Ajax-loader

Medgyes Sándorné könyvei a rukkolán


Medgyes Sándorné - Fizika ​középiskola 10. évfolyam
Ez ​a könyv a fizika alapvető ismereteit foglalja össze azok számára, akik korábban alapfokon már tanultak fizikát. Ennek megfelelően felidézi, bővíti, megerősíti, és sok esetben új oldalról is bemutatja a fénytan, az elektromosság és a modern fizika alapozó jellegű ismereteit. Az előző, 9. osztályosoknak szóló kötetben a mechanika és a hőtan témaköreit dolgoztuk fel. Részletesebben tárgyaljuk azokat a témákat, amelyek nem szerepelnek az általános iskolai tananyagban. Ahol csak lehet, gyakorlati tapasztalatokhoz, technikai alkalmazásokhoz kapcsolva idézzük fel a tanultakat, segítve ezzel is a megértést, és ráirányítva a figyelmet arra, hogy a fizika jelenségei, törvényei mennyire átszövik környezetünket, életünket, mindennapi tevékenységünket. Mindezeket egységes szemléletmódban, az SI-mértékegységeket alkalmazva tárgyaljuk.

Medgyes Sándorné - Fizika ​9. munkafüzet - A középiskolák számára
A ​Prizma-könyvek fizikából, kémiából és biológiából a 9. és 10. évfolyam számára készülnek. Részletesebben tárgyalja azokat a témákat, amelyek nem szerepeltek az általános iskolai tananyagban. Ahol csak lehet, gyakorlati tapasztalatokhoz, technikai alkalmazásokhoz kapcsolva idézi fel a tanultakat, segítve ezzel a megértést. A rövid, tömör leckék, és a magyarázó rajzok könnyítik a tanulást, a szép színes képek pedig a mindennapi élet jelenségeihez kapcsolják a tananyagot.

Medgyes Sándorné - Fizika ​középiskola 9. évfolyam
Ez ​a könyv a fizika alapvető ismereteit foglalja össze azok számára, akik korábban alapfokon már tanultak fizikát. Ennek megfelelően felidézi, bővíti, megerősíti és sok esetben új oldaláról is bemutatja a mechanika, és a hőtan megalapozó jellegű ismereteit. A következő, 10. osztályosoknak szóló kötetben a fénytan, az elektromosságtan és a modem fizika témaköreit dolgozzuk fel. Részletesebben tárgyaljuk azokat a témákat, amelyek nem szerepeltek az általános iskolai tananyagban. Ahol csak lehet, gyakorlati tapasztalatokhoz, technikai alkalmazásokhoz kapcsolva idézzük fel a tanultakat, segítve ezzel is a megértést, és ráirányítva a figyelmet arra, hogy a fizika jelenségei, törvényei mennyire átszövik környezetünket, életünket, mindennapi tevékenységünket. Mindezeket egységes szemléletmódban, az SI-mértékegységeket alkalmazva tárgyaljuk. A megismert, felidézett összefüggések alkalmazását segítik a kidolgozott példák. A megoldást olyan formában közöljük, hogy az jól követhető tájékoztatást adjon az egyes lépések megértéséhez. A fizikai ismeretek megerősítését, konkrét alkalmazását szolgálja a feladatmegoldás, ezért gyakorlásra szánt feladatok is találhatók a könyvben. A tanultak felidézését, megértését, új oldalról történő megvilágítását szeretnénk segíteni a könyvben található kísérletek leírásával is. Azok számára is hasznos a kísérleti leírások olvasása, akik valamilyen ok miatt nem tudják elvégezni a kísérleteket, mivel azok többségének az ismertetése után mindig szerepelnek a várható tapasztalatok, esetenként a mérési eredmények is. A nagyobb témakörök végén összefoglalás és összefoglaló kérdések segítik a tanár és a tanuló munkáját, elmélyítve és logikus rendszerbe foglalva az addig tanultakat. A természettudományokban a megfigyelések, kísérletek, mérések eredményeit gyakran matematikai összefüggésekkel, képletekkel fejezzük ki. A tapasztalati úton nyert összefüggésekből gondolkodás útján, a matematika és a logika segítségével további törvények fogalmazhatók meg. Az így nyert újabb összefüggést egybe kell vetni a tapasztalatokkal, és meg kell vizsgálni azok érvényességi körét, ezzel alapozva meg a tudomány továbbfejlődésének lehetőségét.

Bánkuti Zsuzsa - Medgyes Sándorné - Vida József - Egységes ​érettségi feladatgyűjtemény - Fizika I.
Ez ​a könyv elsősorban a fízikából érettségizőknek nyújt segítséget, de haszonnal forgathatják a tananyagot átismételni és rendszerezni szándékozó diákok, de azok is akik csak egy adott témakör iránt érdeklődnek. A könyv alapvető funkciója nem változott az írásbeli vizsgára vonatkozó feladatgyűjteményhez képest: specifikusan a középiskolai szóbeli érettségi vizsgára való felkészítést és felkészülést szolgálja a tankönyvi fejezeteknek megfelelő bontásban. A közoktatás új szemléletét tükrözi az, hogy a tételgyűjtemény az egyes témakörök ismeretanyagát sokféle pedagógiai módszerrel dolgozza fel, így lehetővé teszi a kialakult képességek komplex alkalmazását. Összeállításakor irányadó volt a Nemzeti Alaptanterv, valamint az arra épülő Kerettanterv koncepciója, az egységes készintű érettségi követelményrendszere.

Medgyes Sándorné - Fizika ​9. tankönyv - A középiskolák számára
A ​Prizma-könyvek fizikából, kémiából és biológiából a 9. és 10. évfolyam számára készülnek. Részletesebben tárgyalja azokat a témákat, amelyek nem szerepeltek az általános iskolai tananyagban. Ahol csak lehet, gyakorlati tapasztalatokhoz, technikai alkalmazásokhoz kapcsolva idézi fel a tanultakat, segítve ezzel a megértést. A rövid, tömör leckék, és a magyarázó rajzok könnyítik a tanulást, a szép színes képek pedig a mindennapi élet jelenségeihez kapcsolják a tananyagot.

Medgyes Sándorné - Fizika középiskola 10. évfolyam
Ez a sárga tankönyvhöz tartozó sárga munkafüzet. Nemzeti Tankönyvkiadó

Medgyes Sándorné - Fizika ​10.
A ​Prizma-könyvek közé tartozó fizikakönyvek a tantervnek megfelelően a 9. évfolyamon mechanikát és hőtant, a 10. évfolyamon fénytant, elektromágnességet és a modern fizika témaköreit dolgozzák fel. Részletesebben tárgyaljuk azokat a témákat, amelyek nem szerepeltek az általános iskolai tananyagban. Ahol csak lehet, gyakorlati tapasztalatokhoz, technikai alkalmazásokhoz kapcsolva idézzük fel a tanultakat, segítve ezzel a megértést. Ráirányítjuk a figyelmet arra, hogy a fizika jelenségei, törvényei mennyire átszövik környezetünket, életünket, mindennapi tevékenységünket. A rövid, tömör leckék, a magyarázó rajzok könnyítik a tanulást, a szép színes képek pedig a mindennapi élet jelenségeihez kapcsolják a tananyagot.

Tasnádi Péter - Medgyes Sándorné - Egységes ​érettségi feladatgyűjtemény - Fizika I. megoldások
A ​középiskolai írásbeli érettségi vizsgára történő felkészülést szolgáló feladatgyűjtemények (81466 és 81477) valamennyi feladatának részletes megoldását tartalmazzák a kötetek.

Medgyes Sándorné - Fizika ​10. munkafüzet
A ​Prizma-könyvek fizikából, kémiából és biológiából a 9. és 10. évfolyam számára készülnek. Amint a prizma az egységes, fehér fényt színeire bontja, úgy ezek a könyvek a természet egységének különböző színeit igyekeznek bemutatni. A könyvek a középszintű érettségire való felkészülést segítik.

Bánkuti Zsuzsa - Medgyes Sándorné - Vida József - Egységes ​érettségi feladatgyűjtemény - Fizika
Ez ​a könyv elsősorban a fízikából érettségizőknek nyújt segítséget, de haszonnal forgathatják a tananyagot átismételni és rendszerezni szándékozó diákok, de azok is akik csak egy adott témakör iránt érdeklődnek. A könyv alapvető funkciója nem változott az írásbeli vizsgára vonatkozó feladatgyűjteményhez képest: specifikusan a középiskolai szóbeli érettségi vizsgára való felkészítést és felkészülést szolgálja a tankönyvi fejezeteknek megfelelő bontásban. A közoktatás új szemléletét tükrözi az, hogy a tételgyűjtemény az egyes témakörök ismeretanyagát sokféle pedagógiai módszerrel dolgozza fel, így lehetővé teszi a kialakult képességek komplex alkalmazását. Összeállításakor irányadó volt a Nemzeti Alaptanterv, valamint az arra épülő Kerettanterv koncepciója, az egységes készintű érettségi követelményrendszere.

Medgyes Sándorné - Fizika ​9-10.
Amint ​a prizma az egységes fehér fényt színeire bontja, úgy ez a könyv a természet egységének színeit igyekszik bemutatni.

Kollekciók