Ajax-loader

Aiszóposz könyvei a rukkolán


Aiszóposz - A ​hold ruhája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Aiszóposz - Joanne Barkan - A ​nyúl és a teknős
Aiszóposz ​meséjében a nyúl és teknős versenyének vagyunk szemtanúi, nem gondolván, hogy a lassúbb teknős fog győzni a kérkedő és magabiztos nyúllal szemben. Végül a teknős kitartása sikert hozott, mivel a nyúl elaludt.

Aiszóposz - Susan Kueffner - A ​bárány bőrébe bújt farkas
"A ​rossz néha csalárd módon a jó köntösébe bújva közelít kiszemelt áldozataihoz...."

Aiszóposz - Susan Kueffner - A ​molnár és a szamár
"Bolond, ​ki megfogad minden szóbeszédet! Nem érdekel eztán senki fecsegése. Mától nem adok, csak a magam eszére." A molnárnak elege lett az állandó kioktatásokból, ezért elhatározta, a saját feje után megy, hiszen bármit is tesz, az valakinek biztosan nem tetszik!

Aiszóposz - Ecsedi István - Aiszóposz ​száz története
Ecsedi ​István átírásában olvashatunk az olykor egészen rövid, ritkán hosszabb, de minden esetben humorral teli, inkább politikai, társadalmi szatíra felé hajló tanulságos kis történeteket, melyről első fordítója így szólt: "....mindennemű beszédnek a parabolák és példák adnak minden fényt és teljes méltóságot, mert az ezekkel való élés megkettőzi a nyelvbeli kifejezőkészség adományát."

Aiszóposz - Aiszóposz ​meséi
„Mikor ​Prométheusz megalkotta az embereket, két tarisznyát akasztott rájuk: egyiket a mások hibái, másikat saját hibáik számára. A másokét előretette, a sajátot hátulra akasztotta fel. Ezért van az, hogy az emberek a mások hibáit azonnal meglátják, a magukét viszont nem veszik észre.” Ennek a mai napig megmaradt prométheuszi baklövésnek a megfogalmazása sűríti az aiszóposzi mese jellegzetességeit: a tömörséget, kihegyezettséget, a néhány plasztikus vonással történő bravúros jellemzést, s az állandó emberközpontúságot. A legendás, népköltészeti alakká változott Aiszóposzban Pesti Gábornak, első Aiszóposz-fordítónknak szavaival ma is csodálhatjuk a „bölcsesség bátorságát”, amellyel ítéletet mond azok fölött, akik hatalmi vágyból, irigységből, gonoszságból, vagy akár ostobaságból megsértik az emberi együttélés szabályait. Ez az ókorban és középkorban annyira népszerű mesegyűjtemény volt az első magyar nyelven nyomtatásban megjelent könyv (1536-ban, Pesti Gábor fordításában). Azóta sokszor lefordították és átdolgozták; az eredeti gyűjtemény legteljesebb és leghívebb tolmácsolását - Sarkady János munkáját - azonban ezzel a kötettel adjuk át a magyar olvasóközönségnek.

Aiszóposz - A ​falusi és a városi egér / A majomkirály
Aiszóposz ​meséi már kiskoruktól erkölcsös viselkedésre tanítják a gyerekeket. A Pesti Szalon Könyvkiadó füzetsorozata az ókori görög mesék korszerű feldolgozásával ismerteti meg a legkisebbeket és az olvasás örömét kereső kisiskolásokat.

Kollekciók