Ajax-loader

Berde Éva könyvei a rukkolán


Berde Éva - Petró Katalin - Mikroökonómia ​feladatok
A ​példatár tartalmában és szerkezetében is szorosan illeszkedik az 1993-ban megjelent Mikroökonómia c. kézikönyv tematikájához. Az igaz-hamis állítások, tesztfeladatok, ill. a számítási és geometriai típusú feladatok, a neoklasszikus mikroökonómia következő témaköreinek elmélyítését segítik elő: fogyasztói magatartás és kereslet, termélő magatartás és kínálat, piaci szerkezetek, a termelési tényezők piaca, az általános egyensúly és a jóléti közgazdaságtan. A feladatok között vannak gyakorlatban felmerülő problémák, ill. olyan elméleti kérdések, amelyek megválaszolásához mélyebb matematikai ismeretek szükségesek. Az egyes fejezetek végén a feladatok megoldása is megtalálható.

Berde Éva - Kopányi Mihály - Vági Márton - Mikroökonómiai ​példatár és feladatgyűjtemény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berde Éva - Kopányi Mihály - Vági Márton - Közgazdaságtan I. – Mikroökonómia - Példatár és Feladatgyűjtemény
Ennek a könyvnek nincs fülszövege

Berde Éva - Mikroökonómiai ​és piacelméleti feladatgyűjtemény
A ​mikroökonómia és a piacelmélet nagyon szorosan összekapcsolódó tudományágak. A piacelmélet nem érthető meg mikroökonómiai ismeretek nélkül, ugyanakkor a mikroökonómia, önmagában, számos kérdést rendkívül leegyszerűsítve, a valóság többirányú megközelítését kizárva tárgyal. Ily módon a mikroökonómia a legtöbb piacelméleti kérdésre csak korlátozottan használható magyarázatot tud adni. Ezért fontos, hogy a két területet szintetizálva, együttesen sajátítsák el azok a szakemberek, akik bármilyen megközelítésben gazdaságelemzési kérdésekkel kívánnak majd foglalkozni. A külföldi szakirodalmat tekintve, a témában nagyon sok jó tankönyv jelent meg. Ám se a mikroökonómia, se a piacszerkezetek nem érthető meg igazán anélkül, hogy ne oldanánk meg a témához kapcsolódó feladatokat. Példatárakból viszont még a nemzetközi szakirodalom sem nyújt túl nagy választékot. Igaz ugyan, hogy a legnépszerűbb tankönyvekhez készítettek példatárakat is, ezek azonban mind nagyon szorosan kötődnek az adott tankönyv tematikájához, és a szerző országának gazdasági példáihoz. A magyar gazdasági élet elemzési módszereit a leghatékonyabban a magyar gondolkodásmódhoz igazodó feladatok segítségével lehet megtanulni. A Mikroökonómiai és Piacelméleti Feladatgyűjtemény – négy nagy presztízsű egyetem nyolc oktatójának és egy hallgatónak a közös munkája – pontosan ezt szeretné elősegíteni. A könyv használói tizenhárom fejezetben, témánkénti bontásban oldhatnak meg feladatokat, illetve a tárgyat tanító oktatók kiválaszthatják a kurzusuk tematikájához illő kérdéseket. A feladatgyűjteményt nem csak a jövő közgazdászainak és gazdasági mérnökeinek ajánljuk, hanem minden olyan érdeklődő olvasónak, aki példákon keresztül szeretné elsajátítani a mikroökonómia és a piacelmélet összefüggéseit.

Kollekciók