Ajax-loader

Büky Anna könyvei a rukkolán


Büky Anna - Ó, ​az a férfi!
Mi ​ez a könyv? Lektűr? Hiszen egy szuszra végigolvassuk, eszünkbe se jut letenni. Vagy történet szép, új világunkról? Amikor majd egy kicsit gazdagabbak leszünk, unatkozunk is talán, a fiatal bankárok pedig félistenekké nőnek a szemünkben? És milyen egyedül élni? Mi a kompromisszumok ára? És a nő-nő közötti kapcsolat alternatívája lehet az előbbieknek? Büky Anna a saját útját járja. Nem hagy kétséget afelől, csak ha megismerjük magunkat, ha minden fontosat tudunk magunkról, ha tudjuk, mit akarunk, akkor találunk rá saját utunkra. És ezt megtenni sose késő, mert itt kezdődik a szabadság." Vathy Zsuzsa ajánlása a könyv hátoldalán. Büky Anna: Ó, az a férfi! Ezek az örök kérdések... Ki vagyok én? És ő vajon ki? Ha te szép leszel, én jó leszek, ha te szép és okos vagy, akkor én mindent megteszek neked, ha te megtetszel nekem... És mindenemet neked adom, ha szeretsz engem, és minden tudásomat bevetem azért, hogy megtartsalak... Egy életen át.

Büky Anna - Megtérés
Azok ​az evangélikus kötődésű, egymásnak (néhány kivétellel) ismeretlen kortársak, akik e könyvben megszólalnak, eltérő életeket élnek. Élnek fővárosban és vidéken, értelmiségiek és munkások, nők és férfiak. Mégis, ha feltesszük nekik a kérdést, hogy beszélhetünk-e Istenről, az Istennel való személyes kapcsolatukról, azonnal létrejön a konszenzus. Hogyan lehetséges ez? Ezek szerint élnek, munkálkodnak közöttünk olyanok, akiknek biztos tudásuk van Istenről? Netán ki merik mondani azt, hogy életük irányítója Isten? Sőt, hogy Isten a kezében tartja őket? Hogy nincsenek egyedül? Hogy nem magányosak? Hogy Isten valóságosan szól hozzájuk? Hogy biztos útmutatóval bírnak a hektikus hétköznapok csatározásaiban? Hogy a különböző élethelyzetekben a saját helyüket Istenhez képest határozzák meg? Hogyha rájuk is tör a félelem és a kétségbeesés, megvannak az eszközeik a nehézségeken való felülemelkedésre? A ,,Ne félj!" bátorítás háromszázhatvanötször szerepel a Bibliában. Tényleg élnek közöttünk olyanok, akiknek a Tízparancsolat, a Miatyánk, a szeretet himnusza nemcsak leírt szavak, hanem élő valóság? És aki ezt nem érti? Az már örökké kívül reked? Vajon Isten engem nem szeret, hogy nem hallom meg a hangját? Vagy rossz helyen keresem? De hol van Isten? A templomban? A csendben? Az imában? A másik emberben? A természetben? Vagy a keresztség által szól hozzám?Van a megtérésnek valamifajta ,,receptje"? (Részlet a szerző előszavából.)

Büky Anna - Ross Andrea - 50-es ​nők együtt
Milyen ​minőségben akarod eltölteni az életed hátralévő részét? Ötven felé közeledve az emberek általában azt hiszik, az út innen már csak lefelé vezet. Büky Anna és Ross Andrea pont az ellenkezőjét vallják. Az ötödik X ugyanis a szó igaz értelmében határkő, amelyhez elérkezve már senki és semmi nem akadályozhat meg minket abban, hogy feltegyük magunknak az élet legfontosabb kérdéseit: kik vagyunk, hová tartunk, és mit akarunk még elérni. Az élet ötven felett egyszerűen túl röviddé válik ahhoz, hogy ne a lényeges dolgokkal foglalkozzunk. Már nem elég csak elmélkedni azon, hogy mit szeretnénk, mostantól minden pillanat élesben megy. Az ötven feletti aktív szellemi és fizikai élet igenis megvalósítható, és ehhez csak azokat az alapgondolatokat kell megfogadni, melyeket a két szerző személyes tapasztalataik alapján megoszt velünk ebben a könyvben. Ez a könyv segít abban, hogyan is lehet a legjobban felkészülni a kétségkívül bekövetkező változásra. Kézen fog, átvezet és megmutatja, hogy az ötvenes nő nem élete felénél, hanem élete csúcsán van.

Büky Anna - Kifulladás
"Büky ​Anna elbeszélései olyan hétköznapi történetek, hogy aki elolvassa őket, kénytelen felülbírálni a hétköznapiság benne élő fogalmát. Két hét egy balatoni szállodában; társkeresés hirdetés útján; célratörő lány kalandja családos főnökével; házépítés és tönkre ment házasság; mit csinál a nő, akit elhagytak; milyen a szavakkal nem leírható fájdalom? Mélységnek és felszínnek példa nélküli meglátása és összekapcsolása valamennyi elbeszélése. Büky Anna író a valóság bűvöletében él, lát, ír." Vathy Zsuzsa

Büky Anna - A ​pillanat műve
Szép ​írások. Némelyik megrendítő. Öntörvényű és szerény, korszerű és korszerűtlen. Török szultán háreme, egy nő salátát készít a konyhában, szórakoztató műsort vezet a tévében egyférfi. Közben az író makacsul figyeli saját magát: ki vagyok én, s mitévő legyek? A létezés érdekli, a legközönségesebb Semmi, a mindenütt jelenlévő metafizikus tér. Vathy Zsuzsa A mondatok spontán lendülettel, szabadon áramlanak, az írás nem szakma, feladat, hanem az elmondás tiszta öröme. A beszélő egy lány, nő, fruska, asszony, hölgy, aki hol érzelmesen, hol játékosan, hol rejtélyesen, de mindig frissen, mintegy ropogós-illatos ágyából kikelve arról beszél, csacsog, töpreng, álmodozik és vitatkozik, hogy kik vagyunk és mi az esélyünk a boldogságra ebben a világban. Garaczi László

Büky Anna - Éjszaka ​történt
Egy ​sokévszázados múltra visszatekintő, egykor gazdag földbirtokos magyar nemesi família letűnt világa, széthullásának huszadik századi története elevenedik meg e bátor könyv lapjain. Családregény, ha tetszik, noha nem szélesen hömpölygő elbeszélés. Inkább két női hangra írott lírai dialógus: mintha nagymama és unokája személyes naplójegyzetei feleselnének egymásnak. A generációk közötti különös párbeszédben kelnek életre az Angyalffyak családi legendáriumának színes figurái. Ám a sok-sok megnyerő vagy bizarr alak és nagy kedvvel elbeszélt mulatságos eseménytöredék fölidézése közben a családi múlt és a nemzeti történelem öncsalásokkal és elhallgatásokkal kísért szörnyű traumái sejlenek fel, s a főhősök reménytelennek tűnő küzdelme azért, hogy virtuális párbeszédük magányában megbirkózzanak velük és mentsék, ami és aki e nehéz múltból még menthető maradt. Bátor könyv, mert szerzője mindezt aligha meríthette pusztán költői fantáziájából: a fölvillantott családtörténet súlyos igazságaiért dikciójának személyessége szavatol. - (Rényi András)

Kollekciók