Ajax-loader

Horváth Miklós könyvei a rukkolán


Horváth Miklós - Árnyékban - fényben
A környezetvédelemről mind többet beszélünk - de a cselekvés módozatairól mintha kevesebb szó esne. Talán azért, mert tanácstalanok vagyunk: vajon mit is tehetnénk... Sorozatunk köteteiben megpróbálunk alapfogalmakat tisztázni; a világ és a világról szóló ismeretek alapelemeit szeretnénk "gúlába rakva" felkínálni a tájékozódni és cselekedni vágyó fiataloknak, idősebbeknek egyaránt. ...Hogyan induljunk közös felfedező útra az erdőbe? Mit kell megfigyelni ahhoz, hogy hosszú távú, a természeti jelenségek összefüggéseit feltáró következtetésekre juthassunk? Milyen kapcsolatok tárhatók fel a növényzet színpompája és a levegő szennyezettsége között? Mitől piszkos egy patak vize? Minden hulladék: szemét? És hogyan csökkenthető a hulladék? Mennyire tiszta lakóhelyünk levegője? Ilyen és hasonló kérdésekre kapnak választ az olvasók e könyv oldalain, amely második kiadását érte meg.

Horváth Miklós - Molnár László - Szentirmainé Brecsok Mária - Természetismeret ​az 5. évfolyam számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Miklós - Angol ​társalgás és szótár utazóknak
"Több ​szempontból is unikumnak tekinthető könyvet tart a kezében. Tapasztalataink szerint az angol nyelvterületre (USA, Egyesült Királyság) eddig úgy indulhattunk el nyugodt szívvel, ha megvásároltunk már egy magyar nyelvű útikalauzt, egy turistaszótárt és egy kifejezés-gyűjteményt.Ennek a könyvnek a megírásakor az a cél vezérelt minket, hogy a külföldre utazónak ne kelljen több kiadványt is megvásárolnia, hanem egyetlen könyvben találja meg a célország kulturális és turisztikai szempontból fontos leírását, praktikus tanácsokat kapjon a kiutazás előkészületeire és a kint tartózkodásra vonatkozóan egyaránt, valamint könnyen használható segítséghez jusson az utazás során váratlanul előforduló nyelvi bonyodalmak leküzdésére. (...)"

Horváth Miklós - Paulinyi Zoltán - Német ​társalgási zsebkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Miklós - Biológia ​7.
Tankönyvünk ​év eleji ismétléssel indul. Az első fejezet a távoli tájak életközösségeit tárgyalja. A trópusi esőerdők növényeit és a dél-amerikai esőerdők állatait, a szavannák, sivatagok, mediterrán területek és a forró égöv növényeit, állatait mutatja be. A későbbiekben a mérsékelt övi füves puszták, a tajga, tundra fagyos területeinek, Közép-Európa magashegységeinek, a sarkvidéki fagyos területek, a partközeli tengerek élővilágát írja le. Ezek után az élőlények és környezetük kapcsolatát, a környezetszennyezés (levegő-, víz- és talajszennyezés) különböző formáit ismerteti. Az utolsó fejezetben az élőlények rendszerezését végzi el a tankönyv szerzője, majd év végi összefoglalással zárja a könyvet.

Horváth Miklós - 1956 ​hadikrónikája
Az ​elmúlt évtizedben az 1956-os forradalom és szabadságharc történetével kapcsolatban megjelent átfogó munkák, részmonográfiák, dokumentumkötetek és tanulmányok sokasága segítette a történtek alaposabb megismerését. Az eddig megjelent szakirodalom a Magyar Néphadsereget leszámítva többnyire érintőlegesen vizsgálta a kormányerők közül a Belső Karhatalom, a Rendőrség és a Határőrség tevékenységét, de szinte alig esett szó a Büntetés-végrehajtási Intézetek forradalom alatti helyzetéről. E könyv célja, hogy feltárja és bemutassa az erőszakszervezetek karhatalmi alkalmazásának intézményrendszerét, a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok bevetésével kapcsolatos politikai döntések megszületésének körülményeit, a forradalom leverése céljából indított hadműveleteit, illetve azt, hogy a magyar erőszakszervezetek - Belső Karhatalom, a Rendőrség, Határőrség, a Honvédség és a Büntetés-végrehajtási Intézetek - mennyiben feleltek meg a politika általános és folyamatosan változó konkrét elvárásainak. A szerző ismerteti a felkelő-szabadságharcos és más fegyveres csoportok, később Nemzetőrség megalakulásának körülményeit, ezen csoportok általános jellemzőit, a hatalom ellen Budapesten és vidéken folytatott harcait. E könyv - 1956 hadikrónikája - segítségével az érdeklődő olvasó megismerkedhet a fegyveres harcok történetével, a legfontosabb politikai döntések megszületésének és megvalósulásának körülményeivel.

Horváth Miklós - Nagy ​Origó nyelvvizsgakönyv - Angol középfok - B2
A ​könyv hatékony és eredményes felkészülést biztosít az Origó típusú középfokú angol nyelvvizsgára. Az itt található feladatokat a szerző éveken át próbálta ki vizsgára készülő nyelvtanulókon; a tananyag hatékonyságát a segítségével letett sikeres nyelvvizsgák magas aránya bizonyítja. A könyv előnyei, újdonságai: Valamennyi feladat megoldása megtalálható a záró fejezetben, így a tankönyv tanár nélkül, önállóan is jól használható. A feladatok pontosan olyan sorrendben és formátumban jelennek meg, mint a vizsgán. Az egyes feladatok melletti időmérő sávban a tanuló feljegyezheti, hogy mennyi idő alatt végzett az adott feladatrésszel, ami hatékonyan segíti a jó időbeosztást a vizsga során. A könyvben szereplő 20 mintalevél a levélírás elsajátításához ad biztos alapot. A sikeres felkészülést bőséges hanganyag segíti. A szóbeli vizsga hanganyaga valós vizsgahelyzetet idéz: a bevezető utasítás, a szövegek ismétlése, a köztük levő szünetek mind pontosan követik a vizsgán alkalmazott eljárást. A könyv tartalma: Az írásbeli vizsgához: 20 teljes írásbeli feladatsor, valamennyi feladat megoldókulcsa, 20 mintafordítás magyarról angolra, 20 mintafordítás angolról magyarra, 20 mintalevél. A szóbeli vizsgához: 20 hallás utáni szövegértés teszt, valamennyi feladat megoldókulcsa, CD lemez, amely mp3 formátumban tartalmazza a hallás utáni szövegértés teszt teljes hanganyagát.

Horváth Miklós - A ​Nagy Háború másik arca
A ​kilencven esztendeje kirobbant első világháború, a modern emberiség „őskatasztrófája" alapjában változtatta meg kontinensünk – s benne a mi hazánk, Magyarország – további fejlődésének alakulását. A gigászi küzdelem ábrázolása hosszú időn keresztül hagyományosan a háborús hadigépezet működésére összpontosított, újabban azonban egyre inkább a küzdelem tényleges főszereplői: az emberek kerültek az érdeklődés homlokterébe. A milliós tömeghadseregek egyenruháit magukra öltő katonák döntő többsége nem hivatásszerűen hadakozott: civil volt, mielőtt a frontra került, és – ha élve megérte – újra civil lett, amikor a háború véget ért. Sőt, többé-kevésbé civil maradt a harctéren is, miközben mundérba bújtatva, jól-rosszul kiképezve fegyvert fogott és parancsot teljesített, de valójában az életéért harcolt. Egész előélete, kultúrája, neveltetése, eszményei és gondolatai a civil világból származtak, s amikor a háború arra kényszerítette, hogy átmenetileg szakítson ezzel az életmóddal, természetes módon protestált. Ha tehette, még a lövészárokba, a fedezékbe, a hadifogolytáborba is visszacsempészett a civil világból annyit, amennyit csak tudott. A katona tehát a maga módján „civilizálja" a háborút, igyekszik magát otthoni holmikkal körülvenni, az embertelen viszonyokat „humanizálni", és nem mond le a civil élvezetekről és szórakozásokról sem, ha alkalma adódik rá. Mindez természetesen a hadihelyzet függvénye: ha mozog a front, aligha lehet kényelmesen berendezkedni. Az első világháborúban azonban a frontok gyakran hosszú hónapokra megmerevedtek, és ilyenkor a katona azonnal hozzálátott, hogy némi békebeli komfortot teremtsen a maga és elöljárói számára. A kötet, amelyet az Olvasó a kezében tart, nem a harcoló katonát igyekszik bemutatni, nem a küzdő és szenvedő katonát, hanem azt, ahogy ez a katona a fronton él. A hétköznapok eseményeit, a mundérba öltözött fegyveres civilek frontéletének legfontosabb állomásait ábrázolja a korabeli fényképek segítségével. A kiválogatott fotók bemutatják a háború másik arcát, azt, amelyet nem szokás ábrázolni: a hétköznapokat, benne a civilből lett katonával.

Horváth Miklós - Maléter ​Pál
A ​forradalom leverése után közel 40 év elteltével is keressük a választ arra a kérdésre, hogy a "Nagy Imre és társai" perben halálra ítélt és 1958. június 16-án kivégzett Maléter Pál milyen szerepet játszott a forradalom menetének alakításában, mit tett, mit tehetett ezekben a történelmi jelentőségű napokban. Ki volt ez az ismeretlenségből a forradalom napjaiban az érdeklődés középpontjába került katonatiszt? Forradalmár? Nemzeti hős? Parancsmegtagadó? A mindenkori kormány utasításainak ellentmondás nélkül engedelmeskedő, a katonai ranglétrán hirtelen a legmagasabb fokra feljutó, számító ember? Átállt-e, és ha igen, mikor állt a forradalom oldalára? Mi az igazság a személyét ért súlyos vádakból? Mi a vele kapcsolatos ellentmondások eredete? Elérkezett az idő, hogy ezekre a kérdésekre érdemi és tárgyilagos választ kapjunk. Úgy gondoljuk, hogy a különböző helyekről és forrásokból összegyűjtött ismeretek ma már szembesíthetők, egymással kiegészíthetők, és könnyebb az egyes mozzanatokat, eseményeket, sőt az egymással szögesen ellentétes véleményeket tisztázni, egyeztetni.

Horváth Miklós - Fordítósuli ​- angol nyelvvizsgákra
Minden ​nyelvtanuló mást tart nehéznek a nyelvvizsga feladatai közül, azonban abban mindenkinek a véleménye megegyezik, hogy a vizsgázók többsége a legtöbb hibát a fordítási feladatokban követi el. Nem csoda, hiszen a tökéletes fordítás az anyanyelv és a célnyelv teljes ismeretét feltételezi. Tisztában kell lenni azzal, milyen lényeges pontokban különbözik a két nyelv nyelvtana, és tudnunk kell egy kicsit az angolok logikájával gondolkodni. Valószínűleg mindenki hallotta már nyelvtanára szájából: "Igen, ez jó, de nem így mondják az angolok". Erre a problémára kínál megoldást ez a könyv. Teljesen újszerű felépítése az angol nyelv logikáját követve végigvezeti a nyelvtanulót az egyszerű mondattól az összetett mondaton keresztül a szövegösszefüggést biztosító eszközökig, kerülve a bonyodalmas nyelvtani magyarázatokat, miközben különös figyelmet fordít a magyar és az angol nyelv közötti különbségekre. A magyar nyelvtanuló számára leginkább problémás területekre külön jelölés hívja fel a figyelmet. Az egyes területeken belül a példamondatok általában angolul vannak megadva először, hiszen a nyelvtani kategóriákat az angol nyelv alapján adtuk meg. Így előfordulhat, hogy a magyar mondatban pl. az okhatározói mellékmondat címszó alatt a kiemelt mellékmondat nem okhatározói, mert magyarra nem azzal fordítjuk. Az alapfokú nyelvvizsgára készülőknek a könyv első három fejezetét ajánljuk, míg a közép- és felsőfokon vizsgázók az egész könyvet rendkívül hatékonyan ki tudják használni. A könyvben kb. 3000 példa- és gyakorlómondat található, melyeknek többsége szerepelt nyelvvizsgákon. A kivételesen magas számú gyakorlat párosulva a könyv sajátos szerkezetével és némi humorral újfajta megvilágításba helyezi az angol fordítást, ezért megoldást nyújthat azok számára, akik belefáradtak a hagyományos függő beszéd, feltételes mondat, vonatkozó névmások, stb. rendszerbe.

Horváth Miklós - Tomics Ljubomir - Szerb-horvát ​társalgási zsebkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Králl Mária - Horváth Miklós - Kenyérvarázs
Mielőtt ​megvágta a kenyeret, nagymamám késsel keresztet rajzolt rá - ezzel köszönte meg az áldást, a mindennapi kenyeret. Akkor még a falu pékjének kemencéjében sütötték, és mi, gyerekek, mindig kaptunk forró kenyérlángost, aminél mennyeibb eledelt el sem tudtunk volna képzelni. A kovászolt tészta és a frissen sült kenyér máshoz nem hasonlítható illatának emléke még most is elevenen él emlékeimben. Ennek az emléknek szenteltük ezt a könyvet, hogy mindenki, aki még érezte a kemencében sült kenyér illatát; újra felidézhesse a boldog időket; és az ifjabb generációknak is legyen módja megtapasztalni, milyen is az, amikor a család együtt van a sülő péksüteménytől illatos konyhában. Mert nincs is annál jobb, mint családi tűzhely melegénél a saját készítésű kenyerünket majszolni.

L. Sz. Alekszejeva - Horváth Miklós - Suara Róbert - M. V. Vszevolodova - Timár József - V. M. Zavjalova - Orosz ​nyelvkönyv I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szentirmainé Brecsok Mária - Horváth Miklós - Molnár László - Természetismeret ​munkafüzet az 5. évfolyam számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Miklós - Beszélgessünk ​oroszul!
Társalgási ​anyag a gimnáziumok I-IV. osztálya számára

Horváth Miklós - Molnár László - Szentirmainé Brecsok Mária - Természetismeret ​6. munkafüzet
A ​tankönyv tartalmazza a hatodik évfolyam kerettantervben rögzített témáit, annak megfelelően integrálja a biológia, földrajz és fizika tartalmait. Foglalkozik az erdők, a vizek és vízpartok, valamint a füves területek élővilágával, a testek fizikai tulajdonságaival, a Földdel, mint a Naprendszer bolygójával és annak éghajlatával. Számtalan lehetőséget biztosít a kulcskompetenciák fejlesztésére. Megfelel a legfontosabb tankönyv-választási szempontnak, a tanulhatóságnak. Külső megjelenésével, gyermekközeli ábrázolásával motiváló. Szépen kivitelezett, egyszerű, jól értelmezhető ábrák jellemzik. A lényegkiemelés pontos, áttekinthető, a minimum és többletkövetelmények jól elkülönülnek. Ez által alkalmas az egyéni, önálló tanulásra. Plusz információként több érdekesség és aktualitás is szerepel a könyvben, melyet a tanárok a csoportok összetételének és koncepciójuknak megfelelően kezelhetnek. A tankönyv mellett munkafüzet, témazáró feladatlap és tanári kézikönyv is segíti a tanári munkát.

Horváth Miklós - Zsigmond Ildikó - Nagy ​Origó nyelvvizsgakönyv - Angol felsőfok
Új ​kiadványunk hatékony és eredményes felkészülést biztosít az Origó felsőfokú (C1) angol nyelvvizsga írásbeli részére, valamint a szóbeli vizsga beszédértés részére. A könyv egész tartalmában pontosan megfelel az új, 2017-től érvényes nyelvvizsga-követelményeknek. A kiadványhoz hangmelléklet tartozik: a beszédértés-feladatok hanganyaga megtalálható a mellékelt CD-n, emellett teljes egészében, ingyenesen letölthető a Lexika Kiadó honlapjáról (l. alább "Letölthető anyagok"). A könyv az ELTE Origó Nyelvi Centrum, mint a Lexika Kiadó stratégiai partnere szakmai-minőségbiztosítási együttműködésével jött létre, és a vizsgaközpont ajánlásával kerül olvasóink kezébe.

Horváth Miklós - Biológia ​munkafüzet 7.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Miklós - Reök Iván - Isten, ​papok, orvosok
Értelem ​és hit nem ellenségek, hanem testvérek - ennek a tételnek bizonyítására készült ez a könyv. Az egyes fejezetek a test és lélek kérdésével, a halállal, Isten létezésével, az Isten-ember Megváltóval, a kutató és gyógyító orvosi munkával, a lélek és agyvelő viszonyával stb. foglalkoznak. Elmélyedő igazságkeresés és diadalmas igazságlátás, mély hit, tiszta életfelfogás sugárzik minden fejezetből. Katolikusok, protestánsok mint egy tükörből, jól megláthatják, hogy mennyivel több és fontosabb az, amiben megegyezünk, mint a különbségek, ellentétek. Az olvasó eligazítást nyer korunk nagy problémáiban, segítséget arra, hogy okos képet alkothasson a világról, tudásanyagunk kétségbeejtő szétanalizáltsága ellenére is.

Horváth Miklós - Deák Sándor - Orosz ​társalgás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Miklós - Molnár László - Szentirmainé Brecsok Mária - Természetismeret ​6.
"Kedves ​6. Osztályos tanuló! (...) A 6. Osztályban a természetismeret-órákon megismerkedhetsz a hazai tájak jellemző élőlényivel és környezetükkel; tanulni fogsz a testek tömegéről, térfogatáról és sűrűségéről, a Föld tengely körüli forgásáról és a Nap körüli keringéséről. Megtudhatod, hogy mik azok a szélességi és hosszúsági körök, és hogyan segítik a tájékozódást a Föld felszínén. Tankönyvünk bemutatja a hazai tájak természeti szépségeit és országunk gazdasági életét. Az egyes leckék lényegének megértését az segíti, hogy a legfontosabb ismereteket vastag betűkkel emeltük ki. Az összefoglaló kérdésekkel ellenőrizheted tudásodat. A kérdések megválaszolása után a tananyag lényegét összefüggően, saját szavaiddal is mondd el! (...) A tankönyvet a munkafüzet egészíti ki. Az ebben található feladatokat önállóan oldd meg! Így a munkafüzet segít a tanult ismeretek alkalmazásában és abban, hogy tudásod tartós legyen. A földrajzi ismeretek tanulásakor mindig legyen előtted a földrajzi atlasz! A tankönyvből megismert helyeket mindig keresd meg a térképen is! A hazai tájak élőlényinek bemutatásakor nem jelöltük meg sehol, hogy mely fajok védettek és melyek nem azok. Azt szeretnénk, ha minden élőlényt fontosnak tartanál, hiszen az életközösségekben valamennyire "szükség van": egyik sem élhet a másik nélkül!" (Az Apáczai Kiadó és a Szerzők)

Barczán Endre - Szajkó Simon - Koncsák Jenő - Horváth Miklós - Orosz ​külkereskedelmi nyelvkönyv - középfok
A ​francia, angol, orosz és német külkereskedelmi nyelvkönyvek ügyesen összeállított tananyagot adnak azok kezébe, akik a négy nyelv alapelemeit már elsajátították, de a felsőfokú olvasókönyvek tanulmányozására még nem képesek. A nyelvkönyvek tartalmazzák a középfokú nyelvvizsga anyagát. Feldolgozzák a legfontosabb gazdasági és külkereskedelmi ismeretanyagot, valamint külön részben a mindennapi élet társalgási nyelvét. Ezenkívül mindegyik kötet bevezetést nyújt a külkereskedelmi levelezésbe, erről az oldaláról is megvilágítva a gazdasági élet nyelvkincsének gyakorlati alkalmazását. A négy olvasókönyv tematikája, szerkezeti felépítése és az egyes leckék beosztása azonos elvek szerint készült, természetesen az egyes nyelvek kívánta speciális eltérésekkel. A nyelvkönyvek nélkülözhetetlenek mindazok részére, akik akár csoportos, akár egyéni tanulás formájában kívánják megszerezni a középfokú idegen nyelvi tudást. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1962.

Horváth Miklós - Tematikus ​tesztek
Ez ​a könyv hosszú évek óta fennálló hiányt pótol több szempontból is. Először is nincs a jelenlegi könyvpiacon olyan tankönyv, amely nyelvtanközpontú elrende- zésben gyakoroltatná az állami nyelvvizsga feladatait, figyelembe véve a kérde- zett területek gyakoriságát, arányát. Vizsgáztató és írásbeli vizsgákat javító tanárként tisztában vagyok azzal, hogy mely területekre helyeződik a legnagyobb hangsúly a középfokú nyelvvizsga összeállításánál, ezért ebben a könyvben pont azt lehet a legtöbbet gyakorolni, ami a leggyakrabban fordul elő, és csak emlí- tésre kerülnek azok a szerkezetek, amelyek ritkán szerepelnek a középfokú nyelvvizsgán. Másodsorban számos nyelvtankönyv csak tanári segítséggel dol- gozható fel. Ebben a könyvben minden gyakorlathoz megoldás tartozik, és egy- egy fejezet elején felhívom a tanuló figyelmét a leggyakrabban előforduló hibák- ra és kérdezett területekre, így a könyv haladó diákok számára tanári segítség nélkül is feldolgozható. Minden nyelvtani területhez a nyelvvizsgafeladatoknak megfelelően feleletválasztós tesztek és magyarról angolra fordítandó gyakorlómondatok tartoznak. A könyv végén szereplő összefoglaló tesztek teljes mértékben megfelelnek az állami nyelvvizsga követelményeinek, ezért az olvasó könnyen lemérheti, hol tart a felkészülésben. Fontos tudni azt, hogy a feleletválasztós tesztek eredendően nem a tanulást, hanem a tudásszint felmérését hivatottak segíteni. Ez a könyv sajátságos elrendezésének köszönhetően azonban a feleletválasztós teszteket is képes beépíteni a tanulási folyamatba, és a valós vizsgafeladatok segítségével képes lényegesen megkönnyíteni a sikeres nyelvvizsgát.

Horváth Miklós - Kovács Vilmos - Hadsereg ​és fegyverek 1956
A ​kötet segítségével bepillanthatunk az 1956-os forradalom és szabadságharc hétköznapjaiba, és megismerhetjük: - a Magyar Néphadsereg fontosabb feladatait és belső konfliktusait; - a karhatalmi célú alkalmazás intézményrendszerét; - a hadsereg és más erőszakszervezetek közötti „munkamegosztás” jellemzőit; - a szovjet csapatok magyarországi bevetésével kapcsolatos döntések körülményeit; - illetve a felkelő-szabadságharcos és más fegyveres csoportok, valamint a nemzetőrség tevékenységének fontosabb mozzanatait. A kötet egyik legfőbb újdonsága, hogy egyedülálló módon és mélységben mutatja be a forradalom és szabadságharc során alkalmazott fegyverzetet és a fontosabb haditechnikai eszközöket. A legújabb kutatások során feltárt, és ebben a kötetben először publikált források, további lehetőséget nyújtanak a korszakkal kapcsolatos történelmi ismeretink bővítése.

Horváth Miklós - Angol ​írásbeli - Feladatok a középfokú nyelvvizsgára készülőknek
Ez ​a könyv sokat segíthet a sikeres "B" típusú angol nyelvvizsgára készülőknek. Nemcsak kimeríthetetlen mennyiségű, részben eredeti vizsgaanyagot tartalmaz, de a szerző többéves vizsgára felkészítő és vizsgáztatói tapasztalatára építve nélkülözhetetlen tanácsokat ad a vizsgázónak.A könyvnek kettős célja van: hűen bemutatni, milyen feladatok várnak a vizsgázóra, ill. néhány tippet adni, hogyan lehet akár napok alatt is a felkészülés hatékonyságát növelni. Hosszú éveken keresztül különösen értékeseknek bizonyultak az első részben felsorolt aranyszabályok, melyeket követve a vizsgázó számos ponttal gazdagodhat anélkül, hogy nyelvtudását gyarapítaná.A könyv tájékoztat a javítás folyamatáról is. Példákat hoz a pontlevonásokra, konkrétan tárgyalja a fordítások javítását, így általában tanár nélkül is értékelhetők a mintatesztek. A javítókulcsban pontosan meg van adva, miért hány pontot lehet adni. Ebben a könyvben minden tesztnek, fordításnak és szövegértésnek - számos más könyvvel ellentétben -, pontos megoldása van a könyv végén.

Kollekciók