Ajax-loader

Tomka Ferenc könyvei a rukkolán


Tomka Ferenc - Szentségi ​lelkipásztorkodás és az "új evangelizáció"
A ​szentségekkel minden keresztény "találkozik". A hívő keresztények átélik a szentségek mélységes titkát saját életükben, családjuk, plébániájuk életében; átélik a Megváltó Krisztus ajándékozó szeretetét ezekben az élő, életet adó jelekben. Könyvünk, miközben sajátosan a szentségi lelkipásztorkodásról szól, betekintést nyújt a szentségeknek, illetve Jézus Krisztus misztériumainak egy olyan szemléletébe, amely nagyon sok hívő és pap számára új szépséget és fényt tartalmaz. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy Egyházunk jelen lelkipásztori és teológiai útmutatásai, amelyeket e kötetben megismerünk, olyan szentségi szemléletre és lelkipásztorkodásra hívnak, amely napjaink sok létező kérdésére, megoldatlanságára választ ad.

Tomka Ferenc - A ​keresztény hit legfőbb kérdései
Ebből ​az összefoglalásból általában hiányoznak a szokásos teológiai kifejezések, illetve közös nevezőre hoztuk és behelyettesítettük azokat közérthető fogalmakkal. Teológiailag művelt olvasó részéről ez a szokottnál nagyobb figyelmet tételez fel. A legtöbb - különösen a vallási dolgokban kevésbé jártas - ember számára azonban éppen az ismert fogalmak alkalmazása válik érthetővé. Az anyag egyes részei szorosan összefüggnek. Az olvasó csak akkor érti meg a későbbieket, ha a korábbi részeket alaposan áttanulmányozta.

Tomka Ferenc - Halálra ​szántak, mégis élünk!
Hiánypótló, ​izgalmas írást tart kezében az olvasó, amely egyetlen kötetben, szakszerűen és olvasmányosan mutatja be a kommunista kor egyházának életét 1945-1990-ig. A könyv képet ad az egyházüldözés 1945-60 közötti időszakáról. Megrázó fejezeteket olvashatunk a kor vértanúiról, hitvallóiról, egyházának életéről. Új szempontokat nyújt az 1960-90-ig tartó rész. Ezekről az évtizedekről az egyetemi szintű történelemkönyvek is úgy írnak, mintha a növekvő vallásszabadság időszaka lett volna. A szerző ezzel szemben bemutatja e kor híveinek, papjainak, főpapjainak szorongatott helyzetét; miközben szól az élő egyházról is. A kötet második részében kiemelt helyet kap a papi-ügynök téma, annak háttere és fogalomzavarai. Sok, ma felvetett kérdésre kapunk választ. Korabeli fényképek, állambiztonsági okiratok és titkosrendőrségi fotók teszik érdekessé a művet. A szerző, dr. Tomka Ferenc egyetemi tanár, plébános. Végigélte a kort mint teológiai tanár, és egyidejűleg mint kisközösségi vezető: hiteles tanúként mutatja be a "földfeletti" és a "föld-alatti" egyház életét. Miközben a múltat szemléli, meghívja az Olvasót, hogy éljen ma tiszta emberként; és legyen ily módon egy testvéri, párbeszédre épülő jövő alakítója.

Tomka Ferenc - Új ​evangelizáció
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tomka Ferenc - Az ​egyház bűnei?
Az ​elmúlt időszakban sokan és sokféleképp értékelték II. János Pál pápa bocsánatkérését az Egyház történelmi bűneiért. Bár a Hittani Kongregáció kiadott egy értelmező nyilatkozatot, mely általános irányelveket tartalmaz, emellett szükség van az említett történelmi események és folyamatok konkrét kibontására is, hiszen enélkül nehezen érthető, mire vonatkozik a pápai bocsánatkérés. Tomka Ferenc – különös hangsúlyt helyezve a magyar vonatkozásokra – sorra veszi a legtöbbet emlegetett pontokat: a keresztes háborúkat, a zsidóüldözést, az inkvizíciót, az Egyház szerepét a tudomány fejlődésében, s megvilágítja, hogy bár az elkövetett bűnök valóban sajnálatosak, de az Egyházban mindig voltak olyan emberek, akik felemelték szavukat a vallásháborúk ellen, voltak, akik életüket áldozták az igazságért – pl. a náci zsidóüldözés idején –, és voltak papok, akik koruk leghaladóbb tudósai közé tartoztak. Értékeli a közelmúlt egyháztörténelmének fájdalmas fejezetét: a békepapság együttműködését a kommunista rendszerrel, és az ezzel összefüggő III/3-as ügynökség vádját is.

Tomka Ferenc - Találkozás ​a kereszténységgel
Akár ​tanultál hittant, akár nem; akár hiszel, akár csak keresed az igazságot; akár fiatal vagy, akár idősebb - ez könyv segítségedre szeretne lenni, hogy felnőtt módon megismerd, és újra átgond a kereszténység alapvető kérdéseit. A 2000. évi jubileum alkalmával hazánkban is életre kelt a katekumenátus. Ez a könyv különösen nagy segítség lehet katekumenek és csoportjaik, vagyis olyan felnőttek és fiatalok számára, akik szeretnének megismerkedni a kereszténységgel, szeretnének szentségekhez (kereszteléshez, elsőáldozáshoz, bérmáláshoz) járulni, illetve szeretnének egy gyerekes vagy felületes vallásosság után elmélyült hitre jutni. Jelentős részben a nemhívőkkel, keresőkkel való beszélgetésekből született, az ő ismereteikre épít, az ő keresésükre szeretne választ adni ez a kötet. Ismételt kiadásainak legszebb gyümölcsei azok a keresők, akik általa kaptak választ kérdéseikre, s jutottak el a hitre. A jelen, bővített és átdolgozott kiadás is ennek reményében készült.

Tomka Ferenc - Intézmény ​és karizma az Egyházban
Tomka ​Ferenc Intézmény és karizma az Egyházban c. könyvét mintegy kétezer példányban gépelték le vagy sokszorosították a kömmunizmus éveiben, mert megjelenését az állami cenzúra megakadályozta. Most immár harmadik nyomtatott kiadását tartja kezében az olvasó. Sok hitében – vagy egyház-hitében – elbizonytalanodott fiatal és felnőtt nyilatkozott úgy az elmúlt évek során, hogy e könyv segítségével újra e tudták fogadni a katolikus Egyházat, megtanulták felfedezni az emberi vonások hátterében az istenieket. A könyv közérthető nyelven írt egyházszociológia. Mint ilyet tankönyvként használja több katolikus felsőoktatási intézmény – egyetem, főiskola, levelező tagozat. Érdekelheti miandazokat, akik egy keresztény közösségben vagy megújulási mozgalomban vagy szerzetesrendben élnek, s szembekerültek a kezdeti tűz – vagy a karizma – logadásának, a megmerevedésének (=az intézményesedésnek) gondjával. Érdekelheti azokat, akik fájóan tapasztalják, hogy a "szent" Egyházban is bőségesen voltak, vannak torzulások, elidegenedések, kiüresedett formák, s akik keresik, hogy miképpen lehetséges ilyen körülmények között az Egyház megújulása. Érdekelhetik azokat is, akik válaszolni szeretnének a nem hívőknek vagy más egyházak tagjainak a katolikus Egyház elleni vádjaira, kérdéseire. "Végre egy könyv – írta egy olvasó –, amely mer beszélni a katolikus Egyház mulasztásairól, hiányosságairól, s ezt úgy teszi, hogy az ember nem eltávolodik az Egyháztól, hanem közelebb kerül hozzá." Dr. Tomka Ferenc teológus, szociológus, Káposztásmegyeren (negyvenezres lélekszámú lakótelepen) élő katolikus közösség lelkipásztora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magántanára számos tanulmány és nyolc teológiai, szociológiai, kateketikai és lelkipásztorkodás témakörébe tartozó könyv szerzője.

Tomka Ferenc - Istenkeresés ​a magyar irodalomban
Az ​emberi lélek mélyén ott sajog a vágy a teljes igazság, szeretet, megértés után: egy Végtelen Valaki után, aki tökéletesen megért és szeret; illetve a tökéletes béke és testvériség országa után. Ez a vágyakozás fölismerhető a költők, írók műveiben is. Tomka Ferenc atya ebből a szempontból sorakoztatja fel magyar irodalmunk nagyjait, főleg költőinket, és mutatja be műveiken keresztül istenkeresésüket, hitre találásukat. Az első kilenc kiadás után a mostani tizediket jelentősen bővítettük: 12 új költő, író és műveik kerültek be a közelmúlt irodalmából. Közös vágyukat jól kifejezi Reményik Sándor néhány sora: Mély belső bizonyosság idebent – Bizonyosság arról, hogy élni jó, Szenvedni elkerülhetetlen, Szeretni tisztán: megistenülés, Meghalni szép – S a Kifejezést meglelni mindezekhez, Megtalálni a felséges Igét: Az Igét mindezekhez: A Béke ez.

Szalay Olga - Gyorgyovich Miklós - Tomka Ferenc - Szrilich Ágnes - Rosdy Pál - Jubileumi ​katolikus tájékoztató
A ​naptár tartalmazza a katolikus liturgikus ünnepeket és az ünnepek magyar hagyományú elnevezését. Magában foglalja az Interneten szereplő jubileumi pápai programokat, a Magyar Katolikus Egyház programjait és egy válogatást az országos és helyi rendezvényekből.

Tomka Ferenc - Biztos ​út
Tomka ​Ferenc atya könyve nemcsak fiatalokhoz szól, hanem szülőkhöz és pedagógusokhoz is. Világos, határozott beszéd, útmutatás azokról a problémákról, amelyek között az ifjúság készül a hivatásának fölismert házasságra. Nem siránkozik a nehéz körülmények fölött, hanem fényt gyújt, irányt mutat, bátorít, konkrét cselekvésre hív, hitet ébreszt, hogy a XXI. század hajnalán is lehet derűsen, tisztán megélt udvarlási kapcsolattal, jegyességgel indulni a házasság felé. (Bíró László püspök-az MKPK családreferense)

Tomka Ferenc - Nagykorúság ​Krisztusban
Ez ​a könyv hozzád szól! Kezdesz felnőtté válni. Tele vagy új kérdésekkel. Bizonyára a vallással kapcsolatban is. Ez a könyv számodra íródott! Akár tanultál hittant, akár nem, akár hiszel, akár csak keresed az igazságot: ez a könyv segítségedre lesz! - Segíteni fog, hogy felnőtt módon átgondold a hit kérdéseit. S ha bizonytalan, járatlan vagy a hitben, utat fog mutatni, hogy megismerd a kereszténységet. Segítségedre lesz, hogy magad gondold végig a felmerülő kérdéseket. Sok ellenvetést hallottál már a vallással kapcsolatban: "A tudomány megcáfolta a vallást. A Biblia mesék gyűjteménye. Jézus a legendák világába tartozik. Az egyház történelme tele van bűnökkel. Ki tud hinni a felhők feletti mennyországban, ördögökben és angyalkákban?!" E kérdések kérdést támasztanak benned is: lehet ezekre válaszolni?

Kollekciók