Ajax-loader

Åke Daun könyvei a rukkolán


Åke Daun - Svensk ​mentalitet
Svenskarna, ​hurdana är de? Svensk mentalitet handlar om de mentala avtrycken av den svenska omgivningen, det svenska samhället, hur man blir genom att växa upp i denna del av norra Europa. Vilka är de typiska tänkeätten och beteendena, samvaroformerna, och kommunikationsmönstren, de grundläggande värderngarna och perspektiven? Kan man tala om en svensk mentalitet?

Kollekciók