Ajax-loader

Stein Aurél könyvei a rukkolán


Stein Aurél - Indiából ​Kínába
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Stein Aurél - Ázsia ​halott szívében
Stein ​Aurél (1862-1943) talán minden idők legszerencsésebb régészeti kutatója volt. Indiában, Belső-Ázsiában és Iránban tett expedíciói páratlanul gazdag anyaggal gyarapították a földrajztudományt, a régészetet és az orientalisztikát. Hihetetlenül nehéz körülmények között dolgozott, bejárta a "világ tetejét", a Pamír jeges hágóit, a Taklamakán forró sivatagát, Afganisztán határaitól eljutott a kínai nagy falig. Művei éppoly fordulatosan örökítik meg a több ezer éves, befalazott buddhista könyvtárak felfedezését, a rejtett barlangtemplomok kincseinek felkutatását, mint kalandos utazásait az ismeretlen vidéken, Ázsia "halott szívében". Válogatásunk bemutatja Stein Aurél nagy expedícióinak legizgalmasabb részleteit; valamint – újdonságként – legkorábbi kasmíri útját, amely eddig magyarul sohasem jelent meg. Szerepel a kötetben néhány olyan, eredetileg is magyarul írt, kisebb műve is, melyet mostanáig csak alig-alig hozzáférhető tudományos folyóiratokban lehetett olvasni. Sok eredeti fényképpel, térképpel díszített könyvünket a régészeti és földrajzi felfedezések iránt érdeklődő olvasóknak ajánljuk.

Stein Aurél - Ősi ​ösvényeken Ázsiában I-II.
Stein ​Aurél, az 1943-ban elhunyt világhírű Kelet-kutató és régész kabuli sírja az orientalisták zarándokhelye - "csak" hazájában volt mostoha sorsú szerző hosszú évtizedekig. A Palatinus Kiadó 2007-ben - Felföldi Szabolcs, szegedi régész-történész gondozásában - elkezdte az adósság törlesztését, sorban jelentetve meg a nagy tudós kalandra hívó munkáit. Elsőként a Homokba temetett városok (2007) látott napvilágot, majd a Romvárosok Ázsia sivatagjaiban (2008), harmadikként közös kötetben az Indiából Kínába. Harmadik utam Belső-Ázsiába és a Nagy Sándor nyomában Indiába (2010). A 30-as évek elején a magyar tudós amerikai körútja során rendkívül sikeres előadássorozat formájában rajzolt színes képet az ismeretlen, titokzatos világ történetéről és kultúrtörténetéről, s egyben a korábbi expedíciói frappáns, élvezetes összefoglalását is nyújtotta. Az Ősi ösvényeken Ázsiában című kötet ezeknek az izgalmas előadásoknak a szövegét adja közre, itthon utoljára 1936-ban jelent meg, pedig ez a szerző legjobb, legélvezetesebb munkája (az angol nyelven írt eredetit 4-5 évente mindmáig kiadják Angliában vagy az Egyesült Államokban). Ízelítőül néhány sokat mondó fejezetcím: Kínai terjeszkedés Belső-Ázsiában; Az első kutatások egy homokba temetett romhelyen; Ősi ösvényeken, a kiszáradt Lop-beltengeren át, Felfedezések egy titkos kápolnában.

Stein Aurél - Romvárosok ​Ázsia sivatagjaiban
STEIN ​AURÉL, a világhírű keletkutató és régész ismét a Homokba temetett városok titokzatos vidékére vezeti el az olvasót. A Romvárosok Ázsia sivatagjaiban olyan útleírás, mely nemcsak a tudós második belső-ázsiai expedícióját meséli el érdekfeszítő formában, de pontos képet kapunk az ősi Selyemút egykori lakóiról, a buddhizmus terjedéséről és művészetéről vagy akár a kalandvágyó velencei: Marco Polo viszontagságairól. Egy elfalazott titkos könyvtár körüli bonyodalmak pedig kalandregénybe illő részletekkel gazdagítják ezt a különleges világba betekintést engedő klasszikus művet. A Romvárosok Ázsia sivatagjaiban 94 éve jelent meg utoljára Magyarországon s ma már antikvár példányai is csak nagyritkán tűnnek fel. Új kiadása a szerző teljes, magyarul megjelent életművét kiadni szándékozó sorozat második kötete, melynek felfrissített szövegéhez új mutató is készült. Számos - a szerző által készített - fotó és térkép teszik a művet még élvezhetőbbé és használhatóbbá, nemcsak a szaktudósok szűk táborának, de a szélesebb olvasóközönségnek is. Előkészületben: Ősi ösvényeken Ázsiában

Stein Aurél - Indiából ​Kínába / Nagy Sándor nyomában Indiába
Stein ​Aurél, az 1943-ban elhunyt Kelet-kutató és régész angol nyelvű könyveit évtizedenként adják ki újra meg újra Angliában és Indiában, nemrég elkészültek az első kínai fordítások is - "csak" hazájában volt mostoha sorsú szerző hosszú évtizedekig. A Palatinus Kiadó 2007-ben - Felföldi Szabolcs, szegedi régész-történész gondozásában - elkezdte az adósság törlesztését, sorban jelentetve meg a szenzációs utazások krónikáit. Elsőként a "Homokba temetett városok" látott napvilágot, aztán a "Romvárosok Ázsia sivatagjaiban". Most két munkája olvasható egy kötetben. Az egyik, az "Indiából Kínába". Harmadik utam Belső-Ázsiába először 1923-ban jelent meg. A másik mű Stein fölfedező szenvedélyének talán legszebb és legizgalmasabb tanúbizonysága: a kutató több kisebb-nagyobb expedíciót is szervezett északnyugat indiai területekre, hogy Nagy Sándor nevezetes hadjáratának útvonalát rekonstruálja. Ezeknek az utaknak az összegzéseként született a "Nagy Sándor nyomában Indiába".

Stein Aurél - Nagy ​Sándor nyomában Indiába
Stein ​Aurél aki Ázsia-kutatóként újra „felfedezte” Európa számára a Selyemút középső szakaszát. Nagy Sándor nyomában Indiába, annak az évekig tartó kutatásnak az egyik útjáról számol be, amelynek köszönhetően Stein tisztázta, merre is vonult Indiába Nagy Sándor.

Stein Aurél - Homokba ​temetett városok
Kalandregény ​ez a javából, de persze nem hollywoodi értelemben. Sokkal inkább szellemi kaland elkísérni e kiváló tudóst India, Pakisztán, Észak-Afganisztán magas hegyein, nyaktörő hágóin át a Szaharánál sokszorta szárazabb belső-ázsiai homoktengerbe, a Takla-makán sivatagba, ahol szerzőnk az egykori Selyemút legendás "elsüllyedt" városainak nyomába ered. S miközben a legkiválóbb viktoriánus felfedezők céltudatosságával halad előre, számos felmerülő kérdésre és problémára ad érdekfeszítő, s ma is érvényes választ, a kasmíri törzsek szokásaitól kezdve, az indiai kultúra, így a buddhizmus hihetetlen méretű ázsiai térhódításán keresztül, a sivatagi városok elpusztulásának okáig. S amellett, hogy megtudjuk, hogyan kell egy jó expedíciót megszervezni vagy, hogy milyen módon lehet kivitelezni többnapi járóföldre az ivóvíztől egy szakszerű ásatást a sivatagban, Stein még nyomoz is, megoldva egy sokat érintő, régóta húzódó rejtélyt. A történet háttereként a Kipling indiai világát idéző brit gyarmatbirodalom és titokzatos, elzárkózó, s éppen a boxerlázadásba sodródott "Mennyei Birodalom", azaz Kína szolgál. A Homokba temetett városok új kiadása a szerző teljes, magyarul megjelent életművét kiadni szándékozó sorozat első kötete, melynek felfrissített, kiegészített szövegéhez új mutató is készült. A kötetet a szerző által készített fotók teszik teljessé.

Stein Aurél - Marco ​Polo nyomában
Az ​1943-ban elhunyt világhírű Kelet-kutató és régész, Stein Aurél - kabuli sírja az orientalisták zarándokhelye – „csak” szülőhazájában volt mostoha sorsú szerző hosszú évtizedekig. A Palatinus Kiadó 2007-ben – Felföldi Szabolcs, szegedi régész–történész gondozásában – elkezdte az adósság törlesztését, sorban jelentetve meg a nagy tudós kalandra hívó munkáit. Elsőként a Homokba temetett városok (2007) látott napvilágot, majd a Romvárosok Ázsia sivatagjaiban (2008), harmadikként közös kötetben az Indiából Kínába. Harmadik utam Belső-Ázsiába és a Nagy Sándor nyomában Indiába (2010), negyedikként az Ősi ösvényeken Ázsiában (2012). Az életműkiadás most ötödik, záró kötetéhez érkezett, amelyben Stein – nem kevésbé érdekes – rövidebb magyar nyelvű írásai jelennek meg; egybegyűjtve most először. A kötetcím ötletét maga Stein Aurél sugallta. Egy helyütt így ír: „Azon följegyzések közt, amelyek fönnmaradtak a messze Cathayba igyekvő nyugati küldöttségek, kereskedők és utazók leírásaiból, a részletek pontosságában, emberi érdekességében messze kimagaslik Marco Polo, a legnagyobb középkori utazó halhatatlan munkája. Felbecsülhetetlen ez a munka a geográfus számára. Jó szerencsém úgy akarta, hogy expedíciómon nyomon követhettem a nagy velencei utazót…” Érdemes e két becses úriembert, a kalandvágyó velencei kalmárt és a nyomába szegődő elszánt magyar tudóst végigkísérni hát e kötet lapjain.

Kollekciók