Ajax-loader

Jeszenszky Árpád könyvei a rukkolán


Jeszenszky Árpád - Zöldségfélék korai termesztése
A munka röviden, egyszerűen ismerteti a zöldségfélék hajtásának és korai szabadföldi termesztésének kérdéseit. Tsz agronómusoknak, elnököknek, kertészeknek jól használható kis könyvecskéje lesz. A házi, háztáji kertek művelői számára is jó útmutatóul szolgál majd. A könyv a korai termesztés berendezéseit és felszereléseit, különböző típusú melegágyakat, melegágyi ablakokat és kereteket , a kísérletek során már bevált keretpótló anyagokat, a melegágytelep gazdaságos elhelyezését ismerteti. Jó útmutatást ad a melegágyi ablakok gazdaságos, egész évi hasznosítására. A továbbiakban az egyes zöldségfélék hajtásának és korai termesztésének tudnivalóit tárgyalja. A szerző nagy gondot fordított arra, hogy az olvasónak választ adjon mindarra a kisebb-nagyobb gyakorlati problémára, amely a termesztés során felmerül.

Jeszenszky Árpád - Gyümölcsfák ​ápolása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jeszenszky Árpád - Zöldségtermesztés ​képekben
Kevés ​szóval, sok fényképpel, filmszerűen pergeti le előttünk a könyv a zöldségtermesztés munkálatait, az agrotechnikai eljárások, mesterfogások csínját-bínját. Azt, ahogyan csináljuk... és helyenként azt is, ahogyan ne csináljuk. Megmagyarázva, mit, mikor és miért. A szerző, aki már sok százezer embert oktatott, vezetett, irányított élőszóval és betűvel, most elsősorban fényképezőgépe segítségével tanítja a tsz-ek dolgozóinak széles tömegét, szinte kézenfogva vezeti el őket a kiskert néhány ágyásából és kapájától a nagyüzem hatalmas tábláihoz, palántázó és permetező berendezéseihez. Ez a kis zsebkönyv a legfontosabb növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és szőlészeti fogalmak, elnevezések, szakkifejezések rövid magyarázatát közli ABC-rendben. Megtalálhatjuk benne ezenkívül a mezőgazdaság segédtudományainak (botanika, agrokémia stb.) azokat az elnevezéseit is, amelyekkel a mindennapi élet gyakorlatában, ismeretterjesztő és alapfokú szakmunkákban találkozunk. A szerző évtizedes szerkesztői gyakorlata, munkássága alapján jól ismeri az olvasóközönség kívánalmait; tudja, hogyan lehet sokszor egyszerűsítve és újszerűen, de mégis szakszerűen megmagyarázni.

Jeszenszky Árpád - Gyümölcsfa ​- ápolás
Ahhoz, ​hogy egészséges fát nevelhessünk és ép gyümölcsöt termeszthessük, az állati (rovar) és a növényi (gomba) kártevőkkel szemben meg kell védenünk. Az 1938. évi törvénycikk (a hegyközségekről) a legszámottevőbb kártevők ellen a kötelező védekezést elrendeli.

Jeszenszky Árpád - Citromfélék ​szobai termesztése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jeszenszky Árpád - Kárpáti István - A ​füge
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jeszenszky Árpád - Oltás, ​szemzés, dugványozás
Ez ​a könyv a gyakorlatban előforduló összenövesztéses szaporítási módokat mind ismerteti: közel ötvenféle fás- és zöldoltást, a szemzést, a termőfák átoltásának a módját, az oltások és szemzések védelmét. De bemutatja a gyökereztetési módokat, a sarjakról való szaporítás eljárásait, a tőosztást, a magvetést és a vadon termő növények szaporítását is. Az utolsó fejezetben több mint 200 növény szaporítási módjait ábécé sorrendben találhatjuk meg, így keresgélés nélkül, rögtön rábukkanhatunk arra, hogy hogyan szaporítsuk a kérdéses növényt. Egyaránt hasznos és érdekes a lakásban és a ház körül kertészkedőknek.

Jeszenszky Árpád - A ​gyümölcsfák metszése képekben
A ​könyv a termesztők legszélesebb rétegeihez szól. Egyszerűen, pontokba foglalva, sok fénykép segítségével tanítja meg az olvasót a gyümölcsfák nevelésének, ápolásának bonyolult és hozzáértést kívánó munkájára. A könyv két részből áll. Az első, és egyben kisebbik rész, a gyümölcsfák növekedéséről, a második a gyümölcsfák koronaalakító és termőre metszéséről szól. A szerző legrészletesebben az almafa metszéséről ír. A többi gyümölcsnem metszését az almafáéhoz hasonló felépítésben ismerteti, és ha ápolásuk megegyezik az almafáéval a szerző csak a megegyező pontok sorszámaira hivatkozik. A harmadik kiadás felöleli a legújabb kutatások eredményeit. Összefoglalja a törpe fák előnyeit és gazdaságossági számításokat ad. Ismerteti a termőkaros orsófa és a gyümölcssövények kialakítását. A könyv mind a kezdő, mind a gyakorlott kertész, illetve érdeklődő számára hasznos útmutató.

Kollekciók