Ajax-loader

Nagy Andrea könyvei a rukkolán


Nagy Andrea - Kovács Ádám - Domsa István - Fizika
A ​DIÁK - KISKÖNYVTÁR a tudomány és a művészetek területén való ismeretszerzést segíti. A középiskolai tananyagra és a legfontosabb lexikonokra építve egy olyan összeállítást készítettünk, melyből könnyen és gyorsan lehet tájékozódni. Hasznos segítség lehet nemcsak feleletek és dolgozatok előtt, hanem minden olyan helyzetben, amikor nem áll rendelkezésre több kötetes lexikon, vagy kevés az idő a bővebb információ megszerzéséhez.

Cserba Lajos - Gyekiczky Tamás - Kormos Erzsébet - Nagy Adrienn - Nagy Andrea - Wopera Zsuzsa - Polgári ​perjog - általános rész
Jelen ​tankönyv elsősorban a jogász nappali és levelező tagozatos hallgatók polgári eljárásjogi ismereteinek megszerzését és elmélyítését célozza, de emellett jól hasznosítható kézikönyve lehet a gyakorló jogászoknak is.

Kollekciók