Ajax-loader

Émile Durkheim könyvei a rukkolán


Émile Durkheim - Az ​öngyilkosság
Durheim ​munkája a szociológiai irodalom immár klasszikus alkotása, s bár a megírása óta eltelt közel egy évszázad alatt nagyon fejlődött a szociológia módszertana Az öngyilkosság ma is időszerű, ma is hat: nem véletlenül hivatkoznak a legmodernebb módszertani könyvek Durkheimre, és a könyvéből átvett részeken mutatják be a követendő módszerességet. A problémát Durkheim látta meg és rendszerezte elsőként; vizsgálatának módszeres végigvezetése máig példaszerű. A ma alkalmazott világosabb, tisztázottabb fogalmak jelentős részét az ő koncepciójából fejlesztették ki. A könyv nagy jelentőségű szociológiatörténeti szempontból, kezdő és képzett szociológusok ma is sokat meríthetnek gondolataiból.

Émile Durkheim - Ethics ​and the sociology of morals
Emile ​Durkheim (1858-1917) was one of the founders of modern sociology. "Ethics and the Sociology of Morals" (La science positive de la morale en Allemagne) laid the foundation for Durkheim's future work. More than a review of current thought, it was a proclamation that ethics needed to be liberated from its philosophical bondage and developed as a distinct branch of sociology. Written when Durkheim was charting the course of his own research, it provides a unique key to the interpretation of his earlier work and presents a number of points of Durkheim's ethical theory which are of considerable interest in light of current ethical theory. This volume makes available in English a crucial essay by a master of social thought.

Émile Durkheim - A ​társadalmi tények magyarázatához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Émile Durkheim - A ​szociologia módszere
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Émile Durkheim - A ​társadalmi munkamegosztásról
Émile ​Durkheimet a szociológia egyik megalapítójaként tartják számon. A társadalmi munkamegosztásról című, 1893-ban megjelent könyve négy nagy munkája közül az egyik. A könyv a társadalmi integráció (szolidaritás) alapvető mechanizmusait elemzi. A mai fejlett társadalmak is azzal a kérdéssel kerülnek szembe, mint Durkheim korának francia társadalma: vajon a gazdasági érdek és a piaci csere világa elégséges összetartó erőt jelent-e. Megfontolandóak maradtak Durkheim gondolatai a társadalmi szolidaritás zavarairól. Egy korábbi, könyvárusi forgalomba nem került válogatás után most a teljes (a társadalompolitikai szempontból jelentős 2. előszót is tartalmazó) mű jelenik meg megfelelően igényes fordításban és a könyv olvasóit a mű kontextusa és tudományos jelentősége tekintetében eligazító utószóval.

Émile Durkheim - A ​vallási élet elemi formái
A ​vallási élet elemi formái a vallásszociológia-vallásetnológia (vallásantropológia) és az összehasonlító vallástudomány klasszikus alapműve, amely meghatározó befolyást gyakorolt a 20. századi kulturális antropológia fejlődésének egészére. Szerzője olyan végső, nagy kérdésekre keresi benne a választ, mint a vallás kezdete s eredete, az "elemi" vallások (animizmus, totemizmus) megnyilvánulási formái, a vallásos szimbolizmus természete vagy a vallásos rítusoknak a társadalmi szolidaritást és kohéziót megerősítő hatása. Noha a megjelenése (1912) óta eltelt több mint 90 évben számos nyelvre lefordították, magyarul most jelenik meg először, jóllehet Durkheim összes többi fő műve - azok, amelyek inkább a szociológia, mintsem a kulturális antropológia tárgykörébe tartoznak - rég beépültek már a magyar társadalomtudományi gondolkodásba. A mű megjelenése tehát máig fájó űrt tölt be: egyszerre fontos lépés a kulturális antropológia, az egyetemes valláskutatás, valamint a francia társadalom tudományok eredményeinke magyarorszái meghonosítása szemszögéből.

Kollekciók