ezek meghaladási lehetősége
Talán ​az egyetemes létet, a földi - emberi életet és az individuális személyiségünk egészét létrehozó, fenntartó és vezérlő, egyetemes törvények ismertetésénél is fontosabb ez, a sok esetben tragikussá váló sorsunk, végzetes betegségeink és baleseteink igazi, de rejtett ős-okát felmutató, a héber misztikából és a Bibliából Lilith néven ismert jelenséget, annak az ok-okozati összefüggését, következményeit, és a tőle való szabadulási lehetőséget (az egyetlen igazi ellenséget!) leleplező könyv. A Názáreti Jézus azt nyilatkozta erről a jelenségről, hogy Ő azért jött, „hogy leleplezze azt, ami a teremtés óta rejtve van.” Ám ennek a krisztusi leleplezésnek a leírása eltűnt. Az evangélium-szerzők nem értették meg a fontosságát és apokaliptikus fantazmagóriákat írtak a leleplezés helyett, mint János. Annak ellenére, hogy számtalan Lilith-mitosz élt és él, és már pszichológusok is írnak könyveket róla, ezek a jelentős értelmezések is bele fulladnak a ködös esztétikai - érzelmi misztifikációba…

Kozma Szilárd - A ​Tarot kereszténysége és a kereszténység Tarotja
Ha ​jósolni használják, a Tarot elveszíti a spirituális töltetét és esszenciáját, a tényleges hasznát és ezzel a hitelességét biztosító alap-funkcióját. - Akárcsak az elemi felelősségétől fosztott mai ember. A Tarotnak az eredeti funkciója, az, azt használó személynek a találkoztatása, az igazi önvalójával, a mágikus erejű egyetemes öntudatával (felettes Én-jével), és a sajnos, ugyancsak mágikus erejű boldogsága és egészsége ellen ármánykodó árnyék énje természetével. Ezekkel persze, találkozik akarva – akaratlanul is, a kellemetlen és néha tragikus sorsjelzések formájában is, de – lévén, a gondolkozása "bűnbe esett", vagyis nyerni-vágyó – képtelen olvasni a sorsjelekből. Azért alkották meg az ősi spirituális mesterek az asztrológiát és a tarotot, hogy legyen segítségünkre a lényegi igazság megismerésében, amely Jézus szerint felszabadít. Ebben az igazság- és sorsismereti szellemben értelmeztem újra, a 25 éves asztrológusi tapasztalataimra alapozva, ezt az ősrégi szellemi bedekkert.

Kozma Szilárd - A ​mágia működésének az asztrológiai titka
Csíkszeredában ​(Erdély - Románia) születtem és a kényszer - alapszakmám építőmérnök, de a rendszerváltás után újságíró voltam, majd asztrológusi - metafizikusi képzettséget szereztem a Bukaresti Elta nevű szabadegyetemen. 1981-ben megjelent az első verseskötetem a Kritérion kiadó forrás sorozatában, majd azt követően még két verskötetet publikáltam. (A csodák völgye, és A vízöntő küszöbén). Azt követően próza műveket, úgy mint három metafizikai - asztrológiai tanulmánykötet és a beavatási regény-trilógiámnak (A táltos bolond) az első könyvét. (A Skorpió aranya - Status kiadó, Csíkszereda 2009.) Öt gyermekes családapa vagyok és 3 danos karate-mester. Bár írtam még egy verskötetet és a regény-trilógiám harmadik könyvét is most írom, első sorban metafizikai - asztrológiai tanulmány-szerzőnek tartom magam, és nem szépírónak, mivel a 24 éves gyakorló asztrológusi, tehát sorsfigyelői tapasztalatom alapján minden fikció veszélyesnek bizonyult.

Kozma Szilárd - Beavatás ​a misztikába / A féltékenység metafizikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kozma Szilárd - Utódok, ​szülők és szeretők az asztrológia tükrében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kozma Szilárd - Az ​egyetemes törvények
Az ​egyetemes törvényekről (amelyek még a foganásunkat is "rendezik és intézik", akárcsak a születésünket, meg a sorsunkat, és, az "egész életet" a kozmikus világegyetem működésével együtt) először az Elta egyetem kurzusain hallottam, ahol az asztrológiával megismerkedtem. Nem én fedeztem fel és írtam le tehát világelsőként ezt a tíz egyetemes törvényt, mert azt részben megtették előttem ötezer évvel a hermetikusok. Mivel azonban csak hét bolygót, tehát hét anyag- és világformáló sorserőt láthattak szabad szemmel, ugyancsak hét törvényt ismertek fel és írtak le, a "minden mindennel összefügg" hermészi elv alapján. („Ami fent van, ugyanaz, mint ami lent van,…”) Én tehát a hét első törvényt ismertető Kybalionnak a tömör mondatainak a kibontásán kívül, a hiányzó három egyetemes törvényt is leírtam, a tíz bolygó által megtestesített őserőnek, vagyis, a 10-es számrend örök érvényességének megfelelően, az ET-k hatásait nem csak az asztrológiában észlelvén, hanem magamban és az életemben is.

Kozma Szilárd - A ​skorpió aranya
A ​regény cselekményének a nagy része Erdély sajátos jellegű kis és nagy városaiban és ugyancsak sajátos jellegű, kis és nagylelkeiben játszódik. A tulajdonképpeni cselekményt a hatvanas éveknek a “sajátosan" civilizáló, román - kommunista diktatúra által még lebontatlan székelyföldi kisvárosok egyikében indítja el a főhős édesanyja, aki annak ellenére, hogy nagyon gyatra a román nyelvismerete, “praktikus” megfontolások alapján, az első osztály első napjától, román iskolába íratja a románul egy szót sem ismerő, hét éves főhőst. A klasszikus értelemben vett cselekmény szerint, a regény egyfajta életrajzként indul, amit néha a cselekménnyel majdhogynem egybefonódó, narráció közbeni „írói beszólások”, máskor viszont a cselekménytől különváltan, a történteket mintegy kívülről kommentáló, sajátosan misztikus értelmezések ellenpontoznak. A regény három nagy részre (sal, sulphur és mercur) és azon belül huszonkét, vagyis háromszor hét (huszonegy), plusz egy (huszonkettő) fejezetre tagolódik a Tarot beavatási rendszerének megfelelően. Noha nem követi fejezetcímek szerint hűen a Tarot ikonjainak elnevezését és jelentését, a Balog Ádám sorsát jelölő sors-mozzanatok, vagyis a jellegzetes események és a narrátori értelmezések, anélkül, hogy közvetlenül (konkrétan) a Tarot - motívumokra utalnának, finoman idomulnak (megismétlik) az egyetemes emberiség e huszonkettes aritmológiára épülő, beavatási mítoszát.

Kozma Szilárd - A ​vízöntő küszöbén
Kedves ​barátnőm és kedves barátom! Ha nem tudnám, hogy metafizikai szempontból, tehát a KÁRMA (az ok és az okozat) törvénye szerint, nincsenek véletlenek, azt mon¬danám, hogy véletlenül nem csak egy verseskötetet sikerült kiadni a Soros Alapítvány és a Csíkszeredái TECTUM Kft. segítségével, hanem egy kisebb beavatási művet. — Nehogy azt hidd, hogy ez reklámfogás! — Ha beleolvasol a versekbe, vagy ha elolvasod az eredetileg szintén fülszövegnek indult "misztikus" vallomást e könyv verseinek értelméről, rájöhetsz nagyon hamar, hogy bár eltűröm a reklámterror létezését, mint az apokaliptikus civilizációnk egyik összetevőjét, én nem szeretek sem áldozata, sem használója lenni e tudat- és személyiségromboló eszköznek. Az történt, hogy a beadott kéziratok alapján, ezúttal szerencsésen, hibásan állapították meg a kiadónál a kötet oldalszámait, és így hetvenkét vers után, több mint húszoldalnyi hely maradt. Nem akar¬tam ezt rögtönzött versekkel megtölteni, hanem egy több órás metafizikai leckének megfelelő anyagot írtam a fülszövegből kiin¬dulva, amely a vers és a költészet helyzetének szemszögéből az EM¬BER helyzetét méri fel jelenlegi világhelyzetében. Az sem reklámfogás, ha bevallom neked, hogy ezelőtt pár hónappal — pazarolni nem akarván — Platónnál sokkal pragmatikusabban és kevésbé színpadiasán akartam megsemmisíteni a versek kéziratait, mivel úgy véltem, ha nem tudom kiadni őket, ide s tova már a negyedik éve, ez azt jelenti, hogy rendeltetésüknek eleget tettek máris azáltal, hogy megírásuk közben egy bizonyos látási színvonal eléréséhez segítettek. És akkor mégis, miért írok a borítólapra fülszöveget—kérded bizonyára. Hát megmondom őszintén: a miheztartás végett. Még pontosabban: azért, hogy amennyiben megfekszik valakinek a gyomrát a nem egyértelműen esztétikai célokkal írt szövegek, aki tehát csak komoly, objektív, értelmiséginek tartja magát, annak nem érdemes megvenni a könyvet. — Gondolom, hogy értékelendő e bizonytalan értékekkel kufárkodó világunkban a becsületességem.

Kozma Szilárd - Skorpiói ​Beavatás
A ​Táltos Bolond az a steril filozófiákon messze túl vándorolt, tényleges boldogság-képességgel és annak megfelelő egészséggel, meg tényleges boldog élettel rendelkező, varázslatos hétköznapi személy, akivé te is válhatsz, ha elolvasod ezt a könyvet, és, aki merő ellentéte annak az Időrablók akinek a létére és bennünk való jelenlétére, az Omega együttes a 8O-as években figyelmeztetett. Akinek tehát érezzük ugyan a tekintetét, de senki nem látta még. Hogy miért? Mert mindkettő bennünk létezik. Az Időrabló is és a Táltos Bolond is. A kérdés, hogy melyikre hallgatsz és melyikké akarsz válni? A Táltos Bolond azon boldogok közül való, akiknek a létéről Jézus a Hegyi Beszédben tanúságot tett. És aki megjelenik a Tarot beavatásának a 22-ik ikonja jelentéseként.

Kozma Szilárd - Szabadnap
1953-ban ​születtem Csíkszeredában és azóta is itt élek. E látszólag természetes tény fölemlítése mindig izgatóan ellentmondásossá teszi számomra a dolgokat. (Például kétéves harcom a Minőségért egy valóságos gyárban megtanított arra, hogyan kell senkinek és semminek el nem kötelezve az elkötelezettek között lenni. - Sajnos ezt kevesen tanuljuk meg). Talán ezért írok minden vészprófécia és okoskodás ellenére verseket.

Kozma Szilárd - Tarot, ​reinkarnáció és spirituális tisztánlátás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kozma Szilárd - A ​bolondság víruskoronája
A ​Bolondság vírus-koronája Nem igaz! Ez a könyvcím nem ügyes reklám-fogás. Sőt: még így, csavartan sem képes tömören kifejezni annak a tartalomnak a rendkívüliségét és súlyosságát, ami benne található. - Olvasd el az első- és az utolsó két oldalt és meg fogod látni. De arra is rájöhetsz ez által, hogy a számodra írtam-e ezt a könyvet, vagy sem? Ha igen, ne habozz és vásárold meg azonnal, mert, ha tovább olvashatod zavartalanul, már mától gyökeresen megváltozik az életed. Pozitív irányba, persze. Ha nem ragadt meg az amit az első és az utolsó két oldalon olvastál, az azt jelenti, hogy nem neked szól a könyv, hagyd a fenébe, felejtsd el.

Kollekciók