Ajax-loader

Lindner László könyvei a rukkolán


Lindner László - Német ​Demokratikus Köztársaság
A ​statisztikai adatok arról tanúskodnak, hogy a Német Demokratikus Köztársaságban irányuló magyar turistaforgalom évről évre növekszik. Ennek oka, hogy a magyarok kezdik felismerni: a látogatót az NDK-ban ezernyi élmény, látnivaló várja. Nagyszerű hegy- és dombvidékékek, romantikus folyóvölgyek, hangulatos műemlékvárosok és a Keleti-tengerpart ígérnek változatos élményeket. Erről a sokarcú országról szól Lindner László útikönyve, amelyet immár harmadik kiadásban adunk közre. a Panoráma nagy - útikönyv-sorozatának többi kötetéhez hasonlóan, először az országról szóló általános tudnivalókat (földrajz, történelem, művészet stb.) találják meg az olvasók. Ezt követően az NDK térképén délről északra haladva, sorra vesszük az ország tájait, városait és bemutattunk minden figyelemre méltó természeti és ember alkotta látnivalót. A nagyobb városokban sétaszerűen vezetjük a turistákat a főbb nevezetességekhez. A könyv utolsó fejezetében, a gyakorlati tudnivalókban az utazással, az elszállásolással és az étkezéssel, a vásárlással, a közlekedéssel kapcsolatos hasznos tanácsokat adunk az NDK-ba utazóknak. Az útikönyvet sok fénykép illusztrálja, a jobb eligazodást pedig a kötet végére illesztett város- és tájtérképek, valamint a betűrendes helynévmutató segíti.

Lindner László - Ahol ​az Élet Vizét isszák
Hajlamosak ​vagyunk arra, hogy a tőkés országokat sommásan "nyugati országok"-nak, s lakóikat - az egyszerűség kedvéért - "nyugatiak"-nak nevezzük. Pedig hát a dolog nem ilyen egyszerű. Ha igazságosak és főként pontosak akarunk lenni, több égtájat is meg kell különböztetnünk, s különbséget kell tennünk például Nyugat és - Észak között! Nyugat után - melyről A szép Párizs című könyvében adott színes képet - most ez utóbbit, az északi országokat mutatja be Lindner László három nagyváros: Oslo, Stockholm, Koppenhága sok tekintetben hasonlít egymáshoz, hiszen történelmükben, múltjukban és jelenükben igen sok a közös esemény, közös vonás. Mégis mindegyik más és más, és az újságíró szeme hamar felfedezi a különbséget, azt a bizonyos "belső fűtőanyagot", melytől az egyik otthonos és barátságos, a másik kicsit hűvös, idegenszerű, de mindhárom egyaránt - érdekes.

Lindner László - Drezda, ​Lipcse, Szász-Svájc
A ​Német Demokratikus Köztársaság déli rászét, Lipcsét, Drezdát és a Szász-Svájcot egyre több magyar utas keresi fel. Nemcsak azért, mert itt vezetnek át az NDK középső és északi részei felé az útvonalak, hanem mert mint úticél, nyaralási, kirándulási terület is a legértékesebbek közé tartozik. Elsősorban természetesen a műemlékekben, világszerte ismert közgyűjteményekben gazdag városok híre vonzza ide a turistákat, s várakozásukban nem is csalódnak, valóban különleges élményben lesz részük. Kevesebben tudnak ennek a változatos, szép vidéknek turisztikai értékeiről, s bizonyosak vagyunk benne, hogy e tekintetben igen kellemes meglepetésben lesz részük útitársainknak. Aki hallott is a Szász-Svájc szépségeiről - el sem tudja képzelni, míg nem látta. A kanyargó Elba a környező táblás hegyvidékkel, szeszélyes sziklaalakzataival a maga nemében egyedülálló különlegesség. Együtt utazunk az olvasóval attól kezdve, hogy átlépte Csehszlovákia és az NDK határát. Bejárjuk vele a Szász-Svájc hegyeit, völgyeit; végigkalauzoljuk a műkincseiről híres Drezdán és a világ kereskedelmének egyik központján, a nyolcszáz éves vásárvárosi hagyományokra visszatekintő Lipcsén. Azt sem mulasztjuk el, persze, hogy útközben meglátogassunk egész sor turisztikailag nevezetes helyet, sőt egyiknek-másiknak kedvéért kitérőt is teszünk, külön kirándulást szervezünk.

Mil%c3%a1n%c3%b3
elérhető
4

Lindner László - Milánó
Lombardia ​és az olasz operamuzsika fővárosa Milánó, nemcsak ókeresztény eredetű, kora román stílusú templomaival, csipkeszerű dómjával s múzeumainak műkincseivel hódítja meg látogatóit, hanem a legnevesebb olasz építészek modern épületeivel is. A Viscontiak és Sforzák hajdani székhelyéről rövid idő alatt eljuthatunk a reneszánsz pártázatú Scaliger-várak hazájába, a Déli-Alpok hegyei közé, amely furcsa alakú hegyi tavaival Itáliának egyik legvarázslatosabb vidéke. A napfényben szikrázó havas ormok lábánál már kora tavasszal különleges virágok nyílnak a tóparti sétányokon, és az olajfák, pálmák, agáve-kaktuszok a délszaki tájak hangulatával igéznek meg. A turista a meredek sziklafalba vágott utakról szédítő panorámákban és a víz tükrének álomszerű színjátékában gyönyörködhet, s a hegyek oldalában meghúzódó városkák házai közül világos és sötét felkiáltójelként tornyok és ciprusok merednek az ég felé. Az utazás ezen a különös alpesi és egyben mediterrán tájon önmagában is nagy élmény, s ez a könyv tájékoztató adataival, térképeivel ezt kívánja még maradandóbbá, felejthetetlenebbé tenni.

Lindner László - A ​Loire völgye
A ​Loire völgye, Franciaországnak talán legvonzóbb része, úgy él a köztudatban, mint a világhírű kastélyok hazája. A szakembereknek és a közvéleménynek ezt az egybehangzó ítéletét mi is elfogadhatjuk, de csak azzal a módosítással, hogy ez a vidék másféle műemlékekben, régi kolostorokban, román és gótikus stílusú templomokban is igen gazdag. A kastélyoktól természetesen nem akarjuk és nem is tudjuk elvenni a pálmát. Sokan és sokszor felvették már azt a kérdést, hogy tulajdonképpen hány kastély is lehet a Loire völgyében? Erre azonban úgyszólván lehetetlen felelni. A válasz ugyanis egyfelől attól függ, hogy mekkora a terület, amelyet a Loire völgyéhez tartozónak érzünk, másfelől pedig attól, hogy mit it tekintünk kastélynak? Vannak ugyanis épületek - a franciák "manoir"-nak nevezik őket -, amelyek udvarházaknak, kúriáknak, de kis kastélyoknak is elfogadhatók. Közöttük és az igazi, nagy kastélyok között a határ meglehetősen elmosódik, hiszen egy-egy "manoir" művészi, de történelmi szempontból is felveheti a versenyt egyes nagyobb kastélyokkal. Azután számítsuk-e ide a romokban - esetleg részben restaurálva - reánk maradt középkori erődítményeket? A franciák "chateau" névvel illetik az utóbbiakat is - kastély, vár, erődítmény náluk egyaránt "chateau". A számra vonatkozóan tehát nem tudunk határozott választ adni. Arra azonban most is és a Részletes útikalauz fejezetben is felhívjuk a figyelmet, hogy ha meg akarjuk ismerni a legfőbb nevezetességeket, a legszebb látnivalókat, egy-egy kirándulás keretében el kell távolodni a Loire-tól, hogy kövessük a mellékfolyók völgyét, ahonnan további kitérőkre nyílik alkalom. Hiszen olyan gyönyörű várak, mint Loches, Chinon, de tulajdonképpen Angers is, továbbá olyan csodálatos kastélyok, mint Chambord, Cheverny, Chennceau, Azay-le-Rideau nem a Loire mentén fekszenek, hanem a mellékfolyók völgyében, vagy azoktól is némi távolságban...

Lindner László - Türingiai ​utazások
A ​sok látnivalót nyújtó Német Demokratikus Köztársaság egyik legvonzóbb tájegysége Türingia. Régi, ódon hangulatú városok bújnak meg a folyóvölgyekben, erdő borította középhegységek aljában, ahonnan sok szép, felüdülést nyújtó séta, túra és kirándulás kínálkozik, szinte a szélrózsa minden irányában. Így Türingia földje egyaránt nyújt látógatóinak művészeti és tájbeli élményeket. Ennek tulajdonítható, hogy a magyar utasok különös előszeretettel járják be Türingia tájait, ami indokolttá teszi, hogy e nehezen körülhatárolható idegenforgalmi területről a Kiadó külön útikönyvet jelentessen meg. Némiképp rendhagyó ez az útikönyv, hisz az e sorozatban megjelent Panoráma útikönyvek - bizonyos mértékig - műemlékcentrikusak; a városok művészeti látnivalóit ismertetik s csak utalásszerűen térnek ki a természeti látnivalókra. Türingiában azonban szinte egyenlő arányban oszlanak meg a városokhoz és a tájakhoz kapcsolódó látnivalók, s az élmények teljességhez hozzátartozik, hogy a Türingiai Erdő tájaival is megismerkedjünk. Ez annál könnyebben megvalósítható, mert a várostól alig néhány kilométerre már az erdők, hegyek között járunk, ahol kis falvak, várromok, fürdőhelyek, üdülőtelepülések ígérnek felüdítően kellemes látnivalókat. Minderre való tekintettel úgy állítottuk össze az útikönyvünkben megadott útvonalakat, hogy az ezekről való letérőket és kirándulásokat megtéve teljes képet kapjon az utas a bűbájos Türingiáról. Nyolc fejezetben, nyolc útvonal mentén sorakoztatjuk fel a látnivalókat. Megjegyezve, hogy - a műfajnak megfelelően - a könyv térképvázlatok és ún. marginális számok segítségével vezeti az olvasót, amelyek közül egyeseket a fedél belső oldalain levő összefoglaló térképen talál meg az utas, kívánunk jó utat, szép élményeket a hangulatos Türingiában.

Lindner László - Rotterdam
Mit ​nyújt az utasnak a műemlékekben gazdag Hollandia második legnagyobb, a múlt alkotásaiban nem éppen bővelkedő, 700.000 lakosú városa: Rotterdam? Rotterdam nem műemlékváros, viszont a világ legforgalmasabb kikötője, vízi város, amelyet nem múltról álmodozó, patricius palotákkal ékes grachtok, hanem teherhajók által járt csatornák, kikötőmedencék, a világ minden országának zászlóját viselő ki- és berakodó óriás hajók, fekete füstöt eregető gyárkémények, nyersolajfinomítók, végeláthatatlan nagy raktárházak jellemeznek. S ha a Hollandiát járó utas a művészeti és városképi élményeket nyújtó Hágát, Amszterdamot, Gentet s még annyi más, hangulatos kisebb, nagyobb várost bejárta már, nem mulaszthatja el, hogy a sajátosan más Rotterdamot és ennek sok érdekességét meg ne látogassa.

Lindner László - A német demokratikus köztársaság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lindner László - Szép ​Párizs...!
Párizst ​- a fény, a művészetek, bohémek városát - új oldaláról mutatja be ez a könyv. Szerzője mint francia embermilliók lakóhelyét és mint tízmilliók fővárosát mutatja be Párizst, elénk vetítve a francia közember hétköznapjait és ünnepeit, bánatait és örömeit, életének fényes és árnyékos lapjait. Lindner László a tapasztalt turista szemével kutatja Párizs, Lyon, Marsille és a Riviéra utcáit, tereit, házait, parkjait - és ezer érdekes, színes apróságból állítja össze nekünk egy nagy nyugati nemzet sokszínű életének hiteles mozaikját.

Lindner László - Amszterdam
Az ​európai fővárosok közül Róma, Párizs és London után Amszterdam vonzza a legtöbb külföldi turistát. Ezt az előkelő idegenforgalmi "helyezést" jogosan vívta ki a holland főváros. A bájos csatornákkal, a grachtokkal szabdalt Amszterdam több ezer házból álló, úgyszólván érintetlen műemléki együttese páratlan a világon. A városnak vannak a művészettörténetben számon tartott épületei, múzeumaiban őriznek világhírű régi és modern remekeket , Rembrandtokat, Van Goghokat, Chagallokat de amiért elsősorban útra kel a modern nyári népvándorlás hada, hogy egy-két hétre birtokba vegye a vizek városát, annak a titka: az amszterdami összkép. A jellegzetes díszes házoromzatok a festői csatornák és a grachtok fölött átívelő kis hidak ma is töretlenül sugározzák a sajátosan egyedi amszterdami stílus szépségét. A könyv a főváros környéki kirándulások keretében a szélmalmok tájaira, a középkori ceremóniával lejátszódó sajtvásárok tarka színjátékához, a színpompás virágföldekre is elvezeti az olvasót.

Lindner László - Skócia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lindner László - Szászországi ​utazások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lindner László - Koppenhága
Koppenhága ​a legnagyobb skandináviai főváros. Szép, tengerparti fekvése, sajátos hangulata, mozgalmas belvárosi utcái, a középkor századaitól napjainkig terjedő, szinte valamennyi időszak számos építészeti remeke teszi vonzó turisztikai célponttá. Koppenhága múzeumi város, kevesen tudják, hogy az Állami Művészeti Múzeum, a Glypotek, a Thorvaldsen-múzeum és több kisebb gyűjtemény a dán fővárost a képzőművészeti alkotásokban leggazdagabb városok közé emeli. Három királyi palota – Christiansborg, Rosenborg és Amalienborg – bútorzata, festményei, szobrai, dísztárgyai örökítik meg a mozgalmas dán történelem fejezeteit. Akik a szórakozást kedvelik, nem mindennapi élményekkel gazdagodhatnak a világszerte híres Tivoliban, vagy Európa legöregebb szórakoztató parkjában, a Dyrehavsbakkenban. A könyv Észak-Sjaelland látnivalókban gazdag tájaira, városaiba, kastélyaihoz is elvezeti az olvasót.

Lindner László - Hamburg ​és környéke
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lindner László - Köln ​- Bonn
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lindner László - Pálfy József - Provence ​és a francia Riviéra
Hazánkból ​egyre többen keresik fel Franciaország gyönyörű tájait, közöttük a csodás Riviérát is. Ezen a nem is túlságosan hosszú, mintegy 250 kilométeres partszakaszon olyan üdülőhelyek és városok sorakoznak, mint Toulon és Saint-Tropez, Antibes és Cannes, Nizza és Monaco, de találni itt olcsóbb kempingeket, bungalókat, kis szállodákat a kevésbé látogatott helyeken, ahol a tenger vize ugyanolyan pompás, a föveny ugyanolyan finom és a táj nem kevésbé szép, mint a "divatos" fürdőhelyeken.

Lindner László - Dánia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Árpád - Lindner László - Madary Kamill - Németh Adél - S. László Katalin - Szíj Enikő - Skandinávia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók