Ajax-loader

Bárdos László könyvei a rukkolán


Bárdos László - Szabó B. István - Vasy Géza - Irodalmi ​fogalmak kisszótára
Az ​irodalmi fogalmak kisszótára középméretű irodalomelméleti lexikon, amelynek elsőrendű célja, hogy az általános iskolától az érettségiig hasznos segítője legyen tanulóknak és tanároknak egyaránt. Több mint ezer szócikkben tárgyalja a legfontosabb irodalomelméleti, irodalomtörténeti, poétikai, stilisztikai fogalmakat. A tanlexikon törzsanyaga a 10-18 éves korosztály, a Kiegészítések a felsőfokú oktatás és az iskolán kívüli művelődés résztvevői számára nélkülözhetetlen segédkönyv.

Bárdos László - A ​dzsidás kapitány
"Hajnalban ​orosz őrjárat közelíti meg a magyar arcvonalat. Az őrjáratot lengyel dzsidás tiszt vezeti. Kérem a magyar parancsnokot, hogy honvédei ejtsék foglyul az orosz patrult. Az őrjárat nem fogja védeni magát. Rulikowski kapitány." - Bárdos László regényének főhőse valóságos történelmi alak, a cári hadsereg lengyel származású húszéves dzsidás tisztje, aki át akar állni a magyar szabadságharc oldalára, hogy a lengyel légióhoz csatlakozhassék.Az 1848-49-es szabadságharc sok idegen származású tisztje és katonája között különlegesen rokonszenves ez a fiatal lengyel, aki egy nagyváradi temetőben, egyszerű sírkő alatt nyugszik.

Bárdos László - Melkun ​Menyhért utazása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bárdos László - Szóérintő
Bárdos ​László válogatott és újabb költeményeit tartalmazza a kötet, mely mégsem elsősorban a költő fejlődéséről, pályájának módosulásairól vall, hanem annak szinte rögeszmés állandóságáról, arról, hogy a költő szívósan ragaszkodik az egyszer már megtalált hanghoz és poétikához; nem újabb és újabb versalakzatokat kíván meghódítani vagy kialakítani, hanem igazán egyéninek érzett verstípusát kísérli meg elmélyíteni, tovább gazdagítani és tökéletesíteni. Egyik legszebb költeményének Bárdos a Téma és kacskaringók címet adta, kitűnően jellemezve nemcsak ezt a versét, de talán egész eddigi életművét. A legkülönfélébb, de mindenképpen készen adott témákat választja a költő (a téma lehet Mallarmé vagy Kölcsey, Tolsztoj vagy Kosztolányi, egy film vagy egy zenedarab, a kétkezes zongorajáték vagy az Oblomov, ezen belül is egy sor, egy kép, egy motívum vagy egy egész életmű, illetve jelképies egész), hogy azután e témákhoz fűzze "kacskaringóit", variációit, át- és újraértelmezéseit, kommentárjait, átírásait, kérdőjeleit vagy nyomatékosító igenjeit, idézethalmazait, netán eltávolító szövegeit (Egy hajdani bűnöshöz; A zongorista; Téli megbékülés; Fohász fóbia utánra; A szegény kisgyermek észrevételeiből; Elfojtódás; Átjátszás történelemre stb.). A kacskaringók, a verstestek finoman kimunkáltak, szinte lebegnek a téma körül, de nemcsak költőileg "szépek", intellektuálisan is elmélyültek, szellemesek, sokatmondóak. A jelentős kötet - minden versértő és verskedvelő olvasónak ajánlható.

Bárdos László - A ​dzsidáskapitány
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bárdos László - Husvéth Ferenc - Kovács Melinda - Gazdasági ​állatok anatómiájának és élettanának alapjai
A ​könyv részletesen tárgyalja a gazdasági állatok élettani funkcióit és anatómiai egységeit. Áttekinti a neuroendokrin-szabályozást, a mozgás szerveinek (csontváz, izomrendszer) felépítését és működésének élettani alapjait, majd a szervezet folyadéktereit taglalja. Összefoglalja a fontosabb élettevékenységeket, a keringést, a légzést, az emésztést, a közti anyagcserét, a vitaminok és ásványi anyagok forgalmát, az energiaforgalmat és a hőszabályozást, végül a szaporodásbiológia lényegesebb folyamatait ismerteti. Általában inkább a funkcióra helyezi a hangsúlyt, de valamennyi szervről átfogó anatómiai ismeretet is nyújt.

Bárdos László - Vörösmarty ​Mihály
Vörösmarty ​Mihály "életideje" a történelmi és irodalmi korszakváltások jegyében telt. A Szózat költője nemcsak tanúja, hanem cselekvő részese, alakítója is volt a 19. század első felében zajló változásoknak. A Szép Ilonka, a Csongor és Tünde, a Gondolatok a könyvtárban szerzője jelentős szerepet vállalt a reformkori közéletben. Folyóiratokat szerkesztett, színi előadásokat bírált, nyelvművelő munkásságot folytatott, politikai vitákban fejtette ki véleményét. A magyar romantika meghatározó alkotója érett férfiként a kései szerelem halhatatlan poétája lett. A szabadságharc leverése után vidéken gazdálkodva, betegségekkel küzdve írta az Előszó és A vén cigány fájdalmas sorait. Halálát országos gyász övezte, temetése az önkényuralom elleni néma tiltakozássá vált. Bárdos László könyve érzékenyen árnyalt közelképet rajzol romantikus költészetünk nagy alakjáról.

Kollekciók