Ajax-loader

Hajnal Imre könyvei a rukkolán


Hajnal Imre - Matematika ​I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajnal Imre - Matematika ​III.
Az ​átdolgozott tankönyvsorozatnak ebben a kötetében a kerettantervben megfogalmazott témakörök kerültek feldolgozásra a 11. évfolyam számára. A könyv a középszintű érettségire készülő gimnáziumi és szakközépiskolai tanulóknak íródott, a matematikából továbbtanulni szándékozók részére nem elegendő a tankönyv anyagának elsajátítása. Az apró betűvel szedett részek matematikatörténeti érdekességeket és kitekintéseket adnak, melyek mélyebb szakmai ismereteket igényelnek. Ezek részletes leírását, feldolgozását mellőztük, de a kérdésfeltevéseket fontosnak éreztük. A tananyag feldolgozási módja hasonló az előző két tankönyvben megszokotthoz. A kidolgozott példákkal az elsajátított ismeretek alkalmazási lehetőségeire szeretnénk rámutatni, továbbá mintát adni a feladatok megoldásának leírására. A kiemelések azokra a részekre kívánják felhívni a figyelmet, melyek fontos gondolatokat tartalmaznak. A fejezetek végén található gyakorlófeladatok változatosak, különböző nehézségűek, ezek segítik a könyv használóit a tananyag megértésében, elsajátításában. A kitűzött feladatok mellé továbbra is ajánljuk a _Matematika feladatgyűjtemény a középiskolák tanulói számára_ és a _Geometriai feladatok gyűjteménye_ című köteteket.

Hajnal Imre - Matematikai ​ismeretek 13-14 éveseknek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajnal Imre - Számadó László - Békéssy Szilvia - Matematika ​10. a gimnáziumok számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajnal Imre - Matematika ​II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajnal Imre - Számadó László - Békéssy Szilvia - Matematika ​11. a gimnáziumok számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajnal Imre - Matematika ​IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajnal Imre - Számadó László - Békéssy Szilvia - Matematika ​12. a gimnáziumok számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajnal Imre - Számadó László - Békéssy Szilvia - Matematika ​9. a gimnáziumok számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajnal Imre - Némethy Katalin - Mathematics I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajnal Imre - Némethy Katalin - Mathematics ​II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajnal Imre - Matematikai ​fogalmak, tételek
"Minden ​ismeretünknek tárgyi tudás és gondolkodási készség az alapja. Ha valódi és alapos ismeretünk van a matematikai munka bármely fokáról, legyen az elemi vagy felső fokú, kétségtelenül világossá válik, hogy a matematikában a gondolkodási készség sokkal fontosabb, mint a tárgyi ismeretek elsajátítása. Ennélfogva a középiskolában csakúgy, mint bármely más szinten, bizonyos mennyiségű tárgyi tudás megtanításán kívül bizonyos irányú gondolkodási készséget is fejlesztenünk kell." (Pólya György)

Hajnal Imre - Matematika
Ez ​a tankönyv a speciális matematikai tagozat I. osztálya számára készült. Azokat az anyagrészeket tartalmazza, amelyeket az ilyen osztályok számára az 1979-ben kiadott tanterv előírt. Ez felöleli a gimnáziumok nem matematika tagozatú I. és II. osztályának majdnem teljes anyagát. A kétosztálynyi anyagmennyiség egymagában is terjedelmes könyvet kíván. A bevezetésre kerülő fogalmak előkészítése, tisztázása, a definíciók megfogalmazása, az összefüggések, tételek keresése, bizonyítása, néhány példán történő alkalmazásuk bemutatása ebben a tankönyvben is elengedhetetlenül szükséges. Így adódott, hogy céltudatos és tömör tárgyalásmóddal sem tudtuk rövidebbé tenni ezt a könyvet.

Hajnal Imre - Nemetz Tibor - Urbán János - Pintér Lajos - Matematika ​- IV. osztály - fakultatív B tagozat
A ​tanárok és a tanulók körében a legkedveltebb matematikatankönyv-sorozat. A tankönyvsorozatot elsősorban a négyosztályos gimnáziumokban tanulóknak ajánljuk, de jól használhatók valamennyi középiskolában. A sorozat négy alapkönyve a hagyományos, alapóraszámban tanulók számára készült. Azoknak a tanulóknak, akik a III. és IV. évfolyamon a matematikát választják fakultációs tárgynak, a B fakultációs tankönyveket ajánljuk.

Kollekciók