Ajax-loader

Suki Béla könyvei a rukkolán


Suki Béla - Martin ​Heidegger filozófiájának alapkérdései
"A ​szerző a huszadik század polgári talajába ágyazva mutatja be, elemzi Heidegger életművét, filozófiájának alapproblémáit, fundamentális ontológiáját, történetfilozófiáját, kultúrfilozófiáját és öregkori miszticizmusát. Sikerrel fejti meg a heideggeri nyelvezet rejtjelkulcsát, és ezzel hozzásegíti az olvasót e bonyolult filozófia megértéséhez."

Suki Béla - Hegel ​filozófiai rendszerének alapkérdései
Az ​egzisztencializmus nagy alakjairól (Kierkegaard, Heidegger) írott tanulmányairól ismert szerző új könyvében Hegel életművét elemzi, fölhasználva a legújabb kutatások eredményeit is. Munkája mégsem a szakembereknek szól, hanem az érdeklődő nagyközönségnek. Szállóigeként emlegetjük, hogy Marx a "feje tetejéről a talpára állította" Hegelt, illetőleg rendszerét: Suki ezt a rendszert elemzi, megvilágítva alapfogalmait és kulcsfontosságú kategóriáit. A három fejezetre tagolódó könyv első része a történelmi-társadalmi körülményeket, valamint a filozófiai elődöket mutatja be, a második a hegeli rendszert, amely egyben a klasszikus német filozófia - s akként a filozófiatörténet - csúcsteljesítménye, míg a harmadik fejezet Hegel hatását, munkásságának utóéletét foglalja magában.

Kollekciók