Ajax-loader

Török András könyvei a rukkolán


Török András - A ​magyar Országház
A ​nevezetes magyar Országház és a tér, ahol áll című kötet alapján készített brosúra elsősorban a Parlament épületét mutatja be magyaroknak és külföldieknek egyaránt. A színes, gazdag képanyagot tartalmazó kiadvány számos olyan belső helyszínre kalauzolja el az olvasót, ahova néhány országházi dolgozó juthat el. Mind a Török András által írt szöveg, mind Wachsler Tamás részben itt első alkalommal publikált fotóanyaga igazi különlegesség.

Török András - Oscar ​Wilde világa
A ​századvégi angol irodalom talán legszínesebb alakja, Oscar Wilde (1854-1900) klasszika-filológusnak indult, később költő, prózaíró, esszéista lett. Világra szóló sikereit drámáival aratta, ám igazi műfaja a csevegés, az élő beszéd. Az európai dekadencia angliai szálláscsinálója, később mártírja lett, a kifinomult másod-, sőt harmadlagos élmények prófétája. A művészi pózokból, mesterkélt allűrökből fölépített hedonista dandy figurájából kordivatot csinált. Wilde maga írta: "A zsenimet az életembe oltottam, a műveimbe csak a tehetségem jutott." Meséi, versei, tanulmányai, szépprózája, a Dorian Gray arcképe, A boldog herceg, a Salomé, a Bunbury ma is népszerűek, két utóbbi drámáját a nagy klasszikus darabok közé sorolja a kritika. Wilde bámulatos karrierje 1895-ben egyik napról a másikra derékba tört, amikor őfelsége bírósága homoszexualitás vádjával kényszermunkával súlyosbított fegyházbüntetésre ítélte. A botrány akkoriban megrázta az egész újságolvasó Európát. A börtönből roncsként szabadult, s még aznap Franciaországba távozott. Ott, álnével élte le hátralévő három évét. Mint levelezéséből tudjuk, megtörve, de korántsem boldogtalanul - továbbra is képes volt kinevetni magát.

Török András - Bükkösök ​erdőfelújítása az égtájorientált felújítási rendszer tükrében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Török András - Szálasi ​álarc nélkül
Az ​1941-ben megjelent kritikus hangvételű párttörténeti dokumentum a NAP (Nemzet Akaratának Pártja) 3. számú tagsági igazolványának tulajdonosa szemével nyújt objektív bepillantást a mozgalom ötéves munkájába. A szerző többek között a "Kitartás!" köszöntés bevezetésével és az "Új Magyar Munkás" című lap megalapításával írta be magát a Hungarista Mozgalmak magyarországi történetébe. A Nyilaskeresztes Párt - Hungarista Mozgalom históriája iránt érdeklődők számára a most megjelent reprint kötet egy alapmunka.

Török András - Budapest ​könyv
Török ​András Mark Twain és Oscar Wilde-ról írt irodalomnépszerűsítő könyvei után 1986-ban kezdte írni _Budapest: A Critical Guide_ című, sok nyelven, sok kiadást megért könyvét, amely hamar népszerű lett a budapestiek körében is. A kifejezetten magyaroknak szóló _Nagy Budapest Könyv_ első kiadása 1998-ban jelent meg. A jelen, harmadik, teljesen átdolgozott kiadás az eddigieknél sokkal nagyobb figyelmet fordít a modern városra, az ezredforduló óta bekövetkezett építészeti, kulturális és társadalmi fejleményekre. A színes fényképek a szerző szerint azoknak valók, akik a gyaloglós felfedezés helyett kényelmes fotelben szeretnek lapozgatni, ezért inkább arra kérte barátját és szerzőtársát, Felvidéki Andrást, hogy rajzoljon 41 olyan térképet, amelyen csak a szépet és fontosat ábrázolja térben, oly módon, hogy a fáknak is legyen árnyékuk. Egyébiránt ez a könyv kollektív alkotás, a szerző az első két kiadás olvasóinak több száz észrevételét szívlelte meg. Az önét is várja, nyájas új olvasó. Ez a könyv arra való, hogy átadja a szülővárosérzést minden nem budapesti magyarnak, éljenek Magyarország határain belül vagy kívül. Érdeklődő, különböző mértékben tájékozott olvasóit bevezeti az építészettörténetbe, a vizuális és kulináris tudományokba és sok más haszontalan dologba. Tárgya nem több és nem kevesebb, mint a város- és életszeretet. Budapestet egyszerre kezeli műtárgynak, jó barátnak, élettérnek, élvezeti cikknek, büszkélkedni és szörnyülködnivalónak. Kedves olvasó, sose felejtsék el: ez a város nem csak a budapestieké. Mindentudó könyv Török András ciceronéja, tökéletes eszköz "a 125 éves metropolis teljes körű élvezetéhez". Fogadjanak el azonban mégis egy jó tanácsot tőlem: csak ezzel felszerelkezve ne merészkedjenek túl a Nagykörúton. (N. Kósa Judit, Népszabadság, 1998) Könyvedet remeknek és igen olvasmányosnak találtam, s a helyenként felbukkanó "fecsegés", "belterj", barátoknak bókolás nem is kedves gyöngém, l. összes műveimet. (Térey János szerzőhöz írott levele, 2000) Talán Szerb Antal gyönyörűséges könyve, a _Budapesti kalauz Marslakók számára_ 1935-ös megjelenése óta nem jelent meg ennyire egyéni útikönyv a piacon. Szerb eredetileg a _Nyugat_nak írta azt az esszét, amely a könyve épült, amely mulatságos és gyöngéden ironikus szerelmi vallomás Budapestről - s ebben osztozik vele Török majd fél évszázaddal későbbi könyve. (...) A legtöbb útikönyvet kívülállók írták kívülállóknak, bármit állítanak is a kiadók a hátsó borítókon. Török könyve a ritka kivételek egyike; bennfentes írta bennfenteseknek és kívülállóknak egyarátn. (Nicholas Parsons, Holmi, 2006)

Török András - Mark ​Twain világa
Mark ​Twain, az amerikai és a világirodalom egyik legnépszerűbb, legismertebb írója roppant változatos ifjúkor után indulhatott el művészi pályáján. Gyermekéveit a Mississippi mellett töltötte, akárcsak későbbi gyerekhősei, volt nyomdász, újságíró, hajókormányos, katona és ezüstbányász. Első novelláskötete harminckét éves korában jelent meg. Sokáig csak tréfacsinálónak, humoristának, gyerekkönyvek szerzőjének tartották - holott humora sohasem öncélú. Legnagyobb művei a világirodalom élvonalába tartoznak. Felelősségteljes humanizmus, az igazság feltétlen keresése, az ostobaság és gonoszság megvetése - mindenekfölött ez jellemző a Huckleberry Finn írójára. Török András lendületesen megírt könyve az első nagyobb lélegzetű Mark Twain-tanulmány magyar nyelven.

Török András - Wachsler Tamás - A ​nevezetes magyar Országház és a tér, ahol áll
A ​kötet bemutatja az Országház tervezését, építését, az épület használatát, az ott folyó régi és mai mindennapi életet, valamint a körülötte elterülő hatalmas teret is. A könyv jó néhány eddig nem, vagy alig ismert régi képet is bemutat, és kimerítően ismerteti a nagyszámú szobrot és egyéb díszt, valamint az Országház belsejében elhelyezett...

Török András - Nagy ​Budapest könyv
Ez ​a könyv arra való, hogy átadja a szülőváros-érzést azoknak a magyaroknak, akiknek nem szülővárosa Budapest. Hogy a legtöbb örömet okozza a lehető legrövidebb idő alatt. Sőt, annak, aki hagyja magát, megtanítsa, hogyan lehet élvezni egy olyan különleges képződményt, mint a modern nagyváros. Ez a könyv keverése az útikönyvnek, a történelemkönyvnek és a manapság divatos "How to" kézikönyveknek: "Hogyan legyünk könnyen, gyorsan bennfentes budapestiek?". Tárgya röviden a város- és életszeretet. Megpróbálja olvasóit bevezetni az építészettörténetbe, a vizuális és kulináris gourmet tudományokba, és sok más haszontalan tudományba. Budapestet e könyv egyszerre kezeli műtárgynak, jóbarátnak, élvezeti cikknek és élettérnek, büszkélkedni- és szörnyülködnivalónak.

Kollekciók