Ajax-loader

Farley Mowat könyvei a rukkolán


Farley Mowat - Ne ​féljünk a farkastól!
... ​Míg az emberiség nagy része élvezettel csúfot űz a házassági eskünk ebből a mondatából: "És hogy őt el nem hagyom mindhalálig", a farkasoknál ez a köznapi valóság. A farkasok ezenfelül szigorúan monogámok is, habár én ezt nem tekintem okvetlenül bámulatra méltó jellemvonásnak... Vajon igaz-e, hogy Kanada északi, zord vidékén élő farkasok elvetemült gonosztevők?... Hogy évről évre egyre több embert falnak fel? Mert ez a hír járja róluk. Egy fiatal és lelkes biológus a helyszínre utazik, hogy kiderítse az igazságot. Hónapokat tölt egy öttagú farkascsalád tanyájának közvetlen közelében. Kutatásait igyekszik minden apró részletre kiterjeszteni, még attól sem riad vissza, hogy - amúgy farkasmód - napokon keresztül egérdiétán éljen. Közben egyre meghittebb viszonyba kerül a farkasokkal, s fantasztikusabbnál fantaszikusabb kalandokba keveredik.

Farley Mowat - A ​sarkvidék Robinsonjai
"-Jobb, ​ha szembenézünk a ténnyel, Avaszin - mondta - Nincs rá remény, hogy a tél beállta előtt innen élve kikerüljön. De ha az eszkimók tudnak itt élni télen, nekünk miért ne sikerülne? Avaszin elmosolyodott. Talpra állt, megrázta magát, mintha a rátelepedett balsejtelmeket akarná lerázni. - Ez a beszéd Jamie!" Mowat regényének két ifjú hőse, az angol Jamie és a krí indián Avaszin vad és félelmetes kalandokban kényszerülnek szembenézni a titokzatos és félelmetes észak-kanadai tundrával. A Delfin sorozat új könyvét Závodszky Ferenc mozgalmas hangulatos illusztrációi díszítik.

Farley Mowat - Meg ​kell ölni a bálnát?
1967-ben ​történt, hogy egy barázdás bálna, a tengerek csodálatos teremtményeinek egyike, Burgeo közelében egy kis sós vizű medence foglya lett, ahol az ember legszégyenletesebb vétkének - a gyilkolás gyönyörének - áldozatául esett. Noha ez a történet egyetlen bálnáról szól, nem csupán a bálnafajok kilátástalan jövőjét jósolja meg, hanem egyszersmind minden olyan állatfajét is, amelyet az ember a teljes kipusztulásig mészárol. A Kiadó reméli, hogy a nagy sikert aratott "Ne féljünk a farkastól" szerzőjének most közreadott legújabb művét is szeretettel fogadja a magyar olvasó.

Farley Mowat - The ​Dog Who Wouldn't Be
Farley ​Mowat's best loved book tells the splendidly entertaining story of his boyhood on the Canadian prairies. Mutt's pedigree was uncertain, but his madness was indisputable. He climbed trees and ladders, rode passenger in an open car wearing goggles and displaying hunting skills that bordered on sheer genius. He was a marvelous dog, worthy of an unusual boy growing up in a raw, untamed wilderness.

Farley Mowat - A ​jégsivatag népe
Farley ​Mowat többszöri látogatása alkalmával barátságot kötött az ihalmiutokkal. Az egykor több ezer emberből álló eszkimó csoporttal, amely ma már csak 49 főt számlál. Mowat megismerte ezeknek az embereknek az életmódját, örömeit és szorongásait. Az irántuk érzett szeretet és megbecsülés késztette őt "A jégsivatag népe című izgalmas könyv megírására. Mowat rövid történeti áttekintés után leírja, miképpen terebélyesedett a kapcsolat a fehérek és az eszkimók közt és mint követte ezt betegség, a karibucsordák csökkenése, éhínség. A történet során előtérbe kerülnek egyes személyek, egyének szenvedései: Kooyuk, aki meztelenül megy ki a fagyos szélbe, a halálba, hogy több ennivaló jusson gyermekeinek és unokáinak; az árvaságra jutott ifjú, Iktoluka, aki egyedül indul karibuvadászatra az éhező táborból és gazdag zsákmányt ejt, de végül is a jéghideg, örvénylő vízben leli halálát; az agyongyötört Kikik, aki gyilkosságot követ el, hogy megmentse családja többi tagját, s ezért a fehér ember törvényének, számára érthetetlen rendelkezései sújtják. A "Jégsivatag népe" a hibák, a nemtörődömség, a félreértés, az érdektelenség és a bürokrácia valóságos krónikája. A szerző leírja, milyen fizikai szenvedéseket és lelki kínlódást okoznak a fehérek egy másik fajhoz tartozó népcsoportnak. Ezt a tényt nem kisebbíti sem általánosítás, sem a történeti múlt. Ebben rejlik a könyv rettentő ereje. Mowat stílusa, nyelvének költőisége és szemléltető ereje aláfesti a történet mély tragédiáját. A szerzőt fűti a harag a tragédia okozói ellen, és lelkesíti a csodálat ama nép iránt, amely mindezek ellenére életben tudott maradni.

Farley Mowat - A ​mészárlás tengere
Könyvem ​nem egyes állatfajok kiirtásáról szól. A veszély az állatvilág egészét fenyegeti. Noha a könyv több fejezete olyan állatok történetével foglalkozik, amelyeket gyakorlatilag kipusztítottak, könyvem nagyobb része azokat a fajokat tárgyalja, amelyek önálló fajokként ma is élnek, azonban a létszámuk igen jelentősen megcsappant. Közülük sokból még létezik némi maradványpopuláció. Ezeknek a fennmaradása a jövőben attól függ, hogy az emberiség mekkora kegyet és jóindulatot hajlandó irántuk tanúsítani.

Farley Mowat - Ilyen ​kutya nincs is!
E ​könyv szívmelengetően kedves szereplői: Korcsi, egy alighanem korcs, de nemes vérű, fajtiszta ebeket meghaladó képességű és különleges tulajdonságokkal felruházott vadászkutya, a Mowat család (pap, mama és a könyv írója), Ödönke, egy vén, de még megbízhatóan működő Ford autó, valamint a hajók, macskák, szelídített baglyok és bűzös borzok, récék, vadkacsák, vöcsök, mókusok. A kalandok színhelyei: kanadai kisvárosok, tavak partjai és a préri. Állat- és madágyűjtő expedíciók, vadászatok, kirándulások, vitorlás hajóutak és a városkák illusztris helyei: a kocsmák. Hogy milyen is volt Korcsi? Kíváncsi. Sértődős. Észbontóan bátor. Emberszerető, de egoista. Érett világszemlélettel rendelkező, határozott egyéniség. Rövidlátó. Vállalkozó szellemű. Hajthatatlan, érzelmes, szenvedélyes. Farley Mowat nevét a magyar olvasók a Ne féljünk a farkastól! c. sikerkönyv megjelenésekor ismerték meg. A népszerű etológus írót - akit leginkább Gerald Durrelhez hasonlíthatnánk - rengeteg irodalmi díjban részesítették.

Farley Mowat - Never ​Cry Wolf
Never ​Cry Wolf is a charming and engrossing scientific study that explodes many centuries-old myths about wolves. Far from being treacherous and vicious creatures, the author reveals that the wolf family he studied could be a model for its human counterpart in its loyalty, responsibility, hospitality, child-rearing practices, and even sense of humor. With engaging wit, with warmth and compassion, Mr. Mowat describes the captivating summer he spent in the Arctic with these long misunderstood animals. This is a book that seems destined to take its place on the shelf of classic animal stories.

Farley Mowat - A ​Whale for the Killing
On ​the southwest coast of Newfoundland, a rare fin whale, one of the few truly majestic creatures remaining in the ocean, became trapped in a saltwater lagoon and fell victim to local hunters. Farley Mowat relates the tragic story of his attempt to save the trapped whale from the pointless sport of a handful of individuals who poured many hundreds of rounds of ammunition into the animal. Calling on all his powers as a writer, Mowat shares his anger but also his hopes for an end to commercial whaling.

Farley Mowat - Baglyok ​a családban
A ​szerzőt a magyar olvasók jól ismerik nagyszerű ismeretterjesztő és humoros könyveiből, főleg állatregényeiből (Ne féljünk a farkastól!, Ilyen kutya nincs is!). Az állatkedvelő Mowat család ifjú sarja e könyvében először egy, majd két bagoly történetét írja le, akik jószerivel családtaggá szelídültek náluk. Életszerűen ábrázolja a két bagoly egymástól eltérő "jellemét" és viszontagságos, közös kalandjaikat.

Farley Mowat - Víziszonyos ​vitorlás
A ​Ne féljünk a farkastól! és az Ilyen kutya nincs is! című, fergetegesen vidám könyvek szerzőjének új műve nem fog csalódást okozni az olvasóknak: a Mowat család és barátai, maguk építette vitorlás hajójukon, hosszabb tengeri kirándulásra indulnak. Ennek során minden megtörténik, aminek nem szabadna egy vitorlás hajóval megtörténnie. Hála a szigetek és kikötők barátságos, segítőkész lakosságának, többnyire úrrá lesznek a helyzeten, s "meggyőzik" víziszonyos hajójukat, hogy folytassa kalandokban bővelkedő útját.

Farley Mowat - Woman ​in the Mists
"Deep ​in the volcano country of central Africa live some of the rarest, most intriguing animals on earth -- the mountain gorillas. Here, in the mist-shrouded forests, Dian Fossey courageously dedicated her life to studying them. Here she patiently waited until the luminous-eyed gorillas accepted her presence, hugged her, and loved her...while she fought for their survival against poachers, callous researchers, zoo collectors, and local bureaucrats. And here, surrounded by these enemies, she died, mysteriously and brutally murdered. Now, one of the world's most respected naturalist writers draws for the first time ever on Dian Fossey's personal writings to reveal the true story of a magnificent obsession...one woman's enormous empathy for a highly intelligent, desperately endangered animal -- and how it ruled her life, her work, and her heart."

Kollekciók