Ajax-loader

N. Császi Ildikó könyvei a rukkolán


Cs. Nagy Lajos - N. Császi Ildikó - Magyar ​nyelvjárások
A ​magyar nyelvterületen még napjainkban is szinte mindenütt találkozhatunk nyelvjárási jelenségekkel. E könyv szerzői fölvázolják a legfontosabb nyelvjárási jelenségeket. A nyelvjárásterületek térbeli elhelyezkedését térképeken ábrázolják, majd ismertetik az egyes nyelvjárások legjellegzetesebb vonásait. A többféle változat bemutatása fontos eszköze a nyelvjárási előítéletek és tévhitek eloszlatásának, továbbá a nyelvi kifejezési másságok elfogadtatásának is. A szerzőpáros nagy teret szentel a nyelvföldrajznak: a kutatások bemutatásának, a megjelent atlaszoknak, a gyűjtési és feldolgozási technikának. Az elmúlt három évtizedben, de különösen a legutóbbiban, a leglátványosabb eredmények – ezen a tudományterületen is – éppen a számítástechnikának köszönhetők. A könyvet számos kép és ábra egészíti ki. Az utolsó fejezet nyelvjárási mutatványszövegeket tartalmaz. A Magyar nyelvjárások című könyv tudományos ismeretterjesztő céllal készült, hiszen a nyelvjárások ismerete hozzátartozik nemzeti öntudatunk, nyelvi önazonosulásunk kialakulásához. Magyarságtudatunknak nélkülözhetetlen alappillére, olyan, mint a nemzeti múlt, a nemzeti kultúra vagy a néprajzi hagyományok ismerete.

N. Császi Ildikó - Példaszövegek ​a magyar nyelvtan tanításához 2-8. osztály
"Kedves ​Kollégák! Könyvemmel az általános iskolai tanítóknak és magyartanároknak szeretnék a nyelvtani anyag megtanításához segítséget adni, de nagy haszonnal forgathatják a pályára készülő tanító- és tanárképzős hallgatók is. Az egyes nyelvtani fogalmak elsajátításának nélkülözhetetlen feltétele a megfelelő, a megtanítandó nyelvtani jelenséget optimális mélységben és mennyiségben tartalmazó szöveg. Az ilyen szövegvariáció összeállítása a mindennapi munka mellett igen nehéz. Ezt a fárasztó, időigényes tevékenységet szeretném megkönnyíteni a példaszövegekkel. Az oktatási folyamat egyik legösszetettebb mozzanata az új nyelvtani fogalmak tanítása, ezt segítik az ún. indukciós szövegek. Különösen nagy és felelősségteljes feladat a fogalomkialakítás, mivel ekkor alapozzuk meg tanítványaink anyanyelvi ismereteit. A kézikönyv két nagy részre oszlik. Az elsőben egy tanulmány keretében a példaszövegek tartalmi és formai kritériumaival, fölhasználási lehetőségeivel foglalkozom. Ezzel szeretnék módszertani segítséget adni. Ugyanitt található a nyelvtani fogalmak rövid szakmai öszszefoglalása. Részletesebben kitérek néhány olyan nehezebben tanítható és érthető jelenségre, mint a létige, az igenevek, a kettős-hármas szófajú szavak stb. A könyv második, terjedelmesebb része tartalmazza az indukciós szövegeket osztályonkénti elosztásban. Minden osztályban újból kezdődik ezek számozása. Összesen 522 indukciós anyag segíti a tanítást. Ezek a szövegek az új ismeret kialakításán kívül fölhasználhatók még a felismertetéshez, a gyakoroltatáshoz és az ellenőrzéshez is. Természetesen a szövegek igazodnak a jelenleg érvényes tantervi anyaghoz és követelményekhez, a későbbiekben pedig alkalmasak lehetnek az új nemzeti tantervben foglaltak tanítására."

Kollekciók