Ajax-loader

Fazekas György könyvei a rukkolán


Dr. Perendy Mária - Fazekas György - Nagy Mária - Biológiai ​korrepetitor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fazekas György - Fazekas György - Biológiai ​feladatbank
A ​középiskolai biológia tananyagot teljes mértékben átfogó Biológiai feladatbank nélkülözhetetlen segítőtársa a rendszeres tanórákra, az érettségire, a felvételikre és a tanulmányi versenyekre való felkészülésnek. A 10000 feladat nagy segítség a pedagógusok számára is, hiszen az egyszerű gyakorló szinttől a versenyszintig bőségesen találnak az oktatáshoz jól felhasználható színes, érdekes példákat. A feladatgyűjtemény használatát jó tagoltsága, a szép és igényes rajzok, gondosan összeállított ellenőrző feladatsorok és megoldókulcs, a feladattípusok megoldási útmutatója és mintafeladatok segítik.

Fazekas György - Fazekas György - Biológiai ​feladatbank
A ​középiskolai biológia tananyagot teljes mértékben átfogó Biológiai feladatbank nélkülözhetetlen segítőtársa a rendszeres tanórákra, az érettségire, a felvételikre és a tanulmányi versenyekre való felkészülésnek. A 10000 feladat nagy segítség a pedagógusok számára is, hiszen az egyszerű gyakorló szinttől a versenyszintig bőségesen találnak az oktatáshoz jól felhasználható színes, érdekes példákat. A feladatgyűjtemény használatát jó tagoltsága, a szép és igényes rajzok, gondosan összeállított ellenőrző feladatsorok és megoldókulcs, a feladattípusok megoldási útmutatója és mintafeladatok segítik.

Dr. Perendy Mária - Fazekas György - Nagy Mária - Biológiai ​korrepetitor I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Perendy Mária - Fazekas György - Nagy Mária - Biológiai ​korrepetitor II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fazekas György - Dr. Lénárd Gábor - Biológia ​IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fazekas György - Összefoglaló ​feladatgyűjtemény biológiából
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fazekas György - Biológiai ​feladatok középiskolások számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fazekas György - Miskolci ​toronyóra
Megjelenik ​és jelen van a lecsúszott dzsentri, a félresiklott tehetség, a nagykávéházi kis-senki, az egyetlen gőzfürdő meg az egyetlen bordély törzsvendége, az alkoholista meg a nimolista is, de mindvégig jelen van a történelemről tájékoztató feszültség.

Fazekas György - Miskolc ​- Nyizsnyij - Tagil - Miskolc
"Miskolc-Nyizsnyij-Tagil-Miskolc: ​az én kis világháborúm menetrendjének végállomásai" - és amiről nem árulkodik a cím önmagában: az odaút munkaszolgálatos halálmenete a Don-kanyarig és a visszatérés a győztes Vörös Hadsereg katonájaként a szülővárosig.

Fazekas György - Dr. Franyó István - A ​változatos élővilág I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fazekas György - Szerényi Gábor - Biológia ​II.
Hosszú ​szünet után végre megjelent egy olyan, a biológia alapjait is tartalmazó mű, amely nem hiányozhat egyetlen biológiával foglalkozó szakember és laikus polcáról sem. A több évtizedes oktatási tapasztalattal rendelkező magyar szerzők munkája nem címszavak szerint haladó lexikon, hanem fejezetekre tagolt enciklopédia, mely magában foglalja az általános és középiskolai ismeretanyagot, ugyanakkor messze többet tartalmaz, mint a gimnáziumi biológiai tananyag. A szakmai igényességgel, közérthető stílusban megfogalmazott tudnivalók megértését több mint 1500 ábra segíti. A kötetekben való eligazodást a mintegy 5500 címszót tartalmazó tárgymutató könnyíti meg. A könyv felöleli a biológia legfontosabb elméleti (biokémia, rendszertan, szervezettan, élettan, mikrobiológia, ökológia, genetika, evolúció, etológia) és alkalmazott részterületeit (egészségtan, orvoslás, növénytermesztés, állattenyésztés, környezet- és természetvédelem, védett növények és állatok), közben érinti a megértésükhöz szükséges fizikai és kémiai alapokat. A kötetek felépítése is a szaktudomány szerkezetét tükrözi: az atomok, a molekulák alapjáról indulva jut el a bioszféráig, a legmagasabb szerveződésű biológiai szintig. A témaköröket gazdag tudománytörténeti áttekintés vezeti be. Hasznos segédeszköze lehet minden biológiatanárnak, az érdeklődő általános iskolai tanulónak és főleg a középiskolás diákoknak. Különösen ajánlható az érettségi és az egyetemi felvételi vizsgára készülő középiskolásoknak, és eredményesen használhatják az egyetemi és főiskolai hallgatók is.

Fazekas György - Biológiai ​feladatgyűjtemény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fazekas György - Szerényi Gábor - Problémafeladatok ​biológiából
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fazekas György - Szerényi Gábor - Biológia ​I.
A ​könyv felöleli a biológia legfontosabb elméleti (biokémia, rendszertan, szervezettan, élettan, mikrobiológia stb.) és alkalmazott részterületeit (egészségtan, orvoslás, növénytermesztés, állat- tenyésztés, környezetvédelem, védett növények és állatok stb.), és érinti a megértésükhöz szükséges fizikai és kémiai alapokat. Az általános és középiskolai tananyagra épülő, szakmai igényességgel, közérthető stílusban megfogalmazott tudnivalók megértését több mint ezerötszáz ábra segíti. Egyaránt szól az érettségire, felvételi vizsgára készülő diákoknak és tanáruknak, a biológiát egyetemen vagy főiskolán tanuló hallgatóknak, és sok-sok kérdésre választ találhat benne a biológia iránt érdeklődő laikus olvasó is. Az I. kötet fejezetei: • Bevezetés a biológiába • A sejtek felépítése és működése • Az élővilág áttekintése • A vírusok világa • Az egysejtűek világa • A növények világa • A gombák világa • Az állatok világa A II. kötet fejezetei: • Az ember világa • Az élőlény és környezete • Öröklés és változékonyság • Az élővilág fejlődése • A viselkedés biológiája

Fazekas György - Forró ​ősz Budapesten
Nos, ​megérkeztünk. A sofőr rendkívül ügyesen manőverezett, úgyhogy az Akadémia utca felé eső részen állt meg, nem tudom hányas kapuhoz közel. Ott volt a legritkább a tömeg, a Kossuth híd oldalán. Akkor még állt a Kossuth híd. Mi azonban, ha jól emlékszem a Lánchídon jöttünk át. Miután kénytelenek voltunk kiszállni a kocsiból, Halász meg én mentünk elül, és próbáltunk utat törni, utánunk jött Imre bácsi Jánosi Ferivel. Közben kiabált a tömeg, óriási hangzavar volt. Fentről időnként egy hang, nem ismertem föl, hiszen torzított a mikrofon is, azt kiabálta, hogy nyugalom, emberek, nyugalom magyar testvéreim, Nagy Imre elindult otthonról, perceken belül itt lesz. Akkor már nem volt vitás, hogy Nagy Imrét kívánja a tömeg. És én nagyon elszomorodtam. Mert ő egy megírt beszédet hoz, a tömeg pedig nem ezt várja.

Fazekas György - Csodálatos ​utazás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók