Ajax-loader

Bartók Béla könyvei a rukkolán


Bartók Béla - Mikrokozmosz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bartók Béla - Bartók ​Béla válogatott írásai
Amikor ​most írásait összegyűjtjük, azért tesszük, hogy a népiskolától az egyetemi katedrákig és hangversenytermekig ő mutathasson utat azoknak, akik még nem értek el hozzá. Hogy eljusson a hangja azokhoz, akiktől művészete eredt.

Bartók Béla - Cantata ​profana
A ​Cantata profanát zenéje teszi századunk egyik legmegrázóbb remekművévé. Szövegének kiadása, Kroó György bevezetőjével, Réber László rajzaival szép felhívás a zene meghallgatására. Hiszen ez a szöveg szolgált forrásául, ez sarjasztotta napvilágra mondandóját annak a műnek, amelyről így írhatott a bemutató kritikusa, Tóth Aladár: "A farkasok dala ez a titáni muzsika a szolgalelkűség korában. De ugyanakkor sajgóan fájdalmas, forró emberiességével lelkünk legmélyébe markoló üzenet, melyet egy költőóriás küld nekünk, egy királysaslelkű ember, aki a köznapi életünkből kiszakadt az örök szabadság -magányára. Hogyan került korunkba ez a megdöbbentő korszerűtlenség? De hátha ő beszél igazán igazol a mai idők és minden idők mélyéről, kimondva bátran, himnikus pátosszal lelkünk rejtett, elnyomott igazát? Hallgassátok a tomboló tapsokat a karzatról, hol az ifjúság tolong. Ki meri állítani, hogy az emberi szabadság hirdetőjének nincs visszhangja ebben a században?"

Bartók Béla - Gyermekeknek ​- Für Kinder I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bartók Béla - A ​népzenéről
Nyolc ​rövidebb Bartók-tanulmány kapott helyet ebben a gyűjteményben; olyan írások, amelyek nem zenei szakemberek, hanem az érdeklődő olvasóközönség számára készültek. A szerző részletesen kifejti bennük a népzenére vonatkozó elméletét, gondot fordít arra is, hogy a valódi, értékes parasztzenét élesen megkülönböztesse az álnépi nótáktól. Röviden, de minden apró részletre kiterjedően ismerteti a népzene gyűjtésének szabályait, javaslatot tesz az európai gyűjtések összehangolására. A háború alatt írott cikkeiben pedig éppen gyűjtőútjain szerzett tapasztalatait használja fel, hogy tiltakozzék az értelmetlen pusztítás, a barbarizmus ellen: Így ír: "...talán időszerű rámutatni arra, hogy a parasztokban ádáz gyűlölködésnek más népek iránt nyoma sincs és sohasem volt... Döntő bizonyíték erre a nép lelkének tükre: maguk a lírai népdalszövegek."

Bartók Béla - Balázs Béla - A ​kékszakállú herceg vára
"Közös ​fiatalság közös hitéből született az én misztériumom. Nem librettónak készült. Hiszen játszották is zene nélkül valamelyik Nyugat-matinén. Az a költemény csak úgy szólt Bartókak, mint ahogy fáradt, tikkadt vándorok közül az egyik nótára gyújt, hogy énekelni késztesse a másikat is, a fáradtabbat. Mivel a nóta visz még egy darabig, mikor a lábunk már nem bír tovább. És sikerült beugratnom. Bartók is rázendített, de olyan énekléssel, amihez fogható Beethoven óta nem szólott Európában..." (Balázs Béla: A kékszakállú herceg váráról, 1922)

Bartók Béla - Kodály Zoltán - Népdalok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bartók Béla - Sipos János - Török ​népzene Kis-Ázsiából
A ​kötet Bartók Béla 1936-os kis-ázsiai népzenei gyűjtőútjának eredményeit mutatja be. Magyar nyelven a mű most jelenik meg először, és elsőként tartalmazza a török versszövegek magyar fordítását, valamint a gyűjtés hanganyaga is először jelenik meg az interneten, a monográfiával egy időben. Hosszú szünet után ez volt Bartók első és egyben utolsó terepmunkája. A török népzene később is annyira foglalkoztatta, hogy Amerikába való emigrálása előtt komolyan gondolkozott a törökországi letelepedésen. Ez a kevéssé ismert kutatás a magyar őstörténet egy fontos forrása, ugyanis gyűjtőútja során Bartók nagy számban talált magyar dallamokhoz hasonló török dallamokat. Jellemzi lelkesedését, ahogyan felkiált egy dél-törökországi kis faluban: "Alig hittem füleimnek: uramfia, hiszen ez mintha egy régi magyar dallamnak változata volna[...] a második, Bekirtől hallott dallam - megint csak egy magyar dallam rokona: hisz ez már szinte megdöbbentő". A kötetben a szakembereken kívül hasznos és élvezetes anyagokat talál a nagyközönség is. Bartók tanulmánya, egyedülállóan részletes lejegyzései és a dallamokhoz fűzött megjegyzései mellett a kották tanulmányozásával egy időben meghallgathatjuk a felvételeket és olvashatjuk a török dalszövegeket, valamint magyar fordításukat.

Bartók Béla - Bartók ​Béla levelei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bartók Béla - Képeskönyv ​gyermekeknek
Képeskönyvünk ​szó szerint "kezébe adja" kicsinyeinknek a nagy zeneszerző muzsikáját. Annak a népdalfeldolgozás-gyűjteménynek, amelyből a könyvecskét és a hanglemezt összeállítottuk, maga Bartók ezt a címet adta: "Gyermekeknek". Éppen ezért úgy éreztük, hogy zenés - képes - verses összeállításunk az ő szándékát követi.

Kollekciók