Ajax-loader

Csupor István könyvei a rukkolán


Csupor István - Ceramic ​Folk Art of the Great Plain
"This ​book guides the reader into the world of the folk ceramics of the Great Plain, beloved 'home' of the poet Petőfi. The aim has been to present an uniquely Hungarian world, incredibly rich in form, colour and motif, from the time of the Ottoman occupation to the year 1900. Included in this collection are the finest works of potteries in Miskolc, Debrecen, Mezőcsát, Tiszafüred, Hódmezővásárhely and 15 other settlements. With 479 objects and over 600 colour photographs, contributions from 15 museums and 28 private collectors; the majority of this material has been neither exhibited nor published." (Vörösváry Ferenc)

Csupor István - Csuporné Angyal Zsuzsa - Fazekaskönyv
Napjainkban, ​amikor a környezeti károk egyre nyomasztóbb mértéket öltenek, a sokféle természetes anyag és a kézművesség ismét helyet követel magának tárgyi kultúránkban. A hagyományok, az elfelejtett ősök itt vannak köztünk - ha akarjuk, ha nem - minden mozdulatunkban, minden gondolatunkban. Ez különösen így van a fazekasság esetében, ahol az elődök tapasztalatai nélkülözhetetlenek! Napjainkban ez a tudás ugyancsak csökkeni látszik a múltbélihez képest, hiszen jó néhány edényformát, díszítésmódot vagy technológiai fogást a mai fazekasok nem alkalmaznak, de ezeknek a tárgyi emlékei megtalálhatók, és csak tőlünk függ, hogy "megszólaltatásukra" vállalkozunk-e vagy sem.

Csupor István - Erdély ​népi kerámiaművészete
A ​népi kerámiakutatás kezdete óta nem készült ilyen gazdag képanyaggal forrásmunka. A könyv ismerteti az erdélyi kerámia-népművészet kialakulását. Körzetenként tárgyalja a kerámiakészítés technikai megoldásait és motívumait; szász, székely és magyar kerámiaműhelyek művészetét. A mű készítését tíz éves kutatás előzte meg, mely lehetővé tette, hogy Erdély 60-70 éve múzeumokban elzárt tárgyai fotózhatóvá, és a múzeumok engedélyével közreadhatóvá váljanak.

Csupor István - Füvessy Anikó - A ​miskakancsó
A ​miskakancsó a köz- és magángyűjtemények közkedvelt darabjai közé tartozik, egyike a legkedveltebb magyar fazekasmunkáknak, amelyet szerte a világon jól ismernek, és - talán nem véletlenül - a magyarsággal azonosítanak. A stilizált huszárt ábrázoló, ünnepi miskakancsók hagyományosan ugyan csupán az Alföld egyes központjaiban készültek, de különlegességük, gazdag információtartalmuk miatt nagyon sokan szeretik és keresik ezeket a tárgyakat. A műtárgykereskedelemben mindig magas áron cserélnek gazdát, ugyanakkor még senki sem vállalkozott arra, hogy az 1800-as évek első harmadától az első világháborút követő évekig készült, szépszámú miskakancsót összegezze, és az érdeklődőknek bemutassa. Még a Magyarországon őrzött legnagyobb és legszínvonalasabb ilyen jellegű gyűjtemény, a Néprajzi Múzeum darabjait is csak töredékesen ismerhette meg eddig a nagyközönség. A Néprajzi Múzeum hatvankilenc darabot őriz az 1820-as és az 1930-as évek közötti mintegy százhúsz évből, ezenkívül más köz- és magángyűjteményből is ismerünk legalább ugyanennyit. Reméljük, hogy e katalógus révén előkerülnek majd eddig nem ismert vagy elveszettnek hitt miskakancsók is, megnyílnak olyan gyűjtemények, amelyekről eddig nem volt tudomásunk, és folytathatjuk e kutatást, immár a mostaninál is jelentősebb számú tárgy bevonásával.

Csupor István - Az ​Alföld népi kerámiaművészete
Egy ​egyedülállóan magyar, hihetetlenül gazdag forma- és színes motívumvilágot szándékozunk bemutatni, felölelvén a török hódoltság korától a XIX. század végéig terjedő időszakot. Miskolc, Debrecen, Mezőcsát, Tiszafüred, Hódmezővásárhely és további 15 település népi fazekasműhelyeinek legrangosabb munkáit kívánjuk az érdeklődők elé tárni, nagyobbrészt még soha ki nem állított és nem is publikált kerámiatárgyak fotóanyagából.

Csupor István - Céhes ​kerámiák / Guild pottery
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csupor István - A ​Dunántúl, a Felföld és a Felső-Tisza-vidék népi kerámiaművészete
Mindannyian ​őrzünk szüleinktől, nagyszüleinktől olyan használati és dísztárgyakat, amelyek a népi kerámiaművészet alkotásai. E tárgyak eredete elmosódott, ismeretlen, mégis számunkra fontos emlékek, kötődést jelentenek a családi múltunkhoz. Elődeink tárgyi kultúrájának, és ezen keresztül életmódjának megismerése gazdagítja polgári létünket is. E kötet célja áttekintést adni mindazoknak, akik már ismerik és rajongói a népi kerámiának, valamint azoknak, akik számára még kevésbé ismert ez a kiemelkedően gazdag tárgyi kultúra. A Kárpát-medence kerámiaművészete könyvsorozat immár ötödik kötetét tartja kezében az olvasó. "A Dunántúl, a Felföld és a Felső-Tisza-vidék népi kerámiaművészete című jelen kötet ezen vidékek gazdag kerámiakultúráját mutatja be. Megközelítően 2500 tárgyról készítettem felvételt a kötethez. Csupor Istvánnal igyekeztünk a lehető legmélyebben meríteni e gazdag anyagból. Kínálja tárgyainak fotóit 21 magyar, 3 szlovák, 1 cseh múzeum, valamint 34 magángyűjtő. Felsorakoztatjuk 31 település fazekasainak munkáit, köztük a Balaton-felvidék kiemelkedően rangos céhkorsóit. E kerámiatárgyak legjavát mutatjuk be Önnek és szeretteinek, hogy büszkék lehessenek a Kárpát-medencénk népeinek gazdag örökségére." (Vörösváry Ferenc, a sorozat ötletadója, a kutatás vezetője, a kötetek képanyagának elkészítője, illetve összegyűjtője, sorozatszerkesztő)

Kollekciók