Ajax-loader

Babiczky Tibor könyvei a rukkolán


Babiczky Tibor - A ​jóemberek
A ​,,jóemberek" az ír mitológia alakjai, akik ,,túl rosszak ahhoz, hogy a mennyországba kerüljenek, és túl jók, hogy a pokolba." A cím magyarázata azért is lényeges, mert a több mint négy év költői termésének legjavát közlő köteten erősen érezhető az angolszász líra hatása. Ritka kortárs irodalmunkban és az irodalmunk történetében egyaránt, hogy ennyire meg tudjon termékenyülni, bele tudjon oltódni ez a hatás a magyar költészeti hagyományokba, ahogyan az Babiczky lírája esetében tapasztalható. Vörösmarty, Arany vagy a maiak közül Rakovszky - viszonylag kevesen találták maguk számára otthonosnak az angolszász költészetet. Az öt ciklusba rendezett versek között a balladák, mintegy a kötet gerincét képezve, komor sűrűségükkel húzódnak végig a gyűjtemény egészén; titkuk legtöbbnyire valamely rémtett vagy gyilkosság, azaz maga a bűn. A sűrűséget oszlató líraibb darabokkal pedig levegőhöz jut az olvasó az újabb alámerüléshez.

Babiczky Tibor - Kivilágított ​ég
Babiczky ​Tibor új kötete érett költészet. Nem megrendülni, nem elérzékenyülni, de felnőtt szemmel nézni vissza a megtett útra, és előre nézni ugyanis férfias feladat. A kötet versei mégis megrendítik és elérzékenyítik az olvasót. Az idő múlásának kortalan tapasztalata elevenedik meg: bukolikus városi líra ez, amelyben a bús férfiak immár nem panaszkodnak, inkább a csillagkottákból próbálják kiolvasni a sorsukat, amely mindig ugyanaz: lázadás, bukás és elfogadás. Pásztorok, tengerészek, napkeleti bölcsek indulnak útra ebben a tiszta és erőteljes költészetben.

Babiczky Tibor - Magas ​tenger
Mint ​sírba hulló földgöröngyök kopogása, szikárak a könyv mondatai. Mégsem gépiesen kattogó minimalizmus ez; nagyon is költői. Az eleven, fájdalmasan szép képek ellenpontozzák a baljós hangulatot. Fekete és vörös színben lebeg minden, az ébrenlét és az álom (vagy őrület?) határán, mintha egy azték piramistemplomot vizionálnánk, tetején a pap lüktető emberi szívet emel a magasba. Lüktet a valóságos város is, éli kegyetlen életét, nyomozónk pedig, aki egyben elbeszélő főhősünk, teszi a dolgát: üldözi a bűnösöket, kihallgatja a gyanúsítottakat. De közben minden gondolata, mozdulata merő fájdalom, hiszen a legnagyobb bűnös ő maga - nincs hová menekülnie, és sohasem nyerhet feloldozást. Hogy miért? Ennek a rejtélynek a megfejtése viszont már az olvasóra vár.

Babiczky Tibor - Félbehagyott ​költemények
Miért ​hagy félbe az ember egy verset? Talán nem tudja befejezni? Vagy nem is akarja? Esetleg azok a dolgok törtek félbe, amelyekről ezek a versek beszélnek? Vagy mégiscsak készen vannak így, ahogy a csonka hold is? Ha belelapozunk, nem biztos, hogy azonnal megkapjuk a választ. Sokkal valószínűbb, hogy haza kell vinni a könyvet. Olvasni, aztán félbehagyni. Megint olvasni. Míg el nem készül bennünk a vers.

Babiczky Tibor - Levegővétel
A ​szerző a kortárs magyar líra legújabb generációjának tagja. Új kötete erős, egységes anyag: Babiczky a klasszikus dalformából építkezik, ugyanakkor kedveli a meglepő elemeket egymáshoz rendelő képalkotást. Ebben a tekintetben Parti Nagy Lajos költői világa érezhető hatással van költészetére, mint ahogy a groteszk érzékenység, a fanyarul ironikus hangütés is erre utal. Ez a kettősség, a tradicionális versbeszéd és a friss fordulatok együttese a legszélesebb olvasóközönség számára is népszerű olvasmánnyá teheti Babiczky Tibor költészetét.

Babiczky Tibor - Szapphó-paradigma
Létezik ​Szapphó-paradigma? Minden könyv egyetlen könyv töredéke: más lét lüktet, él, feltör, kiszakad belőle – más folyamatban. Babiczky Tibor könyve finom szövedéke a létnek, a leszboszi szálnak. Így lesz teljes a szőttes, időtlen – a mű a jelenlét mért idejébe beszőve saját, külön archipelágus. Elszigetelten is él, hat a szó, s a sorok maradéka sem töredék – körülírja, magába fogadja egy új vers pillanatában örökre a vágy, ama megnevezendő aktus a földi világban, ahol szerelemben örömmel is lehet istenin írni, tapintani fényteli formát: „élvezni az ujjak, a nyelv adományát, a gyönyört.” Látni: lélegzet remeg át a torzón, félsorok testén ragyog át a dallam, s könnyed lábakkal fut a vers aiol dal habtarajára. Tudja Babiczky Tibor, hogy a tengeri líra bolyongás, vágyakozás, utazás, hazatérés parttalan éjbe, s várakozás is a szókra, hajókra, ha nap süt a stégen… „Formáld újra a fényt” – szól, széppel sürget a költő. Létező Szapphó-paradigma minden. (Kovács András Ferenc)

Babiczky Tibor - A ​felvezető kör
Babiczky ​Tibor (1980) kötete nyitott mű. Nem címe miatt. Ez tőle túlvallomás. Már az első körről van szó. De annyi irány jelölődik, a formák zártsága, a tájak tártsága... a tájak ugyanoda-visszakanyarodása, a formák szétvetése... erre érthetjük a "nyitottság" jelölését. Legjobb pillanatsoraiban talán végső hangjának lehetőségét előlegezi... talán mégsem, talán még nem... az első kötetek velejárói mindig a mesterek, is, még. Régóta ismerem Babiczky líráját, nekem a "Vers ősz ürügyén" az a megszólalás, amely biztonságos lelkesedést sugall, hogy e rövid ismertetőt róla írjam. (Megjelenésének ajánlói között voltam, bőséggel.) Hogy "Ez lehet majd..." - várásszó és varázsszó Babiczkyt illetően; nagyon nyitott, amit elkezdett. Felelőssége van önmagával szemben, ezt a szerény "felismerést" a nagy (nagy?) nyilvánossággal meg kell osztanom. Rajta, Babiczky Tibor, itt az a bizonyos ugrásra ösztönző folyó! Az első kötet az első lépés, hármas- vagy még-többes-ugrásé? Kigyelmeden a nagy világ szeme, azé a kisvilágé, mely a hiteles lírát áhítja. Első kötetként meg tetszett felelni, magasan. A továbbiakhoz: továbbiakat. Csak derekasan illik dicsérni. Csak derekasan illik a bizalomnak megfelelni. Az én mesterem, Nemes Nagy Ágnes, szinte megsértett, mikor Rilkét idézte fejemre, ajánlásában: "Talán nehéz hegyeken megyek által..." S hozzátette, vörösödtem: "És ha nem is oly nehezek azok a hegyek....?" Büszke vagyok rá, hogy nekem nehéznek bizonyultak. Kedves Babiczky Tibor, legyen kigyelmednek is nehéz a hegy!!! - Tandori Dezső

Kollekciók