Ajax-loader

Thea Beckman könyvei a rukkolán


Thea Beckman - Geef ​me de ruimte!
Geef ​me de ruimte! Thea Beckman Marije is vijftien, als ze Brugge ontvlucht om aan haar verachte verloofde te ontkomen. Op haar gevaarlijke tocht naar het Zuiden ontmoet ze de jongen van haar leven, een zanger, met wie ze door het rumoerige Frankrijk trekt. Al jaren woedt daar de Honderdjarige oorlog met Engeland. Maar de tijden veranderen: tegenover schitterende ridders die van toernooien dromen, komen steeds meer boeren en stedelingen te staan, goed geoefend voetvolk, bekwame boogschutters. De steden gaan zichzelf beschermen, bewapenen hun burgers; een nieuwe onafhankelijkheid wordt geboren, een andere tijd breekt aan.

Thea Beckman - Het ​Gulden Vlies van Thule
De ​Badeners zijn er tenslotte in geslaagd de Thuleense hoofdstad Gothab en enkele andere kustplaatsen te veroveren. Elvira komt naar Thule als dochter van ondergouverneur Upernavik, een kustplaats in het noorden. 's Nachts worden de Badeners opgeschrikt door sabotagedaden van de Thulenen. De kolonosatie stagneert. Het lijkt Elvira verstandig Thuleens te leren. Ze ontmoet een Thuleense vrouw die haar helpt. Dan volgen de gebeurtenissen elkaar snel op. Elvira's vader wordt op expeditie gestuurd en keert niet terug. Elvira besluit hem te gaan zoeken...

Thea Beckman - Kinderen ​van Moeder Aarde
TRILOGIE ​OVER DE TOEKOMST - DEEL I Zes eeuwen na de Derde Wereldoorlog. De aarde is door een kernoorlog gekanteld en bijna ver-woest. Het ijs op het vroegere Groenland, nu Thule geheten, is gesmolten en het land heeft een heerlijk klimaat. Thule wordt door vrouwen geregeerd, zonder leger, zonder wapens. Christian is het enige kind van de Konega van Thule die samen met de Vrouwenraad Thule bestuurt. Op een dag ontmoet hij Thura, een gewoon meisje dat heel veel indruk op hem maakt. Dan verschijnt er een onbekend schip in de fjord. Het komt uit het Badense Rijk; de opvarenden hebben als enig doel Thule te veroveren zoals ze al met heel Europa hebben gedaan. Dit is niet zo gemakkelijk als het lijkt; de Badeners stuiten op onverwachte tegenstand, waarbij Christian en Thura een belangrijke rol spelen. Deel twee en drie zijn Het helse paradijs en Het Gulden Vlies van Thule. Alle delen zijn onafhan-kelijk van elkaar te lezen.

Thea Beckman - Hasse ​Simonsdochter
In ​de tijd van de Hoekse en Kabeljauwse twisten is Kampen een belangrijke handelsstad, maar de vijftienjarige Hasse vindt het er maar druk en benauwd. Ze trekt er liever op uit met haar zelfgemaakte pijl en boog. Haar ouders zien haar het liefst getrouwd met een mattenvlechter, maar Hasse beslist anders. Ze redt Jan van Schaffelaar van het schavot door ter plekke met hem te trouwen. Samen trekken ze naar de Veluwe, waar hij als aanvoerder van een troep huurlingen de belangen van de hertog van Gelre behartigt. Hasse genie van het vrije leven, maar Van Schaffelaar en zijn mannen zijn niet overal geliefd en van verschillende kanten dreigt gevaar.

Thea Beckman - De ​gouden dolk
Een ​oude vrouw voorspelt Jiri dat hij eens eigenaar zal zijn van de Gouden Dolk. Op zoek naar de dolk trekt Jiri mee met een kruistocht tegen de Saracenen

Thea Beckman - Het ​Helse Paradijs
Vanuit ​het Badense Rijk wordt opnieuw een expeditie uitgezonden om Thule te veroveren. Ditmaal sturen ze vijf oorlogsschepen met duizend militairen aan boord. In Thule heeft men zich na de vorige aanval van de Badeners goed voorbereid op een mogelijke invasie. De Badeners zetten hun zwaar bewapende militairen aan land en bezetten een stad. Als hun schepen door een storm ernstig beschadigd worden, besluiten ze te voet dwars door het land naar de hoofdstad te trekken. Het wordt een tocht vol ontberingen. Zou het hun deze keer lukken om Thule te veroveren?

Thea Beckman - Gekaapt!
Kampen ​1399. Gerlof, de enige zoon van koopman Pieter Eekhout, monstert aan op de Sint-Anna voor zijn eerste handelsreis over zee, samen met zijn oom Josef. De reis verloopt echter heel anders dan Gerlof had verwacht, als ze op volle zee de bende van Godeke Michaels en Claus Stortebeker tegenkomen, de beruchtste piraten van de Westerzee. Gerlof en zijn oom worden als gijzelaars meegenomen en pas losgelaten als Gerlofs vader een flinke som losgeld heeft betaald. Gerlof is diep verontwaardigd – die piraten stelen en misdragen zich maar, zonder dat er iemand ingrijpt. Zoveel onrecht vraagt om een vergeldingsactie! Gerlofs vader is het daar echter helemaal niet mee eens. De belevenissen van Gerlof worden afgewisseld met het verhaal van Gerlofs zusje Gese. Haar liefde voor de koopman Simon van Utrecht wordt door Pieter Eekhout streng verboden. Gese is echter koppig en weigert zich bij het besluit van haar vader neer te leggen. De Kampense koopman heeft op die manier niet alleen heel wat te stellen met zijn vrijgevochten zoon, maar ook met zijn eigenzinnige oudste dochter. In Gekaapt! schetst Thea Beckman een levendig beeld van de veertiende-eeuwse Hanzestad Kampen. Een spannend boek dat in de boekenkast van geen enkele Thea Beckman-fan mag ontbreken!

Thea Beckman - Saartje ​Tadema
Saartje ​Tadema Thea Beckman 1712. De zevenjarige Saartje Tadema moet naar het Amsterdamse Burgerweeshuis. Ze is slim en houdt van leren, maar daar is in het weeshuis weinig tijd en ruimte voor.

Thea Beckman - Vrijgevochten
Varen ​over de wereldzeeën, vreemde landen zien, avonturen beleven. Zo stelt Jasper het zich voor als hij aanmonstert op de Anne-Maria. Maar het loopt heel anders, want binnen enkele weken staat hij, geketend aan de andere bemanningsleden, op de kade vanTunis om als slaaf te worden afgevoerd. De kaping heeft hij overleefd, dat wel. Maar daar is ook alles mee gezegd. Voor hem ligt een onzekere toekomst. Op de galeien? Of nog erger: in de mijnen? Of gewoon verkocht worden om de rest van je leven als slaaf te worden afgebeuld? Hoop om vrijgekocht te worden is er voor de kapitein en de stuurman. Maar de rest van de bemanning ... Ja, wie bekommert zich om hen? Voor Jasper is dat het begin van een tocht die hem onder meer dwars door de Tunesische woestijn zal voeren; een avontuur vol verrassingen. Uiteindelijk wordt hij toch galeislaaf, maar dan op een kaperschip.

Thea Beckman - De ​Stomme van Kampen
Hendrick ​Avercamp is de oudste zoon van een apothekersgezin en is doof. In de zestiende eeuw betekent dat dat je niet meetelt in de maatschappij, want je kunt niets horen, je kunt niet praten, laat staan dat men je iets kan leren. Maar zijn moeder legt zich er niet bij neer en leert hem, met een zelf bedachte methode, schrijven en lezen. Het blijkt bovendien dat Hendrick tekentalent heeft. Als de IJssel tijdens een strenge winter dichtvriest is hij niet weg te slaan van het ijs. Gefascineerd kijkt hij naar de mooi aangeklede mensen en de vrolijkheid. 's Avonds thuis probeert hij die schaatsers te tekenen. Thea Beckman beschrijft op haar geheel eigen wijze hoe Hendrick zich ondanks zijn handicap weet te ontwikkelen tot een bekend schilder, wiens winterlandschappen nu in musea over de hele wereld hangen.

Thea Beckman - Kruistocht ​in spijkerbroek
De ​zestienjarige Dolf uit Amstelveen geeft zich op als proefkonijn: hij zal door een materietransmitter teruggeflitst worden naar de Middeleeuwen om daar middag een kijkje te nemen. Maar door een foute berekening komt hij in het jaar 1212 terecht in een Kinderkruistocht die net uit Keulen is vertrokken en niet op het riddertoernooi in Montgivray in Midden-Frankrijk dat hij zo graag wilde bijwonen. Verbijsterd ziet hij duizenden gelovige - en vooral goedgelovige - kinderen, aan wie wonderen zijn beloofd, zingend aan hem voorbijtrekken. Zij zijn van plan met hun blote handen het Heilige Land van de Saracenen te bevrijden. Om vijf uur diezelfde middag moet Dolf weer op de afgesproken plek staan om teruggeflitst te worden naar de twintigste eeuw - tenminste, al ser niets fout gaat... Bekroond met een Gouden Griffel en de Europese prijs voor het beste historische jeugdboek.

Thea Beckman - Het ​rad van fortuin
'Kleine ​Robert' is de tweede pleegzoon van Marie-Claire, de zangeres. Hij is weinig groter dan een dwerg, maar bang voor niets en van plan een held te worden. Hij kan zich praktisch onzichtbaar maken en is een feilloos messenwerper, die op een afstand van 5 meter met zijn mes een vlieg kan raken. Du Guesclin, de held van Bretagne, ziet iets in de kleine Robert en maakt hem tot zijn meesterspion. De veldheer moet Frankrijk bevrijden van de rovende en plunderende benden, die het land onveilig maken.

Thea Beckman - Pokoli ​éden
Hat ​évszázada már, hogy a harmadik világháború elpusztította a Föld minden nemzetét. Csak néhány távoli zugban maradtak emberek. Idővel azonban két "birodalom" jön létre. Thuléban - fent, a zord északon - asszonyok uralkodnak. Külső hódítóktól nem kell tartaniuk, így nem rendezkednek be fegyveres védelemre. A férfiak ezért alárendelt szerepet játszanak. Ám egy napon kérlelhetetlen ellenség - a Bádeni Birodalom harcosai - jelennek meg az északi állam békés partjain. Thule asszonyai végül győznek, de a bádeniek legyőzhetetlen flottája ismét felbukkan északon, hogy az "asszonyországot" a maguk jogara alá hajtsa.

Thea Beckman - Amazonkirályfi
Hat ​évszázada már, hogy a harmadik világháború elpusztította a Föld minden nemzetét. Csak néhány távoli zugban maradtak emberek. Idővel azonban két "birodalom" jön létre - egymástól távol, egymásról mit sem tudván. Az egyikben - fent, a zord északon - asszonyok uralkodnak, s mert külső hódítóktól nem kell tartaniuk, nem is rendezkednek be fegyveres védelemre. A férfiak szerepe, társadalmi fontossága így érthetően csekély. Ám egy napon kérlelhetetlen ellenség - a Bádeni Birodalom - harcosai jelennek meg az északi állam békés partjain. Izgalom, szerelem, kaland, ötlet és gondolat jellemzi Thea Beckman Európa-szerte zajos sikert aratott kötetét.

Thea Beckman - Keresztes ​hadjárat farmerban
Hogyan ​találja föl magát Rudolf egy szál farmerban a középkorban? Ez a modern kamasz - egy szál frappáns Mark Twain ötlettel - ugyanis hirtelen belecsöppen az 1212. évi gyermek - kereszteshadjárat kellős közepébe. A holland írónő egy tizenéves szemével, az ő élményein keresztül láttatja a középkor számunkra már idegen világát, amelyben a vallás éppúgy alkalmat nyújt az aljasságra, szélhámosságra, mint nemes és önzetlen tettekre is. Az izgalmakban bővelkedő lendületes, és lebilincselő olvasmány már eddig meghódította majdnem egész Európát. Damokos Katalin fordításában és Viszt György rajzaival nálunk is méltán számíthat nagy közönségsikerre.

Thea Beckman - Triomf ​van de Verschroeide Aarde
Matthis ​is met z'n zestien jaar niet zo'n geweldig soldaat; maar als heraut en secretaris van de ongeletterde held van Bretagne, Bertrand du Guesclin, staat hij zijn mannetje. Veel durf, maar ook veel humor komt boven bij dit moedige verzet van de Bretons tegen de Engelse overheersing. Dan moet Matthis naar Parijs om geld te halen voor het verzet in Bretagne. In Parijs is de eerste burgerlijke revolutie in volle gang; een tijd vol spanning en voor Matthis, die er een dubbele rol in moet spelen, vaak levensgevaarlijk.

Kollekciók