Ajax-loader

Lugosi Lugo László könyvei a rukkolán


Klösz György - Lugosi Lugo László - Budapest 1900, 2000
Sétára, kalandozásra és időutazásra hív ez a könyv Budapesten. két fényképész keresi fel a város ugyanazon pontjait - több, mint száz év különbséggel. Az eredeti felvételeket Klösz György készítette a XIX. század utolsó harmadában, és az ő nyomdájában jár ma Lugosi Lugo László, ellátogatva Klösz...

Lugosi Lugo László - Szentendre
Ennek ​a városnak vannak állandó és alkalmi szerelmesei. Van, aki csak pár órát tölt a városban, van, aki egy egész életet. Szentendre különleges város. Ez a különösen szép fotóalbum minden, Szentendréért hevülőnek ad valamit. Szól a szerbek építette városról, a mohácsi vész előtti történetéről, az őt körülvevő tájról, a pilisi erdő ritkaságairól, Szentendre művésztelepéről, az itt letelepedett művészekről, és a várost már túlnövő múzeumokról. Természetesen - fotóalbumról lévén szó - legnagyobb értéke az a láttató erő és egység, ahogyan a kitűnő fotóművész újrateremti a várost. Megmutatja azt az arcát is, amelyik a rohanó turista előtt rejtve marad.

Lugosi Lugo László - Tükörképek
A ​Hunfalvy János szövegével és Ludwig Rohbock acélmetszeteivel 1865 és 1864 között megjelent Magyarország és Erdély eredeti képekben című topográfiai munka talán mindmáig a legismertebb a XIX. századi magyar honismertető albumok közül. Sikerének titka éppen Rohbock metszeteiben keresendő. A múlt század közepén már nagyon jelentős tájképfestő-kör dolgozott itthon is, ám neki olyan egyéni stílust sikerült kialakítania, mely rövid időn belül olyan népszerű lett, s mely a mai műélvező számára is azonnal felismerhetővé teszi látképeit. A mai fotóművészek - Lugosi Lugo László és Nagy Balázs - az ő százötven évvel ezelőtti útját igyekeznek bejárni, hogy megörökítsék, mi veszett el, mi maradt, vajon szegényebbek lettünk-e vagy gazdagabbak.

Lugosi Lugo László - A ​Vár: Budapest / Budapest Castle District
A ​Vár Budapest tán legszebb ékszere, de ezernyi arcát csak annak mutatja meg, aki nem sajnálja tőle az időt. Nemcsak palotáiban, templomaiban és bástyáin, hanem lakóházaiban is történelmi levegő honol; keskeny utcái, még keskenyebb sikátorai, titokzatos udvarai, intim terei életről és újjáéledésről mesélnek.Részletek az Utószóból:A sokat idézett középkori olasz szállóige szerint "Kerek Európának három város a gyöngye: Velence a vizeken, Buda a hegyeken, a síkon Firenze." A Várról a mai budapestieknek aligha jut ilyesmi az eszébe. Számukra ez a negyed távoli ismerős, noha közel van - ritkán látogatják, mint egy távoli, tisztelt és szeretett nagynénit, akit gyakran látnak, hisz a portréja ott lóg a nappali falán. A Várat is mindennap látják (ott magasodik a budai Duna-part fölött): afféle messziről csodált közös kincs.

Frankl Aliona - Lugosi Lugo László - Eltűnő ​Budapest
(...) ​Sétára hívnak e képek, városnézésre; ön-, hon- és városismeret. Anekdoták az órás bácsiról és az ékszerész néniről, a hegedűkészítőről és a töltőtollasról. Idős mesterek arca egy elveszett világból, szabott árak. Gyönyörű cégtáblák és gépmonstrumok, egyszerre van jelen a XIX. század és szűnik meg a XX. (...)

Gerle János - Lugosi Lugo László - A ​szecesszió Budapesten
Könyvünk ​nem törekedhet a teljességre, csupán válogatás egy gazdag kincstár legszebb darabjaiból, a legjellemzőbb példákból, hogy bemutassuk a magyar szecesszió építészetét. A hallatlanul színes, sokoldalú, minden részletében európai színvonalú alkotások az első világháborút követő ötven éven át az építészettörténet mostohagyermekei voltak. Szakirodalmi felfedezésük huszonöt éven át tartott, hogy végre méltó tálalásban kerüljenek a nagyközönség elé. Olyan fényképekkel, amelyek a házak művészi rangjának megfelelnek, amelyek nem csak tájékoztatnak, hanem ugyanúgy gyönyörködtetnek, ahogy az az egykori építtetők, tervezők, iparosok szándéka volt. A felvételeket Lugosi Lugo László fotóművész, sok fotóalbum és fotótörténeti mű szerzője készítette. Az épületleírások a kiemelt példák kapcsán is árnyalt képet rajzolnak a korszak törekvéseinek lényegéről, összefüggéseiről, elsősorban a nemzeti stílus megteremtésének kísérletéről. Írója Gerle János, a századfordulóval foglalkozó több könyv szerzője.

Klösz György - Lugosi Lugo László - Budapest ​1900-2000
Sétára, ​kalandozásra és időutazásra hív ez a könyv Budapesten. két fényképész keresi fel a város ugyanazon pontjait - több, mint száz év különbséggel. Az eredeti felvételeket Klösz György készítette a XIX. század utolsó harmadában, és az ő nyomdájában jár ma Lugosi Lugo László, ellátogatva Klösz egykori helyszíneire.

Lugosi Lugo László - Csordás Lajos - Templomok ​- Budapest / Churches - Budapest
Könyvünket ​a majd' 2000 éves budapesti templomépítészet utolsó századainak emlékeiből válogattuk: négyszáz templom közül körülbelül hatvanat. Díszeseket és kevésbé díszeseket, ismerteket és rejtőzködőket. Katolikust, protestánst, zsidót. helyeket, ahol az Istent dicsőítik. Az áhítat helyeit.

Lugosi Lugo László - Zsidó ​Budapest / Jewish Budapest
A ​millennium táján szárba szökkenő polgári átalakulás egyik motorja a magyarsághoz lelkesen asszimilálódó zsidóság volt. Tevékenysége markáns nyomot hagyott a világvárossá épülő Budapest arculatán. Lugosi Lugo László gyönyörű képei megörökítik azt, ami ebből a kultúrából megmaradt, és újra élni akar.Lugosi Lugo László az ELTE Bölcsészettudományi Karán tanult angol és magyar irodalmat, filmesztétikát és filmtörténetet. 1985-től hivatásos fényképész és szakíró. Több könyv és fényképalbum szerzője.

Lugosi Lugo László - Klösz ​György, 1844-1913
Klösz ​György a 19. század egyik legjelentősebb budapesti fényképésze. Németországban született, de Magyarországon dolgozott mintegy negyven éven át. A fényképészet mellett fényképkiadói és fotolitográfiai nyomdász is volt. Munkássága a csúcsokra jutott. Nagy terjedelmű sorozatokban hagyta ránk a 19. század utolsó harmadának fényképeit és látványait.

Lugosi Lugo László - Fényképíró
Lugosi ​Lugo László fényképész és bölcsész. A 19. századi fényképészet szellemében ugyanabban látja a fotográfia elsődleges szerepét, mint annak első mesterei: megörökíteni, dokumentálni és megőrizni a jelent, kimerevíteni a pillanatot, más szóval: felvenni a versenyt az idővel. 1839-es feltalálása óta a fényképezés az elmúlt másfél évszázadban sokat változott, számtalan összefüggésben számtalan jelentést kapott és rendkívül szerteágazó, önálló nyelvtannal rendelkező nyelvvé vált, amelyet mindannyian beszélünk és értünk. Lugo a fotós kíváncsiságával és a bölcsész összefüggésekre való érzékenységével fordul a fényképezés legkülönfélébb területei és irányzatai felé. Nem műveli mindegyiket, de tudósít róluk. 1980 óta rendszeresen publikál szakmai folyóiratokban, napi- és hetilapokban. Írásai egy fényképekkel túlzsúfolt világban segítenek látni és megérteni ezen látszólag egyszerű nyelv természetét. Könyv- és kiállítás kritikákon, fotósokkal készült interjúkon, fotótörténeti kutatásokon és technikai leírásokon keresztül mutatja meg a fényképezés mindent átszövő, olykor kusza jelenségét az analóg fényképezésből a digitálisba való átmenet korszakában. A kötet az elmúlt harminc év fényképezésről szóló írásaiból válogat, a válogatásból kimaradt szövegek a film- és képzőművészeti kritikákkal együtt hamarosan a kiadó honlapján lesznek olvashatók.

Lugosi Lugo László - A ​Dunánál - Budapest / On the Danube - Budapest
Elválaszt ​és összeköt, lomha és fürge, békés és haragvó: a Duna mindig mindent egyszerre mutat és idéz. "Budapest a Duna gyermeke", fordítja ki a közismert képet Sándor Tibor várostörténész, aki a Budapest-sorozat legújabb darabjának, a Duna-könyvnek a szövegét írta. Lugosi Lugo László pedig elindult északról az ő sokat tudó gépével és még többet tudni vágyó kíváncsiságával - és összerakta képekből az ő saját Dunáját, Budapesttel a két oldalon. Kecskék a világvárosban, hát persze; furcsa nézetből a Margitsziget csücske, innen sose látjuk; apró táblán kőbe vésett ujj ("eddig ért az árvíz"); minden ismerős és mégsem. Hiszen láttuk-látjuk nap mint nap a szállodasort - de ki vet egy pillantást a szép ívű kőperemre? Ismerjük a hidak ívét minden szögből - de tán alulról még sose néztük. A Duna ezer színéről már nem is beszélve - amikor a kék sosem kék, de szeretjük annak tudni még. Lugo képei szenvedélyesek, akár a folyó. A sorozat többi darabjához hasonlóan ezt a kötetet is Esterházy Péter vezeti be, aki ezúttal Esti Kornél szájába adja a pontos definíciót: Budapest "dunaváros". A Budapest-sorozat - a Régen és ma, a Zsidó Budapest, és A Vár után - újabb kötettel bővült: a Duna-könyvvel.

Lugosi Lugo László - Fényképművészet
E ​könyv szubjektív kalandozásra hív a fényképek világába. Egy gyakorló fényképész fűz megjegyzéseket olyan fényképekhez, amelyek egyszer megragadták a tekintetét és elraktározódtak az agyában pár évre.

Kollekciók