Ajax-loader

Dante Alighieri könyvei a rukkolán


Dante Alighieri - Isteni ​színjáték
Dante ​sovány, nagy orrú, keserű ember volt. 1300 körül elhatározta, hogy világraszóló művet fog írni, olyat, amit akkor már ezer éve nem írtak. És sikerült neki, mert nem tragédiát írt, hanem - ahogy ő nevezte - komédiát. Az _Isteni Színjáték_ azért tud sokszor vicces lenni, mert keserű ember írta. Sziklaszilárdan hitt Istenben, de kénytelen bevallani: Istent úgyse lehet érteni. És - a mi szerencsénkre - tett egy nagy felfedezést: nem Istent kell megérteni, hanem az embereket, Isten teremtményeit. Talán őket figyelve megtudjuk: milyen Ő. Ezt a könyvet akár "Emberi Színjátéknak" is nevezhetnénk, pedig kizárólag halottak szerepelnek benne - no de van ennél élettelibb, színesebb, kalandosabb történet? Kedves Olvasó! Jöjjön velünk a Túlvilágra, és nézze meg, mi vár önre. Nem lesz fenékig tejfel!

Pokol
elérhető
11

Dante Alighieri - Pokol
A ​Pokol lakói tisztában vannak bűneik súlyosságával. Egy részük szégyenkezik, átkozza és vádolja magát, de vannak olyan lelkek is, akik büszkén, önérzettel viselik sorsukat, a Pokolban sem adják fel gõgjüket. Nem törnek meg, mintha tudomásul sem vennék a szenvedést. A kárhozottak szenvedése – amelyrõl az Isteni színjáték-ban olvashatunk – csak átmeneti állapot. Az utolsó ítéletkor a lelkek újra egyesülnek valódi, feltámadt testükkel, s kínjaik akkor válnak örökké és még teljesebbé. Az utószót és a jegyzeteket Madarász Imre írta.

Dante Alighieri - Isteni színjáték Gustave Doré illusztrációival
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dante Alighieri - Isteni színjáték Gustave Doré illusztrációival
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dante Alighieri - Nádasdy Ádám ford. - Isteni színjáték
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dante Alighieri - Isteni színjáték - Salvador Dalí festményeivel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dante Alighieri - A ​virág
Dante ​Alighieri új alkotással lépett olvasói, rajongói elé: A virággal. Az 1878-ban felfedezett s a Rózsaregénnyel egybekötött kéziratról viták, tanulmányok sora után olasz és nemzetközi tudósok közössége megállapította, hogy Dante műve, s a halála 600. évfordulóján, 1921-ben publikált „Összes művek”, ha függelékben is, az Új élet és az Isteni Színjáték mellé helyezte. 1965 után pedig már nem függelékként, hanem hiteles, egyenrangú alkotásként szerepel a nagy költő művei között.A virág Dante első alkotása, a beérkezés műve. Más mint a többi alkotás: de hisz Dante minden művében eredeti; viszont ami benne van s ami közös minden alkotásával: Dante szelleme, Dante lénye; a nagy művész, a moralista, a filozófus.A 232 szonettet érdemes úgy olvasni, mint egyetlen alkotás megannyi strófáját. Alapvetően epikus alkotás: szövegét áthatja irónia is, humor is, harag is, de kívülállóként mesél, leír, bemutat, beszélteti a teremtményeit, és így komikus (azaz kedvezően végződő) poémával fejezi ki azt.

Dante Alighieri - Circles ​of Hell
'I ​truly thought I'd never make it back.' Ten of the most memorable and most terrifying cantos from Dante's Inferno. Introducing Little Black Classics: 80 books for Penguin's 80th birthday. Little Black Classics celebrate the huge range and diversity of Penguin Classics, with books from around the world and across many centuries. They take us from a balloon ride over Victorian London to a garden of blossom in Japan, from Tierra del Fuego to 16th-century California and the Russian steppe. Here are stories lyrical and savage; poems epic and intimate; essays satirical and inspirational; and ideas that have shaped the lives of millions. Dante Alighieri (1265-1321). Dante's works available in Penguin Classics are Inferno, Purgatorio, Paradiso, The Divine Comedy and Vita Nuova.

Dante Alighieri - Versek
Dante ​közel száz (83) költeményét tartja kezében az olvasó. Olyan verseket, amelyek kívül maradtak híres kötetein: A virág, Az új élet. Ennek a kötetnek első darabjait pályafutása kezdetén írta, az utolsókat közvetlenül a halála előtt. Éppen ebből a két tényből fakad érdekessége és különleges értéke: egyrészt a változatosság, másrészt a közvetlenség. Formailag első pillantásra is láthatóan sokféleség jellemzi. De tartalmilag is: néha mindennapi életének dokumentumai, máskor első ötletei, csírái azon gondolatainak, amelyek kiforrottan részei lettek az Isteni Színjátéknak. Tanúi olyan botladozásainak is, melyek során a végleteket sem kerülte el, s letért híres canzonéjában a helyesnek tartott középről. Erről Beatrice előtt is vallomást tesz a Purgatóriumban: "Jelenvaló s mihaszna gyönyörök után eredtem..." (Purg. XXXI. 34-35.) Vitathatatlan értéke: hű és őszinte tanúja Dante szellemi, költői, emberi sorsának, s mint ilyen segít megismerni és megszeretni Dantét.

Dante Alighieri - Inferno
Describing ​Dante's descent into Hell midway through his life with Virgil as a guide, Inferno depicts a cruel underworld in which desperate figures are condemned to eternal damnation for committing one or more of seven deadly sins. As he descends through nine concentric circles of increasingly agonising torture, Dante encounters doomed souls including the pagan Aeneas, the liar Odysseus, the suicide Cleopatra, and his own political enemies, damned for their deceit. Led by leering demons, the poet must ultimately journey with Virgil to the deepest level of all. For it is only by encountering Satan, in the heart of Hell, that he can truly understand the tragedy of sin.

Dante Alighieri - Ha ​el nem tűntél volna...
A ​kötet Dante szerelmi költészetéből szemezget.

Dante Alighieri - Az ​új élet
Dante ​Az új élet című alkotása - Kardos Tibor szerint "második legszebb költői műve" - 1292-93-ban jött létre. A költő még harmincéves sem volt akkor, mégis egyfajta számvetésféleség ez a mű, addigi munkásságának összegzése. Már meglévő szonettjeit és canzonéit szedte rendbe és öntötte körül magyarázó prózai szöveggel, tehát a provanszál trubadúrok életrajzának műfaját formálta át a maga képére és hasonlatosságára. Az új élet annak a plátói szerelemnek a lelki története, mely a költő szívében 1274-ben - tehát kilencesztendős korában - lobbant fel az azonos életkorú Bice (Beatrice) Portinari iránt. (Ha létezett egyáltalán, s nem csupán egy nevesített eszményről van szó...) A mű légiessége, kecses bája és filozófiai mélysége ma is rabul ejti az olvasót. Magyarra először Császár Ferenc fordította a művet 1854-ben. Ferenczi Zoltán 1925-ben már rímes fodítással szolgált, majd Jékely Zoltán következett. Ma is az ő fordításában ismerjük Dante művét. Kardos Tibor professzor már a hatvanas évek elején arra biztatta Baranyi Ferencet - aki akkor tanítványa volt az ELTE-n , hogy fordítsa le újra a művet. Az a részlet ugyanis, amit Baranyi kedvtelésből ültetett át magyarra, nagyon tetszett neki. Kardos Tibor akarata most, sok évvel a halála után végre teljesült: Baranyi Ferenc, a neves költő, az olasz líra egyik legkitűnőbb hazai tolmácsolója, az idén elkészítette Az új élet legújabb fordítását. A műhöz Madarász Imre írt magyarázó jegyzeteket és tudományos igényű bevezető tanulmányt. (Kétnyelvű kiadás)

Dante Alighieri - Dante ​szonettjei
A ​Szöllősy Kiadó 1943-as kötetének hasonmás kiadványa, Rónai Mihály András fordításában és bevezető tanulmányával.

Dante Alighieri - Vita ​nova
La ​Vita nova è un'opera giovanile di Dante, composta di prosa e poesia (25 sonetti, 4 canzoni, 1 ballata e 1 stanza isolata). Il primo sonetto è del 1283 e l'ultimo è di nove anni dopo. La prosa nacque tutta nello stesso tempo. Dapprima appaiono evidenti gli influssi di Guittone d'Arezzo che si riallaccia alla tradizione siciliana, rinnovata dai Toscani, e alla poesia trovatorica provenzale. "Donne ch'avete intelletto d'amore" rivela l'attenzione e l'ammirazione di Dante per Guinizzelli: ne accoglie il concetto di donna angelicata, ecc., ma lentamente viene dimostrando la sua originalità nelle poesie "Donna pietosa", "Tanto gentile e tanto onesta pare", "Ne li occhi porta la mia donna amore" dove anche la prosa si fa più unitaria.

Dante Alighieri - Dante ​összes művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dante Alighieri - Az ​egyeduralom
"Az ​egyeduralom" Dante legérettebb prózai alkotása, a laikus gondolat szabadságharcának nagyszerű emlékműve. Dante síkraszáll a hit és a tudás területének kettéválasztásáért, s filozófiai síkon fogalmazza meg az emberi értelem és gondolkodás autonómiáját.

Kollekciók