Ajax-loader

Szabó Csaba könyvei a rukkolán


Szabó Csaba - Percepció
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Csaba - Az ​egri hullócsillagok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Csaba - Fél ​év Afganisztánban
El ​tudja képzelni, hogy milyen érzés műveleti területen, az otthontól távol, teljesen egyedül, fegyverrel a kézben emberek élete fölött döntéseket hozni? Ezt a történetet Afganisztánról nem egy vendégként érkezett újságíró írta, hanem egy magyar katona, aki a nemzetközi erőkben szolgált 2009-2010-ben. A hadsereg mindennapos rutinja ugyanúgy megjelenik a könyvben, mint a korántsem mindennapos bevetések veszélyei. A kötetet 30 színes fénykép illusztrálja a lélegzetelállító tájakról, a kaftános helyi emberekről és az életüket naponta kockáztató katonákról.

Majtényi György - Mikó Zsuzsanna - Szabó Csaba - Spies, ​Lives and Eras
The ​book presents a selection of documents related to the life of Noel H. Field, the American communist spy, and his foster daughter, the former Gulag prisoner, Erica Glaser Wallach. The Iron Curtain not only cut Europe into two halves, but also managed to permanently tear apart the two characters of our story. The documents make understandable the wanderings of a committed communist within the turmoil of history on the one side (East), while on the other side (West) we can follow the story of the woman who renounced and left behind the communist ideology and searched for her own identity instead. Reading the at many times intersecting narratives, we will discover a novel of two storylines, while the personal history of the Cold War slowly unfolds in front of our eyes. Yes, of the present, too, though I am called an imperialist spy and treated as a traitor. For, whatever my accusers may believe, I know I am innocent, and I know that, perhaps long after my death, the truth will be established and my name cleared. (Noel H. Field) I don't want anything more to do with that, or with any kind of politics. I just want to settle down in a home with my husband and children. (Erica Glaser Wallach)

Szabó Csaba - Utazások ​az alsó világba
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh Margit - Szabó Csaba - A ​Grősz-per
Aki ​olvasta a Grősz-per vádiratát, aki hallgatta rádión a vádlottak vallomásait, aki figyelemmel kísérte a napilapok részletes tudósításait, azokon úrrá lett a döbbenet: újabb politikai "bűntény" lepleződött le. A kalocsai érsek pere az egész magyar katolicizmust hozta sokkal előnytelenebb helyzetbe. A kormányzat ugyanakkor figyelmeztetésnek is szánta a pert mindazok számára, akik csak részben működtek együtt velük. A cél az volt, hogy a rendszer a megfélemlített katolikus egyházat immár végérvényesen és teljesen ellenőrzése alá vonja. Azt kívánta, hogy a katolikus egyház ne csupán elszenvedje, hanem támogassa is a szocializmus építését, támogasson minden aktuális politikai feladatot. A főpapok, a püspökök közül már senki nem érezhette magát biztonságban...

Katona Gyula Y. - Recski András - Szabó Csaba - Gráfelmélet, ​algoritmuselmélet és algebra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bögre Zsuzsanna - Szabó Csaba - Törésvonalak
A ​létezett szocializmus időszakában a kommunista pártnak Magyarországon nemcsak a párton belüli és kívüli, baloldali és liberális reformerekkel és ellenzékével kellett szembenéznie, hanem egy hagyományosan jobboldali konzervatív ellenzékkel is: a katolikus papság, a szerzetesség és a hívek egy jelentős részével. Ők alig fogalmaztak meg politikai célokat, nem szőttek összeesküvéseket a fennálló rendszer ellen, jóllehet sokakat közülük éppen ezen a címen ítélték el. A szocializmus fennállása alatt mégis mindvégig az egyik legjelentősebb rendszerellenes erőként tartották számon őket puszta létük, az alternatív gondolkodás és példa, a hit miatt. Jelen kötet harmincnégy olyan szerzetes nővér emlékezését adja közre, akik - gyakran üldözést szenvedve - a létezett szocializmust is megélték. A könyv a magyarországi szerzetesrendek szétszóratásának hatvanadik évfordulójára jelent meg.

Szabó Csaba - Kamikaze ​molekulák
A ​szabadgyökök olyan, oxigén- vagy nitrogénalapú molekulák, amelyek kémiai tulajdonságaik révén megtámadhatnak különféle kulcsfontosságú fehérjéket vagy akár a DNS-t. Ezen reakciók során maguk is megsemmisülnek, ezért kamikaze molekuláknak is nevezhetjük őket. A szabadgyökök szerepének meg-értése valóságos forradalmat jelent az orvostudományban, és alapjaiban változtatta meg a betegségek kialakulásával és kezelésével kapcsolatos felfogásunkat. Napjainkban megnőtt az érdeklődés a szabadgyökök iránt: táplálkozási aspektusokból, az öregedés élettanával kapcsolatosan, valamint a szív- és érrendszeri betegségekkel kapcsolatosan. A jelen könyv első öt fejezetében a szerző egyes szabadgyök-mechanizmusok szerepét mutatja be a vérkeringés szabályozásában, a cukorbetegség és a férfi impotencia kialakulásában, valamint a sejthalál folyamataiban. A szakmai fejezetek olyan stílusban íródtak, hogy a biológia alapelveiben valamelyest járatos nem-szakember olvasók számára is érthetőek legyenek. A könyv második részében a szerző néhány, a hazai tudományos életben nagy vihart kavart írását adjuk közre. Dr. Szabó Csaba kutatóorvos, farmakológus, a New Jersey-i Egyetem professzora. Nemcsak alapkutatásban, hanem gyógyszerjelölt molekulák fejlesztésében is sikeres. A világ kilencedik leggyakrabban idézett farmakológusa és az egyik legtöbbet idézett kutató. Számos tudományos társaság tagja, vezető farmakológiai és molekuláris orvostudományi folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja, számos nemzetközi tudományos díj tulajdonosa.

Pál István - Szabó Csaba - A ​budapesti közlekedés fejlesztése a politika napirendjén 1957-1990
Pál ​István, az ELTE tanára, e könyvében levéltári kutatásai alapján a budapesti közlekedés fejlesztésének történetét írta meg az 1956 utáni időszakban, tanítványa, Szabó Csaba közreműködésével. A folyamatban - kivéve a legfiatalabbakat - a fővárosiak valami módon mindannyian érintettek voltak, ezért a mű az olvasók széles köréhez szól. A szerzők a bevezetőjükben az ötvenes évek végének közlekedési viszonyait és a belőlük adódó problémákat ismertetik. Megállapítják, hogy az ország felgyorsított ipari fejlődését, a főváros lakosságának felduzzadását nem tudta követni az infrastruktúra bővülése, s egyes területeken már-már elviselhetetlen állapotok uralkodtak. Az 1960-as években először újraindult több felfüggesztett vagy halogatott beruházás - a kelet-nyugati metró építése és az Erzsébet híd megvalósítása, majd fokozatosan az új beruházások kerültek előtérbe. A 70-es évek extenzív fejlődésének eredményei imponálóak - noha a szerzők a kudarcokat és a melléfogásokat sem hallgatják el - míg a következő évtized a megváltozott nemzetközi helyzetre és az ebből fakadó gazdasági nehézségekre való tekintettel már az elbizonytalanodás, a kiútkeresés korszaka. A beruházások terén itt már a "mentsük a menthetőt" lehetne a jelszó. A mű időrendben halad előre, miközben sokszor egy-egy nagyobb téma részletezése köré csoportosítja mondanivalóját. Ilyen az Erzsébet híd felépítése, a 4-es metró sorsa vagy a parkolás gondja. A gondos megfogalmazások és magyarázatok segítségével szinte végigéljük a villamosközlekedés, az autóbusz- és trolibusz-közlekedés, a HÉV és a metró sorsát, mai fővárosi közlekedésünk kiformálódását. A gazdag képanyag összegyűjtése Szabó Csaba munkája (aki egyébként mozdonyvezető). A képek felelevenítik közelmúltunkat, és fellazítják a tudományos leírások szövetét. Egy-egy régi fotót nézve feltehetjük a kérdést: "Mi lett belőle?" Szinte puszta területen kiépült a BAH-csomópont, a kézi váltóállítás helyett modern irányítórendszer működik, sőt, ma már a közösségi közlekedés egyes járműveinek nyomon követése is megvalósult. Tennivaló persze még lenne bőven, s ezt a szerzők nem is hallgatják el, ahogy a közösségi közlekedés jövőjével kapcsolatos aggodalmaikat sem.

Szabó Csaba - Soós Viktor Attila - "Világosság"
A ​létezett szocializmus korában a katolikus egyház és a pártállam viszonyában nem egyforma erők álltak egymással szemben. A diktatórikus állam minden szóba jöhető apparátusával a katolikus egyház térdre kényszerítésére, megalázására, üldözésére törekedett. A szerzők az Állami Egyházügyi Hivatalba telepített, "Világosság" fedőnevű belső rezidentúra tevékenysége nyomán bemutatják, hogy a Magyar Népköztársaság hírszerzése (III / I-es csoportfőnöksége) az 1960-as, 70-es években hogyan igyekezett beférkőzni a Vatikánba és a nemzetközi egyházi szervezetekbe. Az eddig ismeretlen dokumentumokkal alátámasztott, objektív történeti munka új megvilágításba helyezi az állambiztonság, a BM Hírszerzés egyházakkal kapcsolatos tevékenységét. Első alkalommal vehet kezébe az olvasó hiteles, szakszerű történészi munkát a rendszer működtetőiről, az ügynökök beszervezőiről, az egyházellenes operatív állambiztonsági tervek készítőiről.

Pál István - Szabó Csaba - Budapest ​közlekedésfejlesztése a politika napirendjén 1957-1990
Pál ​István, az ELTE tanára, e könyvében levéltári kutatásai alapján a budapesti közlekedés fejlesztésének történetét írta meg az 1956 utáni időszakban, tanítványa, Szabó Csaba közreműködésével. A folyamatban - kivéve a legfiatalabbakat - a fővárosiak valami módon mindannyian érintettek voltak, ezért a mű az olvasók széles köréhez szól. A szerzők a bevezetőjükben az ötvenes évek végének közlekedési viszonyait és a belőlük adódó problémákat ismertetik. Megállapítják, hogy az ország felgyorsított ipari fejlődését, a főváros lakosságának felduzzadását nem tudta követni az infrastruktúra bővülése, s egyes területeken már-már elviselhetetlen állapotok uralkodtak. Az 1960-as években először újraindult több felfüggesztett vagy halogatott beruházás - a kelet-nyugati metró építése és az Erzsébet híd megvalósítása, majd fokozatosan az új beruházások kerültek előtérbe. A 70-es évek extenzív fejlődésének eredményei imponálóak - noha a szerzők a kudarcokat és a melléfogásokat sem hallgatják el - míg a következő évtized a megváltozott nemzetközi helyzetre és az ebből fakadó gazdasági nehézségekre való tekintettel már az elbizonytalanodás, a kiútkeresés korszaka. A beruházások terén itt már a "mentsük a menthetőt" lehetne a jelszó. A mű időrendben halad előre, miközben sokszor egy-egy nagyobb téma részletezése köré csoportosítja mondanivalóját. Ilyen az Erzsébet híd felépítése, a 4-es metró sorsa vagy a parkolás gondja. A gondos megfogalmazások és magyarázatok segítségével szinte végigéljük a villamosközlekedés, az autóbusz- és trolibusz-közlekedés, a HÉV és a metró sorsát, mai fővárosi közlekedésünk kiformálódását. A gazdag képanyag összegyűjtése Szabó Csaba munkája (aki egyébként mozdonyvezető). A képek felelevenítik közelmúltunkat, és fellazítják a tudományos leírások szövetét. Egy-egy régi fotót nézve feltehetjük a kérdést: "Mi lett belőle?" Szinte puszta területen kiépült a BAH-csomópont, a kézi váltóállítás helyett modern irányítórendszer működik, sőt, ma már a közösségi közlekedés egyes járműveinek nyomon követése is megvalósult. Tennivaló persze még lenne bőven, s ezt a szerzők nem is hallgatják el, ahogy a közösségi közlekedés jövőjével kapcsolatos aggodalmaikat sem. A kötet második, bővített kiadását ajánljuk most figyelmükbe, amelyben térképek és az 1990 utáni időszakról szóló kitekintés gazdagítja az első kiadásban már nagy népszerűségre szert tett művet.

Katona Mária - Szabó Csaba - Kommunikáció ​- Üzleti kommunikáció
Sikereink, ​kudarcaink meghatározó eleme kommunikációnk eredményessége. A jó kommunikációhoz nincs egyetlen kulcs, de vannak alapelvek, szabályok, melyek segítenek célunk elérésében. A nem verbális kommunikáció és a metakommunikáció ismeretköre a hivatalos, formális kommunikációs helyzetek rutinszerű gyakorlói számára is új lehet. A könyv ismeretanyagának elsajátítása és a kiegészítő CD használata során az Olvasó: magyarázatot talál azokra a kommunikációs folyamatokra, amelyekkel életében, munkája közben találkozik; megismeri és képes lesz megoldani napi munkája kommunikációs feladatait; hatékonyan tud információt gyűjteni és feldolgozni, levelezni, tárgyalni, álláspályázatot készíteni; megismeri a kommunikációt akadályozó tényezőket, segíti azok felismerését és megszűntetését; eredményesebben fog kommunikálni céljainak elérése érdekében. A kommunikáció tana ma világszerte a képzés, oktatás része. Ez a kiadvány az új követelménymoduloknak, a kompetenciaelvű központi programoknak megfelelően készült, messzemenőkig figyelembe véve az új szakmai és vizsgakövetelményeket.

Katona Gyula Y. - Recski András - Szabó Csaba - A ​számítástudomány alapjai
A ​véges ma­te­ma­ti­ka kü­lön­fé­le le­he­tő­sé­gek össze­szám­lá­lá­sá­val, kü­lön­fé­le struk­tú­rák­kal (pl. gráf­el­mé­let) és al­go­rit­mu­sok­kal fog­lal­ko­zik. A szá­mí­tó­gé­pek el­ter­je­dé­se óta mind a ma­te­ma­ti­ká­ban, mind annak (mű­sza­ki, köz­gaz­da­ság­ta­ni, bio­ló­gi­ai stb.) al­kal­ma­zá­sa­i­ban kü­lö­nö­sen fon­tos sze­re­pet ját­szik. A könyv el­ső­sor­ban eze­ket a té­má­kat fog­lal­ja össze az ELTE és a BME ma­te­ma­ti­kus, ill. al­kal­ma­zott ma­te­ma­ti­kus hall­ga­tói szá­má­ra tar­tott "Véges ma­te­ma­ti­ka" vagy "Kom­bi­na­to­ri­ka és gráf­el­mé­let" című elő­adá­sok­hoz. Emel­lett a szám­el­mé­let és az abszt­rakt al­geb­ra leg­fon­to­sabb ele­me­i­be is be­ve­ze­tőt nyújt, hogy a BME vil­la­mos­mér­nök hall­ga­tói szá­má­ra tar­tott "Szá­mí­tás­tu­do­mány ele­mei" című tárgy anya­gát és a BME mű­sza­ki in­for­ma­ti­kus hall­ga­tói szá­má­ra tar­tott "Be­ve­ze­tés a szám­el­mé­let­be" című tárgy anya­gá­nak nagy ré­szét is le­fed­je. A könyv szer­zői év­ti­ze­dek óta ok­tat­ják eze­ket a tár­gya­kat a Bu­da­pes­ti Mű­sza­ki és Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Egye­te­men va­la­mint az Eöt­vös Lo­ránd Tu­do­mány­egye­te­men.

Kollekciók