Ajax-loader

Lux Elvira könyvei a rukkolán


Lux Elvira - Szexuálpszichológia
A ​neves szexuálpszichológus évtizedekkel korábban megjelent tankönyvének átdolgozott, népszerű kiadása. Főbb témái: nemi státusz-nemi szerep, partnerválasztás, a szexuális magatartás, frigiditás és impotencia. Függelékben a terápia gyakorlata.

Lux Elvira - Lépéspróbák ​egymás felé
"Az ​ifjúság mindig volt forró láza még sosem volt tünetekben jelenik meg... Könnyű vagy súlyos sérülések okozták-e a tüneteket? Mit gondolsz, Tini, attól szorongunk-e jobban, hogy hasonlítunk, vagy attól, hogy nem hasonlítunk egymásra? Kenyeres pajtásként vágjunk az útnak, s tegyünk lépéspróbákat egymás felé." - E gondolatokkal bocsátja szárnyára az ismert szexuálpszichológus szerző új könyvét, melyben lányoknak és fiúknak igyekszik segíteni, hogy felismerjék és helyesen értékeljék biológiai változásaikat s azok lélektani vetületeit. A fiatalok kapcsolatteremtési, érzelmi és szexuális kérdéseire keresi a választ gyakorlati és morális szempontból egyaránt. Oknyomozó szándékkal próbálja feltárni azokat a társadalmi méretűvé duzzadt ellentétforrásokat, amelyek a felnőttek és a fiatalok között buzognak.

Lux Elvira - Anyának ​születtem?
A ​neves szexuálpszichológus az anyaságról ir, az egyén felkészüléséről erre a szerepre. Elemzi a női ciklus titkait, az anyaság tudatos és tudattalan hárítását. A meddőség pszichoszexuális fejlődésben rejlő okairól és a vetélésről, - végül a szülés fázisairól kapunk fontos információkat.

Lux Elvira - Női ​szerepek
Társadalmunkban ​a dolgozó nő és családanya kettős szereposztása sok tisztázatlan és megoldatlan kérdést vet fel. A dolgozó nő számára az anyaszerep is a "második műszak"-ra jut. Ma még hiányoznak azok a viselkedésformák, magatartásmodellek, amelyek mintául szolgálnának arra, hogy a nő különböző feladatköreit hogyan egyeztesse össze. Nem közömbös, hogy a nő hogyan azonosul különböző szerepeivel, kivált nemi szerepével. Mindez meghatározó a társadalom jövője szempontjából, mert ha a nők megfelelően kötik magukhoz a férfiakat, kevesebb a válás, több a harmonikus család. Ezt a könyvet a szerző nőkről, nőknek írta, hogy a mindennapi élet gondjainak megoldásában, "főszerepük" sikeres gyakorlásában, mindkét nem örömére segítse őket.

Lux Elvira - Szabad ​egy szexre?
(Részlet ​az előszó-szerűségből:) Ebben a kötetben - témakörök szerint - válogattunk a szerkesztőnővel az Új Tükör című hetilap Lelki Tükör rovatából egy csokorra valót. A leírtak gondolatébresztőek inkább, mint megoldások életünk különféle útvesztőiben. Remélhetőleg kicseng a sorokból az a sugallat, hogy próbáljuk meg magunkat minden időben és körülmények között a lehető legjobban és nem a legrosszabbul érezni. Ha élvezeteinket sikerül bölcs önmérséklettel párosítanunk, akkor könnyebben megtaláljuk életünk útján a napos oldalt. Gyakran felejtjük el, hogy boldogulásunk, jó közérzetünk lehetősége elsősorban bennünk van, s azt is, hogy önmagunkat minden helyzetbe magunkkal visszük.

Ranschburg Jenő - Lux Elvira - Cziegler Orsolya - Unokáink ​is látják őket
Napjainkra ​nem csupán a szülő-gyermek kapcsolat változott alapvetően, hanem legalább ennyire a nagyszülők szerepe is unokáik életében. Hol vannak már a mesekönyvekben ábrázolt hajlott hátú nénikék-bácsikák a realitástól? Előfordul, hogy egy-egy szülői értekezleten nem tudjuk megkülönböztetni a nagymamákat az anyukáktól - a nagymama is csinos, jól ápolt, de bizony a későbben, a karrier kiépítése után szülő nő sem tinédzser. Tessék választani... Alapvetően azonban az a fontos, hogy a legkorszerűbb változások sem halványítják a nagyszülői szerepet, sőt a gyermekét és unokáját egyaránt támogató nagymamát és nagypapát nehezen nélkülözik az egyre megterhelőbb körülmények között élő családok. Új kihívások jönnek, a régi feladatok megmaradnak. A változó idő változó igényeihez kiváló segítség e kötet Cziegler Orsolya, Lux Elvira meleg, szeretetteli ajánlásaival és kiváló gyermekpszichológusunk, Ranschburg Jenő tanácsaival.

Lux Elvira - Szexkontroll
Sokan ​mosolyognak: a szexet nem könyvből kell tanulni. Biztos? A pszichológus rendelőjében elsuttogott rengeteg szexuális nyomorúság, titkolt kudarc, újra meg újra feltámadó megoldatlan probléma nem erről tanúskodik. Való igaz: a szexualitás a világ egyik legtermészetesebb, az égiektől is jóváhagyott jelensége. De az ember félreértve az erkölcsi parancsot - Ne paráználkodj! - tiltásaival, szorongást, szégyent keltő tabuk felállításával beleavatkozott a természet rendjébe. Lux Elvira neves szexológus röviden és érthetően megírja mindazt, amit az egészséges és örömteli szexuális élet kialakítása érdekében a személyiségről és a test-lélek kölcsönhatásáról tudni kell.

Lux Elvira - Popper Péter - Mohás Lívia - Empátia
Az ​ember társas lény, emiatt életünk szinte minden percét átszövi a másikkal való érintkezés. Súrlódások, feszültségek bármikor előadódhatnak, nagyon fontos tehát, miként kezeljük a problémás helyzeteket, hogy kapcsolataink kiegyensúlyozottak legyenek. Beleérző képességünk egyénenként eltérő, másképp és másra vagyunk érzékenyek. Kötetünkben három neves pszichológus foglalkozik az empátiával, saját tapasztalataikból kiindulva adnak elméleti és gyakorlati segítséget embertársaink elfogadásához s egyúttal magunk megismeréséhez.

Popper Péter - Lux Elvira - Alpár Zsuzsa - Pál Mária - Legfeljebb ​elválunk
Egyre ​többször hangzik el manapság, ha valami nincs rendben a házasságban. Tragédia? Ugyan! Legfeljebb elválunk... Mivel is tesszük tönkre a kapcsolatainkat? Legelőször is azzal, ha nem szánunk időt egymásra. Popper Péter előszavával, a szerzők, Alpár Zsuzsa, Lux Elvira és Pál Mária tanulmányaikkal nyújtanak segítséget a válás hatáskörének cseppet sem egyszerű elemzéséhez.

Lux Elvira - Boldogság ​és keserűség a szexben
A ​neves szexológushoz beérkező legérdekesebb, gyakran felmerülő, sokszor intim kérdésekből válogattunk.

Lux Elvira - Férfisorsok
A ​könyvben öt férfi vall sorsáról, melyben meghatározó szerepe van szexuális problémájuknak. A zavar megnyilvánulásai különbözőek, de a beszélgetések során mindegyikükben kibomlik a háttérből az Oedipusz-komplexus. Egyikük meglepő filozófiai-pszichológiai ismeretek birtokában beszél gondjairól, másikuk a megoldás pillanatában is alig érti, hogy valóban megtalálta a gyógyulás kulcsát rejtő megfejtést. Közös vonásuk, hogy valamiképpen az anyát keresik partnerükben is, akár azért, mert hiányzott nekik az anyai szeretet, akár azért, mert kisfiú korukban nemiségük fejlődését tévútra terelte egy felnőtt nő. Ha meg is találják az ideális "anyát" a partnerben, ez sem javít helyzetükön, mert az évezredes tabut áthágni, a személyiség rejtett ellenállása miatt nem lehet. A szerelmesből ezért nem lehet sosem szerető, hacsak nem sikeres pszichoterápia segítségével. Ötükből négyen válnak a szemünk előtt gyógyult, igazi férfivá.

Haraszti László - Lux Elvira - Popper Péter - Magány ​és társ - Féltékenység és hűség
Az ​orvosi szakirodalom keveset, szinte semmit nem foglalkozik a féltékenységgel... Hiszen alapérzelmeink is alig vannak definiálva. A pszichológus, a szexológus, az író a "Mesterkurzus" e kötetében a férfi-női kapcsolatok buktatóiról beszél, arról, amit gyakran elrontunk, és arról, amit mégis módunk van megtenni a család megőrzéséért a mai családkultúrában.

Lux Elvira - Popper Péter - Ranschburg Jenő - Tari Annamária - Öröm, ​fájdalom, tabu
A ​mesterkurzus e kötetének szerzői izgalmas kérdéseket tesznek fel egy izgalmas témakörben: miért érzik erotikus tárgynak magukat a magányos, szeretetre éhes emberek? Vajon mit jelent a szabadság a szexualitásban? És a korlátok ott, ahol súlyos gátlások és neurózisok teszik tönkre a szexet? Buddha mindenesetre az "arany középútról" beszél. De elhatározhatjuk előre, hogy boldogok leszünk? A kötet neves szerzőinek markáns véleménye van a kényes témáról.

Lux Elvira - Hát ​még nekem...
"Sokszor ​elmondtam az egyetemen a diákjaimnak, hogyha hallgatják pácienseiket, nehogy azt mondják egy idő után: "Ez semmi, hát még nekem..." Meg kell tanulniok, hogy nem róluk van szó. Azonban az teljesen természetes, hogy miközben a velük szemben ülőre figyelnek, önkéntelen képzettársítással gyakran jut eszükbe olyan történet a saját életükből, amely kikívánkozik belőlük. Ilyenkor tilos megszólalniok önös érdekből, szabad azonban saját példájukkal segíteniök a pácienst problémája megoldásában, sőt abban is, hogy ne érezze adott konfliktushelyzetét egyedülvalónak. Én mindig a magam életéből vettem a példákat, amennyire ez lehetséges volt, nehogy azt az érzést keltsem bárkiben, hogy - ha név nélkül is - később majd az ő ügyét adom ki másnak. Elég öreg vagyok már ahhoz, hogy sok mindenről számos hasonló történet jusson eszembe. Természetesen annyi mégsincs, hogy mindenben tudtam volna mintával szolgálni anélkül, hogy ismertem volna mások életélményeit. Ez a könyv lehetőséget ad nekem arra, hogy olyan emlékeket is kiírjak magamból, amelyek nem szerepeltek példarepertoáromban. Igyekeztem egyszerűen, közérthetően, olvasmányosan fogalmazni, hogy könnyebben továbbadhassam az ismereteimet, amelyeket pácienseim révén szereztem. Szándékom az, hogy olvasóimnak segíthessek saját problémáik megoldásában. Nemcsak úgy, hogy olvasás közben tudatosan szerezzenek élményeket, hanem úgy is, hogy szinte észrevétlenül, szórakozva építsenek be személyiségükbe megértéseket és megérzéseket, amelyekről talán eddig nem is tudták, hogy a sajátjaik. Ez az én adósságtörlesztésem, mert nincs az a szakkönyv, amelyből többet tanulhattam volna, mint amennyit pácienseimtől tanultam. Hála érte. Az ember igen bonyolult lény Távolról sem akkor válik pszichológussá, ha elvégzi a szükséges tanulmányokat. Erre a hivatásra is születni kell, mint minden másra. Mióta az eszemet tudom, mindig segíteni szerettem volna mindenkinek mindenben. Sokáig azt hittem, hogy a segítség leghatásosabb formája a beteg test meggyógyítása. Tévedtem. Több mint harminc éve foglalkozom az emberrel, azokkal a legfőbb összetevőivel, amelyeket nem lehet olyan egyszerűen górcső alá tenni, mint a sejteket, szöveteket. Rengeteg érdekes esettel találkoztam, s nagy örömömet leltem abban, hogy tehettem valamit, érzésem szerint gyakorta nem is keveset, pácienseim nehézségeinek megoldásáért. Ebben a könyvben számos esetismertetés szerepel. Ha nem is vonható le mindegyikből általános következtetés, talán sokaknak segíthetnek. A pszichológus is ember, s az ember csak úgy tud érdemben valaki mellé állni, ha kellően empátiás, képes beleélni magát a másik helyzetébe, elfogadva jó szívvel, hogy most nem ő a főszereplő. Ez a fajta azonosulás viszont mozgósítja saját személyiségének hasonló vagy éppen homlokegyenest ellenkező emlékeit. Mindenféle pszichoterápia arra irányul, hogy oldja a személyiség elfelejtett, elfojtott tartalmainak érzelmi feszültségét. Ez úgy történik, hogy a felnőttkorban felidézhető korábbi érzelmi sérülések feldolgozásra kerülnek. A felnőtt jó szívvel bocsásson meg gyermeki önmagának, és azoknak is, akik a történések során hosszú távra neurotizálták. Az ember pszichoszomatikus lény, éppen ezért az ártó stresszek feszültségei gyakran szervi szintre tevődnek át. Így nemcsak boldogtalanná, kiegyensúlyozatlanná, hanem beteggé is teszik az egyént. A könyv arra a kérdésre is megkísérel válaszolni, hogy milyen lélektani háttér milyen szervi működésbeli zavart okozhat, és az adott esetben hogyan segíthetünk magunkon." Dr. Lux Elvira

Lux Elvira - Egymás ​felé
A ​neves szexuálpszichológus tudományos értékű művében sorra veszi a fiatalok számára fontos információkat, kielégítve ezzel kíváncsiságukat és eloszlatva a kételyek okozta bizonytalanságot. Nyíltan beszél testünk átalakulásáról és a nemi jellegek kialakulásáról. A szexualitás témakörében előkerülő kérdésekre kielégítő választ próbál adni, pl. milyen lehet az első csók, vagy hogyan érdemes ismerkedni. Kitér a kapcsolatok kiismerhetetlen terepére is, hogy a kötet olvasója az ismereteket térképként használva tudjon eligazodni. Széleskörű ismeretanyagával az olvasmányos stílusú könyv hozzásegít a bontakozó szexualitás mélyebb pszichológiai hátterének megértéséhez is.

Kollekciók