Ajax-loader

Steve Blake könyvei a rukkolán


Steve Blake - Scott Lloyd - Avalon ​kulcsa
Steve ​Blake és Scott Lloyd korszakalkotó tanulmányában, az Avalon kulcsában megismerteti az Olvasót a történelmi Arthur királlyal és Avalon mágikus birodalmával. Megtudhatjuk, hogy a két történész kitartó kutatásai során miként jutott el azokhoz a történelmi dokumentumokhoz, amelyeket a tudósok évszázadokon át figyelmükre sem méltattak. Az ősi források és a brit vidék minden részletre kiterjedő ismerete egészen új színben világítja meg előttük azt a korszakot, amelyet rendszerint csak "Sötét Középkor"-nak nevezünk. A kirakójáték minden apró darabkája tökéletesen illeszkedik egymáshoz. A szerzők bebizonyítják, hogy az Arthurral és Avalonnal kapcsolatos mítoszok olyan történelmi eseményekben gyökereznek, melyekre a mai Wales egy földrajzilag jól körülhatárolható területén került sor, és bemutatják azt is, hogyan sajátították ki az arthuri legendakört az egyes korok uralkodói saját politikai céljaikra. Amikor az Arthurral, a "Kerekasztal" lovagjaival és Avalon pontos helyével kapcsolatos ismereteket tudományos alapra helyezi, Blake és Lloyd egyszersmind szertefoszlatja a britek eredetével kapcsolatos tévhiteket és tündérmeséket is. A két történész olyan következtetéseket von le, melyek messze túlmutatnak az arthuri mondakör keretein. Az Avalon kulcsa a szó szoros értelmében újrarajzolja a korabeli Britannia térképét, és ami ennél is több, visszaadja egy nemzet kulturális identitását.

Steve Blake - Markov ​Random Fields for Vision and Image Processing
This ​volume demonstrates the power of the Markov random field (MRF) in vision, treating the MRF both as a tool for modeling image data and, utilizing recently developed algorithms, as a means of making inferences about images. These inferences concern underlying image and scene structure as well as solutions to such problems as image reconstruction, image segmentation, 3D vision, and object labeling. It offers key findings and state-of-the-art research on both algorithms and applications. After an introduction to the fundamental concepts used in MRFs, the book reviews some of the main algorithms for performing inference with MRFs; presents successful applications of MRFs, including segmentation, super-resolution, and image restoration, along with a comparison of various optimization methods; discusses advanced algorithmic topics; addresses limitations of the strong locality assumptions in the MRFs discussed in earlier chapters; and showcases applications that use MRFs in more complex ways, as components in bigger systems or with multiterm energy functions. The book will be an essential guide to current research on these powerful mathematical tools.

Kollekciók