Ajax-loader

Károlyi Mihály könyvei a rukkolán


Károlyi Mihály - Károlyi ​Mihály levelezése IV.
Az ​1930–1944 közötti levelek mind Károlyi politikai tevékenységének, mind magánéletének több fontos szakaszát is felölelik. Míg az 1930–1932 évek az aktív kommunistabarát korszakot jelentik (amelyből kiemelkedik a Sallai Imre és Fürst Sándor megmentéséért tett erőfeszítései), 1933-tól a nácizmus elleni küzdelem, a nemzetközi méretű antifasiszta tevékenység a levélváltások központi témája, olyan nagynevű partnerekkel, mint Romain Rolland, Henri Barbusse és Willi Münzenberg. Irodalomtörténeti jelentőségűnek is számítanak a Magyarországról kitiltott Monde magyar könyvei sorozat kiadástörténetének dokumentumai vagy az Arthur Koestlerrel, Faludy Györggyel, Sinkó Ervinnel, Gaál Gáborral vagy Bölöni Györggyel folyatott levelezése. A hazáról, a hazai eseményekről érdekes közléseket tartalmaznak a rokonok, Andrássy Gyuláné, Odeschalchi Károlyné Andrássy Klára, Festetics Sándorné, Cziráky Józsefné és nővére levelei. Kommunistabarát korszakának végét jelzi a moszkvai perekkel kapcsolatos levelezése, majd ismét megjelennek a régi oktobristák is a partnerek között. Bepillantást kapunk a londoni magyar szervezetek tevékenységébe, és az amerikai emigráció különböző csoportjaival folytatott sűrű levélváltásba, amelyből kirajzolódnak a különböző emigráns csoportok vitái és igen eltérő jövőképei, de képet kaphatunk az emigráns művészélet nagy egyéniségeinek – mint amilyen Moholy-Nagy László vagy Lugosi Béla volt – politikai felfogásáról is. A levélírók és címzettek között vannak neves személyiségek, mint Albert Einstein, Bertrand Russell, Lion Feuchtwanger, Korda Sándor, Ernst Toller, Erwin Piscator, Tihanyi Lajos és mások, mutatva az emigráns széleskörű kapcsolatrendszerét. A kötetben a legnagyobb teret feleségével váltott levelei foglalják el, amelyeknek külön jelentőséget kölcsönöz, hogy ezekben ad számot – a régi baráttal, Jászi Oszkárral váltott írásbeli eszmecserék mellett – változó politikai nézeteiről, világképéről, vagy fejti ki prognózisát a magyar és a világpolitikáról.

Károlyi Mihály - Egy ​egész világ ellen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Károlyi Mihály - Károlyi ​Mihály levelezése VI.
Károlyi ​Mihály levelezése egy nagy ívű életpálya mélyre világító történelmi, politikai és emberi dokumentuma. Levélhagyatékát, amely kerek fél évszázadot (1905-1955) ölel át, Károlyi Mihályné őrizte meg hányatott emigrációjuk minden viszontagságán keresztül. Ez a hagyaték a kiadványsorozat alapja, kiegészítve a különböző hazai és külföldi levéltárak, gyűjtemények anyagával. Az első kötet (1905-1920), számos nehézség leküzdésével 1978-ban jelent meg, a továbbiak kiadására azonban csak a rendszerváltozás után kerülhetett sor: a II. kötetére (1921-1925) 1990-ben, a III. kötetére (1925-1930) 1991-ben, az V. kötetére (1945-1949) pedig 2003-ban. A még hiányzó IV. kötet kiadása (1930-1944) előkészítés alatt áll. A most közreadott VI. kötet (1949-1955) Károlyi második, dél-franciaországi emigrációjának (1949-1955) levelezését tartalmazza. Legfontosabb szakasza a párizsi követségről történt lemondása utáni félévben külügyminisztere és barátja, Rajk László életéért, az ellene és társai ellen indított kirakatper leleplezéséért folytatott reménytelen harcát dokumentálja. A következő évek levelezésének fő témája Károlyi küzdelme a betegséggel, memoárja (Hit, illúziók nélkül) befejezéséért és kiadásáért – felesége önfeláldozó segítségére támaszkodva. Különösen érdekes megmaradt híveivel, elsősorban Fejtő Ferenccel és A. J. P. Taylorral folytatott levelezése, továbbá a háttéranyagok, amelyek bepillantást engednek a budapesti Külügyminisztérium manipulációiba, a nyugati baloldal hidegháborús dilemmáiba. Károlyi levelezése rokonaival sajátos képet ad az arisztokrácia sorsáról a második világháború utáni évtizedben. A fent ismertetett iratokhoz két függelék kapcsolódik. Az első Károlyinénak a férje halála utáni évben a memoár kiadásáért folytatott küzdelmét dokumentálja, valamint levelezését Károlyi barátaival, főleg Jászi Oszkárral. A második függelék az előző kötetekből kimaradt fontosabb leveleket tartalmazza. Különösen fontosak a Külügyminisztériumból az utóbbi években előkerült Károlyi-gyűjtemény és más bizalmas anyagok, amelyek jelentősen kiegészítik – több mint 100 levéllel, jelentéssel, utasítással – az V. kötet anyagát, egyebek között Károlyi eddig ismeretlen jelentéseivel, Molnár Erikkel, Rajk Lászlóval, Lord Stansgate-tel és a kor más jelentős személyiségeivel folytatott levelezésével.

Károlyi Mihály - Hit, ​illúziók nélkül
A ​vence-i kertben, az öreg olajfa alatt ülve, Albertine nevű kutyája társaságában kezdte férjem leírni - füzetekbe, kézzel, legtöbbször ceruzával - mindazt, amit életéből politikailag vagy emberileg fontosnak, az utókor számára megőrzendőnek érzett. 1952-ben 15 füzete telt meg szoros, apró betűs írásával. Ezekből a füzetekből, az Egy egész világ ellen angol kiadásából és a harmincas években Párizsban írt jegyzeteiből összeállítottam az új könyv anyagát, jó néhány anekdotával, apróbb személyes epizódokkal ízesítve, hogy benne legyen az a bizonyos "human touch", amelyet az angolszászok kedvelnek. A könyv ennek a közönségnek készült, hiszen arra, hogy Magyarországon belátható időn belül megjelenjen, akkor - sajnos - gondolni sem lehetett. Amikor 1962-ben hazatértem Magyarországra, magammal hoztam férjem angol nyelvű emlékiratainak kötetét, s azóta is leghőbb vágyam volt, hogy magyar kiadásban láthassam. A Magvető Könyvkiadó érdeme, hogy Károlyi Mihály utolsó és legfontosabb munkája végre magyarul, saját hazájában is megjelenik, s így honfitársai közelebbről is megismerkedhetnek életével, jellemével és eszméivel. Károlyi Mihályné

Kollekciók