Ajax-loader

Erdős József könyvei a rukkolán


Erdős József - Magyar Fürdőkalauz
A tejjel-mézzel folyó Magyar Kanaánról közszájon forgó szólásmód nem mese: nincs a kerek földnek még egy országa, melynek buja termékenysége, természeti kincsekben való gazdagsága vetekedhetnék Magyarországéval. De nemcsak növényi és ásványi terményekben gazdag ez a föld, hanem gazdag egyúttal mesés szépségű vidékekben, melyeknek vadregényes szczeneriája vetekedik az Alpok vadregényes tájképeivel, gazdag testet edző, lelket üdítő klimatikus gyógyhelyekben, s végre csodás hatású, kiválóságuk következtében világhírre szert tett gyógy- és ásványvízforrásokban. Hogy Magyarország ennyi kedvező körülmény ellenére még mindig nem első fürdőországa Európának, annak oka elsősorban az a végzetes előítélet, mellyel a tehetős magyar fürdőközönség, egy teljes indokolatlan és félszeg divatáramlatnak hódolva, a külföldi fürdők látogatásához ragaszkodik. Ennek oka viszont az, hogy az utóbbi évtizedekben rohamos fejlődésnek indult, a külföldéivel nemcsak kényelem, hanem ár tekintetében is sikerrel versenyző fürdőhelyeink ismertetése céljából úgyszólván semmi, vagy nagyon kevés történt. Ezen az organikus bajon segített a "Magyar Fürdő-Kalauz", melynek hézagpótló voltát éppen az a minden várakozást felülmúlt siker bizonyítja, melyet hazai fürdőink ez enciklopédiájának öt eddigi kiadása a nagy közönség körében aratott, s melynek hű visszhangja volt az az osztatlan elismerés, mellyel a könyv megjelenését az egész magyar sajtó, orvosi kar- és a nagyközönség fogadta.

Vass István - Erdős József - Szalay Dénes - Környezetvédelmi mérések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdős József - Prileszky Csilla - Halló, ​itt Magyarország! I.
Könyvünket ​elsősorban azok számára készítettük, akik úgy akarnak megtanulni magyarul, hogy nyelvtudásukat az első naptól kezdve a mindennapi életben felhasználják. Ugyanakkor arról sem mondtunk le, hogy a tanulónak olyan nyelvtani alapot adjunk, amelyre a későbbiek során, nyelvtudása továbbfejlesztésekor biztosan támaszkodhat. Fő célunknak megfelelően végigvezetjük a tanulót azokon az alapvető szituációkon, melyekkel magyarországi élete, a magyarokkal való érintkezése során találkozhat, bemutatjuk a legfontosabb beszédhelyzeteket. A szókincs és a nyelvtani jelenségek kiválasztásakor végig szem előtt tartottuk kettős célkitűzésünket. Mivel könyvünket egyaránt szánjuk csoportos és egyéni, tanári segítséggel történő, illetve önálló tanulásra, nagyon vigyáztunk az áttekinthetőségre és érthetőségre, ugyanakkor elkerültük a nyelvtani magyarázatok és - a D rész kivételével - az írott feladatmegadások alkalmazását. A nyelvtan bemutatásakor alkalmazott szemléltetési rendszer és a könyv áttekinthetősége lehetővé teszi, hogy a tanuló, miután az első leckékben a könyvet megismeri, minden gond nélkül önállóan is folytathassa a tanulást. Könyvünk két egymásra épülő kötetből áll, melyekhez egy-egy 60 perces hangkazetta tartozik. Mindkét kötet 20-20 leckét tartalmaz. A kötetek végén a legfontosabb nyelvtani formákat bemutató összefoglaló táblázatok és a kötetben előforduló új szavak betűrendes jegyzéke található. A szójegyzékben vastag betűvel kiemelt szavakat tekintjük alapszókincsünknek. A leckék felépítése egységes, egy kivételével minden lecke 7 oldalból áll. A lecke egyes fő részeit A, B, C és D betűvel jelöltük. A A mindennapi élet legfontosabb témáit, helyszíneit és beszédhelyzeteit bemutató szöveg. B A beszédkészség fejlesztését szolgáló képes gyakorlatok, valamint egyéb, az élő szó- és írásbeli nyelvhasználatba bevezető feladatok. Magukat a mintapárbeszédeket is érdemes gyakorolni, megtanulni, utána pedig a képek segítségével több hasonló párbeszédet építhetünk fel, illetve jelenetet játszhatunk el. C A legfontosabb nyelvtani szerkezetek nagyrészt képes bemutatása, valamint a lecke új szavainak jegyzéke. (A B részben található gyakorlatok szavainak egy része csak a hátsó szójegyzékben szerepel.) D Az írásbeli gyakorlást szolgáló, elsősorban nyelvtani feladatok. A harmadik, kiegészítő kötetben gyűjtöttük össze mindazokat a segédleteket, amelyek a tananyag feldolgozása során hasznosnak bizonyulhatnak: a leckék D részében található feladatok megoldási kulcsát; az ötnyelvű (magyar, angol, német, francia, olasz) szójegyzéket és nyelvtani kifejezések gyűjteményét; valamint az egyes leckék új szókincsének és a legfontosabb nyelvtani szerkezeteinek magyar-angol kontrasztív bemutatását. A hangkazettákon megtaláljuk az egyes leckék A részének szövegeit, valamint a B rész mintapárbeszédeinek egy részét. Részben terjedelmi okokból, részben pedig azért, hogy az egyéni tanuló dolgát megkönnyítsük, kihagytuk azokat a gyakorlatokat, melyek önálló végzése nehézségekbe ütközik. Természetesen a nyelvtanároknak javasoljuk mindazoknak a hagyományos gyakorlási formáknak az alkalmazását, melyeket az adott anyagrésznél szükségesnek látnak. (Kérdés-felelet, szövegátalakítások és egyéb szövegfeldolgozó gyakorlatok, szituációs játékok, szó- és írásbeli szövegalkotás stb.). Reméljük, hogy könyvünk, túl a nyelvtanuláson, abban is segíteni fogja a tanulót, hogy megismerje Magyarországot és a magyar embereket. A szerzők Akadémia Könyvkiadó, Budapest, 2002.

Erdős József - Fémfürkészek ​VIII.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdős József - Fémfürkészek ​II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdős József - Fémfürkészek ​I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdős József - Fémfürkészek ​III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdős József - Fémfürkészek ​VII.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdős József - Atomfegyverek
Az ​atomfegyverek felépítése, pusztító hatása és az ellene való védekezés. Mindez érthetően, sok illusztrációval.

Erdős József - Prileszky Csilla - Halló, ​itt Magyarország! - Kiegészítő kötet
A ​kiegészítő kötetben megtalálható - a feladatok megoldási kulcsa - az ötnyelvű (magyar, angol, német, francia, olasz) szójegyzék és nyelvtani kifejezések gyűjteménye - az egyes leckék új szókincsének és legfontosabb nyelvtani szerkezeteinek magyar-angol és magyar-német kontrasztív bemutatása

Ordasi István - Sztanyik László - Erdős József - Az ​atomfegyver
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdős József - Kozma Endre - Prileszky Csilla - Uhrman György - Színes ​magyar nyelvkönyv I–II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdős József - Prileszky Csilla - Halló, ​itt Magyarország! II.
A ​kötet kezdő és középhaladó szinten kínál biztos nyelvtani alapokra épülő, jól felhasználható nyelvtudást. Használható csoportos és egyéni, tanári segítséggel történő, illetve önálló tanulásra.

Kollekciók